Psixologiya Aromatik birləşmələr

Нефт, газ вя конденсат щаггында цмуми мялуматНефт, газ вя конденсат щаггында цмуми мялумат
Neft (qədim akkad dilində "napatum", yəni iylənən, alovlanan deməkdir) — əsasən karbohidrogenlərin və digər üzvi birləşmlərin mürrəkkəb qarışığından ibarət spesifik iyə malik yanar maye. Karbohidrogenlərin qarışıqda çəki payı böyük. Aromatik birləşmələr
172,08 Kb. 1
oxumaq
ÜZVİ maddəLƏR Üzvi süxurlar haqqında ümumi məlumatÜZVİ maddəLƏR Üzvi süxurlar haqqında ümumi məlumat
Həmin süxurlar içərisində çökmə qatı neft və qazlılıq cəhətdən daha çox diqqəti cəlb edir. Aşağıda çökmə süxurların təsnifat sxemi verilmişdir. Subakval şəraitdə. Aromatik birləşmələr
87,22 Kb. 1
oxumaq
Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti Kİmya faküLTƏSİNİn bakalavr təHSİl piLLƏSİ ÜZRƏ “nanokimyanin və nanotexnologiyanin əsaslari”Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti Kİmya faküLTƏSİNİn bakalavr təHSİl piLLƏSİ ÜZRƏ “nanokimyanin və nanotexnologiyanin əsaslari”
Giriş: Əsas anlayışlar: nanoelm, nanotexnologiya, nanokimya, nanoquruluşlar. Nanomaterialların təyin olunma kriteriyaları: kritik ölçü və funksional xassələr. Müxtəlif ölçülü kvant nanoquruluşları: 0D; 1D; 2D-quruluşlar. Aromatik birləşmələr
25,74 Kb. 1
oxumaq
Gəncə-Naftalan Sağlamlıq Mərkəzində, təbii naftalan nefti və ondan alınmış müalicəvi naften yağı ilə eləcə də dərman bitkiləri və müxtəlif arı məhsullarından Gəncə-Naftalan Sağlamlıq Mərkəzində, təbii naftalan nefti və ondan alınmış müalicəvi naften yağı ilə eləcə də dərman bitkiləri və müxtəlif arı məhsullarından
Gəncə-Naftalan Sağlamlıq Mərkəzində, təbii naftalan nefti və ondan alınmış müalicəvi naften yağı ilə eləcə də dərman bitkiləri və müxtəlif arı məhsullarından ibarət hazırlanmış tibbi preparatlardan istifadə edərək müxtəlif xəstəliklərin kompleks müalicəsinə. Aromatik birləşmələr
84,22 Kb. 1
oxumaq
Мцяллиф адлы кимйяви реаксийаларМцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
YüKSƏkmolekullu birləŞMƏLƏR (polimerləR) MÖvzusunun tədrisində MÜƏllimlər nəLƏri izah etməlidir. Aromatik birləşmələr
86,15 Kb. 1
oxumaq
Мцяллиф адлы кимйяви реаксийаларМцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
Bu məqalədə kimya fənni ilə bağlılığı olan ətraf mühitin ekalogiyası ilə sıx əlaqəli hazıladığımız bir layihəni oxuculara təqdim etmək istəyirik ki. Aromatik birləşmələr
Dərs 60,04 Kb. 1
oxumaq
Onunla razılaşdırmaq bacarığını, müəyyən edilmiş qaydalara riayət etmək, qruplarda çalışmaq, ünsiyyətin, özünü- qiymətləndirmənin formalaşmasına kömək edirOnunla razılaşdırmaq bacarığını, müəyyən edilmiş qaydalara riayət etmək, qruplarda çalışmaq, ünsiyyətin, özünü- qiymətləndirmənin formalaşmasına kömək edir
Nasazlıq aradan qaldırılana qədər otaqda siqaret çəkmək, kibritdən, açıq alovdan, elektrik cihazlarından istifadə etmək olmaz. Aromatik birləşmələr
30,26 Kb. 1
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə