Psixologiya Əhməd Cəfəroğlu

Ağdaş Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi nəzdində fəaliyyət göstərənAğdaş Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi nəzdində fəaliyyət göstərən
Vaqif təkcə böyük şair deyildi, o həm də görkəmli siyasi xadim və diplomat idi; xalq arasında da müdrik bir ağsaqqal kimi məşhurlaşmışdı. Əhməd Cəfəroğlu
37,92 Kb. 1
oxumaq
Filologiya üZRƏ elmlər doktoru, dosent hüsеynоva almaz həSƏn qizinin еlmi əSƏRLƏrinin siyahis I kitablarFilologiya üZRƏ elmlər doktoru, dosent hüsеynоva almaz həSƏn qizinin еlmi əSƏRLƏrinin siyahis I kitablar
Azərbaycan mühacirət folklorşünaslığında dastançılıq məsələləri, Bakı: Azərnəşr, 2006, 124 s. Əhməd Cəfəroğlu
82,96 Kb. 1
oxumaq
Gültəkin-əmin AbidGültəkin-əmin Abid
Abid Türk dünyasında araşdırıcı kimi tanınır. Bu kitabda isə onun Azərbaycanda və Türkiyədə yayınlatdığı və ya yayınlatmadığı şerlər verilmişdir. Şerlər Ə. Abidin milli azadlıq hərəkatının idioloqu kimi tanıdır. Əhməd Cəfəroğlu
483 Kb. 3
oxumaq
000-жи илин айы ярзиндя Гейри-Олимпийа идман нювляри цзря Дцнйа, Авропа чемпионатларында, Кубок вя биринжиликляриндя мцкафата лайиг эюрцлян идманчыларын000-жи илин айы ярзиндя Гейри-Олимпийа идман нювляри цзря Дцнйа, Авропа чемпионатларында, Кубок вя биринжиликляриндя мцкафата лайиг эюрцлян идманчыларын
Avropa çempionat və birinciliklərində, Kubok yarışlarında mükafata layiq görülən idmançılar. Əhməd Cəfəroğlu
49,2 Kb. 1
oxumaq
Azərbaycan yurd biLGİSİAzərbaycan yurd biLGİSİ
Azərbaycan yurd bilgisi” (ayb) jurnalı xüsusi yer tutur. Təsadüfi deyil ki. Əhməd Cəfəroğlu
100,68 Kb. 1
oxumaq
Азярбайъан РеспубликасынынАзярбайъан Республикасынын
Əhməd Cəfəroğlu
2,83 Kb. 93
oxumaq
Almaz həSƏnqizi aşiq yaradiciliği mühaciRƏt folklorşÜnasliğindaAlmaz həSƏnqizi aşiq yaradiciliği mühaciRƏt folklorşÜnasliğinda
Əhməd Cəfəroğlu
1,05 Mb. 36
oxumaq
«Elmi əsərlər», «Scientific works» 2017, №2(29) Giriş Faiq ƏLƏKBƏRLİ a e. i., fəlsəfə ü fd., dosent«Elmi əsərlər», «Scientific works» 2017, №2(29) Giriş Faiq ƏLƏKBƏRLİ a e. i., fəlsəfə ü fd., dosent
Qaraca, Çingiz Göygöl, Süleyman Təkinər, Kərim Yaycılı, Həmid Ataman, Feyzi. Əhməd Cəfəroğlu
87,98 Kb. 1
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə