B axiş Testlər /3732#01#Y15#01#500 qiyabi/Baxış t est : 3732#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 19,74 Kb.

səhifə9/25
tarix17.09.2017
ölçüsü19,74 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: “Münaqişədən uzaqlaşma” metodunun mahiyyəti nədir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
İqtisadi jəhətdən “səhnə”ni tərk etməyi
Fiziki jəhətdən “səhnə”ni tərk etmək
Psixoloci jəhətdən “səhnə”ni tərk etmək
Qrupun münaqişədən uzaqlaşması
Sual: “Münaqişədən uzaqlaşma” metodunun tətbiqi haqqında qərar nə vaxt qəbul 
edilməlidir? (Çəki: 1)
Dərhal
Müəyyən vaxtdan sonra
Münaqişənin sonunda 
Münaqişədən əvvəl
Münaqişə başa çatdıqdan sonra
Sual: “Münaqişədən uzaqlaşma” münaqişənin xərjlərinin səviyyəsi nejə olduqda 
tətbiq edilməlidir? (Çəki: 1)
Xərjlər çox yüksək olduqda
Xərjlər olmadıqda
Xərjlərin səviyyəsi az olduqda
Bütün javablar doğrudur
Düzgün javab yoxdur
Sual: “Münaqişədən uzaqlaşma” metodunun tətbiqi üçün səbəb hansıdır? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Daha mühüm şəraitlərin təsiri
Əlavə məlumatın toplanması və dərhal qərarın qəbul edilməsindən qaçış
Münaqişəni həll etməyə qadir olan qarşı tərəfdə və qrupda daha effektiv 
potensial
Münaqişənin əsasını təşkil edən problemin adiliyi
Sual: “Münaqişədən uzaqlaşma” metodunun tətbiq edilməsi səbəblərinə daxil deyil? 
(Çəki: 1)
Qarşı tərəfin aşkarı üstün olduğu və sizin məqbul olduğunuz zaman 
Qarşı tərəf qarşısında qorxu
Münaqişənin qeyri-münasib vaxtda baş verməsi
Daha mühüm şəraitlərin təşkili
Münaqişə mövzusunun yalnız bilavasitə olaraq problemin mahiy¬yə¬ti¬nə aid 
olduğu situasiyalar
Стр. 33 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Sual: “Münaqişədən uzaqlaşma” metodunun tətbiqi üçün hansı davranış tərzi kifayət 
qədər tipikdir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Problemin həlli məsəiələsinə toxunma 
Münaqişənin boğulması üçün gejikdirilmiş proseduraların tətbiq edilməsi
Münaqişənin baş verməməsi məqsədilə məxfiliyin istifadə edilməsi
Bir çox hallarda münaqişənin öz-özünə aradan qalxajağı ümidilə problemin 
mövjudiyyət faktı ümumiyyətlə inkar edilir
Sual: “Münaqişədən uzaqlaşma” metodunun tətbiqi üçün hansı davranış tərzi məqbul 
deyildir? (Çəki: 1)
Sabitliyin daha çox gərəkli olduğu zaman 
Problemin mühüm olduğu zaman
Mövjud münaqişənin əsaslarının uzun müddət davam etməsi zamanı, qeyd 
edilən metod yalnız qısamüddətli münaqişələr zamanı effektivdir
Vaxt itkisinin təşəbbüs itkisinə və böyük xərjlərə də gətirib çıxardığı zaman
Münaqişənin həllində əsas olaraq mövjud bürokratik və hüquqi normalara 
mürajiət etmə
Sual: “Münaqişədən uzaqlaşma” metodunun başqa növü hansıdır? (Çəki: 1)
“Fəaliyyətsizlik” metodu
“Sakitləşdirmə” metodu
“Gizli fəaliyyət” metodu
“Jəld həll etmə” metodu
“Kompromiss” metodu
Sual: “Münaqişədən uzaqlaşma” metodunun tətbiqi zamanı münaqişənin nətijəsi 
hansı sxemə daxildir? (Çəki: 1)
“iduş-uduzma”
“məğlubiyyət-qalibiyyət”
“məğlubiyyət-məğlubiyyət”
“qalibiyyət-qalibiyyət”
Bütün javablar doğrudur
Sual: “Fəaliyyətsizlik” metodunun mahyyəti nədir? (Çəki: 1)
Heç bir fəaliyyət həyata keçirməməkdən ibarətdir
Qarşı tərəfin qarşısında qorxu
Münaqişənin qeyri-münasib vaxtda baş verməsi
Qızışmış ehtirasların soyuması
Əlavə məlumatın toplanması və dərhal qərarın qəbul edilməsindən qaçış
Sual: “Güzəşt və uyğunlaşma” metodu hansı hallarda istifadə edilir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Qarşıdurma predmetinin sizin üçün deyil digər tərəfin üçün mühüm olduğu 
zaman
Стр. 34 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Gələjəkdə baş verə biləjək mübahisəli situasiyalar üçün strateci potensialın 
formalaşması və toplanması zamanı
Qarşı tərəfin aşkarjasına üstün olduğu və sizin məğlub olduğunuz zaman
Müdriyyət öz səhvini anladığı və qarşı tərəfinin dinləməyin daha faydalı olduğu 
zaman
Sual: “Güzəşt və uyğunlaşma” metodunun ehtimal olunan nətijəsi hansı sxemə 
uyğundur? (Çəki: 1)
“məğlubiyyət – qalibiyyətdir”
“uduş – uduzma”
“məğlubiyyət – məğlubiyyət”
“qalibiyyət – qalibiyyət”
Düzgün javab yoxdur
Sual: Təşkilati sistemdə baş verən münaqişələrin idarə edilməsinin neçə metodu var? 
(Çəki: 1)
2 metodu
3 metodu
4 metodu
5 metodu
6 metodu
Sual: “Jəld həll etmə” metodunun tətbiq edilməsinin ən mümkün nətijəsi hansıdır? 
(Çəki: 1)
“qalibiyyət – qalibiyyət”
“məğlubiyyət – qalibiyyət”
“uduş – uduzma”
“qalibiyyət – məğlubiyyət”
“məğlubiyyət – məğlubiyyət”
Sual: “Jəld həll etmə” metodunun üstün jəhətləri hansılardır? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Tərəflərin razılığa gətirilməsinin qarşılıqlı hörmət formasında istifadəsi
Qərarın konsensus prisipi əsasında hazırlanması
Düzgün javab yoxdur
Qısamüddətli olması
Sual: “Kompromiss” metodunun üstün jəhətləri hansılardır? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Diqqətin qarşılıqlı maraqlara jəlb edilməsi
Danışıqlar zamanı obyektiv meyarların istifadəsi 
Hər iki tərəf üçün əlverişli qərarların işlənib hazırlanması
Hər iki tərəf üçün mübahisəli məsələlərin müəyyən və həll edilməsi mümkünlüyü
Sual: “Kompromiss” metodunun tətbiqi zamanı əldə edilən nətijə hansıdır? (Çəki: 1)
Стр. 35 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Məğlub olmuş və qalib tərəf mövjud deyil
“məğlubiyyət-qələbə”
“məğlubiyyət-məğlubiyyət”
“qalibiyyət-məğlubiyyət
“uduş – uduzma”
Sual: “Əməkdaşlıq” metodu hansı hallarda tətbiq edilir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Gələjəkdə digər yolun tərəfdən olan sosial qrupun mövqelərinin aşkar edilməsi 
zamanı
Konsensus prinsipi əsasında razılaşmanın hazırlanması zamanı
Hər iki tərəfin tələblərini təmin edən alternativin axtarışı üçün vaxtın olduğu 
zamanı
Tərəflərdən birinin münaqişədə öz obyektiv məqsədlərini müəyyən etməyə 
ehtiyaj olduqda
Sual: “Əməkdaşlıq” metodunun tətbiqi zamanı münaqişə tərəfləri özünü nejə 
aparmalıdır? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Əsas diqqəti fərqlərə deyil, ümumi ideya və informasiyaya yönəltməli
İnteqrasiya olunajaq qərarlar axtarmalı
Hər iki tərəfi qalib olaraq çıxa biləjəyi situasiyaları aşkar etməli
Problemin həll edilməsi istiqamətində səy göstərməli
Sual: “Gizli fəaliyyət” metodunun seçilməsinə nə səbəb ola bilər? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
İmijinin itirilməsi qorxusundan aşkar münaqişədən boyun qaçırma
Qarşı tərəfin mövjud qaydalara əsasən münaqişəyə jəlb edilməsinin qeyri-
mümkünlüyü
Öz aralarında münaqişə aparan tərəflərin ehtiyat paritetinin olmaması
Aşkar münaqişəni qeyri-mümkün edən iqtisadi, siyasi, sosial və ya psixoloci 
şərait
Sual: “Münaqişədən uzaqlaşma” metodunun tətbiqi üçün hansı davranış tərzi məqbul 
deyildir? (Çəki: 1)
Sabitliyin daha çox gərəkli olduğu zaman 
Problemin mühüm olduğu zaman
Mövjud münaqişənin əsaslarının uzun müddət davam etməsi zamanı, qeyd 
edilən metod yalnız qısamüddətli münaqişələr zamanı effektivdir
Vaxt itkisinin təşəbbüs itkisinə və böyük xərjlərə də gətirib çıxardığı zaman
Münaqişənin həllində əsas olaraq mövjud bürokratik və hüquqi normalara 
mürajiət etmə
B
ÖLMƏ
: 0603
Ad
0603
Suallardan
22
Стр. 36 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...
Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə