Azərbaycanda nəşr olunmuş və nəşr olunmaqda olan elmi-tədqiqat əsərlərimYüklə 26,78 Kb.
tarix27.03.2018
ölçüsü26,78 Kb.

Azərbaycanda nəşr olunmuş və nəşr olunmaqda olan elmi-tədqiqat əsərlərim


 1. 21-22 dekabr 2009-cu il tarixlərində keçirilən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Türkiyə Respublikası Sakarya Universiteti və Türkiyə Dünyası Araşdırmalar Vəqfi kimi qurumların təşkilatçılığı ilə “Qlobal Maliyyə Böhranı: İqtisadi Təhlükəsizliyin Azərbaycan modeli və Dünya təcrübəsi” beynəlxalq elmi-praktiki konfransında, “Maliyyə Böhranına qarşı antiböhran tədbirləri: bank və əmanət-sığorta sistemi” adlı məruzə. II kitab, səh.284-295.

 2. 06-07 may 2010 tarixlərində keçirilən Təhsil Nazirliyi və Qafqaz Universitetinin təşkilatçılığı ilə Ümummilli liderimiz H.Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş “Gənc tədqiqatçıların Ümumrespublika elmi konfransı” elmi konfransında. “Qlobal böhran və Azərbaycanda antiböhran pul siyasəti” adlı məruzə. səh.159-161.

 3. 15 may 2010-cu il tarixində. Tədqiqatçı və tərtibçi olaraq. Dövlət maliyyəsi haqqında normativ-hüquqi aktlar toplusu. Azərnəşr. Bakı 2010, 1156 səh.

 4. 27 may 2010-cu il tarixində Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Universiteti və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin təşkilatçılığı ilə Magistrantların X Respublika Elmi konfransında “Qlobal bank böhranının həllində dövlətin rolu və onun antiböhran proqram modelləri” adlı məruzə, səh. 201-204.

 5. 4 iyun 2010 tarixində AR-nın Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında Türkiyə və Orta Şərq İdarəetmə İnistitutu, Sankt-Peterburq Dövlət İqtisadiyyat və Maliyyə Universiteti, T.C.Mərmərə Universitetinin iştirakı ilə “Qlobal Maliyyə Böhranı və dövlət idarəetmə sistemində antiböhran siyasət: Dünya təcrübəsi və Azərbaycan modeli” mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materiallarında “Dövlət idarəetmə sistemində antiböhran tədbirlər paketinin təhlili” adlı məqalə, səh.255-258. Təşkilatçı olaraq iştirakçı.

 6. 24-26 iyun 2010-cu il tarixində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutu, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı, Beynəlxalq İqtisadçılar İttifaqı və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ilə birgə «Azərbaycan iqtisadiyyatında Keçid dövrünün başa çatması: təhlil və nəticələr. Milli inkişaf modelinin formalaşması problemləri» müvzusundakı beynəlxalq elmi-praktiki konfransda “Qlobal bank böhranı: dünya təcrübəsi və Azərbaycan reallığı” məruzəsi. Şərq-qərb mətbəəsi, səh.673-675. və təşkilatçı olaraq iştirakçı.

 7. 15-17 oktyabr 2010-cu il tarixində Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, AR İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, AR Sənaye və Energetika Nazirliyi, Türkiyə İsrafı Önləmə Vəqfi, TC Başnazirliyi (Türk Əməkdaşlıq və İnkişaf İdarəsi Başqanlığı, TİKA Bakı Koordinatorluğu) Azərbaycan-Türk Sənayeci və İŞ Adamları Beynəlxalq Cəmiyyəti, ABŞ-ın Troya Universiteti, Qafqaz və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin təşkilatçılığı ilə “Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya” III Beynəlxalq Konqresi. “Azərbaycan Universitetlərinin ÜmumAvropa təhsil və elm məkanına inteqrasiya prosesləri” adlı məruzə. səh. 201-202. Şərq-qərb mətbəəsi.

 8. 15-17 oktyabr 2010-cu il tarixində Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, AR İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, AR Sənaye və Energetika Nazirliyi, Türkiyə İsrafı Önləmə Vəqfi, TC Başnazirliyi (Türk Əməkdaşlıq və İnkişaf İdarəsi Başqanlığı, TİKA Bakı Koordinatorluğu) Azərbaycan-Türk Sənayeci və İŞ Adamları Beynəlxalq Cəmiyyəti, ABŞ-ın Troya Universiteti, Qafqaz və ADİU-nin təşkilatçılığı ilə “Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya” III Beynəlxalq Konqresi. “Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrinin ÜmumAvropa təhsil və elm məkanina inteqrasiya prosesləri: modernləşmənin tələbləri kontekstində” adlı məruzə. səh. 225-226.

 9. 27-29 oktyabr 2010-cu il tarixində AMEA İqtisadiyyat İnstitutunda “İqtisadiyyatın innovasiyalı inkişafının sosial-iqtisadi problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. «Qlobal Böhran Dövründə Azərbaycanda Milli İnnovasiya Sisteminin mövcud vəziyyətinin təhlili» adlı məruzə, Avropa nəşriyyatı səh. 117-121.

 10. 10 noyabr 2010-cu il tarixində AMEA İqtisadiyyat İnstitutu və L.D.Universiteti ilə birgə “Azərbaycan Regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı: problemlər, inkişaf meylləri” elmi-praktiki konfransı. «Qlobal maliyyə böhranı şəraitində Azərbaycan Regionalarının sosial-iqtisadi vəziyyətinin qiymətləndirilməsi» məruzəsi, səh. 133-135.

 11. 10 noyabr 2010-cu il tarixində AMEA İqtisadiyyat İnstitutu və Lənkəran Dövlət Universiteti ilə birgə “Azərbaycan Regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı: problemlər, inkişaf meylləri” mövzusundakı elmi-praktiki konfrans. «Azərbaycan Regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı: Dövlət idarəetmə sistemində tətbiq olunan kompleks tədbirlərin təhlili» adlı məruzəsi, səh. 122-124

 12. 10 noyabr 2010-cu il tarixində AMEA İqtisadiyyat İnstitutu və Lənkəran Dövlət Universiteti ilə birgə “Azərbaycan Regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı: problemlər, inkişaf meylləri” mövzusundakı elmi-praktiki konfrans. «Развитие агробизнеса основа обеспечения продовольственной безопасности страны» adlı məruzə. 186-188.

 13. 11-12 Novomber, Baku 2010. Materials of international scientific-practical conference “Youth for Ecological Progress”. “Qlobal maliyyə böhranı və dövlət idarəetmə sistemində dayanıqlı ekoloji inkişafın təmin edilməsi perspektivləri” adlı məruzə, səh. 20-23

 14. 11-12 Novomber, Baku 2010. Materials of international scientific-practical conference “Youth for Ecological Progress”. “Azərbaycan Universitetlərinin ÜmumAvropa təhsil və elm məkanına inteqrasiya prosesləri: Modernləşmənin tələbləri kontekstində” adlı məruzə, səh. 17-20.

 15. 2-3 fevral 2011-ci il tarixində AMEA İqtisadiyyat İnstitutu və Azərbaycan Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbaycan inkişaf etmiş cəmiyyətə doğru: realliqlar, perspektivlər” mövzusunda ümumrespublika elmi-praktik konfransında, «Dövlət qulluğu sistemində səmərəliliyin artırılmasında İKT-nin rolu» məruzəsi.

 16. 2-3 fevral 2011-ci il tarixində AMEA İqtisadiyyat İnstitutu və Azərbaycan Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbaycan inkişaf etmiş cəmiyyətə doğru: realliqlar, perspektivlər” mövzusunda ümumrespublika elmi-praktik konfransında, «Qlobal böhran konteksində Dövlət idarəetmə sistemində antiböhran siyasət» adlı (həmməruzəçi dr. Güclü Okay, T.C. Marmara Universitetinin tədqiqatçısı ilə birgə) məruzəsi.

 17. 2-3 fevral 2011-ci il tarixində AMEA İqtisadiyyat İnstitutu və Azərbaycan Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbaycan inkişaf etmiş cəmiyyətə doğru: realliqlar, perspektivlər” mövzusunda ümumrespublika elmi-praktik konfransında, «Azərbaycanın milli dövlət modelinin formalaşdırılması zəruriliyi» məruzəsi.

 18. 2-3 fevral 2011-ci il tarixində AMEA İqtisadiyyat İnstitutu və Azərbaycan Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbaycan inkişaf etmiş cəmiyyətə doğru: realliqlar, perspektivlər” mövzusunda ümumrespublika elmi-praktik konfransında, «Кредитный рынок Азербайджана в контексте глобального финансового кризиса» məruzəsi.

 19. 11 mart 2011-ci il tarixində AMEA İİ və ARİİN-nin İq.İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbaycanda milli iqtisadiyyatın modernləşmə problemləri: mövcud vəziyyət və gələcək perspektivlər” Respublika konfransı, «Azərbaycanda modernləşmə kontekstində innovasiya fəaliyyətinin rolu» məruzəsi.

 20. 11 mart 2011-ci il tarixində AMEA İİ və ARİİN-nin İİE-T.İnstutunun birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbaycanda milli iqtisadiyyatın modernləşmə problemləri: mövcud vəziyyət və gələcək perspektivlər” mövzusunda Respublika konfransı, «Qlobal böhran konteksində Azərbaycanın bank sektorunda tətbiq olunan modernləşmə xətti» məruzəsi.

 21. AMEA Iqtisadiyyat İnstitutunun «İqtisadiyyat xəbərləri» jurnalı. (AR Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qəbul etdiyi aylıq elmi jurnalı). Модернизация банковского сектора Турцииməqaləsi.

 22. 11 mart 2011-ci il tarixində AMEA İqtisadiyyat İnstitutu və AR İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbaycanda milli iqtisadiyyatın modernləşmə problemləri: mövcud vəziyyət və gələcək perspektivlər” mövzusunda Respublika konfransında, «Qlobal Böhran zamanı Azərbaycanda modernləşmə kontekstində dayanıqlı ekoloji inkişafın təmin edilməsi perspektivləri» məruzəsi.

 23. Türk-eli jurnalı, həmmüəllif prof. dr. Hasan Selcuk (Türkiye Cümhuriyyeti Marmara Universitesinin prorektoru) ilə birgə «Küresel krizin Türkiye’ye etkileri» adlı məqalə (çap olunacaq 01.05.11).

 24. 11 mart 2011-ci il tarixində AMEA İqtisadiyyat İnstitutu və Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbaycanda milli iqtisadiyyatın modernləşmə problemləri: mövcud vəziyyət və gələcək perspektivlər” mövzusunda Respublika konfransında, « MODERNLƏŞMƏNİN TƏLƏBLƏRİ KONTEKSTİNDƏ AZƏRBAYCANIN TƏHSİL SİSTEMİ» məruzəsi.

 25. 31 mart 2011-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Elmi İnnovasiyalar Mərkəzində “Korporativ idarəetmə və iqtisadiyyatın innovasiya inkişafı” mövzusunda beynəlxalq konfrans, «Modernləşmə kontekstində Azərbaycanda dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsində innovasiya siyasətinin rolu» adlı məruzə, səh. 173-177.

 26. 31 mart 2011-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Elmi İnnovasiyalar Mərkəzində “Korporativ idarəetmə və iqtisadiyyatın innovasiya inkişafı” mövzusunda beynəlxalq konfrans, «Dünya təcrübəsi kontekstində İnnovasiya prosesinin idarə olunması sistemi» adlı məruzə. Nurlan nəşriyyatı, səh. 150-154.

 27. 4-5 may 2011-ci ildə Azərbaycan Universitetində “Qloballaşma şəraitində davamli inkişafin aktual problemləri” adlı beynəlxalq konfrans, «Qloballaşma şəraitində Azərbaycanda davamlı inkişafın təmin olunmasında korporativ idarəetmə sisteminin rolu» adlı məruzə.

 28. 4-5 may 2011-ci ildə Azərbaycan Universitetində “Qloballaşma şəraitində davamli inkişafin aktual problemləri” adlı beynəlxalq konfrans, «Состояние финансового рынка Азербайджана в условиях мирового кризиса» adlı məruzə.

 29. 4-5 may 2011-ci ildə Azərbaycan Universitetində “Qloballaşma şəraitində davamli inkişafin aktual problemləri” adlı beynəlxalq konfrans, «Azerbaycan`ın ekonomisi, nüfusunun yaşam düzeyi, enflasyon, banka sektörünün çağdaş durumu» adlı məruzə.

 30. 15-16 dekabr 2011 tarixində AMEA İqtisadiyyat İnstitutunda “Ərzaq təhlükəsizliyinin qlobal sosial-iqtisadi problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransda, «Dünya təcrübəsi kontekstində ərzaq təhlükəsizliyi probleminin dəyərləndirilməsi» adlı məruzə.

 31. 15-16 dekabr 2011 tarixində AMEA İqtisadiyyat İnstitutunda “Ərzaq təhlükəsizliyinin qlobal sosial-iqtisadi problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransda, «Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün görülən tədbirlər sistemi» adlı məruzə.

 32. 15-16 dekabr 2011 tarixində AMEA İqtisadiyyat İnstitutunda “Ərzaq təhlükəsizliyinin qlobal sosial-iqtisadi problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransda, «Dövlət idarəetmə sistemində Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyi siyasəti» adlı məruzə.

 33. Qanun jurnalı” (, AR Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qəbul etdiyi aylıq Elmi hüquq jurnalı 2011) № 03 (203), «Maliyyə böhranı: nəzəri-konseptual əsaslar və metodoloji yanaşmalar» adlı məqalə, səh. 91-98.Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə