Psixologiya Maqsud Hacıyev

000-жи илин айы ярзиндя Гейри-Олимпийа идман нювляри цзря Дцнйа, Авропа чемпионатларында, Кубок вя биринжиликляриндя мцкафата лайиг эюрцлян идманчыларын000-жи илин айы ярзиндя Гейри-Олимпийа идман нювляри цзря Дцнйа, Авропа чемпионатларында, Кубок вя биринжиликляриндя мцкафата лайиг эюрцлян идманчыларын
Avropa çempionat və birinciliklərində, Kubok yarışlarında mükafata layiq görülən idmançılar. Maqsud Hacıyev
49,2 Kb. 1
oxumaq
Ma qs ud ha c I y e VMa qs ud ha c I y e V
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının İ. Nəsimi adma Dilçilik İnstitutunun Elmi. Maqsud Hacıyev
468,88 Kb. 131
oxumaq
Эмин джалиловЭмин джалилов
Alimşah Gümürlünün «Çaşıoğlu» nəşriyyatı tərəfindən çap olunmuş «Çeçələ barmağın. Maqsud Hacıyev
200,86 Kb. 7
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə