Psixologiya Bütün qadağaların fövqündə

Nur təFSİRİ yeddiNCİ Cİld müƏLLİF: MÖHSÜn qəRAƏTİ TƏRCÜMƏ edəN: haci arzuNur təFSİRİ yeddiNCİ Cİld müƏLLİF: MÖHSÜn qəRAƏTİ TƏRCÜMƏ edəN: haci arzu
Həyy” və “qəyyum” kimi yüzlərcə mirvari təbirini bəsit şəkil-də tərcümə etmək zorunda qaldıq. Gələ-cəkdə bu ilahi işdə yardımçı olacağı-nızı düşünürük. Bizə ünvanlayacağınız qeydlər növbəti nəşrlərdə nəzərə alı-nacaq. Bütün qadağaların fövqündə
3,36 Mb. 113
oxumaq
Мустягил тящсил сийасятиМустягил тящсил сийасяти
Bədii ədəbiyyat insanın mənəvi-estetik inkişafı prosesində müs­təsna əhəmiyyətə malik bir vasitədir. N.Çernı­şev­skinin qeyd etdiyi kimi, elmi ədəbiyyat insanları na­dan­lıqdan, bədii ədəbiyyat isə kobudluq və bayağılıqdan xilas edir. Bütün qadağaların fövqündə
348,84 Kb. 1
oxumaq
Азярбайъан РеспубликасынынАзярбайъан Республикасынын
Bütün qadağaların fövqündə
1,63 Mb. 73
oxumaq
Microsoft Word M?d?niyy?tsunasl?q az docMicrosoft Word M?d?niyy?tsunasl?q az doc
Onun predmetinə milli və bəşəri dəyərlərin qarşılıqlı təsiri və əlaqəsi. Bütün qadağaların fövqündə
431,52 Kb. 17
oxumaq
Йалныз АллащЙалныз Аллащ
Qur`ani-Kərim, heç də bütün yəhudi və xristianların Müqəddəs Kitab öyüdlərini düzgün. Bütün qadağaların fövqündə
266,43 Kb. 11
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə