Psixologiya Cins

Karar no: 2014/11 genel müDÜRLÜk makaminaKarar no: 2014/11 genel müDÜRLÜk makamina
Tapu ve Kadastro … Bölge Müdürlüğünün 28. 10. 2013 tarihli ve 2013/28 sayılı kararı ile onanan, … Tapu Müdürlüğünün 20. 09. 2013 tarihli ve … yevmiye numaralı ret kararına, süresi içinde M… tarafından 02. Cins
32,26 Kb. 1
oxumaq
Karar no: 2013/119 genel müDÜRLÜk makaminaKarar no: 2013/119 genel müDÜRLÜk makamina
Tapu ve Kadastro bölge Müdürlüğünün 11. 09. 2013 tarihli ve 2013/… sayılı kararı ile onanan, … Tapu Müdürlüğünün 15. 07. 2013 tarihli ve … yevmiye numaralı ret kararına, itiraz eden vekili M… tarafından 08. Cins
30,46 Kb. 1
oxumaq
BiRİNCİ BÖLÜm a- tümellerin siniflandirilmasiBiRİNCİ BÖLÜm a- tümellerin siniflandirilmasi
Küllîn taksimi ve aksâmının tarifi hakkında, 2 Zâtiyyâtın aksâmı hakkında, Araziyyâtın aksâmı hakkında. Beş Tümel ile ilgili açıklamalarımızı esas olarak Ahmed Cevded Paşa’nın bu tasnifine ve tanımlarına bağlı kalarak yapacağız. Cins
136,78 Kb. 1
oxumaq
Blastocystis’İn cins düzeyinde taranmasi, TÜr düzeyinde belirlenmesi İÇİn pcr ve sekans analiZİ Hİzmet alimi tekniK ŞartnamesiBlastocystis’İn cins düzeyinde taranmasi, TÜr düzeyinde belirlenmesi İÇİn pcr ve sekans analiZİ Hİzmet alimi tekniK Şartnamesi
Dişki örneklerinde blastocystis’İn cins düzeyinde taranmasi, TÜr düzeyinde belirlenmesi İÇİn pcr ve sekans analiZİ Hİzmet alimi tekniK Şartnamesi. Cins
10,08 Kb. 1
oxumaq
Cins tashiHİ a AçıklamaCins tashiHİ a Açıklama
Cins değişikliği, bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb iken arsaya; arsa veya arazi iken, bağ. Cins
4,01 Kb. 1
oxumaq
Cins değİŞİKLİĞİCins değİŞİKLİĞİ
Planları Tüzüğünün yayın tarihinden sonra yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde tüzük. Cins
Yazı 30,46 Kb. 1
oxumaq
Cins Değişikliği HkCins Değişikliği Hk
Kadastro Müdürlüklerine talepte bulunulmadıkça tapu sicilinde cins değişikliği işlemleri gerçekleştirilememektedir. Bu nedenle, tapu sicili mevcut durumu göstermemekte ve güncelliğini kaybetmektedir. Cins
12,49 Kb. 1
oxumaq
Karar no: 2010/46 genel müDÜRLÜk makamina tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünün 23/09/2010 tarih ve 2010/24 nolu karan ile onananKarar no: 2010/46 genel müDÜRLÜk makamina tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünün 23/09/2010 tarih ve 2010/24 nolu karan ile onanan
Cins
7,43 Kb. 1
oxumaq
Karar no: 2011/88 genel müDÜRLÜk makaminaKarar no: 2011/88 genel müDÜRLÜk makamina
Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünün 22. 08. 2011 tarih ve 2011/11 sayılı kararı ile onanan, Tapu Müdürlüğü'nün 27. 07. 2011 tarih ve 8081 yevmiye numaralı ret kararına, süresi içinde Ali tarafından 23. Cins
17,15 Kb. 1
oxumaq
İdareden Kaynaklanan Cins Düzeltmesiİdareden Kaynaklanan Cins Düzeltmesi
Cins
Yazı 4,97 Kb. 1
oxumaq
Cins Değişikliği Harcı (İmar Kanunu 15 ve 16’ncı maddelerine göre ifraz sonucu)Cins Değişikliği Harcı (İmar Kanunu 15 ve 16’ncı maddelerine göre ifraz sonucu)
Müdürlük ilgilisinden tahsil edilen cins değişikliği tapu harcını ve döner sermaye ücretini talep olması halinde iade etmelidir. Tapu Dairesi Başkanlığınca tenkite iştirak edilmemiş olup, yapılan açıklama. Cins
5,71 Kb. 1
oxumaq
Cins Değişikliğinde Yapısızken, Yapılı Hale Getirmede Alınacak HarçCins Değişikliğinde Yapısızken, Yapılı Hale Getirmede Alınacak Harç
Cins
Yazı 3,15 Kb. 1
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə