Psixologiya Məna

Azərbaycan dilinin morfologiyası-sözün leksik və qrammatik xüsusiyyətləri Bizi əhatə edən aləmdə hər bir əşya, hərəkət, əlamət, hadisə və s müəyyən bir sözlə ifadə olunur. Bu sözlər dilin lüğət tərkibini təşkil edirAzərbaycan dilinin morfologiyası-sözün leksik və qrammatik xüsusiyyətləri Bizi əhatə edən aləmdə hər bir əşya, hərəkət, əlamət, hadisə və s müəyyən bir sözlə ifadə olunur. Bu sözlər dilin lüğət tərkibini təşkil edir
Bizi əhatə edən aləmdə hər bir əşya, hərəkət, əlamət, hadisə və s müəyyən bir sözlə ifadə olunur. Bu sözlər dilin lüğət tərkibini təşkil edir. Məna
14,94 Kb. 1
oxumaq
Fənn: Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti İmtahan suallarıFənn: Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti İmtahan sualları
Azərbaycan sözlərinin alınma sözlərdən fərqləndirən xüsusiyyətləri hansılardır? Arxaizm və neologizmlər haqqında ümumi məlumat yazın. Məna
Yazı 17,59 Kb. 1
oxumaq
Sözün leksik və qrammatik mənasıSözün leksik və qrammatik mənası
Sözün leksik mənası dedikdə, onun əsas lüğəvi mənası, birbaşa ifadə etdiyi məna nəzərdə tutulur. Leksik məna konkret predmet barədə olan məlumat, həmin sözü deyərkən nəyi başa düşməyimizdir. Məna
55,33 Kb. 1
oxumaq
Köməkçi nitq hissələri- qoşmaKöməkçi nitq hissələri- qoşma
Məna
99,37 Kb. 1
oxumaq
Müasir ərəb dilində əvəzliklərMüasir ərəb dilində əvəzliklər
Məna
93,97 Kb. 1
oxumaq
Erqonomika fənnindən imtahan sualları Erqonomika nəyi öyrədir ?Erqonomika fənnindən imtahan sualları Erqonomika nəyi öyrədir ?
Erqonomik cəmiyyətin hansı xarici dövlətdə və nə vaxt təşkil edilmişdir. Xarici dövlətlərin hansında ilk dəfə olaraq harada və nə vaxt birinci erqonomik cəmiyyət təşkil edilmişdir ?. Məna
47,37 Kb. 1
oxumaq
Грамматик нормаларГрамматик нормалар
Bura sintaktik əlaqə formaları, şəkilçilərin ardıcıllığı, sözlərin cümlədə sıralanması, cümlə üzvlərinin dəqiq yeri, mənsubiyyət, hal, dərəcə, zaman. Məna
Qaydalar 119,43 Kb. 1
oxumaq
Qrammatik normaQrammatik norma
Uzlaşma, idarə və yanaşma əlaqəsinin tələbinə görə söz birləşmələrindəki tərəflərin, cümlədəki üzvlərin düzgün sıralanması, müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik bildirən təyini söz birləşmələrindəki ikinci tərəfin mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlədilməsi və s başlıca. Məna
79,63 Kb. 1
oxumaq
Niş nədir?Niş nədir?
Hal-hazırda həyatımızda hər hansı formada iştirak edən ancaq göz qarşısında olmayan bir sıra ünsürlər bəziləri üçün yeni iş imkanları, bəzən də çaşdırıcı böyüklükdə qazanc qaynaqları yaradır. Məna
9,54 Kb. 1
oxumaq
Metaforanin roluMetaforanin rolu
Məqalənin tədqiqat obyekti metaforanın dil funksiyalarının aşağıdakı aspektləri olmuşdur: sinonimlərin yaranma üsulu kimi, sözün leksik-semantik struk. Məna
44,87 Kb. 1
oxumaq
Oxu prosesiOxu prosesi
Yeni sözlər və bu sözlər iştirak edən cümlələrdən müəyyən kontekstdə və ya. Məna
28,96 Kb. 1
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə