Bs útmutatóYüklə 2,39 Mb.
səhifə1/6
tarix25.07.2018
ölçüsü2,39 Mb.
#58687
  1   2   3   4   5   6

A MAB 2016/8/III/6 sz. határozata

Ms-utmut

mesterképzés – szakindítás – ÚTMUTATÓ és űrlap

beadvány összeállításáhozTartalom: oldal

ÁLTALÁNOS tudnivalók

ADATLAP 1

I. A KÉPZÉS TARTALMA 3

I.1. A képzés programja, a szak tanterve

I.2. Tantárgyi programok, tantárgy-leírások

I.3. A képzési folyamat jellemzői

I.4. Idegen nyelven tervezett képzés

II. A KÉPZÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI 7

II. 1. A szakfelelős és a szakirány/specializáció felelősök

II.2. Az oktatói kör: Tantárgylista – tantárgyak felelősei, oktatói

II.3. Összesítés az oktatói körről

II.4. Az oktató személyi szakmai adatai

II.5. Idegen nyelven tervezett képzés

II.6. Nyilatkozatok

III. A SZAKterületi tudományos háttér

IV. A SZAKterületi INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEK 11

V. A KÉPZÉSI LÉTSZÁM ÉS KAPACITÁS 11

VI. A SZÉKHELYEN KÍVÜL, nem Magyarországon INDÍTANDÓ KÉPZÉS 12

VII. A TÁVOKTATÁSban indítandó KÉPZÉS 13

Általános tudnivalók

 1. A beadványokat tartalomjegyzékkel és folyamatos oldalszámozással, csak a kért információkat tartalmazó, a jelen Útmutató és űrlap szerint szerkesztett és ellenőrzött formában,

 • kétoldalas nyomtatásban (nem szükséges színesben), 1 eredeti és 2 másolati nyomtatott példányban,

valamint

 • elektronikus formában* is (www.felvi.hu)

az Oktatási Hivatalba (OH) kell benyújtani. Postacím: 1363 Budapest, Pf.19.

Az OH székhelye: V. ker. Budapest, Szalay utca 10-14.

(Az OH ügyfélfogadási helyszíne: Budapest XII. ker., Maros u. 19-21.)

 1. Adott szak különböző szakirányai indítása esetén szakirányonként külön beadványban kérjük a bemutatást és a benyújtást.

 2. Adott szakon idegen nyelven (is) indítani tervezett képzésnél az Útmutató I-V. fejezete szerinti összeállításon túl lásd még az I.4., II.5. pontokban és a IV. fejezetben felsoroltakat.

 3. A székhelyen kívüli képzésben (is) indítani tervezett szakokra lásd a VI. fejezetet.

 4. A távoktatásban (is) indítani tervezett szakokra lásd a VII. fejezetet.

Ha a fenti 3.,4. vagy 5. pontok szerinti képzéseket nem tervezik, akkor ezek a vonatkozó fejezetek (I.4., II.5.,VI., VII.) nem részei a beadványnak! Törlendők.

Amennyiben a hibás, illetve elégtelen adatszolgáltatás következtében

a MAB a szakindítás jogszabályi és saját bírálati szempontjai szerinti feltételeit nem tudja megítélni,

a szak indításáról nem támogató határozatot hoz.

*Kérjük, hogy a beadvány elektronikusan továbbított változatát legfeljebb 2 db, egyenként 2 MB-nál nem nagyobb terjedelmű doc (esetleg pdf) fájlba szerkesszék a következőképpen: a teljes szakindítási beadvány (címlap, tartalomjegyzék, adatlap és az I-V. (esetleg I-VI. vagy I-VII.) fejezetek), bennük a rektori és esetleges oktatói nyilatkozatok (egyes AE, V oktatóktól) sajátkezű aláírás nélkül szerepelhetnek.

ADATLAP

 1. A véleményezést kérő felsőoktatási intézmény neve, címe

Eötvös Loránd Tudományegyetem

1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
A felsőoktatási intézményben a tervezett képzésért közvetlenül felelős szervezeti egység

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

 1. A (magyar vagy külföldi) felsőoktatási intézménnyel együttműködésben folytatandó képzés1 esetén a partner intézmény(ek) neve, címe 1. A tervezett képzés helye(i) (székhely, telephely, külföld) és címe(i)


ELTE BTK, 1088, Budapest, Múzeum krt. 6-8

 1. Az indítandó mesterképzési szak megnevezése (a vonatkozó KKK szerint)

Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szak,

 1. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése (a vonatkozó KKK szerint)

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész


 1. Az indítani tervezett specializációk 2.

Színháztudomány specializáció 1. Az indítani tervezett képzési formák (a megfelelők aláhúzandók!)

 • teljes idejű (nappali), részidejű (levelező, esti), távoktatásos (t), székhelyen kívüli (szhk)

 • idegen nyelven is: angol, német, francia, orosz, …

 • csak idegen nyelven: angol, német, francia, orosz, …

 1. A tervezett hallgatói létszám képzési formánként (n, l, e, t, szhk):


n: 20

 1. A képzési idő3 4 félév

a mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő: .120 kredit (ebből a specializáció: 50 kredit) (a vonatkozó KKK szerint)

a képzésben felveendő tanórák4 száma: 728 (ebből a specializáció: 364 óra) (az összes hallgatói tanulmányi munkaidőn belül

a szakmai gyakorlat - ha van - időtartama és jellege: színházi szakmai gyakorlat, 1 félév/28 óra


 1. A szak indításának tervezett időpontja: 2018/2019(év/tanév)

 2. A szakfelelős oktató megnevezése (beosztása, tudományos fokozata) és aláírása

Szakfelelős: Dr. Juhász Dezső, egyetemi tanár

Specializációfelelős: Dr. habil. Imre Zoltán egyetemi docens

 1. Dátum, és az intézmény rektorának megnevezése és cégszerű aláírása

Csatolandó dokumentumok:

 • a mesterszaknak a miniszter által meghatározott, közétett képzési és kimeneti követelményei (KKK)

 • a képzés indítására vonatkozó szenátusi döntés

Speciális esetekben:

 • szakmai gyakorlóhely5 szándéknyilatkozata

 • fenntartói egyetértéssel kötött megállapodás6 másolata

 • együttműködési megállapodás7


I. A KÉPZÉS TARTALMA
A szakra való belépés feltételei8 - a képzési és kimeneti követelményekkel összhangban

 1. a bemenethez feltétel nélkül elfogadott (alap)szakok (KKK 4. pont) 1. a bemenethez feltételekkel elfogadott (alap)szakok, ill. kreditkövetelmények, a vonatkozó konkrét előírások (KKK 4. ill. 9.4. pont), az egyes alapszakok programjából hiányzó ismeretek pótlási módja, terve az intézménybenI.1. A képzés programja; a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)*ismeretkörök

és tantárgyaik

felelősök

Félévek

tantárgy

kredit-száma9

számon

-kérés

(koll / gyj /egyéb101.

2.

3.

4.tantárgy féléves tanóraszáma, tanóratípusa11

(ea / sz / gy / konz) / kreditértéke

 1. Alapozó és törzsanyag: 41 kredit

A kultúraelmélet történeti alapjai ismeretkörfelelőse: Prof. Dr. Kulcsár-Szabó Ernő, egy.tan.

elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12:19kr e/22krgy – 45/55% (kredit%)

1. Tudományos és kulturális menedzsment

Tóth Etelka

28ea/3kr.


3

koll

2. Nyelvelméletek

Ladányi Mária

28ea/4kr


4

koll

3.Nyelvészeti kutatásmódszertan

Slik Marianna Ilona

28sz/4kr


4

gyj

4. Leíró nyelvészet

Kugler Nóra Ágnes

28sz/3kr


3

gyj

5.A nyelv dimenziói

Juhász Dezső

28sz/3kr


3

gyj

6.Rendszertörténet

Sárosi Zsófia
28ea/3kr3

koll

7.Kulturális nyelvészet

Balázs Géza


28ea/3kr3

koll

8.Nyelvtechnológia – korpusznyelvészet

Tóth Etelka
28sz/3kr3

gyj

9.A magyar irodalomtudomány történeti és elméleti hagyományai európai kontextusban

Schein Gábor

28ea/3kr


3

koll

10.A magyar irodalomtudomány történeti és hagyományai európai kontextusban

Schein Gábor
28sz/3kr4

gyj

11.Korszak és diskurzusformációk az irodalomtudományban

Bengi László

28sz/3kr


4

gyj

12.Az irodalomtudomány diszkurzív alakzatai (kánon, korszak, episztémé, paradigma)

Bengi László

28ea/3kr


4

koll

13.Kritika- és tanulmányírás

Vaderna Gábor
28sz/3kr3

gyj
a törzsanyagban

összesen

4ea

4sz

2 ea

3 sz
41kr

6 koll.

7 gyj.

26kr**

15 kr**

Színházelmélet 1. ismeretkör – 12kr – felelőse: Dr. habil. Darida Veronika, egy.doc.

elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere: 4/8 – 40/60% (kredit%)

1. Színház és társadalmi emlékezet

Prof. Dr. György Péter, egy. tan.

28sz/4kr


4

gyj.

2. Színházesztétika

Dr. habil. Darida Veronika, egy. doc.

28ea/4kr


4

koll.

3.Színháztörténet-írás

Dr. habil. Imre Zoltán, egy. doc.

28sz/4kr


4

gyj.


Yüklə 2,39 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə