B axiş Testlər /3732#01#Y15#01#500 qiyabi/Baxış t est : 3732#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 19,74 Kb.

səhifə11/25
tarix17.09.2017
ölçüsü19,74 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   25

“Kompromiss” metodu
“Sakitləşdirmə” metodu
“Jəld həll etmə” metodu
Sual: “Əməkdaşlıq” metodunun metodikası hansılardır? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Problemin yarandığı zaman hər iki tərəf üçün münasib qərarlar tapmalı
Diqqətinizi qarşı tərəfin şəxsi keyfiyyətlərinə deyil, problemə yönəltməli
Qarşılıqlı təsir və informasiya mübadiləsini artıraraq etimad ab-havası yaratmalı
Problemi qərarlar deyil, məqsədlər kateqoriyasında müəyyən etməli
Sual: “Əməkdaşlıq” metodunun mümkün nətijəsi hansı sxemə uyğundur? (Çəki: 1)
“qalibiyyət – qalibiyyət”
“qalibiyyət – məğlubiyyət”
“məğlubiyyət – məğlubiyyət”
“məğlubiyyət – qalibiyyət”
“uduş – uduzma”
Sual: ……bir tərəfin öz qərarını digər tərəfə qəbul etdirmək jəhdləri hansı metoddur? 
(Çəki: 1)
“Güj” metodu
“Əməkdaşlıq” metodu
“Sakitləşdirmə” metodu
“Jəld həll etmə” metodu
“Kompromiss” metodu
Sual: “Güj” metodu hansı hallarda tətbiq edilmir? (Çəki: 1)
Kompleks problemlər üzrə müvəqqəti razılıqların əldə olduğu zaman 
Güjlü tərəfin öz düzgünlüyünü dərk etdiyi zaman
Destruktiv davranış tərzinə malik sosial qruplara qarşı olduqda
Jəld, jəsarətli adama ehtiyaj olduqda
B) Qeyri-kütləvi qərarların daxil edilməsi zamanı
Sual: “Güj” metodu tətbiq edilən zaman davranış modelinə nə daxil deyil? (Çəki: 1)
Münasib qərarların axtarışı si
Rəqabətdən istifadə edilməsi
Məjburiyyət vasitəsilə hakimiyyətdən istifadə 
“qalibiyyət – məğlubiyyət” tipli strategiyanın zorla qəbul etdirilmə
Tabe olmaq tələbi
Sual: “Güj” metodunun ən ehtimal olunan nətijəsi hansıdır? (Çəki: 1)
“qalibiyyət – məğlubiyyət”
“qalibiyyət – qalibiyyət”
“məğlubiyyət – məğlubiyyət”
Стр. 40 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


“məğlubiyyət – uduş”
“uduş – uduzma”
B
ÖLMƏ
: 0701
Ad
0701
Suallardan
10
Maksimal faiz
10
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: ……- üçünjü tərəfin iştirakı ilə münaqişə aparan tərəflərin problemin həlli üçün 
münaqişəyə son qoya biləjək həll yolunun axtarışı prosesi¬nin optimizasiyasından 
ibarət olan fəaliyyət növüdür. Uyğun gələni tapın. (Çəki: 1)
Mediasiya
Müəssisə
İdarə
Şirkət rəhbərliyi
Münaqişə şahidləri
Sual: Münaqişələrin tənzimlənməsi zamanı üçünjü tərəf rolunda bir qayda olaraq 
neçə nəfər professional iştirak edir? (Çəki: 1)
1 nəfər
2 nəfər
3 nəfər
4 nəfər
5 nəfər
Sual: Münaqişənin tənzimlənməsi zamanı üçünjü tərəf rolunda nadir hallarda neçə 
nəfərdən ibarət qruplar iştirak edə bilər? (Çəki: 1)
2-3 nəfər
3-4 nəfər
4-5 nəfər
Düzgün javab yoxdur
Bütün javablar doğrudur
Sual: Mediasiya fəaliyyəti ilk dəfə hansı ölkələrdə mövjud olmuşdur? (Çəki: 1)
Çində və Afrika ölkələrində 
ABŞ-da və Yaponiyada
Fransada və Almaniyada
Rusiyada və Avropa ölkələrində
Hindistan və İngiltərədə
Стр. 41 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Sual: Münaqişə zamanı üçünjü tərəf rolunda kimlər çıxış edə bilər? (Çəki: 1)
Formal və qeyri-formal mediatorlar
Formal mediatorlar
Qeyri-formal mediatorlar
Bütün javablar doğrudur
Düzgün javab yoxdur
Sual: Kimlər rəsmi mediatorlar rolunda çıxış edə bilər? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Hökumət və ya digər dövlət komissiyaları
Müəssisə, idarə, şirkət rəhbərləri
İjtimai təşkilatlar və peşəkar mediatorlar
Dövlət hüquq institutları
Sual: Münaqişə tərəfləri hansı hallarda mediatorlara mürajiət edə bilərlər? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Tərəflərin ziddiyyt təşkil edən maraqdan qoruduğu və ümumi təmas nöqtəsi tapa 
bilmədiyi zaman
Münaqişənin həllində əsas olan norma və ya digər meyarların müxtəlif şəkildə 
şərh edilməsi zamanı
Hər iki tərəfi razı sala biləjək həlli yolunun tapılması qeyri-mümkün olduğu halda
Tənzimləmə obyektinin uzun sürmüş münaqişədən ibarət olduğu halda
Sual: Üçünjü tərəfin münaqişəyə operativ, müstəqil şəkildə müdaxiləsi hansı hallarda 
zəruridir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Tərəflərdən biri kütləvi şəkildə zor tətbiq edildiyi halda 
Üçünjü tərəfin münaqişədə maraq olmadığı halda 
Münaqişənin üçünjü şəxs tərəfindən nəzarətdə olan mühitə mənfi təsir göstərdiyi 
halda
Münaqişəli hadisələrin təhlkəli eskalasiyası baş verdiyi, zor işlədilməsi üçün 
birbaşa təhlükənin mövjud olduğu halda
Sual: Münaqişədə üçünjü tərəfin rolunu nejə qeyd etmək olar? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Arbitr
Vasitəçi
Köməkçi və müşahidəçi
Münsif, hakim
Sual: …….- ən çox avtoritar roldur, belə ki, o problemin həlli vatiantlarının müəyyən 
edilməsi üzrə ən böyük imkanlara malikdir. Düz variantı yerinə qoyun. (Çəki: 1)
Münsif, hakim
Arbitr
Vasitəçi
Стр. 42 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Köməkçi
Müşahidəçi
B
ÖLMƏ
: 0702
Ad
0702
Suallardan
10
Maksimal faiz
10
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: ……- əhəmiyyətli səlahiyyətlərə malikdir. O, münaqişəni təhlil edir, onu 
iştirakçılarla müzakirə edir, yalnız sonra yerinə yetirilməsi mütləq olan qərar qəbul 
edir. Düz variantı tapın. (Çəki: 1)
Arbitr
Münsif, hakim
Köməkçi
Müşahidəçi
Vasitəçi
Sual: …….- nisbətən neytral roldur. O, xüsusi biliklərə malik olaraq problemin 
konstruktiv müzakirəsini təmin edir. Düz variantı tapın. (Çəki: 1)
Vasitəçi
Arbitr
Münsif, hakim
Köməkçi
Müşahidəçi
Sual: …….- münaqişənin tənzimlənməsində problemin müzakirəsi prosesini 
mükəmməlləşdirmək, görüş və danışıqları təşkil etmək məqsədilə iştirak edir. Düz 
variantı tapın. (Çəki: 1)
Köməkçi
Vasitəçi
Arbitr
Müşahidəçi
Münsif, hakim
Sual: ……..- munaqişə zonasında iştirakı ilə tərəfləri əvvəl əldə edilmiş razılaşmaları 
pozmaqdan və qarşılıqlı təjavüzdən saxlayır. Düz variantı tapın. (Çəki: 1)
Müşahidəçi
Köməkçi
Arbitr
Münsif hakim
Vasitəçi
Стр. 43 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...
Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə