Psixologiya Elektromaqnit induksiyası

Tarix: Sinif: IX mövzu: Elektromaqnit induksiya hadisəsi MəqsədTarix: Sinif: IX mövzu: Elektromaqnit induksiya hadisəsi Məqsəd
Məqsəd: Elektromaqnit induksiya hadisəsini, induksiya cərəyanının yaranma səbəbini, istiqamətini təcrübi yolla, istiqmətləndirilmiş mühazirə, qruplarla iş usulu ilə öyrədilməsi. Elektromaqnit induksiyası
Dərslik 31,06 Kb. 1
oxumaq
Laboratoriya hesabatıLaboratoriya hesabatı
Alətlər və materiallar: Labdisk, nalşəkilli və düz maqnit, çoxlu dolaqdan ibarət sarğac, kompyuter. Elektromaqnit induksiyası
21,87 Kb. 1
oxumaq
• Dərs cədvəlləri• Dərs cədvəlləri
Elektrik və optika kafedrası 1976-cı ildən müstəqil fəaliyyət göstərir. Kafedraya 1982-ci ilə qədər dosent A. Məmmədov və professor K. Məmmədov, 1982-ci ildən 2012-ci IL may ayına qədər professor Mirzəli Murquzov rəhbərlik etmişdir. Elektromaqnit induksiyası
Dərs 91,13 Kb. 1
oxumaq
Avtomatikanin rele elementləRİ VƏ onlarinAvtomatikanin rele elementləRİ VƏ onlarin
Rele – müxtəlif avtomatik sistemlərin ən çox yayılmış elementlərindən biri olub, onun girişinə xarici fiziki kəmiyyət təsir etdikdə çıxış kəmiyyətinin qiyməti sıçrayışla dəyişir. Elektromaqnit induksiyası
Mühazirə 68,12 Kb. 1
oxumaq
Biologiya fakültəsində tədris olunan“Ümumi fizika ”Biologiya fakültəsində tədris olunan“Ümumi fizika ”
Elastik qüvvə. Huk qanunu. Yunq modulu. Qüvvə momenti. Ətalət momentinin saxlanma qanunu. Fırlanma hərəkətinin dinamikasının əsas tənliyi. Fırlanan cismin kinetik enerjisi. Tərpənməz ox ətrafında fırlanma hərəkətinin kinematikası. Elektromaqnit induksiyası
11,82 Kb. 1
oxumaq
Йарымкечириъиляр физикасы ихтисасынан физика цзря фялсяфя докторлуьунун имтащанЙарымкечириъиляр физикасы ихтисасынан физика цзря фялсяфя докторлуьунун имтащан
Dəyişənsürətli hərəkət və onun qrafiki təsviri. Əyrixətli hərəkət. Fırlanma hərəkəti. Mərkəzəqaçma təcilinin normal və tangensial toplananı. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə bucaq sürəti. Çevrə üzrə hərəkətdə bucaq təcili. Elektromaqnit induksiyası
56,78 Kb. 1
oxumaq
Maqnit induksiya seli. Bio-savaar-laplas qanunuMaqnit induksiya seli. Bio-savaar-laplas qanunu
Maqnit hadisələri insanlara hələ qədim zamanlardan məlum idi. Təbii dəmir maqniti dəmir cisimləri özünə cəzb edir və yenidən maqnitləndirir. Yer təbii maqnit sahəsinə malikdir və maqnit əqrəbləri bu sahə istiqamətində yönəlirlər. Elektromaqnit induksiyası
31,19 Kb. 1
oxumaq
Şüalanma intevsivliyiŞüalanma intevsivliyi
Elektromaqnit dalğası özü ilə enerji daşıyır. Elektromaqnit şüalanması selinin j sıxlığı Δt zaman ərzində şüalara perpendikulyar qoyulmuş s səthindən keçən ΔW elektromaqnit enerjisinin. Elektromaqnit induksiyası
15 Kb. 1
oxumaq
Mövzu 2 elektrik aparatlarinda elektrodinamiKİ QÜVVƏLƏr plan Ümumi məlumatlarMövzu 2 elektrik aparatlarinda elektrodinamiKİ QÜVVƏLƏr plan Ümumi məlumatlar
Edq yaranır. Bu qüvvələr həm cərəyan daşıyan naqilləri, həm də onlar bərkidilmiş izolyatorları dağıtmağa çalışırlar. Nominal cərəyanlarda bu qüvvələr çox azdır və onları nəzərə almamaq olar. Elektromaqnit induksiyası
40,74 Kb. 1
oxumaq
Fənn sillabusuFənn sillabusu
Y. Q. Nurullayev, R. F. Babayeva, M. M. Tağıyev, Fizika praktikumu. Bakı, Çaşıoğlu, 2003. Elektromaqnit induksiyası
Mühazirə 88,96 Kb. 1
oxumaq
Fənn sillabusuFənn sillabusu
Tədris yükü (saat): 180 saat (o cümlədən 45 saat mühazirə, 15X3=45 saat seminar, 30 x3=90 saat laboratoriya). Elektromaqnit induksiyası
Mühazirə 132,78 Kb. 1
oxumaq
IdentificationIdentification
I cild (mexanika), II cild (molekulyar fizika), IV cild (optika). [Mətn]: [ali məktəblər üçün dərslik]. Rəyçilər. F. r e d., prof., Mirzəli Murquzov, prof., Bəhram Əsgərov, Prof. Eldar Məsimov. Azərb. Elektromaqnit induksiyası
Mühazirə 74,54 Kb. 1
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə