Psixologiya Hermenevtika

MetodologijaMetodologija
Zgodovina filozofije in teologije nam pričata o stalnem razvoju metodologij. Vsak večji znanstvenik je razvil svojo. Hermenevtika
36,22 Kb. 1
oxumaq
Vprašanja za kolokvij iz predmeta Osnovna moralna teologijiaVprašanja za kolokvij iz predmeta Osnovna moralna teologijia
Na kolokviju boste izbrali list, na katerem bodo tri izmed spodaj navedenih vprašanj (odgovarjate na dve vprašanji, ki ju izberete) ter dva pojma, ki ju je potrebno zelo na kratko razložiti. Hermenevtika
16,82 Kb. 1
oxumaq
Current positionCurrent position
Tentative Dissertation Title: “Queer(ing) Time in Modernist Literature: Reimagining European Modernism through Queer Lenses”. Hermenevtika
31,49 Kb. 1
oxumaq
Irena avsenik nabergojIrena avsenik nabergoj
Jews in Slovenian literature; with the representation of reality, truth, weakness and temptation in literary works in Slovenia and the rest of Europe from antiquity to the present; with biblical motifs in modern literature. Hermenevtika
114,99 Kb. 1
oxumaq
Sesavali germanul filologiaSi prof doqt lali qecba-xundaZeSesavali germanul filologiaSi prof doqt lali qecba-xundaZe
ZiriTadi sagnebis, momijnave disciplinebisa da maTTan kombinaciebis SesaZleblobebis, agreTve germanistikis istoriis, misi meTodebisa da Teoriebis mokle mimoxilvas, visaubreb germanistikis Seswavlis praqtikul mniSvnelobaze. Hermenevtika
113,61 Kb. 1
oxumaq
Mateja BartolMateja Bartol
Kot je Hermes posrednik med ljudmi in bogovi, je hermenevtika posrednik med interpretom in tekstom. Sprva je pomenila samo nauk o razlaganju starih težko razumljivih. Hermenevtika
35,09 Kb. 1
oxumaq
Teme za seminarske naloge hermenevtika 2007/2008Teme za seminarske naloge hermenevtika 2007/2008
Avguštinov nauk o znakih in stvareh (O učitelju, Problemi 1991; De doctrina christiana, Phainomena 23/24 1998; J. Grondin, Gadamer in Avguštin, Phainomena 27-28, Ljubljana 1999, str. 195-208). Hermenevtika
37,99 Kb. 1
oxumaq
Kulturna hermenevtikaKulturna hermenevtika
Friedrich Nietzsche: “O resnici in laži V zunajmoralnem smislu”, Filozofija na maturi xi/1-2 (2004), str. 65-72. Hermenevtika
27,77 Kb. 1
oxumaq
Hermenevtika 2012/2013Hermenevtika 2012/2013
Hans Georg Gadamer Jacques Derrida: Dobra volja do moči, Phainomena 27-28, Ljubljana 1999, str. 123-150. Hermenevtika
12,57 Kb. 1
oxumaq
Fenomenologija in hermenevtika 2012/13Fenomenologija in hermenevtika 2012/13
Paul Ricouer: Fenomenologija in hermenevtika, Phainomena 33-34, Ljubljana 2000, str. 200-229. Hermenevtika
5,88 Kb. 1
oxumaq
Filozofija pravaFilozofija prava
Odne kri-tike lastne zmožnosti (Kant). Dogmatika izhaja iz predpostavk, ki jih ima za resnične. Teh predpostavk ne preverja. Pravni dogmatik odgovore na vprašanja, kaj pravo je in kako nastaja pravno spoznanje, vedno argumentira znotraj. Hermenevtika
320 Kb. 9
oxumaq
 [] []
Hermenevtika
72 Kb. 1
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə