Azərbaycanın müstəqilliyininYüklə 5,01 Kb.

səhifə1/101
tarix06.02.2018
ölçüsü5,01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   101


                                                                                                Azərbaycanın müstəqilliyinin 
                                                                                                bərpasının 10 illik yubileyinə  
                                                             həsr olunur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azərbaycan Respublikası  
1991-2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXI-YNE 
 
Bakı – 2001 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
-
 
                                                          Müəlliflər: Abdullazadə Fatma, Ələsgərov Fuad, 
                                                                                   Əlirzayev Əli, Əsədov Əli, Həsənov Əli, 
                                                                            Xəlilov Səlahəddin, Qafarov Tahir, 
                                                                            Mahmudov Yaqub, Rəhimov Mayıl. 
 
 
                                                       Kitab fəlsəfə elmləri doktoru Ramiz Mehdiyevin 
                                                  ümumi redaktəsi altında çapa hazırlanmışdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Azərbaycan Respublikası 1991-2001. - B. 
                                               XXI-Yeni Nəşrlər Evi, 2001. - 280 s. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         ı XXI-YNE, 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
MUNDƏRĠCAT 
 
 
Ön söz 
I HĠSSƏ 
 
AZƏRBAYCANIN DÖVLƏTÇĠLĠK TARĠXĠNDƏN 
 
I  FƏSĠL.  Azərbaycan  dövlətçiliyi  ən  qədim  zamanlardan  ilk  demokratik  cümhuriyyətin 
yaranmasınadək  
 
II.FƏSĠL. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - Şərqdə ilk parlamentli respublika (1918-ci il 
may-1920-ci il aprel)   
 
III.FƏSĠL. Azərbaycan Sovet hakimiyyəti illərində   
 
 
II HĠSSƏ 
 
AZƏRBAYCANIN MÜSTƏQĠLLĠYĠNĠN BƏRPASI VƏ QORUNUB  
SAXLANMASI UĞRUNDA MÜBARĠZƏ 
 
I FƏSIL. SSRI -nin dağılması və Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası 
§ 1. SSRI -nin dağılması ərəfəsində Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət 
§ 2. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və ictimai-siyasi böhranın dərinləşməsi Qanlı Yanvar 
 
§  3.Xalq  hərəkatı.  "Azərbaycan  Respublikasının  dövlət  müstəqilliyi  haqqında" 
Konstitusiya Aktının qəbul olunması  
 
II FƏSĠL. Müstəqilliyin ilk illərində daxili siyasi vəziyyət və hakimiyyət böhranı (1991 - 
iyun 1993) 
§  1.  Ermənistan-Azərbaycan  müharibəsi.  Siyasi  hərc-mərclik  və  hakimiyyət  uğrunda 
mübarizə  
§ 2. Vətəndaş müharibəsi vəziyyəti. Qurtuluş hərəkatının başlanması 
 
III.FƏSĠL.  Azərbaycanın  dövlət  müstəqilliyinin  qorunub  saxlanılması  uğrunda  mübarizə 
(iyun 1993-1995) 
Müharibədə vəziyyət. Ordu quruculuğu. Düşmən hücumunun qarşısının alınması 
 
III HĠSSƏ 
 
MÜSTƏQĠL DÖVLƏT QURUCULUĞUNUN ƏSAS ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 
 
I FƏSĠL. Hüquqi dövlət quruculuğu 
§ 1. Qanunçuluğun bərpası 
§ 2. Konstitusiyanın qəbul olunması   
§ 3. Demokratik təsisatlar, insan hüquqları və azadlıqları    
§ 4. Hüquq islahatları    
§ 5. Müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin formalaşması  
 
IIFƏSĠL. İqtisadi və sosial inkişaf 
  
§ 1. Yeni iqtisadi sistemə keçid: iqtisadi siyasətin formalaşması və makroiqtisadi tarazlığın 
əldə edilməsi   
§ 2. Müstəqil Azərbaycanın neft strategiyası   
§ 3. İnvestisiya siyasəti  
§ 4. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və sahibkarlığın inkişafı 
§ 5. Aqrar və torpaq islahatları  
§ 6. Xarici iqtisadi siyasət 
§ 7. Maliyyə, valyuta və pul-kredit siyasəti, bank sisteminin inkişafı 
§ 8. Əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması və sosial müdafiəsi   
 
III FƏSĠL. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin qurulması 
§  1.  İctimai-siyasi  sabitliyin  möhkəmləndirilməsi  və  vətəndaş  cəmiyyəti  quruculuğu 
prosesinin başlanması  
§ 2. Vətəndaş cəmiyyətinin strukturu: siyasi partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları və digər 
vətəndaş təsisatları    
§ 3. Söz və vicdan azadlığının bərqərar olması 
 
IV FƏSĠL. Azərbaycanda milli təhlükəsizlik və xarici siyasət problemləri 
§ 1. Milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi 
§ 2. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin yaradılması və inkişafı  
§  3.  Azərbaycan  Respublikasının  xarici  siyasətinin  əsas  istiqamət,  məqsəd,  vəzifə  və 
prioritetlərinin müəyyən olunması     
§  4.  Dağlıq  Qarabağ  problemi  və  Ermənistan-Azərbaycan  münaqişəsinin  həlli 
istiqamətində fəaliyyət  
 
§  5.  Azərbaycan  Respublikasının  dünya  birliyinə  inteqrasiyası:  ikitərəfli  və  çoxtərəfli 
əlaqələr, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq 
 
V FƏSĠL. Milli-mənəvi inkişaf 
§ 1. Elm və təhsil siyasəti 
§ 2. Mədəniyyətin inkişafı 
§ 3. Milli-mənəvi dəyərlərin qorunması 
§ 4. Azərbaycançılıq və soykökə qayıdış   
§ 5. Gənclər siyasəti   
 
VI FƏSĠL. Sağlamlıq və ətraf mühitin qorunması 
§ 1. Səhiyyə islahatları  
§ 2. Sağlamlıq və ətraf mühitin mühafizəsi 
§ 3. Analıq və qadın hüquqları  
§ 4. Uşaqlara dövlət qayğısı 
 
Son söz  
 
 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   101


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə