Azərbaycanin xariCİ İQTİsadi ƏlaqəLƏRİ FƏNNİNİN İmtahan suallariYüklə 26,13 Kb.
tarix24.02.2018
ölçüsü26,13 Kb.

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ FƏNNİNİN

İMTAHAN SUALLARI


 1. Azərbaycanın geoiqtisadi və geosiyasi mövqeyi

 2. Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas inkişaf mərhələləri

 3. Azərbaycanda xarici ticarətin inkişaf trendi

 4. Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatlarının inkişaf trendi

 5. Azərbaycan iqtisadiyyatının bəzi qlobal qiymətləndirmə göstəricilərinin inkişaf dinamikası

 6. Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin təşkilati-hüquqi bazası

 7. “Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyinin əsasları haqqında” Konstitutsiya aktında xarici iqtisadi əlaqələrlə bağlı normalar

 8. “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya aktındax xarici iqtisadi əlaqələrlə bağlı normalar

 9. “Azərbaycan Respublikası xarici investisiyaların qorunması haqqında qanunu”nun əsas müddəaları

 10. Azərbaycanda xarici iqtisadi fəaliyyəti tənzimləyən əsas rəsmi qurumların fəaliyyəti

 11. Azərbaycanda xarici investisiyaların tənzimlənməsi mexanizmləri

 12. Azərbaycanda xarici valyuta əməliyyatlarının tənzimlənməsi mexanizmləri

 13. Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələri

 14. Azərbaycanın əsas xarici ticarət tərəfdaşları

 15. Azərbaycanın xarici ticarət göstəricilərinin inkişaf dinamikası

 16. Azərbaycan ixracının məhsul tərkibi

 17. Azərbaycan idxalının məhsul tərkibi

 18. Azərbaycanın xarici ticarətində ölkədaxili sektorların mövqeləri

 19. Azərbaycanın xarici ticarətinin coğrafi strukturu

 20. Azərbaycanin xarici investisiya əlaqələri

 21. Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan investisiyalar strukturu

 22. Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan xarici investisiyaların ölkələr və sektorlar üzrə strukturu

 23. Azərbaycan iqtisadiyatında xarici investisiyalı birgə müəssisələrin formalaşması

 24. Azərbaycanın xarici ölkələrdəki investisiyaları

 25. Azərbaycanın xarici miqrasiya göstəriciləri və istiqamətləri

 26. Xaricdə çalışan Azərbaycan vətəndaşlarının ölkələr və sektorlar üzrə strukturu

 27. Azərbaycanda “beyin axını” problemi

 28. Azərbaycanda çalışan əcnəbi vətəndaşların ölkələr və sektorlar üzrə strukturu

 29. Azərbaycanın texnologiya transferti sahəsində xarici əlaqələri

 30. Azərbaycanın dünyada üzrə texnoloji inkişaf reytinqləri

 31. Azərbaycanın əsas texnologiya transferti kanalları

 32. Azərbaycanın texnologiya transferti sahəsində əməkdaşlıq etdiyi başlıca beynəlxalq subyektlər

 33. Azərbaycanın enerji təminatı sahəsində qlobal əməkdaşlığı

 34. Azərbaycanın neft istehsalı üzrə beynəlxalq əməkdaşlığı

 35. Azərbaycanın qaz istehsalı üzrə beynəlxalq əməkdaşlığı

 36. “Əsrin müqaviləsi” sazişinin geoiqtisadi və geosiyasi əhəmiyyəti

 37. Azərbaycanın neft-qaz nəqli üzrə beynəlxalq əməkdaşlığı

 38. Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərinin geoiqtisadi və geosiyasi əhəmiyyəti

 39. Bakı-Novorossiyski neft boru xətti

 40. Bakı-Supsa neft boru xətti

 41. Cənubi Qafqaz (Bakı-Tiflis-Erzurum) təbii qaz boru xətti

 42. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) ölkə xaricdəki fəaliyyətləri

 43. Azərbaycanın regional iqtisadi inteqrasiyalarla əlaqələri

 44. Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələri

 45. Azərbaycan -İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilati (İƏT-ECO) əlaqələri

 46. Azərbaycan-Demokratiya və İqtisadi İnkişaf üzrə Təşkilat (GUAM) əlaqələri

 47. Azərbaycan-MDB əlaqələri

 48. Azərbaycan-Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşliq Təşkilati əlaqələri

 49. Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi təşkilatlarla əməkdaşlıq əlaqələri

 50. Azərbaycan-BMT ixtisaslaşdırılmış iqtisadi təşkilatları ilə əməkdaşlıq əlaqələri

 51. Azərbaycan-BMT Sənaye və İnkişaf Təşkilatı (BMSİT) əlaqələri

 52. Azərbaycan-BMT İnkişaf Proqramı (BMTİP) əlaqələri

 53. Azərbaycan-BMT Mərkəzi Asiya İqtisadiyyatları üçün Xüsusi Proqramı(SPECA)

 54. Azərbaycan-Dünya Bankı əməkdaşlıq əlaqələri

 55. Azərbaycan-Dünya Ticarət Təşkilatı (DTT) əməkdaşlıq əlaqələri

 56. Azərbaycan-İslam Konfransı Təşkilatı əməkdaşlıq əlaqələri

 57. Azərbaycan-Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı əməkdaşlıq əlaqələri

 58. Azərbaycan-Asiya İnkişaf Bankı əməkdaşlıq əlaqələri

 59. Azərbaycan-İslam İnkişaf Bankı əməkdaşlıq əlaqələri

 60. Azərbaycan-ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAID) əməkdaşliq əlaqələri

 61. Azərbaycan-İsveçrənin İqtisadi Məsələlər üzrə Dövlət Katibliyi (SECO) əməkdaşlıq əlaqələri

 62. Azərbaycan-Almaniya hökumətinin KFW Bankı əməkdaşlıq əlaqələri

 63. Azərbaycan-Almaniya Texniki Əməkdaşliq Cəmiyyəti (GTZ) əməkdaşliq əlaqələri

 64. Azərbaycanin Ərəb fondları ilə əməkdaşliq əlaqələri

 65. Azərbaycanın Türkiyənin Türk İş və İnkişaf Agentliyi (TİKA) ilə əməkdaşlıq əlaqələri

 66. Azərbaycan-ABŞ iqtisadi əlaqələri

 67. Azərbaycan-ABŞ iqtisadi əməkdaşliğının əsas istiqamətləri

 68. Azərbaycan-ABŞ ticarət əlaqələri

 69. Azərbaycan-ABŞ investisiya əlaqələri

 70. Azərbaycan-Çin iqtisadi əlaqələri

 71. Azərbaycan-Çin iqtisadi əməkdaşlığının əsas istiqamətləri

 72. Azərbaycan-Çin ticarət əlaqələri

 73. Azərbaycan-Çin investisiya əlaqələri

 74. Azərbaycan-Yaponiya iqtisadi əlaqələri

 75. Azərbaycan-Yaponiya iqtisadi əməkdaşlığının əsas istiqamətləri

 76. Azərbaycan-Yaponiya ticarət əlaqələri

 77. Azərbaycan-Yaponiya investisiya əlaqələri

 78. Azərbaycan-Rusiya iqtisadi əlaqələri

 79. Azərbaycan-Rusiya iqtisadi əməkdaşlığının əsas istiqamətləri

 80. Azərbaycan-Rusiya ticarət əlaqələri

 81. Azərbaycan-Rusiya investisiya əlaqələri

 82. Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi əlaqələri

 83. Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi əməkdaşlığının əsas istiqamətləri

 84. Azərbaycan-Türkiyə ticarət əlaqələri

 85. Azərbaycan-Türkiyə investisiya əlaqələri

 86. Azərbaycanda xarici iqtisadi fəaliyyətin normativ-hüquqi bazası

 87. Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsindəki rolu

 88. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsindəki rolu

 89. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsindəki rolu

 90. Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsindəki rolu

 91. Azərbaycanda özəlləşdirmə proseslərində xarici investorların iştirakı qaydaları

 92. Azərbaycanda xarici investisiyalar verilən dövlət təminatları

 93. Azərbaycanda xarici investorların mülkiyyət əldə etmə qaydaları

 94. Azərbaycanda gömrük rüsumlarının tətbiqinin ümumi əsasları

 95. Azərbaycanda ölkəyə valyuta gətirilməsi və ölkədən valyuta çıxarılmasının əsas qaydaları

 96. Azərbaycanın ixracda əsas tərəfdaşları

 97. Azərbaycanın idxalda əsas tərəfdaşları

 98. Azərbaycanın TRASEKA layihəsində iştirak istiqamətləri

 99. Avropa İttifaqının Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlıq istiqamətləri

 100. Avropa İttifaqının Qonşuluq Siyasəti və Azərbaycan

 101. Azərbaycanda TASİS Proqramı çərçivəsində həyata keçirilən layihələr

 102. Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlük müzakirələrində mövcud vəziyyət

 103. Azəri-Günəşli-Çıraq layihəsi və partnyorları

 104. Azərbaycanda neft istehsalınına yönələn xarici investisiyalar

 105. Şah Dəniz layihəsi və partnyorları

 106. Bakı-Novorosiski neft boru xətti

 107. Bakı-Supsa neft boru xətti

 108. Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi əlaqələrinin təşkilatı-hüquqi bazası

 109. Azərbaycan neftinin dünya bazarına nəqli marşurutları

 110. Avropa İttifaqının Azərbaycana iqtisadi yardım layihələri

 111. ABŞ-ın Azərbaycana iqtisadi yardım layihələri

 112. Türkiyənin Azərbaycana iqtisadi yardım layihələri

 113. Azərbaycan xarici ticarətinin əsas inkişaf mərhələləri

 114. Azərbaycanın xarici iqtisadi inteqrasiya siyasətinin əsas istiqamətləri

 115. Azərbaycanın balanslı xarici siyasətinin iqtisadi əsasları


Müəl. Elşən BAĞIRZADƏ22.05.2011


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə