B axiş Testlər /1215#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 1215#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 0,6 Mb.

səhifə1/24
tarix18.04.2018
ölçüsü0,6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


B

AXIŞ

Testlər

/1215#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış

T

EST

: 1215#01#Y15#01#500

QIYABI

Test


1215#01#Y15#01#500qiyabi

Fənn


1215 - Landşaftşünaslıq

Təsviri


[Təsviri]

Müəllif


Administrator P.V.

Testlərin vaxtı

80 dəqiqə

Suala vaxt

0 Saniyə

Növ


İmtahan

Maksimal faiz

500

Keçid balı260 (52 %)

Suallardan

500

Bölmələr


50

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

B

ÖLMƏ

: 01 02

Ad

01 02Suallardan

14

Maksimal faiz14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Hər hansı ərazinin özünəməxsus eynicinsli sahəsi olub, eyni ekoloji rejimlə səciyyələnən kompleks 

hansıdır? (Çəki: 1)

 mərz 

coğrafi mühitcoğrafi sfera

fasiya


geosistem

Sual: Mikrokomplekslərin və mürəkkəb mezokomplekslərin birləşməsindən yaranan sahələr necə adlanır? 

(Çəki: 1)

dağlıq sistemləri

fasiya

şoranlıqlar bataqlıq

mərz


Sual: Qobu və yarğan yamaclarında inkişaf edən çöl kompleksləri hansı landşaft vahidinə aid edilir ? (Çəki: 1)

fasiya


mərz

tək 


mezorelyef

 mikrelyef

Стр. 1 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...
Sual: Landşaftşünaslıq elminin differensiasiyası ilə əlaqədar olaraq inkişafı hansı dövr hesab edilir? (Çəki: 1)

XIX əsrin II yarısı 

XX əsrin əvvəli

XIX əsrin əvvəli

XVIII əsr

XVIII əsrin sonu

Sual: İlk landşaft xəritəsini yaradan alimlər: (Çəki: 1)

V.Dokuçayev, L.S.Berq

S.Kalensnik, L.Ramnski

B.Ploınov, R.Abolin

A.İsaçenko, Q.Visoskiy

P.Semyonov, A.Humbolt

Sual: Antropogen təsirlərin coğrafi təbəqəyə aid olmayan hissələri hansılardır? (Çəki: 1)

okean dibi relyefinin tədqiqi

neft quyularının qazılması

təyyarə uçuşları

Marian çökəkliyinin tədqiqi

kosmosa uçuş

Sual: Təbii landşaft elementlərinin qorunması məqsədi ilə yaradılmış “Azərbaycanın Qırmızı kitabı” neçənci 

ildə çap olunmuşdur? (Çəki: 1)

1927-ci ildə 

1942-ci ildə

1955-ci ildə 

1970-ci ildə

1989-ci ildə 

Sual: L.S.Berq landşaftları hansı hissələrə bölürdü? (Çəki: 1)

sadə və mürrəkəb 

təbii və mədəni

zonal və azonal 

introzonal və üfüqi

təkrarlanan və ritmik

Sual: Yer kürəsinin müxtəlif hissələrinin təbii şəraiti barədə materialların toplanması nə vaxta təsadüf edir? 

(Çəki: 1)

XVII əsr 

XV əsr

XV əsr


XVIII əsr

XX əsr


Sual: Landşaft haqqında təlimin yaradıcıları kimlər olmuşdur? (Çəki: 1)

V.V.Dokuçayev, Q,N.Visotskiy, L.S.Berq və b.

 E.Zyüs, E.Hekkel, F.İ.Rupxert və b.

C.Xarper, M.Biqon, C.M.Anderson və b.

Ç.Adams, İ.P.Gerasimov, T.Miller və b.

S.P.Krasennikov, İ.B.Lamark, N.A.Severov və b.

Sual: Landşaft sözü hansı xarici dildən tərcümədə ölkə və torpaq haqqında elm deməkdir? (Çəki: 1)

 ingilis


alman

fransız


latın 

Стр. 2 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...rus

Sual: Landşaftşünaslıq xüsusi elm kimi nə vaxt yaranmışdır? (Çəki: 1)

XV əsrdə

XIX əsrin sonunda

XX əsrin əvvəlində

XVII əsrdə

XVIII əsrdə

Sual: Təbii landşaft tipi olan fasiyanın mərzdən fərqi nədədir? (Çəki: 1)

fasiya daha kiçik landşaft tipi olub, mərzin tərkibinə daxildir

fasiya təbii ərazi komplekslərin, mərz isə təbii komponentlərə aiddir

mərz yalnız dağlıq landşaftlarda, fasiya isə yalnız düzənlik landşaftlarında formalaşır

hər ikisi biofil elementlərə aiddir 

mərz daha kiçik landşaft tipi olub, yalnız azonal strukturlarda özünü biruzə verir

Sual: Materiklərin birinci torpaq xəritəsi kim tərəfindən hazırlanmışdır? (Çəki: 1)

L.İ.Praslov

İ.P.Gerasimov

Ç.E.Kelloq

V.Q.Kozanov

V.V.Dokuçayev 

B

ÖLMƏ

: 02 01

Ad

02 01Suallardan

9

Maksimal faiz9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Yerin coğrafi təbəqəsinin inkişafında hansı enerji mənbələri iştirak edir? (Çəki: 1)

Günəşin şüa enerjisi

daxili və xarici enerji

radioaktiv elementlərinin enerjisi

nüvə enerjisi

qabarma və çəkilmə

Sual: Coğrafi təbəqənin dörd sferadan təşkil olunduğunu göstərən ilk alim kim olmuşdur? (Çəki: 1)

V.V.Dokuçayev

A.A.Qriqoryev

P.İ.Brounov

İ.M.Zabelin

R.İ.Abolin

Sual: Coğrafi təbəqənin qalınlığı hidrosferdə nə qədər götürülür? (Çəki: 1)

4 – 5 km


11 km

20 km 


12 – 14 km

30 – 35 km

Sual: Coğrafi təbəqənin yuxarı sərhəddi atmosferin hansı təbəqəsindən götürülür? (Çəki: 1)

tropopauzadan 

Стр. 3 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə