Beynəlxalq münasibətlər tarixi fənnindən dövlət imtahanı sualları



Yüklə 18,07 Kb.
tarix09.03.2018
ölçüsü18,07 Kb.

Beynəlxalq münasibətlər tarixi fənnindən dövlət imtahanı sualları

 1. Otuzillik müharibənin (1618-1648) beynəlxalq münasibətlərin xarakterinə və Avropada qüvvələr nisbətinə təsiri.

 2. XVII əsrin II yarısında Fransanın hegemonluq siyasəti və ona qarşı mübarizə.

 3. İspan irsi uğrunda mübarizə və onun geosiyasi nəticələri.

 4. XVII əsrin sonu-XVIII əsrin əvvəllərində Rusiyanın dənizlərə çıxmaq uğrunda mübarizəsi.

 5. Yeddiillik müharibənin beynəlxalq münasibətlərə təsiri və geosiyasi nəticələri.

 6. XVIII əsrin II yarısında Avropa dövlətlərinin Şimali Amerikada istiqlaliyyət müharibəsinə münasibəti.

 7. XVIII əsrin sonlarında Qara dəniz ətrafında geosiyasi dəyişikliklər.

 8. XVIII əsrin sonlarında Polşanın bölüşdürülməsinin səbəbləri və geosiyasi nəticələri.

 9. XVIII əsrin sonlarında Fransaya qarşı yaranmış koalisiyalar və ona qarşı mübarizə.

 10. Napoleon müharibələrinin Avropanın siyasi xəritəsinə təsiri.

 11. I Rusiya-İran  müharibəsi  dövründə (1804-1813) Böyük Britaniya və Fransa  diplomatiyası

 12. Vyana  konqresi  və onun  yekun  aktı beynəlxalq  münasibətlər  sistemində

 13. BM  sistemində Üçlər İttifaqı və Antanta bloklarının formalaşması

 14. Monro doktrinasının (1823) beynəlxalq münasibətlərə təsiri

 15. Palmerstonun “iqtisadi diplomatiyası”

 16. Prussiyanın işğalçılıq siyasəti (XIX  əsrin 60-cı illəri)

 17. Restavrasiya dövründə Fransanın xarici siyasəti (1815-1830)

 18. San-Stefano sülhü və Berlin konqresində erməni məsələsi

 19. XIX əsrin I yarısında Rusiya-Osmanlı münasibətləri.

 20. Beynəlxalq münasibətlərdə Tiryək müharibələri.

 21. Yaxın Şərqdə Böyük Britaniyanın “dinc ilhaq” siyasəti

 22. Rusiyada vətəndaş müharibəsi BM sistemində

 23. Çak müharibəsi və Letisiya konfliktinin beynəlxalq nəticələri

 24. 1938-1939-cu illərdə Almaniyanın işğalçılıq siyasəti

 25. II dünya müharibəsi dövründə beynəlxalq konfransların əsas nəticələri (Tehran, Krım və Potstam)

 26. SSRİ-nin işğalçılıq siyasəti (1939-1940)

 27. XX əsrin 30-cu illərində Böyük Britaniya və Fransanın xarici siyasətinin səciyyəvi cəhətləri.

 28. Vaşinqton konfransı (1921-1922-ci illər)

 29. XX əsrin 20-ci illərində ABŞ-ın BM sistemində rolu (Daues və Yunq planları).

 30. II Dünya müharibəsi illərində Türkiyənin xarici siyasəti.

 31. F.Ruzveltin «Yeni kurs» siyasəti.

 32. II dünya müharibəsinin nəticələrinin BM-ə təsiri.

 33. XX əsrin 20-30-cu illərində Avropada faşist rejimlərinin formalaşması.

 34. Paris sülh konfransı və yeni BM sisteminin formalaşması.

 35. XX əsrin 20-ci illərində iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsinə dair keçirilən konfranslar (Genuya, Haaqa).

 36. İkinci dünya müharibəsindən sonra formalaşmış Yalta-Potsdam nizamının səciyyəvi xüsusiyyətləri.

 37. Soyuq müharibənin mahiyyətini və onun praktik reallaşdırılmasının ziddiyyətləri.

 38. Almaniya və onun müttəfiqləri ilə imzalanan sülh müqavilələrinin beynəlxalq münasibətlərin inkişafına təsiri.

 39. Nüvə silahının kəşfi, onun Soyuq müharibə dövründə və müasir dünya nizamında rolu.

 40. Soyuq müharibə dövründə Asiya-Sakit okean regionunda baş verən böhranlar.

 41. Karib böhranının yaranması səbəbləri və bloklararası münasibətlərə təsirləri.

 42. Avropada inteqrasiya proseslərinin yaranması və inkişafına təkan verən amillər.

 43. Yaxın Şərq münaqişəsinə ərəb və yəhudi prizmalarından yanaşma

 44. 1967-ci il və 1973-cü il ərəb-israil münaqişələrini müqayisəsi.

 45. XX əsrin 80-ci illərində kapitalist dövlətləri daxilindəki ziddiyyətlər.

 46. Soyuq müharibə dövründə blokların formalaşmasının beynəlxalq münasibətlərin inkişafına təsirləri.

 47. Yalta-Potsdam sisteminin dağılması səbəbləri və yeni dünya nizamının səciyyəvi xüsusiyyətləri.

 48. ABŞ-ın "Terrorizmlə mübarizə" siyasəti.

 49. "Ərəb baharı"nın mahiyyəti və beynəlxalq münasibətlərə təsiri

 50. Keçmiş SSRİ məkanındakı etnik münaqişələrin müqayisəsi



Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə