Çalişma sorulari (tibbi tanitim ve yaşli bakimi) Aşağıdakilerden hangisi, sempatik sinir sisteminin fonksiyonudurYüklə 36,75 Kb.
tarix10.11.2017
ölçüsü36,75 Kb.
#9420

ÇALIŞMA SORULARI (TIBBİ TANITIM VE YAŞLI BAKIMI)

1. Aşağıdakilerden hangisi, sempatik sinir sisteminin fonksiyonudur?

 1. Göz bebeği büyür

 2. Kalbi hızlandırır

 3. Hava yollarını genişletir

 4. Mesaneyi gevşetir

 5. Sindirim sistemini hızlandırır

2. Aşağıdakilerden hangisi, parasempatik sistemde sinir ucu ile kontrol edilen organ hücresi arasında iletimi sağlayan nörotransmitter maddedir?

 1. Adrenalin

 2. Epinefrin

 3. Nörepinefrin

 4. Asetilkolin

 5. Muskarin

3. Aşağıdakilerden hangisi, adrenalinin etkisi değildir?

 1. Hem alfa hemde beta reseptörleri etkiler.

 2. Düşük dozlarda verildiğinde beta reseptörlerini etkileyerek, vazodilatasyon ile damarları genişleterek kan basıncını düşürür.

 3. Yüksek dozda verildiğinde ise alfa reseptörlerini etkileyerek damarları genişletir

 4. Adrenalin kalbin kasılma gücünü ve atış hızını artırır.

 5. Solunum yolları düz kasları gevşetir.

4. Aşağıdakilerden hangisi, adrenalinin endikasyonudur?

 1. Bronkospazm oluşturmak

 2. Lokal anesteziklerin etkisini kısaltmak

 3. Anafilaktik reaksiyon ve anafilaktik şok tedavisi

 4. Migren tedavisi

 5. Diabetus mellitus tedavisi

5. Aşağıdakilerden hangisi, katekolamin olmayan sempatomimetik ilaçtır?

 1. Adrenalin

 2. Noradrenalin

 3. Dopamin

 4. Efedrin

 5. İzoprenalin

6. Aşağıdakilerden hangisi, astım tedavisinde kullanılan sempatomimetik ilaçtır?

 1. Noradrenalin

 2. Dopamin

 3. Dobutamin

 4. Fenilefrin

 5. Salbutamol

7. Aşağıdakilerden hangisi, sempatolitik ilaçların etkisini tanımlar?

 1. Sempatik sinir sisteminin uyarılması sonucu oluşan etkileri artırır

 2. Sempatik sinir sisteminin uyarılması sonucu oluşan etkileri ortadan kaldırır

 3. Adrenerjik etkileri artırır

 4. Sempatik sinir sisteminin etkilerini taklit eder

 5. Hepsi.

8. Aşağıdakilerden hangisi, beta adrenerjik reseptörlerin etkilerindendir?

 1. Kalbin kasılma gücünü ve atım sayısını azaltmak

 2. Kalbin debisi ve oksijen tüketimini artırmak

 3. Bronş düz kaslarını gevşetmek

 4. Hiperglisemiyi daha çok artırmak

 5. Kan basıncını yükseltmek

9. Aşağıdakilerden hangisi, parasempatomimetik ilaçların farmakolojik etkilerindendir?

 1. Kan basıncını artırır

 2. Kalbin kasılma gücünü artırır

 3. Sindirim kanalı salgısını arttırır.

 4. Uterus düz kaslarını gevşetir

 5. Mesane düz kaslarını gevşetir

10. Aşağıdakilerden hangisi, asetil kolinin metebolize olmasını önleyen ilaçtır?

 1. Fizostigmin

 2. Betanekol

 3. Pilokarpin

 4. Karbekol

 5. Metakolin

11. Aşağıdakilerden hangisi, parasempatolitik ilaçların endikasyonu değildir?

 1. Solunum yolları salgılarını azaltmak

 2. Diyare

 3. Aitmilerin tedavisinde

 4. Göz muayenelerinde myozis için

 5. Taşıt tutmasında

12. Aşağıdakilerden hangisi, parasempatolitik etkili bir ilaç olan “Hyosin-N-Butil Bromür” ün ticari adıdır?

 1. Atropin

 2. Buscopan

 3. Skopolamin

 4. Ventolin

 5. Beloc

13. Aşağıdakilerden hangisi, migren tedavisinde kullanılan ilaçtır?

 1. İzoproterenol

 2. Adrenalin

 3. Dobutamin

 4. Fenoksibenzamin

 5. Ergot Alkaloidleri

14. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi konjestif kalp yetmezliğinde kullanılan ilaç değildir?

 1. Digoksin

 2. Dopamin

 3. Furosemid

 4. Teofilin

 5. Fenoksibenzamin

15. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kalp yetmezliği ve karaciğer bozukluğu olan hastada tercih edilen kalp glikozididir?

 1. Digoksin

 2. Dijitoksin

 3. Uvabain

 4. Kaptoril

 5. Enalapril

16. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi alfa adrenerjik reseptör blokörlerinin etkilerindendir?

 1. Vazokonstrüksiyon etkiyle damarları daraltma

 2. Vazodilatasyon, kalp fonksiyonlarında düzelme

 3. Vücutta su, tuz tutulumuna yol açma

 4. Kalbin yükünü artırma

 5. Aritmi oluşturma

17. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kinidinin etkisi değildir?

 1. Kalbin kasılma gücünü azaltır.

 2. İmpuls iletim hızını azaltır.

 3. Damar düz kaslarını gevşetir.

 4. Taşiaritmi tedavisinde kullanılır

 5. Kalbin kasılma gücünü artırır.

18. Aşağıdakilerden hangisi lidokainin(aritmal) kullanıldığı durumlardır?

 1. Açık kalp ameliyatlarında

 2. Dijital zehirlenmesinde

 3. Lokal anestezide

 4. Aritmilerde

 5. Hepsi

19. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi epilepsi ve aritmi tedavisinde kullanılan ilaçtır?

 1. Efedrin

 2. Propranalol

 3. Epdantoin

 4. Eritromisin

 5. Fenilefrin

20. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “Verapamilin” (İsoptin)in kullanıldığı durum verilmiştir?

 1. Hipotansiyon

 2. Konvülzyon

 3. Koma

 4. Taşikardi

 5. Bulantı

21. Aşağıdakilerden hangisi angina pektoris nöbeti esnasında sublingual yolla kullanılan ilaçtır?

 1. Nitrogliserin

 2. Diüretik

 3. Digoksin

 4. Digitoksin

 5. Eritromisin

22. Aşağıdakilerden hangisi kalsiyum kanal blokörü ilaçtır?

 1. İzosorbid tetranitrat

 2. Amilnitrit

 3. Trinitrin

 4. İsoptin

 5. İzosorbid dinitrat

23. Aşağıdakilerden hangisi kalsiyum kanal blokörlerinin etkilerinden değildir?

 1. Koroner damarları genişletir.

 2. Periferik damarları genişletirler

 3. Myokardın oksijen gereksinimini azaltır.

 4. Kan basıncını azaltır.

 5. Koroner damarları daraltır.

24. Aşağıdakilerden hangisi hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaç değildir?

 1. Lasix

 2. Dideral

 3. Diltizem

 4. Kapril

 5. Klonidin

25. Aşağıdakilerden hangisi vücutta kolesterolün sentezini azaltan antilipidemik ilaçtır?

 1. Gemfibrazil

 2. Klofibrat

 3. Lovastatin

 4. Neomisin

 5. Simvastatin

26. Aşağıdakilerden hangisi antilipidemik ilaçların kullanım amaçlarından değildir?

 1. Plazma lipit düzeyini düşürmek

 2. Arterioskleroz gelişimini yavaşlatmak

 3. Koroner arter hastalığı oluşumunu engellemek

 4. Arterlerde hiperlipidemiye bağlı daralmayı önlemek

 5. Aritmiyi kontrol altına almak

27. Aşağıdaki ilaç gruplarından hangisi kanın pıhtılaşmasını azaltan ve engelleyen ilaç grubudur?

 1. Periferik vazodilatörler

 2. Antianginal ilaçlar

 3. Antikoagülanlar

 4. Hipolipidemikler

 5. Antiaritmiyeller

28. Aşağıdakilerden hangisi venöz trombozda ve akciğer embolisinde kullanılan ilaçtır?

 1. Efedrin

 2. Liferon

 3. Coumadin

 4. Dideral

 5. Nidilat

29. Aşağıdakilerden hangisi demir eksikliği anemisinde kullanılan ilaçtır?

 1. Asetilsalisilik asit

 2. Epinefrin

 3. Fentanyl

 4. Ferro Sanol

 5. Asetilkolin

30. Aşağıdakilerden hangisi vücuttan su, tuz atılımını artırarak kan basıncını düşüren ilaç grubudur?

 1. Antikoagülan ilaçlar

 2. Beta blokörler

 3. Diüretikler

 4. Adrenerjik nöron blokörleri

 5. Antianemik ilaçlar

31. Aşağıdakilerden hangisi renin anjiotensin sistemini etkileyen ilaçtır?

 1. Enalapril

 2. Kolestiramin

 3. Streptokinaz

 4. Sülfinpirazon

 5. Dipiridamol

32. Aşağıdakilerden hangisi sedatif ilaçların etkilerinden değildir?

 1. Düşük dozlarda kişideki korku, heyecan ve huzursuzluğu giderir

 2. Yüksek dozda ise uyku verir

 3. Sakinleştiricidir.

 4. Bağımlılık yapıcı ilaçtır

 5. Ağrı kesici etki verir

33. Epilepsi atağında kullanılan benzodiazepin grubu ilaç, aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Alprazolam

 2. Klordiazepoksit

 3. Tegretol

 4. Triazolam

 5. Fluazolam

34. Anestezide kullanılan çok kısa etkili barbitürat, aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Fenobarbital

 2. Tiyopental

 3. Sekobarbital

 4. Pentobarbital

 5. Amobarbital

35. Parkinson tedavisinde kullanılan ve dopaminerjik etkinliği artıran ilaç, aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Biperiden

 2. Tridone

 3. Levodopa

 4. Difenhidramin

 5. Depakin

36. Aşağıdakilerden hangisi antipsikotik ilaçların etkilerinden değildir?

 1. Aşırı sedasyon yapmadan hareketlerde yavaşlama

 2. Çevreye ilgisizlik

 3. Heyecanzıslık

 4. Dopaminerjik etkinliği aktive eder.

 5. Parkinson belirtilerini yaparlar.

37. Aşağıdakilerden hangisi kolinerjik etkinliği azaltan bir ilaçtır

 1. Akineton

 2. Cardilate

 3. Propronolal

 4. Nifedipin

 5. Dideral

38. Aşağıdakilerden hangisi, parenteral genel anestezik ilaçtır?

 1. Lidokain

 2. Tetrakain

 3. Ketalar

 4. Prilokain

 5. Kokain

39. Aşağıdakilerden hangisi kemoterapötiklerin etkilerinden değildir?

 1. Mikroorganizma hücresinde değişikliğe yol açmaz.

 2. Mikroorganizmanın metabolizmasını inhibe eder.

 3. Mikroorganizmanın protein sentezini bozar.

 4. Mikroorganizmanın üremelerini durdurur.

 5. Mikroorganizmanın çoğalmalarını durdurur.

40. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi depo penisilin olan ilaçtır?

 1. Largopen

 2. Azidosilin

 3. Ampicilin

 4. Benzatin penisilin

 5. Karbenisilin

ARKADAŞLAR BU SORULARIN DIŞINDA AYRICA DERSTE İŞLEDİKLERİMİZDEN DE SORUMLUSUNUZ; KOLAY GELSİN
Yüklə 36,75 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə