Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.

səhifə75/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   88

232 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qrafiklər:  a)  qabarıq  tipi,  b)  hamar  tip:  c)  enən  tip;  d)  çökük  tip. 
Üfüqi xətt ilk 5 saniyədə iĢin ilkin temp səviyyəsini bildirən xəttdir.  
 
Bu  test  adətən  Ģəxsiyyətini,  xarakterini  müxtəlif  cəhətdən  ölçən 
digərləri ilə birgə kompleks Ģəklində istifadə olunur. Xüsusən peĢə yönümü 
və  fərdi  fəaliyyət  üsulunun  təkmilləĢdirilməsi  üçün  psixoloji  konsultasiya 
zamanı daha faydalı olur. TestləĢdirmə fərdi olaraq aparılır və 2 dəqiqədən 
artıq sürmür. 
 
 
L. Ġ. VASCERMAN və N. V. QUMENYUKUN DAVRANIġ FƏALLIĞI 
TĠPĠNĠN DĠAQNOSTĠKASININ METODĠKASI 
 
Hər sualı (iddianı) diqqətlə oxuyun və sizin davranıĢınıza uyğun olan cavab 
variantını seçin. 
1. 
 Sizə olurmu ki, bərbərxanaya getmək üçün vaxtı seçmək çətinlik 
çəkirsiniz? 
1) 
 heç vaxt; 
2) 
 bəzən; 
3) 
 demək olar ki həmiĢə. 
 
2. 
 Sizin iĢiniz necə, sizi "gümrahlaĢdırır" (stimullaĢdırır)? 
1) 
insanların əksəriyyətində olduğundan daha az; 
2) 
insanların əksəriyyətinin iĢində olduğu kimi təxminən eynidir; 
3) 
insanların əksəriyyətində olduğundan daha çox. 


233 
 
 
3. Sizin gündəlik həyatınız əsasən bundan ibarətdir: 
1)  həllini tələb edən iĢlərdən; 
2)  adi iĢlərdən; 
3)  iĢlər, hansılar ki, Sizi darıxdırır. 
 
4. Bəzi insanların həyatı tez-tez gözlənilməz hadisələr, gözlənilməyən 
Ģərait və çətinliklərlə doludur. Belə hadisələrlə Siz tez-tezmi rastlaĢırsınız? 
1). gündə bir neçə dəfə; 
2)  həftədə bir neçə dəfə; 
3)  təxminən gündə bir dəfə; 
4)  həftədə bir dəfə; 
4)  ayda bir dəfə və ya daha nadir hallarda. 
 
5. Əgər Sizi nəsə çox sıxıĢdırır, təzyiq göstərir, və ya insanları çoxu Sizdən 
nəsə tələb edirlər, onda Siz: 
1)  iĢtahanı itirirsiniz və / və ya daha az yeyirsiniz; 
2)  daha çox (tez-tez) yeyirsiniz və / və ya adətən yediyinizdən daha çox; 
3)  adi iĢtahada heç bir əhəmiyyətli dəyiĢiklik görməmisiniz. 
 
6.Əgər sizin çox təcili iĢlərimiz  və ya  sizi sıxan  bir probleminiz varsa: 
1.təcili tədbir görürəm; 
2.diqqətlə ölçüb-biçirəm və hərəkət edirəm. 
 
7.Siz  adətən hansı  sürətlə yeyirsiniz? 
1.Mən adətən hamıdan tez yeyib qurtarıram; 
2.Mən hamıdan tez yeyirəm
3.Mən bütün insanlar kimi eyni sürətlə yeyirəm; 
4.Mən insanların çoxundan yavaĢ yeyirəm. 
 
8.Sizin doğmalarınız və dostlarınız  çox tez-tez yediyinizi  sizə heç 
deyiblərmi? 
1.Bəli, çox tez-tez; 
2.Bəli, bir və ya iki dəfə; 
3.Xeyr, bunu mənə heç vaxt deyən olmayıb. 
 
9.Siz bir neçə iĢi eyni zamanda görürsünuzmü.məsələn,yeyirsiniz və 
iĢləyirsiniz? 
1.Mən mümkün olanda  bir neçə iĢi eyni zamanda görürəm
2.Mən vaxtım məhdud olanda bunu edirəm; 
3.Mən bunu nadir hallarda edirım və ya heç vaxt etmirəm etmirəm. 
 


234 
 
10.Sizin  dinlədiyiniz  adam öz fikrini uzun müddət  bitirə bilmirsə, sizdə 
onu tələsdirmək arzusu yaranırmı? 
1.Tez-tez; 
2.Bəzən; 
3.Heç vaxt. 
 
11.Söhbəti tez bitirmək üçün siz  çox yavaĢ danıĢanın fikrini  tez ― 
qurtarırsınızmı‖? 
1.Tez-tez; 
2.Bəzən; 
3.Heç vaxt. 
 
12.Yaxınlarınız   və dostlarınız  hər hansı bir Ģey barəsində sizə ətraflı 
danıĢan zaman  Sizin diqqətsiz olduğunuzu nəzərinnizə çatdırırlarmı? 
1.Həftədə 1 dəfə; 
2.Ayda bir neçə dəfə; 
3. Demək olar ki ,heç vaxt; 
4.Heç zaman. 
 
13.Yaxınlarınıza və dostlarınıza müəyyən vaxtda gələcəyinizi söylədiyiniz 
halda, siz tez-tez gecikirsinizmi? 
1.Bəzən; 
2.Nadir hallarda
3Demək olar ki, gecikmirəm; 
4.Mən heç zaman gecikmirəm. 
 
14.Elə olur ki, siz vaxtınız kifayət qədər çox olduğu halda görüĢə 
tələsəsiniz? 
1.Tez-tez olur; 
2.Bəzən; 
3.Heç vaxt. 
 
15.Məsələn, siz kiminləsə müəyyən vaxt hardasa (küçədə, metro 
vestübülündə və s.) görüĢməlisiniz və o insan  artıq10 dəqiqə gecikir, onda 
nə edirsiniz? 
1.Sakit  halda gözləyərsiniz; 
2.Var-gəl edərək gözləyərsiniz; 
3.Adətən sizin qəzet, yaxud kitabınız var,bu da gözləməyə kömək edir. 
 
16.Siz mağazada ya da yeməkxanada növbə gözlərkən nə edirsiniz? 
1.Sakit halda öz növbənizi gözləyirsiniz; 
2.Hövsələniz çatmır, amma bunu biruzə  vermirsiniz


235 
 
3. Elə hövsələsizlik  hiss edirsiniz ki, hətta ətrafdakılar da  bunu  görür; 
4. Növbədə  durmaqdan qətiyyərlə imtina edirsiniz, vaxt itkisindən qaçınmaq 
üçün yol axtararsınız. 
 
17.Əgər 
yarıĢ 
elementləri 
olan 
hər 
hansı 
bir 
 
oyun 
(məsələn.Ģahmat,domino,voleybol və  s.) oynayırsınızsa, onda siz: 
1.Bütün gücünüzü qələbə üçün səfərbər edirsiniz; 
2.Qalib gəlməyə çalıĢırsınız, çox canfəĢanlıq göstətmirsiniz; 
3. Ciddi oynamırsınız, oyundan zövq aldığınız üçün oynayırsınız. 
 
18.Təsəvvür üdin ki, siz və dostlarınız yeni iĢə baĢlayırsınız. Bu iĢdə 
yarıĢmaq haqqında siz nə düĢünürsünüz? 
1.Bundan qaçınmağa üstünlük verirəm; 
2.Yarıçmanı qəbul edirəm, ona görə ki, bu qaçınılmazdır; 
3.Bundan həzz alıram, çünki bu məni ruhlandırır və stimullaĢdırır. 
 
19.Siz cavan olanda insanların bir çoxları hesab edirdilər ki, siz: 
1. Çox vaxt hər iĢdə birinci və yaxçı olmağa çalıĢırsınız və bunu doğrudanda 
istəyirsiniz; 
2.Bəzən hər iĢdə birinci və yaxĢı olmağa çalıĢırsınız və bundan xoĢunuz 
gəlir; 
3.Siz  hər saman özönüzü yaxĢı hiss edirsiniz; 
4.Siz həmiĢə süstsünüz və yarıĢmağa meylli deyilsiniz. 
 
20.Sizin fikrinizcə hal-hazırda nə ilə fərqlənirsiniz? 
1.Çox vazt çalıĢırsınız ki, birinci və yaxĢı olasınız; 
2.Bəzən çalıĢırsınız birinci və yaxĢı olasınız və bundan xoĢunuz gəlir; 
3.Adətən siz özünüzü yaxĢı hiss edirsiniz (adətən siz süstsünüz); 
4.Siz  həmiĢə  süstsünüz və  yarıĢmağa meylli deyilsiniz. 
 
21.Sizin yaxınlarınızın və dostlarınızın fikrincə, siz: 
1.Çox vaxt  hər Ģeydə birnci və yaxĢı olmağa çalıĢırsınız (bunu həqiqətən də 
istəyirsiniz); 
2.Bəzən  hər bir Ģeydə birinci və ən yaxĢı olmağa çalıĢırsınız və bu sizin 
xoĢunuza gəlir; 
3.Adətən necə var, elə də sizin xoĢunuza gəlir (adətən siz süstsünüz); 
4.Siz  həmiĢə süstsünüz və yarıĢmaya meyilli deyilsiniz. 
 
22.Sizin ümumi aktivliyinizi yaxınlarınız və dostlarınız necə 
qiymətləndirirlər? 
1.Kifayət qədər aktiv deyilsiniz, ləngsiniz,daha aktiv olmaq lazımdır; 
2.Orta  dərəcədə aktivlik, həmiĢə  müəyyən bir məĢğuliyyət  var; 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə