Psixologiya Fəal-interaktiv təlim

İkt – Nİn təHSİLƏ TƏTBİQİ TƏranə İsmayilova informatika müəllimi, metodbirləşmə rəhbəriİkt – Nİn təHSİLƏ TƏTBİQİ TƏranə İsmayilova informatika müəllimi, metodbirləşmə rəhbəri
Bizim böyük təbii resurslarımız vardır. Ancaq bizim ən böyük resursumuz insanlarımızın biliyidir, savadıdır ”. Təhsil sisteminin əsas aparıcı qüvvəsi tədris edənlərdir – müəllimlərdir. Fəal-interaktiv təlim
Dərs 48,95 Kb. 1
oxumaq
Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərslərində İkt-dən istifadəAzərbaycan dili və ədəbiyyat dərslərində İkt-dən istifadə
Yeni minillikdə bəşər sivilizasiyasını düşündürən ən aktual və təxirəsalınmaz məsələ telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları sahəsində “inqilabi” dəyişikliklər yolu ilə əlçatmaz zirvələri fəth etmək. Fəal-interaktiv təlim
Dərs 213,99 Kb. 2
oxumaq
Cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət ProqramıCü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı
Cü İLLƏRDƏ azərbaycan respublikasinin ali TƏHSİl sistemiNDƏ İslahatlar üZRƏ DÖVLƏt proqrami”nin təSDİq ediLMƏSİ barəDƏ. Fəal-interaktiv təlim
165,64 Kb. 2
oxumaq
Azərbaycan Prezidentinin Rəsmi internet səhifəsi rəsmi internet səhifə Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət StrategiyasıAzərbaycan Prezidentinin Rəsmi internet səhifəsi rəsmi internet səhifə Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası
Azərbaycan Respublikası orta gəlirli ölkələr sırasında yer tutmuşdur. Gerçəkləşdirilən islahatlar və genişmiqyaslı infrastruktur layihələri sosial-iqtisadi həyatın yenidən qurulması və davamlı inkişafı üçün şərait yaratmışdır. Fəal-interaktiv təlim
92,03 Kb. 1
oxumaq
Ana dilinin tədrisi metodikasıAna dilinin tədrisi metodikası
Nitq hissələri haqqında anlayış. (İsim, sifət, əvəzlik və felin öyrədilməsi yolları). Fəal-interaktiv təlim
Dərs 14,53 Kb. 1
oxumaq
Мцяллиф адлы кимйяви реаксийаларМцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
Kimya fənninin tədrisində fəal təlim metodlarının təcrübə ilə əlaqəsinə dair tövsiyələr mövzusu həmişə ön planda saxlanmışdır. Fəal-interaktiv təlim
52,08 Kb. 1
oxumaq
Мцяллиф адлы кимйяви реаксийаларМцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
Azərbaycan Respublikasının Təhsil islahatı Proqramında göstərilən demokratikləşdirmə, humanistləşdirmə, differensiallaşdırma, fərdiləşdirmə, inteqrasiya və humanitarlaşdırma prinsiplərini həyata keçirməyə imkan verir. Fəal-interaktiv təlim
Dərs 56,62 Kb. 1
oxumaq
Biologiya tədrisi sisteminin formalarıBiologiya tədrisi sisteminin formaları
Sistem›› yunan sözü olub, mənası fənlərin, hadisələrin və anlayışların məntiqi ardıcıllıqla birləşməsini ifadə edir. Sistem anlayışı təlim və tərbiyənin, qanun və qanunauyğunluqların inkişaf prinsiplərini. Fəal-interaktiv təlim
Dərs 110,43 Kb. 1
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə