Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (2003/17/at ile değişik 98/70/AT)Yüklə 22,6 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix22.05.2018
ölçüsü22,6 Kb.
#45475


Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği 

(2003/17/AT ile değişik 98/70/AT) 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, çevre ve insan sağlığının korunmasını sağlamak üzere motorlu 

araçlarda kullanılacak benzin ve motorin türlerinin teknik özellikleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları 

belirlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 — Bu Yönetmelik çevre ve insan sağlığının korunması açısından pozitif ateşlemeli ve sıkıştırmalı 

hava ile ateşlemeli (benzin ve motorin ile çalışan) içten yanmalı motorlu araçlarda kullanılacak olan yakıtların 

teknik özelliklerini kapsar. 

Dayanak 

Madde 3 — Bu Yönetmelik 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın 

Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; 

Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını, 

EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, 

AT: Avrupa Topluluğunu, 

Benzin: 2710 11 41 00 00, 2710 11 45 00 00, 2710 11 49 00 00, 2710 11 51 00 00 ve 2710 11 59 00 00 

GTİP numaralı, içten yanmalı pozitif ateşlemeli motorlu araçların çalıştırılmasında kullanılan petrol esaslı yakıtı, 

Motorin (Dizel Yakıt): 2710 19 41 00 11 GTİP numaralı, 70/220/AT ve 88/77/AT sayılı Yönergeler ile 

tanımlanan sıkıştırmalı hava ile ateşlemeli araçların çalıştırılmasında kullanılan petrol esaslı yakıtı, 

Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makineler ve Tarım Traktörlerinde Kullanılan Yakıt: 2710 19 41 00 

19 ve 2710 19 45 00 11 GTİP numaralı 97/68/AT ve 200/25/AT Yönetmeliklerinde belirtilen motorlarda 

kullanılan petrol esaslı yakıtı, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Uygulama Esasları Uygulama 

Madde 5 — Bu Yönetmelik kapsamına giren motorlu araçlarda kullanılan benzin ve motorin ile ilgili 

uygulama aşağıda belirtilmiştir: 

a) Benzin 

1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren EK I’de belirtilen kurşunsuz benzinin ithalat, temin ve 

sunumuna müsaade edilir. 

2) 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren sadece, EK-III’de belirtilen çevre koşullarına uygun ve azami kükürt 

içeriği 50 mg/kg olan kurşunsuz benzinin ithalat, temin ve sunumuna müsaade edilir. 

3) 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren EK-III’ de belirtilen çevresel koşullara uygun ve azami kükürt içeriği 10 

mg/kg olan kurşunsuz benzinin ithalat, temin ve sunumuna müsaade edilebilir. 

4) 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren sadece EK-III’ de belirtilen çevre koşullarına uygun ve azami kükürt 

içeriği 10 mg/kg olan kurşunsuz benzinin ithalat, temin ve sunumuna müsaade edilir. 

5) Toplam satışların azami % 0,5 ini geçmeyecek oranda, özelliği gereği eski araçlar tarafından kullanılacak 

olan kurşunlu benzinin normal dağıtım kanalları dışında özel talep ile temin ve sunumuna müsaade edilir. 

b) Motorin (Dizel Yakıtı) 

1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren EK-II’ de belirtilen çevresel koşullara uygun motorinin 

ithalat, temin ve sunumuna müsaade edilebilir. 

2) 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren sadece EK-IV’ de belirtilen çevre koşullarına uygun ve azami kükürt 

içeriği 50 mg/kg olan motorinin ithalat, temin ve sunumuna müsaade edilir. 

3) 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren EK-IV’ de belirtilen çevresel koşullara uygun ve azami kükürt içeriği 10 

mg/kg olan motorinin ithalat, temin ve sunumuna müsaade edilebilir. 

4) 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren motorinin ithalat, temin ve sunumu sadece EK-IV’ de belirtilen çevre 

koşullarına uygun ve azami kükürt içeriği 10 mg/kg olacaktır. 
5) Yalnız yol dışı hareketli makinelerdeki ve tarım ve orman traktörlerindeki motorlarda kullanılmak üzere 

bu Yönetmelikte belirtilen kükürt içeriğinin aynısını veya 93/12/AT sayılı yönetmelikte belirlenen dizel 

yakıtlarında bulunması gereken kükürt miktarlı motorine (2000 mg/kg) izin verilebilir. 

6) Yol dışı hareketli makinelerdeki ve tarım ve orman traktörlerindeki motorlarda kullanılan yakıtın, azami 

kükürt içeriğinin 2000 mg/kg olarak pazarlanması sağlanmalıdır. 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren pazarlanan, yol 

dışı hareketli makinelerdeki ve tarım ve orman traktörlerindeki motorlarda kullanılan yakıtın, azami kükürt 

içeriği 1000 mg/kg olmalıdır. 

Piyasa Gözetimi ve Denetimi 

Madde 6 — Akaryakıt kalitesi konusunda piyasa gözetimi ve denetimi, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik 

Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri 

gereğince Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler Uygunluğun İzlenmesi ve Rapor Verme 

Madde 7 — EPDK, TS EN 228 ve TS 3082 EN 590’da belirtilen analitik yöntemlere dayanarak 5 inci 

Maddede yer alan esaslara uyulup uyulmadığını izlemekle yükümlüdür. EPDK veya yerel yönetimler tarafından 

yapılacak ve/veya yaptırılacak akaryakıt denetimlerinde çevre ile ilgili saptanan hususlar Bakanlığa 

bildirilecektir. Bildirim 

Madde 8 — Avrupa Birliğinin 2003/17/AT ile değiştirilen 98/70/AT direktifi esas alınarak düzenlenen ve 

yayımlanan bu Yönetmelik ile bu Yönetmeliğe göre her yıl hazırlanacak uygunluk izleme raporu AT 

Komisyonuna bildirilir. 

Geçici Madde 1 — 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren TS 2885 standardında belirtilen kurşunlu süper 

benzindeki kurşun miktarı üst sınır değer olarak 0,15 gr/lt’yi aşamaz. Geçici Madde 2 — 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren kurşunlu benzinin ithalat, üretim, temin ve sunumu, 5 

inci maddenin (a) bendinin (5 ) numaralı alt bendi dışında yasaktır. Geçici Madde 3 — 1 Ocak 2007 tarihine kadar sadece TS EN 228 belirtilen çevre koşullarına uygun olan 

kurşunsuz benzinin ithalat, üretim, temin ve sunumuna müsaade edilir. Geçici Madde 4 — Sadece kurşunlu benzinle çalışan araçlarda kullanılmak üzere Yönetmeliğin yayımı 

tarihinden itibaren; 

a) 1 Ocak 2006 tarihine kadar özelliği gereği eski araçlarda (yumuşak supaplı) kullanılmak üzere TS 2885’de 

belirtilen, 

b) 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren TS EN 228’de belirtilen, 

c) 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren bu Yönetmeliğin EK-I’ de belirtilen, 

d) 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren ise bu Yönetmeliğin EK-III’de belirtilen, 

çevresel niteliklere uygun olan benzine, kurşun yerine katkı maddesi olarak en az 8 mg/kg ila en fazla 20 

mg/kg arasında potasyum veya en az 10 mg/kg ila en fazla 50 mg/kg arasında mangan katkı maddesi katılabilir. 

Geçici Madde 5 — 1 Ocak 2007 tarihine kadar TS 3082 EN 590’da belirtilen çevresel koşullara uygun 

motorinin ithalat, üretim, temin ve sunumuna müsaade edilir. Yürürlük 

Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür. 

   


 


 


 

 


Yüklə 22,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə