Psixologiya Dou-Cons Sənaye indeksi

2008-ci ilin yekunları üzrə pul siyasətinin yerinə yetirilməsi vəziyyəti haqqında2008-ci ilin yekunları üzrə pul siyasətinin yerinə yetirilməsi vəziyyəti haqqında
Bazar iqtisadiyyatlı ölkə ücün vacib şərt olan özəl sektorun iqtisadiyyatdakı. Dou-Cons Sənaye indeksi
43,51 Kb. 1
oxumaq
2002-ъи илин биринъи йарысынын йекунлары цзря пул сийасятинин йериня йетирилмяси вязиййяти щаггында2002-ъи илин биринъи йарысынын йекунлары цзря пул сийасятинин йериня йетирилмяси вязиййяти щаггында
York Fond Birjasında hərraca çıxarılan 30 ən iri sənaye şirkətinin orta qiymətini əks. Dou-Cons Sənaye indeksi
58,15 Kb. 1
oxumaq
2002-ъи илин биринъи йарысынын йекунлары цзря пул сийасятинин йериня йетирилмяси вязиййяти щаггында2002-ъи илин биринъи йарысынын йекунлары цзря пул сийасятинин йериня йетирилмяси вязиййяти щаггында
Xarici ticarət dövriyyəsi yanvar-avqust aylarında 003. mln.$ təşkil etmişdir ki. Dou-Cons Sənaye indeksi
64,26 Kb. 1
oxumaq
B axiş Testlər /3021#01#Y15#01 qiyabi 500 test/Baxış t est : 3021#01#Y15#01 qiyabiB axiş Testlər /3021#01#Y15#01 qiyabi 500 test/Baxış t est : 3021#01#Y15#01 qiyabi
Sual: Əmək dəyər nəzəriyyəsinə görə qiymətin fоrmalaşmasının əsasını təşkil edir. Dou-Cons Sənaye indeksi
0,6 Mb. 24
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə