Baş beyin qan dövranı pozulmaları dos. Quluzadə N.ƏYüklə 36,7 Kb.

tarix22.03.2018
ölçüsü36,7 Kb.


Baş beyin qan 

dövranı pozulmaları

dos.Quluzadə N.Ə.


Mərkəzi sinir sisteminin damar xəstəlikləri

Ölümün səbəbinə görə 2-3-cü yeri tutur.

Beyin toxuması 1350-1450 q. 1 dəq-də işlətdiyi qan 800 ml. 

Işlətdiyi substrat qlükoza- 1 dəq-də 75-100 mq. 

Metabolik proses 90% halda aerob qlikoliz, 10% anaerob 

qlikoliz. 

Ümumi beyin qan axını 100 q beyin toxumasına 1 dəq-də 50-55 

ml. Baş beyin 1 dəq-də 45 ml oksigen işlədir. 

Normada: 1 ümumi qan dövranı.2 qanın tərkibi.3. oksigenin 

miqdarı.4 damarların genişliyi.5 damarların funksional 

vəziyyətinin tənzimi.6 arterial sistemdə optimal perfuzion 

təzyiqi təmin edir. AT 200 mm.c.s-dan çox və 60 mm.c.s-dan 

aşağı olduqda adaptasion fenomen pozulur. 

o
Baş beyinin qanla təchizatı


Villizin qan dövranı


Təsnifat(ÜST 1981):

1.Xroniki, tədricən proqressivləşən, kəskin.

Dissirkulyator ensefalopatiya- xroniki beyin qan 

d

övranının çatışmazlığı-aterosklerotik, hipertonik, venoz.

Ağırlığı 3 mərhələli

2.Beyin qan d

övranının kəskin pozulmaları: 

tranzitor işemik hücumlar-ümumi beyin və 

ocaqlı əlamətlər 24 saata itir. Vizualizasiya 

metodlarında 25% halda kiçik infarkt və 

hemorragik ocaqlar 

.Təsnifat:

2.Işemik və hemorragik, hemorragik infarkt, 

qarışıq insult.

Ki

çik insult- əlamətlər 24 saatdan 3 həftəyədək 

davam edir. 

Gerid

önən nevroloji defisitə malik insult- əlamətlər 

1-7 sutka davam edir. 

Minimal qalıq əlamətli insult- əlamətlər cüzidir, 

işləyir.

Proqressivləşən insult- tədricən klinik şəkil artır.

Tamamlanmış insult-klinika stabilləşir, artım 

yoxdur.


Etiopatogenetik təsnifat:

1. Arteriyaların aterosklerozu

2. Kardioembolik insult

3. Kicik kalibrli arteriyaların 

oklyuziyası nəticəsində( lakunar insult)

4.Qeyri aterosklerotik vaskulit, arteriit

5. Naməlum etiologiyalı

6. Hemodinamik


Işemik insultun risk faktorları

-yaş göstəricisi(80 yaş və daha çox)

-kişi cinsi

-arterial hipertenziya

-şəkərli diabet

-tranzitor işemik həmlə

-piylənmə,az fiziki aktivlik

-ÜİX


-ürək ritminin pozulması,ÜÇ

-arteriyaların daralması-anadangəlmə.qazanılma

-alkoqolHemmoragik insultun risk 

faktorları

-beyni qidalandıran damarların təbii 

strukturların pozulması

-uzunmüddətli davamlı və ya periodik beyin 

damarlarında təzyiqin artması

-qanın laxtalanma sisteminin pozulması.qan 

xəstəlikləri

-beyin şişləri

-alkoqolun çox qəbulu

-beyin damarlarının autoimmun xəstəlikləri-

vaskulitlərPENUMBRA ZONASIContralateral gaze palsy, hemipleji

Yarı duyu kaybı, hemianopsi

Global afazi(solda ise). Koma ve ödeme 

yol açabilir

Kontralaaybı

Transkortikol motor ve duyu afazisi

Kontralateral zayıflık yüzde ve elde duyu 

kaybı, Gerstmann sendromu 

Konstrüksiyonel disfraksi

Kontralateral hemipleji

Yarıduyu kaybı

Broca afazisi

Kontralateral hemianopsi

Wernicke afazisi(solda ise)

Konstrüksiyonel disfraksi (sağda ise)

İdrar tutamama, kontralateral hemipleji

Abuli, karar verme yetisinde azalma

Afazi ve sol extremite disfraksiyonu

Bacak, kalça, ayak ve omuzda 

kontralateral zayıflık, Ayakta duyu kaybı

Afazi ve sol extremite disfraksiyonuParkinsonism


Parkinson

kas rijiditesi

kaba olmayan 

ince bir tremor

ayakları sürüyerek yürüme

mimiksiz maske bir yüzle

karakteristikSubstantia nigra 

motor kontrolde 

anahtar rol oynar

Dopamin üreten 

nöronların primer 

kaynağıdır

Lezyonları parkinson 

hastalığı ile sonuçlanır 


İşemik insultun differensial diaqnostikası

1.Hemorrargik   insult

2.Kəllə-beyin  travması

3.Intrakranial həcmli xəstəliklər

4.Meninqoensefalitlər

5.Ekzogen intoksikasiyalar

6.Kəskin hipertonik ensefalopatiya


Beyin infarktı və beyin qansızması

Beyin infarktı

Beyin qansızması

İnsuldan qabaqkı tranzitor işemik həmlə

İnsult sakitlik halında inkişaf edir

Baş ağrıları yoxdur

Ocaqlı nevroloyi defisitin tədricən inkişafı

Huşun itməməsi

Arterial təyziqin artması

Meningial əlamətlər yoxdur

Psixomator oyanma yoxdur

Likvor şəffaf

MRT,KT-də aşağı sıxlıqlı ocaq(hipodens 

ocaq)


Tranzitor işemik həmlə olmur

İnsult aktiv fəaliyyət dövründə inkişaf edir

Güclü baş ağrıları 

Ocaqlı nevroloyi defisitin  qəflətən inkişafı

Huşun itməsi  komayadək

Arterial təyziqin cox yüksəlməsi

Meningial əlamətlər müsbətdir

Adətən müsbətdir

Likvor qanlı

MRT,KT də –yüksək intensivli siqnal 

(hiperdens ocaq)MÜAYİNƏLƏR


İnsultlu xəstənin müayinəsi

1.KT

2.EKQ və döş qəfəsinin rentgen müayinəsi

3.Qanın ümumi analizi, qlukoza,

koaquloqramma, İNR, EÇS

4.Qarqciyər və böyrək sınaqları

5.Dupleks və transkranial USM

6.KT,MRT,EEQ

MÜALİCƏ


Trombolitik terapiya (aktilize 0,9 mq/kq )

Göstərişlər

1.Ağır və orta  ağır  dərəcəli işemik insult

2.MRT və KT-də kecirilmiş infarktın qalıq əlamətləri

3.Ilk  3  saat  ərzində istifadənin mümkünlüyü

4. Xəstənin   razılığı

Əks 


göstərişlər

1. Ağır insult, koma, epileptik tutmalar

2. Anamnezində və MRT-də qansızma

3. Yüksək  arterial   hipertenziya

4. Antikoaqulyantların qəbulu, koaqulopatiya

5. Tövsiyyə edilmir- streptokinaza,urokinaza, ankrod,tenekteplaza.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə