Psixologiya Doktorant

Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie § 1 – Przepisy ogólneKodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie § 1 – Przepisy ogólne
Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zwany dalej Kodeksem, jest zbiorem wartości etycznych I wynikających z nich zasad postępowania, zgodnie z którymi doktorant, jako student, badacz naukowy oraz dydaktyk. Doktorant
18,32 Kb. 1
oxumaq
6. Określone sposobu dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich, w tym prowadzenia badań naukowych przez doktorantów6. Określone sposobu dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich, w tym prowadzenia badań naukowych przez doktorantów
Określone sposobu dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich, w tym prowadzenia badań naukowych przez doktorantów. Doktorant
17,86 Kb. 1
oxumaq
A doktorant z otwartym przewodem doktorskimA doktorant z otwartym przewodem doktorskim
Data rozpoczęcia studiów doktoranckich / data zatrudnienia na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego (asystenta). Doktorant
9,64 Kb. 1
oxumaq
Karta osiągnięĆ doktoranta w roku akademickim 2012/2013Karta osiągnięĆ doktoranta w roku akademickim 2012/2013
Realizacja I plan1 pracy nad rozprawą doktorską. Doktorant
29,66 Kb. 1
oxumaq
Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Rozdział I – Przepisy ogólneKodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Rozdział I – Przepisy ogólne
Załącznik nr do Uchwały Rady Doktorantów uek z dnia września 2012 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Doktoranta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doktorant
23 Kb. 1
oxumaq
Kodeks etyki doktorantów akademii marynarki wojennejKodeks etyki doktorantów akademii marynarki wojennej
Uczelni oraz nauczyciel akademicki, powinien postępować. Zasady Kodeksu wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych, a w szczególności norm moralnych właściwych dla doktorantów I etyki kształcenia akademickiego. Doktorant
11,87 Kb. 1
oxumaq
Procedura wszczynania przewodu doktorskiego I realizacji rozprawy doktorskiej przez doktorantów na wydziale dowodzenia I operacji morskich akademii marynarki wojennejProcedura wszczynania przewodu doktorskiego I realizacji rozprawy doktorskiej przez doktorantów na wydziale dowodzenia I operacji morskich akademii marynarki wojennej
Obszaru swoich zainteresowań naukowych. Opiekuna naukowego powołuje dziekan z uwzględnieniem propozycji doktoranta. W uzasadnionych przypadkach na wniosek doktoranta zaopiniowany przez kierownika studiów, opiekunem naukowym doktoranta może. Doktorant
12,15 Kb. 1
oxumaq
Kodeks Etyki Doktoranta Akademii Medycznej we WrocławiuKodeks Etyki Doktoranta Akademii Medycznej we Wrocławiu
Będąc doktorantami Akademii Medycznej we Wrocławiu, świadomi odpowiedzialności za dobre imię naszej uczelni I całej społeczności akademickiej. Doktorant
14,37 Kb. 1
oxumaq
Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich I habilitacyjnych w utpRegulamin przyznawania stypendiów doktorskich I habilitacyjnych w utp
Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w utp. Doktorant
23,3 Kb. 1
oxumaq
Dz. U. 2005. 164. 1365 ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższymDz. U. 2005. 164. 1365 ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi prowadzonymi przez jednostki, o których mowa w ust. 1, przy udziale innych jednostek organizacyjnych. Doktorant
29,53 Kb. 1
oxumaq
Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 z dnia 01. 2013 r. U mowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach doktoranckich NrZałącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 z dnia 01. 2013 r. U mowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach doktoranckich Nr
Panią/Panem zamieszkałą/zamieszkałym w pesel : nr albumu zwaną/ym dalej “Doktorantem”. Doktorant
22,2 Kb. 1
oxumaq
Umowa o warunkach odpłatności za studia doktoranckieUmowa o warunkach odpłatności za studia doktoranckie
Białymstoku został mu przedstawiony oraz że zapoznał się z jego treścią I zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Doktorant
40,04 Kb. 1
oxumaq
Realizator lub odpowiedzialnyRealizator lub odpowiedzialny
Uchwałą nr senatu zut w Szczecinie z dnia 30 stycznia 2012 dot. Regulaminu studiów doktoranckich § pp c uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych I organizacyjnych. Doktorant
36,63 Kb. 1
oxumaq
Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnejUstalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
Politechnika Lubelska działając na podstawie art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym tworzy fundusz pomocy materialnej dla studentów. Doktorant
57,29 Kb. 1
oxumaq
W Lublinie pomiędzy: Politechniką LubelskąW Lublinie pomiędzy: Politechniką Lubelską
Doktorant zobowiązuje się, że pracę wykona osobiście, z poszanowaniem praw osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu I gwarantuje, że wyniki pracy nie są, ani nie będą obciążone żadnymi prawami czy roszczeniami osób trzecich. Doktorant
18,57 Kb. 1
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə