Bolu Beyi, at meraklısı bir beydir. Atçılıkta usta olan seyisi Yusuf'u, güzel ve cins at aramak üzere başka yerlere gönderir. Yusuf günlerce gezdikten sonra, obanın birinde istediği gibi bir tay bulurYüklə 445 b.
tarix21.06.2018
ölçüsü445 b.
#50109Bolu Beyi, at meraklısı bir beydir. Atçılıkta usta olan seyisi Yusuf'u, güzel ve cins at aramak üzere başka yerlere gönderir. Yusuf günlerce gezdikten sonra, obanın birinde istediği gibi bir tay bulur. Bu tayı doğuran kısrak, Fırat kıyısında otlarken, ırmaktan çıkan bir aygır kısrağa aşmış, tay ondan olmuştur. Irmak ve göllerin dibinde yaşayan aygırlardan olan taylar çok makbuldür, iyi cins at olur. Yusuf, tayı sahiplerinden satın alır.

 • Bolu Beyi, at meraklısı bir beydir. Atçılıkta usta olan seyisi Yusuf'u, güzel ve cins at aramak üzere başka yerlere gönderir. Yusuf günlerce gezdikten sonra, obanın birinde istediği gibi bir tay bulur. Bu tayı doğuran kısrak, Fırat kıyısında otlarken, ırmaktan çıkan bir aygır kısrağa aşmış, tay ondan olmuştur. Irmak ve göllerin dibinde yaşayan aygırlardan olan taylar çok makbuldür, iyi cins at olur. Yusuf, tayı sahiplerinden satın alır.Yavrunun şimdilik bir gösterişi yoktur. Hatta çirkindir bile. Ama ileride mükemmel bir küheylan olacaktır. Yusuf bunu biliyor. Sevinerek geri döner. Bey, bu çirkin ve sevimsiz tayı görünce çok kızar, kendisiyle alay edildiğini sanır. Yusuf'un gözlerine mil çektirir. Tayı da ona verir, yanından kovar. Kör Yusuf köyüne döner. Olanı biteni oğluna anlatır. Bolu Beyi'nden öç alacağını söyler.

 • Yavrunun şimdilik bir gösterişi yoktur. Hatta çirkindir bile. Ama ileride mükemmel bir küheylan olacaktır. Yusuf bunu biliyor. Sevinerek geri döner. Bey, bu çirkin ve sevimsiz tayı görünce çok kızar, kendisiyle alay edildiğini sanır. Yusuf'un gözlerine mil çektirir. Tayı da ona verir, yanından kovar. Kör Yusuf köyüne döner. Olanı biteni oğluna anlatır. Bolu Beyi'nden öç alacağını söyler.Baba oğul, başlarlar tayı terbiye etmeye. Yıllar geçer tay artık mükemmel bir küheylan olmuştur. Rüzgar gibi koşmakta, ceylan gibi sıçramakta, türlü savaş oyunu bilmektedir. Bu arada Kör Yusuf'un oğlu Ruşen Ali de büyümüş, güçlü kuvvetli bir delikanlı olmuştur. O da her türlü şövalyelik oyunlarını Öğrenmiş bir baba yiğittir

 • Baba oğul, başlarlar tayı terbiye etmeye. Yıllar geçer tay artık mükemmel bir küheylan olmuştur. Rüzgar gibi koşmakta, ceylan gibi sıçramakta, türlü savaş oyunu bilmektedir. Bu arada Kör Yusuf'un oğlu Ruşen Ali de büyümüş, güçlü kuvvetli bir delikanlı olmuştur. O da her türlü şövalyelik oyunlarını Öğrenmiş bir baba yiğittir Bir gece Yusuf, düşünde Hızır'ı görür. Hızır ona yapacağı işi söyler. Hızır'ın Önerisiyle baba oğul yola çıkarlar. Bingöl dağlarından gelecek üç sihirli köpüğü Araş ırmağında beklerler. Bu üç sihirli köpükle Yusuf'un hem gözleri açılacak, hem intikam almak için gereken kuvvet ve gençliği elde edecektir. Bunu bilen oğlu Ruşen Ali, köpükler gelince, babasına haber vermeden, kendisi içer. Yusuf, durumu Öğrenince üzülür, ama bir yandan da sevinir. Kendi yerine oğlu Öcünü alacak bir bahadır olacaktır. Bu sihirli köpüklerden biri körün oğluna sonsuz yaşama gücü, biri yiğitlik, Öteki de şairlik bağışlamıştır.

 •  Bir gece Yusuf, düşünde Hızır'ı görür. Hızır ona yapacağı işi söyler. Hızır'ın Önerisiyle baba oğul yola çıkarlar. Bingöl dağlarından gelecek üç sihirli köpüğü Araş ırmağında beklerler. Bu üç sihirli köpükle Yusuf'un hem gözleri açılacak, hem intikam almak için gereken kuvvet ve gençliği elde edecektir. Bunu bilen oğlu Ruşen Ali, köpükler gelince, babasına haber vermeden, kendisi içer. Yusuf, durumu Öğrenince üzülür, ama bir yandan da sevinir. Kendi yerine oğlu Öcünü alacak bir bahadır olacaktır. Bu sihirli köpüklerden biri körün oğluna sonsuz yaşama gücü, biri yiğitlik, Öteki de şairlik bağışlamıştır. Bir süre sonra Yusuf, oğluna öç almasını vasiyet ederek Ölür. Körün oğlu Ruşen Ali dağa çıkar. Gelen geçeni soyar. Ünü yayılmaya başlar. Kendisi gibi kanun kaçakları yanında toplanmaya başlarlar. Artık Köroğlu olmuştur. Bolu şehrinin karşısında, Çamlıbel'de bir kale yaptırır. Küçük bir ordusu vardır. Çamlıbel'den geçen kervanlardan baç alır. Vermeyen kervanları soyar. Üzerine gönderilen orduları bozguna uğratır.Bir gün, güzelliğini duyduğu Üsküdar Kasapbaşısının oğlu Ayvazı kaçırır, Çamlıbel'e getirir, evlat edinir. Başka bir gün, Bolu Beyi'nin bacısı Döne Hanım'ı kaçırır, evlenirler. Aradan yıllar geçer. Bolu'yu basar, yakar, yıkar. Bolu Beyi'nden babasının öcünü alır.

 •  Bir süre sonra Yusuf, oğluna öç almasını vasiyet ederek Ölür. Körün oğlu Ruşen Ali dağa çıkar. Gelen geçeni soyar. Ünü yayılmaya başlar. Kendisi gibi kanun kaçakları yanında toplanmaya başlarlar. Artık Köroğlu olmuştur. Bolu şehrinin karşısında, Çamlıbel'de bir kale yaptırır. Küçük bir ordusu vardır. Çamlıbel'den geçen kervanlardan baç alır. Vermeyen kervanları soyar. Üzerine gönderilen orduları bozguna uğratır.Bir gün, güzelliğini duyduğu Üsküdar Kasapbaşısının oğlu Ayvazı kaçırır, Çamlıbel'e getirir, evlat edinir. Başka bir gün, Bolu Beyi'nin bacısı Döne Hanım'ı kaçırır, evlenirler. Aradan yıllar geçer. Bolu'yu basar, yakar, yıkar. Bolu Beyi'nden babasının öcünü alır.Bolu beyi de Köroğlu'na karşı düzenler kurar. Bir defasında Köroğlu'nu başka bir seferde Ayvaz'ı yakalatır. Zindana atar. Ama, Köroğlu ve adamları her zaman hile ve cenkle kurtulurlar. Köroğlu, ara sıra Gürcistan, Çin gibi uzak ülkelere de seferler açar. Yeni yeni serüvenlere atılır, büyük vurgunlar yapar. Bu arada küçük, fakat heyecanlı birçok olay da geçer. Sonunda delikli demir (tüfek) ortaya çıkınca eski bahadırlık geleneği bozulur, dünyanın tadı kalmaz. Ve bir gün Köroğlu, beylerine dağılmalarını söyleyerek Kırklara karışır, kaybolur. Daha önceden Kır At da sır olmuştur. O Kır At ki, nice yıllar, olağanüstü bir güçle Köroğlu'na hizmet etmiştir.

 • Bolu beyi de Köroğlu'na karşı düzenler kurar. Bir defasında Köroğlu'nu başka bir seferde Ayvaz'ı yakalatır. Zindana atar. Ama, Köroğlu ve adamları her zaman hile ve cenkle kurtulurlar. Köroğlu, ara sıra Gürcistan, Çin gibi uzak ülkelere de seferler açar. Yeni yeni serüvenlere atılır, büyük vurgunlar yapar. Bu arada küçük, fakat heyecanlı birçok olay da geçer. Sonunda delikli demir (tüfek) ortaya çıkınca eski bahadırlık geleneği bozulur, dünyanın tadı kalmaz. Ve bir gün Köroğlu, beylerine dağılmalarını söyleyerek Kırklara karışır, kaybolur. Daha önceden Kır At da sır olmuştur. O Kır At ki, nice yıllar, olağanüstü bir güçle Köroğlu'na hizmet etmiştir.Başka bir söylentiye göre, bir Yahudi bezirganın getirdiği tüfekle oynayan beyler, birbirlerini Öldürürler. Köroğlu, buna üzülerek kayıplara karışır. Yine bir başka söylentiye göre de, Köroğlu dağda rastladığı çobanda tüfeği görür. Sorar, ne olduğunu. Aldığı karşılığa inanmaz, denemek için kendine çevirir, tetiğe dokunur. Ve yaralanarak Ölür. Son beyleri de dağılırlar. Yaşlı bir çınar gibi devrilen Köroğlu'nun hikayesi sona erer.

 • Başka bir söylentiye göre, bir Yahudi bezirganın getirdiği tüfekle oynayan beyler, birbirlerini Öldürürler. Köroğlu, buna üzülerek kayıplara karışır. Yine bir başka söylentiye göre de, Köroğlu dağda rastladığı çobanda tüfeği görür. Sorar, ne olduğunu. Aldığı karşılığa inanmaz, denemek için kendine çevirir, tetiğe dokunur. Ve yaralanarak Ölür. Son beyleri de dağılırlar. Yaşlı bir çınar gibi devrilen Köroğlu'nun hikayesi sona erer.Bolu Beyi’ne

 • Bolu Beyi’ne

 • Benden selam olsun Bolu Beyi' ne  Çıkıp su dağlara yaslanmalıdır.  Ok gıcırtısından kalkan sesinden  Dağlar seda verip seslenmelidir.  Düşman geldi tabur tabur dizildi  Alnımıza kara yazı yazıldı.  Tüfek icat oldu mertlik bozuldu  Eğri kılıç kında paslanmalıdır. Köroğlu düşer mi yine sanından,  Ayırır çoğunu er meydanından,  Kırat köpüğünden , düşman kanından  Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır.

 • Köroğlu düşer mi yine sanından,  Ayırır çoğunu er meydanından,  Kırat köpüğünden , düşman kanından  Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır.Meydan İçinde

 • Meydan İçinde

 • İki koçak bir araya gelende  Görelim ne işler meydan içinde  Kesilir kelleler boşanır kanlar  Yeğin olur leşker, meydan içinde  Oklar uçup gider şahanlar gibi  Mert de aşıp gider aslanlar gibi  Kılıçlar oynaşır ceylanlar gibi  Kesilir ne başlar meydan içinde Yiğitler çağrışır yaman gün olur  Allah Allah derler yüksek ün olur  Cerha cerha, döğüşecek hun olur  Hasmın arar koçlar meydan içinde  Köroğlu'yum, methim merde, yiğide  Koç yiğit değişmez cengi düğüne  Sere serpe gider düşman önüne  Ölümü karşılar meydan içinde

 • Yiğitler çağrışır yaman gün olur  Allah Allah derler yüksek ün olur  Cerha cerha, döğüşecek hun olur  Hasmın arar koçlar meydan içinde  Köroğlu'yum, methim merde, yiğide  Koç yiğit değişmez cengi düğüne  Sere serpe gider düşman önüne  Ölümü karşılar meydan içindeDev Gerek

 • Dev Gerek

 • Benden selâm olsun Bolu Beyine

 • Benim ile uğraşmağa dev gerek

 • Ünvan para etmez harp meydanında

 • Doğrar eğri kılıç, bilek zor gerek

 • Ayvaz oğlum, sabah gör olur neler

 • Yiğitler meydanda koç gibi meler

 • Yere düşer karpuz gibi kelleler

 • Salâvat çekmeye çetin dil gerekAlçaklarda olur atından inme

 • Alçaklarda olur atından inme

 • Ergeç yiğitsen sözünden de dönme

 • Çokluk para etmez mala güvenme

 • Kurnaz adam iflah olmaz, bön gerek

 • Koç KÖROĞLU’m, öğüdünden yorulmaz

 • Kesilen kelleden hesap sorulmaz

 • Boş laf atmayınan meydan alınmaz

 • Er yiğit er meydanında dev gerek

Çok eskiden dağlara, yaylalara ıssız yerlere savrulmuş hanelerle, hükümetin arasında aracılık yapanlara KİZİR (muhtar) denirmiş. Köroğlu’nun yaşadığı dönemlerde Kars’ın Susuz ilçesinin Kısır Dağları eteklerinde bir Kizir yaşarmış ve Kizir’in Mustafa isminde genç bir  oğlu varmış. Mustafa, Kısır dağlarında ata bine bine, ok ata ata  kılıç vura vura büyüyüp serpilmiş. Sonunda da mert mi mert, yiğit mi yiğit, haksızlığa ve zalimliğe aman demeyen, haktan ve adaletten başka bir şey düşünmeyen biri  olmuş çıkmış. Kısa sürede ünlenmiş, namı dört bir yana yayılmış.        

 • Çok eskiden dağlara, yaylalara ıssız yerlere savrulmuş hanelerle, hükümetin arasında aracılık yapanlara KİZİR (muhtar) denirmiş. Köroğlu’nun yaşadığı dönemlerde Kars’ın Susuz ilçesinin Kısır Dağları eteklerinde bir Kizir yaşarmış ve Kizir’in Mustafa isminde genç bir  oğlu varmış. Mustafa, Kısır dağlarında ata bine bine, ok ata ata  kılıç vura vura büyüyüp serpilmiş. Sonunda da mert mi mert, yiğit mi yiğit, haksızlığa ve zalimliğe aman demeyen, haktan ve adaletten başka bir şey düşünmeyen biri  olmuş çıkmış. Kısa sürede ünlenmiş, namı dört bir yana yayılmış.        Kiziroğlu Mustafa’nın uzak  diyarlara gittiği zamanlardan birinde ,Bolu Beyine aman dedirtmiş, yedi cihana namsalmış dillere destan Köroğlu,  altında Kıratı, yanında karısı Nigar ve çocukları ile çıka gelmiş. Kısır dağının  ıssızlığı,kuş uçmaz kervan geçmezliği de hoşuna gitmiş.Kendisine kale gibi bir ev yapmış, sahipsiz gördüğü Kısır Dağının eteklerine.  Gel zaman git zaman  bir zaman sonra Kiziroğlu Mustafa köye dönünce kale gibi heybetli evi görmüş, içkillenmiş ve varmış dayanmış Köroğlu’nun kapısına. Kapıyı açan Nigar’a evin sahibini  sormuş hışımla ve meydan okumuş , Köroğlu’nu tanımadan bilmeden.        

 • Kiziroğlu Mustafa’nın uzak  diyarlara gittiği zamanlardan birinde ,Bolu Beyine aman dedirtmiş, yedi cihana namsalmış dillere destan Köroğlu,  altında Kıratı, yanında karısı Nigar ve çocukları ile çıka gelmiş. Kısır dağının  ıssızlığı,kuş uçmaz kervan geçmezliği de hoşuna gitmiş.Kendisine kale gibi bir ev yapmış, sahipsiz gördüğü Kısır Dağının eteklerine.  Gel zaman git zaman  bir zaman sonra Kiziroğlu Mustafa köye dönünce kale gibi heybetli evi görmüş, içkillenmiş ve varmış dayanmış Köroğlu’nun kapısına. Kapıyı açan Nigar’a evin sahibini  sormuş hışımla ve meydan okumuş , Köroğlu’nu tanımadan bilmeden.        

 •        Köroğlu, bir karşısında çalımlı çalımlı duran yeni yetmeye Kiziroğlu Mustafa'ya bakmış ,  bir de  altında depreşip duran Alapaça ata bakmış. Biraz tebessümle, biraz küçümsemeyle  dövüşü kabul etmiş  . Kısır Dağı'nın eteklerinde kavgaya tutuşmuşlar. Vur ha vur ,vur ha vur saatlerce sürmüş dövüşleri. Bu sırada Kırat'la Alapaça da boş durmaz  tepişip dururlarmış. Kiziroğlu Mustafa’nın atı Alapaça, Kırat'ı fena benzetmekte, kaçmasına bile fırsat vermemekteymiş. Alapaça'nın Kırat'ı bezdirdiğini  gören Kiziroğlu Mustafa, daha da bir yüreklenmiş, yüklenmiş de yüklenmiş  Köroğlu’na. Köroğlu yediği darbelerle dereye,suya  yuvarlanırken bir ürperti kaplamış yüreğini ve anlamış ki genç yiğit tepeleyecektir kendini.

 • Köroğlu, bir karşısında çalımlı çalımlı duran yeni yetmeye Kiziroğlu Mustafa'ya bakmış ,  bir de  altında depreşip duran Alapaça ata bakmış. Biraz tebessümle, biraz küçümsemeyle  dövüşü kabul etmiş  . Kısır Dağı'nın eteklerinde kavgaya tutuşmuşlar. Vur ha vur ,vur ha vur saatlerce sürmüş dövüşleri. Bu sırada Kırat'la Alapaça da boş durmaz  tepişip dururlarmış. Kiziroğlu Mustafa’nın atı Alapaça, Kırat'ı fena benzetmekte, kaçmasına bile fırsat vermemekteymiş. Alapaça'nın Kırat'ı bezdirdiğini  gören Kiziroğlu Mustafa, daha da bir yüreklenmiş, yüklenmiş de yüklenmiş  Köroğlu’na. Köroğlu yediği darbelerle dereye,suya  yuvarlanırken bir ürperti kaplamış yüreğini ve anlamış ki genç yiğit tepeleyecektir kendini.Biçare aman dilemiş Kiziroğlu'ndan. 

 • Biçare aman dilemiş Kiziroğlu'ndan. 

 • ---  Bre yiğit. Biraz dur hele. Azıcık müsaade et, karımla, kızanımla helalleşeyim demiş. 

 • Kiziroğlu’nun mühletli müsaadesi ile evine doğru giderken merakla geriye dönmüş… 

 • ---   Yiğit adın nedir?. Demiş. 

 • ---  Mustafa… Kizir oğlu Mustafa Beyim, demiş gururlanarak... 

 • Köroğlu, akıbetini düşüne düşüne evine vardığında, karısı Nigar bazı şeylerin ters gittiği anlamış ve ne olduğunu sormuş Köroğlu'na. Köroğlu utanmış, anlatamamış başından geçenleri, almış sazı eline başlamış söylemeye… • Bir hışmınan geldi geçti

 • Kiziroğlu Mustafa Bey

 • Bu dağları deldi geçti

 • Kiziroğlu Mustafa Bey

 • Ağam kim, canım kim

 • Nigâr kim, canım kim

 • Kiziroğlu Mustafa BeyBir at biner alapaça

 • Bir at biner alapaça

 • Fırsat vermez Kır-At kaça

 • Az kaldı ortamdan biçe

 • Kiziroğlu Mustafa Bey

 • Ağam kim, canım kim

 • Nigâr kim, canım kim

 • Kiziroğlu Mustafa BeyHay edende haya teper

 • Hay edende haya teper

 • Huy edende huya teper

 • Köroğlu’nu çaya teper

 • Kiziroğlu Mustafa Bey

 • Ağam kim, canım kim

 • Nigâr kim, canım kim

 • Kiziroğlu Mustafa Bey

 • Bir Bey’in oğlu

 • Zor Bey’in oğluKaçmasın diye hasmını evine kadar takip eden Kiziroğlu, Köroğlu’nun karısına söylediklerinin hepsini duymuş, duygulanmış ve sonra kendinden utanmış. Köroğlu’nun canını bağışlamış, boynuna sarılıp helallik dilemiş. İki yiğit, birbirlerinin zalim olmadıklarını anlamış ve dost olmuşlar. Köroğlu, bu dostluktan memnun olarak Kiziroğlu’nun yurdundan ayrılmış. O günden sonra Kiziroğlu’nun nâmı bir kat daha artmış. Yiğitliği, adaleti ve civanmertliği dillere destan olmuş. Şimdi Kısır Dağı eteklerindeki Kiziroğlu köyü, onun hatırasını yaşatmaktadır.    

 • Kaçmasın diye hasmını evine kadar takip eden Kiziroğlu, Köroğlu’nun karısına söylediklerinin hepsini duymuş, duygulanmış ve sonra kendinden utanmış. Köroğlu’nun canını bağışlamış, boynuna sarılıp helallik dilemiş. İki yiğit, birbirlerinin zalim olmadıklarını anlamış ve dost olmuşlar. Köroğlu, bu dostluktan memnun olarak Kiziroğlu’nun yurdundan ayrılmış. O günden sonra Kiziroğlu’nun nâmı bir kat daha artmış. Yiğitliği, adaleti ve civanmertliği dillere destan olmuş. Şimdi Kısır Dağı eteklerindeki Kiziroğlu köyü, onun hatırasını yaşatmaktadır.    Köroğlu’nun en büyük yardımcısı, Kır-Atı’dır. Kır-At, onun her şeyidir. Canıdır, sevgilisidir, kardeşidir.

 • Köroğlu’nun en büyük yardımcısı, Kır-Atı’dır. Kır-At, onun her şeyidir. Canıdır, sevgilisidir, kardeşidir.

 • Türk efsane ve hikayelerinde kahramanların yanında her zaman bir at vardır. Bu atlar, olağanüstü işler görür, kanatlıdırlar, uçarlar. Gerektiğinde dile gelip konuşurlar. O da binicisini canından çok sever. Kahraman zindana düştüğünde, yıllarca yakınından ayrılmaz, sahibini bekler. Sonunda kahramanını alarak yel gibi kaçar.Türk hikayelerinde cins atların doğuş hikayeleri de çok ilginçtir: Sudan, ırmaklardan, göllerden çıkan atlardan başka, rüzgâr çıkaklı atlar da görülür. Bir tür mağara atları vardır ki, bunların gelişi Hazreti Âdem’e kadar dayanır. Hazreti Hamza’nın, Battal Gazi’nin, Sarı Saltuk’un atları hep aynı attır. Bu atlar, sahipleri ölünce “sır” olurlar, uzun yıllar sonra da esrarlı bir mağarada yeniden ortaya çıkarlar.

 • Türk hikayelerinde cins atların doğuş hikayeleri de çok ilginçtir: Sudan, ırmaklardan, göllerden çıkan atlardan başka, rüzgâr çıkaklı atlar da görülür. Bir tür mağara atları vardır ki, bunların gelişi Hazreti Âdem’e kadar dayanır. Hazreti Hamza’nın, Battal Gazi’nin, Sarı Saltuk’un atları hep aynı attır. Bu atlar, sahipleri ölünce “sır” olurlar, uzun yıllar sonra da esrarlı bir mağarada yeniden ortaya çıkarlar.

 • Köroğlu’nun Kır-Atı da bu türden, efsaneleşmiş olağanüstü güçte bir Küheylândır. Babası Fırat ırmağından çıkan bir aygırdır. Tayken gösterişsizdir. Usta bir at bakıcısı olan Köroğlu’nun babası onu yıllarca eğitir.Bir gün Köroğlu, Bingöl dağlarında, Aras ırmağından sihirli köpükleri içer. Bu arada Kır-At’ı da “ab-ı hayat”ı içerek ölmezliğe kavuşur. Delikli demir çıkıp yiğitliğin tadı kalmayınca, Köroğlu’yla birlikte o da sır olur, gider.

 • Bir gün Köroğlu, Bingöl dağlarında, Aras ırmağından sihirli köpükleri içer. Bu arada Kır-At’ı da “ab-ı hayat”ı içerek ölmezliğe kavuşur. Delikli demir çıkıp yiğitliğin tadı kalmayınca, Köroğlu’yla birlikte o da sır olur, gider.

 • Derler ki Kır-At ölmemiştir, sadece sır olmuş kırklara karışmıştır. Her yıl bir defa Kırşehir pazarına gelir, satılır ve yeniden kayıplara karışır.

 • Yine derler ki, Kır-At’ın görünmez kanatları vardır. Bu kanatlar, onun dağdan dağa uçmasını sağlar. Ardından hiçbir at yetişemez. Koşarken ayakları sanki yere değmez.Kır-At güzellikte de birincidir. Başı ufak, gövdesi iridir. Alma gözlüdür. Kız perçemlidir. Yokuş yukarı tavşan sekişli, bayır aşağı ceylân büküşlüdür. Alnı akıtmalıdır.

 • Kır-At güzellikte de birincidir. Başı ufak, gövdesi iridir. Alma gözlüdür. Kız perçemlidir. Yokuş yukarı tavşan sekişli, bayır aşağı ceylân büküşlüdür. Alnı akıtmalıdır.

 • Köroğlu atını pek sever. Çulunu güzellere dokutur, üstü gümüş işlemelidir. Nalları altındandır.

 • Köroğlu atı için “güzellemeler” söyler, onu över.

 • Kır-At’ın diğer atlara benzemeyen birçok yönü vardır. Köroğlu öldükten sonra bir insan gibi yas tutmuş, kırk gün yem yememiştir. Zeki ve ferasetlidir.Hikayesinin ününden dolayı uzun süre ozan Köroğlu’nun varlığı ortaya çıkamamıştır. Şiirleri de hep hikayedekinin sayılmıştır. Oysa, ozan Yeniçeri Köroğlu’nu haber veren kaynaklar vardır. Evliya Çelebi seyahatnamesinin birinci cildinde İstanbul esnafını sayarken “Sazendegân ve Çöğürciyan”dan söz eder, Köroğlu’nu da anar. Yine Evliya Çelebi, eserinin beşinci cildinde, Dördüncü Mehmet, eşkiyayı idam ettirdiği sırada geçen bir olay dolayısıyla ünlü saz şairlerini ve bu arada Köroğlu’nu söyler.

 • Hikayesinin ününden dolayı uzun süre ozan Köroğlu’nun varlığı ortaya çıkamamıştır. Şiirleri de hep hikayedekinin sayılmıştır. Oysa, ozan Yeniçeri Köroğlu’nu haber veren kaynaklar vardır. Evliya Çelebi seyahatnamesinin birinci cildinde İstanbul esnafını sayarken “Sazendegân ve Çöğürciyan”dan söz eder, Köroğlu’nu da anar. Yine Evliya Çelebi, eserinin beşinci cildinde, Dördüncü Mehmet, eşkiyayı idam ettirdiği sırada geçen bir olay dolayısıyla ünlü saz şairlerini ve bu arada Köroğlu’nu söyler.Mevcut bilgiler kesin bir kanaate vardıracak kuvvette değillerse de araştırıcılar, Köroğlu’nun Celâlî ayaklanmaları zamanında yaşadığını kabul ederler.

 • Mevcut bilgiler kesin bir kanaate vardıracak kuvvette değillerse de araştırıcılar, Köroğlu’nun Celâlî ayaklanmaları zamanında yaşadığını kabul ederler.

 •   Eflâtun Cem Güney, Folklor Ve Halk Edebiyatı isimli eserinde; onun Celâlî ayaklanmalarını temsil eden bir halk kahramanı olduğunu ifade eder.

 •   Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinin iki yerinde Köroğlu adının geçtiğine değinen Cahit Öztelli de Başbakanlık arşivindeki belgelerde Bolu dolaylarında Köroğlu adında bir eşkıyanın varlığı bilgisinin bulunduğuna değinir.Destanla, halk hikâyesi arasında bir tür olması dolayısı ile, Köroğlu anlatmalarının temel kişisi olan Köroğlu, yarı destan, yarı halk hikâyesi kahramanı gibidir. Destan kahramanlarında gördüğümüz olağanüstü güç ve yeteneklere sahip bir insanla, gündelik hayatta karşılaşılabilecek kimi duygusal tavırları sergileyen, ağlayan, zaman zaman karşıtlarına yenilen sıradan kişiliğin birleştiğini görürüz Köroğlu’nda

 • Destanla, halk hikâyesi arasında bir tür olması dolayısı ile, Köroğlu anlatmalarının temel kişisi olan Köroğlu, yarı destan, yarı halk hikâyesi kahramanı gibidir. Destan kahramanlarında gördüğümüz olağanüstü güç ve yeteneklere sahip bir insanla, gündelik hayatta karşılaşılabilecek kimi duygusal tavırları sergileyen, ağlayan, zaman zaman karşıtlarına yenilen sıradan kişiliğin birleştiğini görürüz Köroğlu’nda

 • Halk kültürü içinde Köroğlu, halkı zalimlere karşı koruyan, halkın hakkını savunan bir kahramandır. Adalet dağıtan bir yargıçtır. Kervan kırıp, konak basarak elde ettiklerini halka dağıtan bu kahramanı halk, tüm içtenliğiyle benimsemiş; türkülerde, oyunlarda yaşatmıştır.Çeşitli destan ve halk hikâyesi kahramanlarına karşı belirli bir sınır koymuş olan halk, Köroğlu konusunda içten bir sempatiye sahiptir.

 • Çeşitli destan ve halk hikâyesi kahramanlarına karşı belirli bir sınır koymuş olan halk, Köroğlu konusunda içten bir sempatiye sahiptir.

 • Köroğlu, çarpışacağı kişilere ne yapacağını önceden haber verir. Yalan, dolan yoktur, O’nun hayatında. Kadınlara karşı tutumu da örnek sayılabilecek niteliktedir. Çeşitli varyantlarda oğul ve arkadaş sevgisinin güzel örneklerini görmekteyiz. Ancak yurt, toprak sevgisi bunların hep üstündedir. Hiçbir yerde duygularını belli etmeyen Köroğlu, Çamlıbel dağlarından ayrılırken ağlar.Nurmemmed’in deyişiyle; “Göroğlu, destanda her şeyden evvel normal bir insandır. Yükseltilmemiş ve abartılmamış, yiğit, kahramandır. Eğer dikkat ederseniz Göroğlu’nda insanların iyi tarafı da , kötü tarafı da, çok incelikle verilmiştir. Göroğlu’nun destan olarak halk içinde yayılması, onu bir şahsiyet sınırlarından çıkarmıştır ve ondan ziyade o bir halk mirasının parçasına dönüşmüştür…”

 • Nurmemmed’in deyişiyle; “Göroğlu, destanda her şeyden evvel normal bir insandır. Yükseltilmemiş ve abartılmamış, yiğit, kahramandır. Eğer dikkat ederseniz Göroğlu’nda insanların iyi tarafı da , kötü tarafı da, çok incelikle verilmiştir. Göroğlu’nun destan olarak halk içinde yayılması, onu bir şahsiyet sınırlarından çıkarmıştır ve ondan ziyade o bir halk mirasının parçasına dönüşmüştür…”Köroğlu anlatmalarındaki motif yapısı da Boratav tarafından destanî unsurlar, masal unsurları ve dinî unsurlar başlıklarında toplanmıştır.

 • Köroğlu anlatmalarındaki motif yapısı da Boratav tarafından destanî unsurlar, masal unsurları ve dinî unsurlar başlıklarında toplanmıştır.

 • Destan motifleri içinde at, kimi özellikleriyle ilk sırayı almaktadır. Aslında hikâyenin çıkış noktası da, at yetiştiriciliği, eğiticiliğine dayalıdır. Rivayetler, Köroğlu’nun atının sudan çıkan bir aygırın, bir kısrakla çiftleşmesinden doğduğunu göstermektedir.Boratav, Köroğlu destanında yer alan masal motifleri arasında, kahramanların perilerle evlenmesi, kör gözün açılmasına iyi gelen şey, remil atmak, aşk rüyası-aşk badesi, destanımsı mekânlar, üç kıl, abıhayat gibi unsurları, ayrıntıları ve Türk kültüründeki önemleri ile birlikte incelemiştir. Bu motiflerin çoğunun, Anadolu masallarında da tekrarlandığı, onlarda yer aldığı, rahatlıkla gözlemlenebilmektedir. Zaten genel yapısı itibarıyla Köroğlu anlatmalarının halk hikâyelerinden pek farklı olmadığını vurgulayan araştırmacılar, bu kanıya motif yapılarının karşılaştırılmasıyla varmışlardır.

 • Boratav, Köroğlu destanında yer alan masal motifleri arasında, kahramanların perilerle evlenmesi, kör gözün açılmasına iyi gelen şey, remil atmak, aşk rüyası-aşk badesi, destanımsı mekânlar, üç kıl, abıhayat gibi unsurları, ayrıntıları ve Türk kültüründeki önemleri ile birlikte incelemiştir. Bu motiflerin çoğunun, Anadolu masallarında da tekrarlandığı, onlarda yer aldığı, rahatlıkla gözlemlenebilmektedir. Zaten genel yapısı itibarıyla Köroğlu anlatmalarının halk hikâyelerinden pek farklı olmadığını vurgulayan araştırmacılar, bu kanıya motif yapılarının karşılaştırılmasıyla varmışlardır.İlle Mavili Mavili

 • İlle Mavili Mavili

 • Güzeller seyrana çıkmış  İlle mavili mavili  Al giyen kınalar yakmış  İlle mavili mavili  Gam gasavet oldu karım  Sevda benim öz diyarım  Al giyende yok kararım  İlle mavili maili  Kimisi pınar başında  Kimisi yolun dışında  Al giyen on beş yaşında  İlle mavili mavili Kimi zülfün tarar gezer  Kimisi badeler süzer  Kimi ördek gölde yüzer  İlle mavili mavili 

 • Kimi zülfün tarar gezer  Kimisi badeler süzer  Kimi ördek gölde yüzer  İlle mavili mavili 

 • Kimi insan kimi melek  Vefasızmış çarkı felek  Al giyen diliyor dilek  İlle mavili mavili  Kimisi salınır gezer  Kimisi inciler dizer  Al giyen bağrımı ezer  İlle mavili mavili  Kimi uzun ince bellim  Mah yüzünde çifte benlim  Al giyeni ister gönlüm  İlle mavili mavili Sevilmenin nazı budur  Gül cemali olmuş bedir  Aşıklığa çare nedir  İlle mavili mavili 

 • Sevilmenin nazı budur  Gül cemali olmuş bedir  Aşıklığa çare nedir  İlle mavili mavili 

 • Kimi şeker şerbet ezer  Kimisi tülbentten süzer  Kimi inci mercan düzer  İlle mavili mavili  Kimisi odun devşirir  Kimisi kahve pişirir  Al giyen aklın şaşırır  İlle mavili mavili  Köroğlu eydür n'olacak  Taktir yerini bulacak  Al giyen kaldı kalacak  İlle mavili maviliKöroğlu hikâyelerini kapsayan her bir varyant, kol adıyle bilinmektedir. Boratav’ın saptadığı kollar şunlardır :

 • Köroğlu hikâyelerini kapsayan her bir varyant, kol adıyle bilinmektedir. Boratav’ın saptadığı kollar şunlardır :

 • Köroğlu’nun zuhuru,

 • Ayvaz kolu,

 • Köse kolu,

 • Demircioğlu kolu,

 • Kocabeyoğlu,

 • Kiziroğlu Mustafa Bey,

 • Bağdat-Ferman kolu,

 • Hasan Paşa Silistre kolu,

 • Bolu Bey,

 • Demircioğlu-Halep,

 • Dağıstan-Hazar Bey kolu,

 • Kenan kolu,

 • Kayseri,

 • Gürcistan,

 • Son kol,

 • Celalî Mehmet Bey kolu.Köroğlu Tipi

 • Daha 15 yaşındayken ağacı kökünden sökebilecek bir güce sahip olduğu, çeliği çiğneyip püskürtebildiği vurgulanır. Onun bıyıkları bal mumlandıktan sonra, kulaklarının çevresinde yedi kez burulacak kadar gürdür. Oburluğu, olağanüstüdür. Doyduktan sonra, sade bıyıklarında iki tavukluk pirinç kalır. Bir oturuşta yedi batman pirinçten pilavı, yeri koyunun budunu yer; yedi fıçı şarap içer. O’na çirkinliği de yakıştıran halk zekâsı, mutlak bir güce, zayıf bir nokta da, eklemek ister gibidir. Diğer Türk halk kahramanlarını anımsatan babacanlık ve saflık yanları da, varyantlarda değişik biçimlerde anlatılmaktadır: Düşmanlarının namertliğine asla inanmaz, düşman kalesinin dibinde uyur. Ekili topraklar, düşmana bile ait olsa, çiğnemez.Yukarıda andığımız Behçet Mahir anlatmasına dayalı Köroğlu Destanı’nda ise şu kollar bulunmaktadır:

 • Yukarıda andığımız Behçet Mahir anlatmasına dayalı Köroğlu Destanı’nda ise şu kollar bulunmaktadır:

 • Köroğlu’nun zuhuru,

 • Köroğlu ile Demircioğlu,

 • Demircioğlu-Reyhan Arap,

 • Köroğlu’nun Ayvaz’ı kaçırması,

 • Köroğlu- Han Nigar,

 • Köroğlu-Han Nigâr- Hasan Bey- Telli Nigâr,

 • Akşehir Telli Nigâr Cengi,

 • Keloğlan’ın Köroğlu’nun atını kaçırması,

 • Kenan kolu,

 • Bağdat kolu,

 • Kiziroğlu Mustafa Bey Afganistan- Gürcistan kolu,

 • Bolu Beyi,

 • Köroğlu’nun sonu.Halk ve âşıklar arasında Köroğlu kollarının sayısı hakkında çeşitli rakamlar ileri sürülmektedir. Bazı saz şairlerine göre, Köroğlu’nun her bir yoldaşı (keleş) adına bir kol bulunmaktaydı. Bu yüzden kol sayısının 366, 777 bir rivayete göre de 700′e kadar arttığı söylenmektedir. Bu hikâyelerin değişik biçimlerde anlatılmasındaki sebeplerin başında, şüphesiz hikâyelerin zaman ve coğrafya içindeki dağılma ve yayılma özellikleri gelmektedir. Çağlarının gereği olarak bu anlatmalar insan belleği ile yayılmaktaydı. Unutulmalar, ekleme ve çıkarmalar, yeni olayların değişik yansımaları yeni yeni varyantların doğmasına yol açmıştır. Kuşaklardan kuşağa geçişte çağın sanatçısı, anlatıcısı kendisine ulaşan metni, kendi beğenisinin sınırları içinde değiştirebilmiş, ekleme/çıkarmalar yapmıştır. Çok geniş bir yayılma alanı içinde değişik şive, ağız, söyleyiş özellikleri; mezhep, öğrenim, siyaset öğretileri, yeni oluşumlarda önemli işlevlere sahip olmuşlardır. Tema ve motiflerin sıra ve yer değiştirmeleri, tiplerin ad farklılıkları da, varyantların oluşumundaki diğer nedenler arasında sayılabilir.

 • Halk ve âşıklar arasında Köroğlu kollarının sayısı hakkında çeşitli rakamlar ileri sürülmektedir. Bazı saz şairlerine göre, Köroğlu’nun her bir yoldaşı (keleş) adına bir kol bulunmaktaydı. Bu yüzden kol sayısının 366, 777 bir rivayete göre de 700′e kadar arttığı söylenmektedir. Bu hikâyelerin değişik biçimlerde anlatılmasındaki sebeplerin başında, şüphesiz hikâyelerin zaman ve coğrafya içindeki dağılma ve yayılma özellikleri gelmektedir. Çağlarının gereği olarak bu anlatmalar insan belleği ile yayılmaktaydı. Unutulmalar, ekleme ve çıkarmalar, yeni olayların değişik yansımaları yeni yeni varyantların doğmasına yol açmıştır. Kuşaklardan kuşağa geçişte çağın sanatçısı, anlatıcısı kendisine ulaşan metni, kendi beğenisinin sınırları içinde değiştirebilmiş, ekleme/çıkarmalar yapmıştır. Çok geniş bir yayılma alanı içinde değişik şive, ağız, söyleyiş özellikleri; mezhep, öğrenim, siyaset öğretileri, yeni oluşumlarda önemli işlevlere sahip olmuşlardır. Tema ve motiflerin sıra ve yer değiştirmeleri, tiplerin ad farklılıkları da, varyantların oluşumundaki diğer nedenler arasında sayılabilir.Köroğlu anlatmalarının tarihsel kökenleri:

 • Köroğlu’ndan söz eden günümüz kaynaklarının hemen tümü, çıkış noktası olarak; Osmanlı Tarihi’nin önemli sosyal olaylarından biri olan Celalî isyanlarını gösterirler. XVI. yüzyılın ortalarında başlayan yönetime başkaldırma hareketlerinin tümü, izleyen devrelerde de, bu adla bilinmiştir. “Eyalet vezirleri ve beyleri arasında, merkezî imparatorluk idaresinden memnun olmayan bazıları, daha çok muhtariyet isteyen feodal aristokrasi mümessilleri günün birinde Celalî olduğu gibi, bazen de dinî mezhebî hareketler de Celalî İsyanı adıyla damgalanıyordu… Celalî İsyanları’nın, Osmanlı tarihlerinde anlatılan bazı safhalarıyla Köroğlu hikâyelerinin bazı bazı epizodları arasındaki büyük benzerlik derhal göze çarpıyor. Esasen, Köroğlu hikâyeleri baştan başa padişaha isyan etmiş, kendi başına hükmeden, kervanları haraca bağlayan, sık sık padişahın yahut da onun paşalarından birisinin ordusuyla savaşan, paşaları, beyleri esir eden, onların saraylarını yağmalayan, kızlarını kaçıran, bazan kısa bir zaman için hükümdarla ve onun adamlarıyla uzlaşma yapan ‘âsiler’in hikâyeleridir.”Alıntı yaptığımız bu kaynakta Boratav, Ermeni tarihçisi Arakel’in 17. yüzyıl başlarında yazdığı tarihinde, Celalî isyanlarını anlatırken, Köroğlu ile O’nun üç ünlü keleşinin (Köse Sefer, Mustafa Bey Giziroğlu, Kocabey) adlarını verdiğini kaydetmektedir. Arakel’in ” Türlü oyunları ve hileleriyle ün kazanmış olan bu adamın maceralarını âşıklar çalıp çağırırlar” deyişini de gözönüne alan Boratav, Köroğlu ve yandaşlarının 17. yüzyıldan itibaren, şöhret kazanan Celalî’ler olduğu yargısına varır.

 • Alıntı yaptığımız bu kaynakta Boratav, Ermeni tarihçisi Arakel’in 17. yüzyıl başlarında yazdığı tarihinde, Celalî isyanlarını anlatırken, Köroğlu ile O’nun üç ünlü keleşinin (Köse Sefer, Mustafa Bey Giziroğlu, Kocabey) adlarını verdiğini kaydetmektedir. Arakel’in ” Türlü oyunları ve hileleriyle ün kazanmış olan bu adamın maceralarını âşıklar çalıp çağırırlar” deyişini de gözönüne alan Boratav, Köroğlu ve yandaşlarının 17. yüzyıldan itibaren, şöhret kazanan Celalî’ler olduğu yargısına varır.Köroğlu anlatmalarının doğuş ve yayılışlarında, şüphesiz saz şairlerinin de, büyük rolü olmuştur. Kimi zaman da, çeşitli savaşlara katılmış saz şairleri yaşadıkları veya duydukları olayları, halk kahramanı olarak büyük sempati duydukları Köroğlu’na mal etmişlerdir. Araştırmacılara göre bu durum, daha çok İran seferleri ile ilgili epizotlarda görülmektedir. Bunların biçimlenmesinin iki yolla gerçekleştirildiği ileri sürülmektedir: 1. Menkıbeler bir hikâye kalıbına giriyor, destanî halk hikâyesi her söylendiği zamana ve muhite göre yeni yeni biçimler alarak gelişiyor; 2. Saz şairleri Köroğlu menkıbelerini nazma sokarlar. Bunlar az çok kalıplaşır ve destanî hikâyelere göre daha az değişirler. İşte hikâyeleri süsleyen manzum parçalar, bu suretle oluşur ve hikâyecinin bulduğu vesile oranında, Köroğlu hikâyesinin içine girerler.

 • Köroğlu anlatmalarının doğuş ve yayılışlarında, şüphesiz saz şairlerinin de, büyük rolü olmuştur. Kimi zaman da, çeşitli savaşlara katılmış saz şairleri yaşadıkları veya duydukları olayları, halk kahramanı olarak büyük sempati duydukları Köroğlu’na mal etmişlerdir. Araştırmacılara göre bu durum, daha çok İran seferleri ile ilgili epizotlarda görülmektedir. Bunların biçimlenmesinin iki yolla gerçekleştirildiği ileri sürülmektedir: 1. Menkıbeler bir hikâye kalıbına giriyor, destanî halk hikâyesi her söylendiği zamana ve muhite göre yeni yeni biçimler alarak gelişiyor; 2. Saz şairleri Köroğlu menkıbelerini nazma sokarlar. Bunlar az çok kalıplaşır ve destanî hikâyelere göre daha az değişirler. İşte hikâyeleri süsleyen manzum parçalar, bu suretle oluşur ve hikâyecinin bulduğu vesile oranında, Köroğlu hikâyesinin içine girerler.“Köroğlu kollarının hemen hemen hepsinde vakaları şu basit şemaya irca edebiliriz: 1. Ya Köroğlu, yahut da arkadaşlarından biri, bir kızı, yahut değerli bir şeyi almak, yahut da kendilerinden alınmış bir şeyi kurtarmak üzere düşman ülkesinde veya meçhul bir diyarda bir maceraya atılır. 2. Gittiği yerde, tam muvaffak olacağı zaman yakalanır veya arkasından yetişen askere tek başına karşı koyamaz, mağlup olam üzeredir. 3. Yakalanmışsa; asılmak üzere iken, cenkte ise; bitap düştüğü bir sırada arkadaşları yetişir, düşmanı mağlup ederler; hep birlikte muzaffer olarak Çamlıbel’e dönerler.

 • “Köroğlu kollarının hemen hemen hepsinde vakaları şu basit şemaya irca edebiliriz: 1. Ya Köroğlu, yahut da arkadaşlarından biri, bir kızı, yahut değerli bir şeyi almak, yahut da kendilerinden alınmış bir şeyi kurtarmak üzere düşman ülkesinde veya meçhul bir diyarda bir maceraya atılır. 2. Gittiği yerde, tam muvaffak olacağı zaman yakalanır veya arkasından yetişen askere tek başına karşı koyamaz, mağlup olam üzeredir. 3. Yakalanmışsa; asılmak üzere iken, cenkte ise; bitap düştüğü bir sırada arkadaşları yetişir, düşmanı mağlup ederler; hep birlikte muzaffer olarak Çamlıbel’e dönerler.İşte, ayrı kollara ayrı hikâyeler veya büyük Köroğlu hikâyesinin ayrı fasılları karakterini veren, bu şema içindeki temalar, motifler, değişik yer ve şahıs isimleri, maceraya atılanının Köroğlu’nun kendisi, yahut arkadaşlarından biri oluş gibi hususiyetlerdir. Bu böyle olunca, herhangi bir Köroğlu kolundaki bir epizod, az bir değişikliğe uğradıktan sonra, kolaylıkla başka bir kola geçebilecek ve böylece aynı bir hikâyenin türlü varyantları meydana gelecektir. Sonradan bu varyantlar hikâyeci âşıkların bunlar üzerinde işlemeleriyle, zenginleşip farklanacak ve isimler üzerinde bazı değişiklikler olduktan sonra varyant, ayrı bir kol halini alacaktır.”

 • İşte, ayrı kollara ayrı hikâyeler veya büyük Köroğlu hikâyesinin ayrı fasılları karakterini veren, bu şema içindeki temalar, motifler, değişik yer ve şahıs isimleri, maceraya atılanının Köroğlu’nun kendisi, yahut arkadaşlarından biri oluş gibi hususiyetlerdir. Bu böyle olunca, herhangi bir Köroğlu kolundaki bir epizod, az bir değişikliğe uğradıktan sonra, kolaylıkla başka bir kola geçebilecek ve böylece aynı bir hikâyenin türlü varyantları meydana gelecektir. Sonradan bu varyantlar hikâyeci âşıkların bunlar üzerinde işlemeleriyle, zenginleşip farklanacak ve isimler üzerinde bazı değişiklikler olduktan sonra varyant, ayrı bir kol halini alacaktır.”
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə