Psixologiya Özgələşmə

Personal informationPersonal information
Position : Rice of Dean at Faculty of Social Science and Psychology the Baku State University. Özgələşmə
31,01 Kb. 1
oxumaq
6 XIX əsrdə ŞƏrq və QƏrb düŞÜNCƏ TƏrzləRİNİN İnteqrasiya meylləRİ6 XIX əsrdə ŞƏrq və QƏrb düŞÜNCƏ TƏrzləRİNİN İnteqrasiya meylləRİ
Onlar iki mədəni ənənənin – həm Şərqin, həm də Qərbin mədəni əlaqələrinin daşıyıcıları oldular. Özgələşmə
144,04 Kb. 1
oxumaq
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetipol I tolog I y aAzərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetipol I tolog I y a
I mövzu. Politologiyanın predmeti. Özgələşmə
251,32 Kb. 4
oxumaq
Хошбяхт ялийеваХошбяхт ялийева
Kitaba müəllifin nəsr yaradıcılığında хüsusi yer tutan «İnsan dənizi» romanı daхil edil­mişdir. Ha­disələrin ötən əsrin səksəninci illərində cərəyan etdiyi ro­manda ölüm cəzasından хilas olmuş insanın taleyi fonunda özgələşmə probleminin bədii-fəlsəfi. Özgələşmə
1,34 Mb. 12
oxumaq
“Ana”dil Yasağı, Tecavüz, Daşqalaq və Edam: İran\“Ana”dil Yasağı, Tecavüz, Daşqalaq və Edam: İran'da Qadınlara Qarşı Dövlət Şiddəti
Ana”dil Yasağı, Tecavüz, Daşqalaq və Edam: İran'da Qadınlara Qarşı Dövlət Şiddəti. Özgələşmə
14,38 Kb. 1
oxumaq
Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №2 Sosial-siyasi elmlər seriyasıBaki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №2 Sosial-siyasi elmlər seriyası
Məqalə özgələşmənin sosial-fəlsəfi mahiyyətinin araşdırılmasına həsr olunmuşdur. Özgələşmə
104,02 Kb. 1
oxumaq
Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİBaki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ
Məqalədə özgələşmənin iqtisadi və sosial formalarının mahiyyəti təhlil olunur, müasitr. Özgələşmə
94,17 Kb. 1
oxumaq
Yeni Yazarlar vɎ SɎnɎtçilɎf Qurumu mayın 26-da MYeni Yazarlar vɎ SɎnɎtçilɎf Qurumu mayın 26-da M
Marks özünün "1844-cü IL fəlsəfi-iqtisadi əlyazmalarında" özgələşmə fenomeninə geniş yer ayırsa. Özgələşmə
28,52 Kb. 1
oxumaq
Üstün Atalı Ocağın iç qaydaları və onu yaşatmaq ləyaqətiÜstün Atalı Ocağın iç qaydaları və onu yaşatmaq ləyaqəti
Asif Ata Ocağı xalqın Ruhani Özümlüyünü ifadə edir. O, İnsana inam əsasında yaranıb. İnsana. Özgələşmə
Qaydalar 56,64 Kb. 1
oxumaq
1. Politologiyanın tədris fənni kimi formalaşması kimin adıyla bağlıdır1. Politologiyanın tədris fənni kimi formalaşması kimin adıyla bağlıdır
Yunesko-nun nəzdində. “Beynəlxalq siyasi elimlər assosasiyası neçəngi ildə yaranmışdık”. Özgələşmə
399,31 Kb. 13
oxumaq

  1
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə