Psixologiya His dəstəsi

«Яс-Сящищу-л-Мусняд»мин ясбаби-н-Нузул китабыны йазмаьы мяним цчцн асанлашдыран Ужа Аллаща щямд едирям«Яс-Сящищу-л-Мусняд»мин ясбаби-н-Нузул китабыны йазмаьы мяним цчцн асанлашдыран Ужа Аллаща щямд едирям
Ona pənah apa­rı­rıq. Allah kimə hidayət versə o, haqq yolunda olar və kimi də azdırsa onu haqq yo­lu­na yönəldən tapılmaz. Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur, Onun şəri­ki yoxdur və şahidlik edirəm ki. His dəstəsi
2,89 Mb. 27
oxumaq
№3 Humanitar elmlər seriyası№3 Humanitar elmlər seriyası
Burada Y. Z. Talıbzadənin milli-istiqlal mübarizəsinin əsas istiqamətləri tədqiq edilir. His dəstəsi
61,54 Kb. 1
oxumaq
S. Q. VahabovaS. Q. Vahabova
Yəqin ki, özünün xidmətinin əvvəllərində şahın yanında rəqəmlər katibi vəzifəsində. His dəstəsi
49,36 Kb. 1
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə