B axiş Testlər /1632#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 1632#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 3,66 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/19
tarix26.08.2018
ölçüsü3,66 Mb.
#64700
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


B

AXIŞ

Testlər

/1632#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış

T

EST

: 1632#01#Y15#01#500

QIYABI

Test


1632#01#Y15#01#500qiyabi

Fənn


1632 - Kompüter texnologiyaları və 

proqramlaşdırma – 1

Təsviri

[Təsviri]Müəllif

Administrator P.V.

Testlərin vaxtı

80 dəqiqə

Suala vaxt

0 Saniyə


Növ

İmtahan


Maksimal faiz

500


Keçid balı

260 (52 %)

Suallardan

500


Bölmələr

18

Bölmələri qarışdırmaqKöçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

B

ÖLMƏ

: #01#01

Ad

#01#01Suallardan

33

Maksimal faiz33

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: İnformatika nəyi öyrənir? (Çəki: 1)

hesablama texnikasının köməyi ilə informasiya proseslərini və onların çevrilməsi 

üsul və metodlarını

kommunikasiya texnologiyalarını ter vəonunla bağlı məsələləri;

yeni informasiya pçevrilməsi üsul və metodlarını er texnologiyalarını ;

yeni yinformasiya texnologiyalarını

yeni informasiya və kommunikasiya texnologiyalarını.

Sual: Üçüncü nəsil EHM-lər də onların element bazası: (Çəki: 1)

Стр. 1 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
inteqral sxemli 

böyük inteqral sxemli 

yarımkeçirici tranzistorlu

tranzistorlu

hiper inteqral sxemli

Sual: ASCII NƏDİR? (Çəki: 1)

Beynəlxalq kodlaşdırma sistemi

Milli kodlar cədvəli

Kodlar cədvəli

Universal kod

Milli COD

Sual: İnformasiyanın təsvir formaları hansılardır? (Çəki: 1)

şifahi və yazılı

cədvəl və qrafik.

cədvəl və rəqəm idarəetmə kodları

şifahi və qrafik.

yazılı və qrafik.

Sual: Bir bit nəyə bərabərdir? (Çəki: 1)

0 və ya 1 

 0 


1və 0 

1

 2 Sual: Takt tezliyinin ölçü vahidi (Çəki: 1)

Meqahers


takt vahidi 

Vatt


Takt siqnalı 

Kbayt 


Sual: Monitor nə üçündür? (Çəki: 1)

İnformasiyanı təsvir etmək üçün; 

İnformasiyanı emal etmək üçün;

İnformasiyanı daxil etmək üçün; 

İnformasiyanı çap etmək üçün;

İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün

Sual: F1, F2,…,F10 klavişləri necə adlanır? (Çəki: 1)

Funksional klavişlər.; 

Xidməti klavişlər; 

Стр. 2 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...Əlavə klavişlər;

İdarəetmə klavişlər; 

Hərf-rəqəm klavişləri

Sual: Kompüterin sürətini xarakterizə edən göstərici hansıdır? (Çəki: 1)

Takt tezliyi; 

Mərtəbəlilik; 

Operativ yaddaşın həcmi;

Klaviatura;

Prosessor.

Sual: Hansı model Pentiumdur? (Çəki: 1)

İntel – 80586 

İntel – 80486 

İntel – 8086 

İntel – 80286 

İntel – 80386 

Sual: Printer nə üçündür? (Çəki: 1)

İnformasiyanı çap etmək üçün;; 

İnformasiyanı təsvir etmək üçün 

İnformasiyanı emal etmək üçün; 

İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün; 

İnformasiyanı daxil etmək üçün.

Sual: Gbit nəyə bərəbərdir ? (Çəki: 1)

 10 bit

1000000 bayt 218 bit

1000 Kbayt

2^30 bit

Sual: Ardıcıllıq düzdür? (Çəki: 1)

informasiya, istifadəçi, verilən

bilik, verilən, xəbər;

verilən, bilik, informasiya;

verilən, informasiya, bilik.

informatika istifadəçi, verilən

Sual: Beynəlxalq kodlaşdırma sistemi necə adlanır? (Çəki: 1)

ASCII

ANSI


UNICOD

Milli COD

Стр. 3 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
Kodlar cədvəli

Sual: İnformasiya ......... şəklində ötürülür, ....... şəklində saxlanılır. (Çəki: 1)

Siqnal, kod

Bayt, Fayl 

Fayl, kod

Siqnal, Fayl

Bit, Siqnal

Sual: Bir hərfi kodlaşdırmaq üçün neçə bit informasiya lazımdır? (Sürət 21.12.2010 

16:32:30) (Çəki: 1)

1 bit


2 bit

16 bit 


8 bit

Sual: İnformatikanın elmi təriflərindən hansı daha doğrudur. (Sürət 21.12.2010 

16:32:41) (Çəki: 1)

informasiya texnologiyaları haqqında elmdir.

Informasiyanın emalı, axtarışı və verilməsi haqqında elmdir

 Informasiya metodları, vasitələri və texnologiyaları haqqında elmdir

 Informasiyanın yaradılmasə, mühafizəsi və axtarış metodları haqqında elmdir.

düz cavab yoxdur

Sual: Ötürmə zamanı informasiya hansı formadan hansı formaya çevrilir? (Sürət 

21.12.2010 16:32:50) (Çəki: 1)

analoq formasında diskret formaya

siqnal formasından səs formasına

rəqəm formasından simvol formasına

heç bir formaya çevrilmir

Sual: İnformasiya alınması, saxlanması, ötürülməsi, çevrilməsi və emala hansı 

ümumi anlayışla ifadə edilir? (Sürət 21.12.2010 16:35:15) (Çəki: 1)

informasiyanın işlənməsi

informasiyanın saxlanması

informasiya prosesləri

informasiyanın verilməsi 

Sual: İnformasiya uzaq məsafələrə nələrlə ötürülür? (Sürət 21.12.2010 16:35:43) 

(Çəki: 1)

kabellərlə

səslə


rabitə kanalları ilə

markerlər

Стр. 4 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
Yüklə 3,66 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə