Psixologiya Mirzəağa Quluzadə

“Ədalət”. 2014. 16 yanvar.№ S nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu 80 yaşının işığında“Ədalət”. 2014. 16 yanvar.№ S nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu 80 yaşının işığında
Azərbaycan elminin həyatında əlamətdar günlər yaşanır. Tarixlə çağdaşlığın mənəvi varisi olan. Mirzəağa Quluzadə
36,65 Kb. 1
oxumaq
Bu sənin bəndəndürür, Anu rədd etmə, yüzü ağım bənimBu sənin bəndəndürür, Anu rədd etmə, yüzü ağım bənim
Nəsimi irsinin tədqiqi ilə yaxından məşğul olmuşdur : a Rüstəm Əliyev, Qafar Kəndli b Mirzağa Quluzadə, Məmməd Arif c. Mirzəağa Quluzadə
Yazı 146,82 Kb. 1
oxumaq
Bu sənin bəndəndürür, Anu rədd etmə, yüzü ağım bənimBu sənin bəndəndürür, Anu rədd etmə, yüzü ağım bənim
Mirzəağa Quluzadə
Yazı 183,54 Kb. 6
oxumaq
Abbas Zamanov cdrAbbas Zamanov cdr
Бюйцк алим Азярбайжан елминин, ядябиййатынын, мядяниййятинин инкишафында юз фядакар ямяйи иля явязсиз рол ойнамыш Аббас Замановун. Mirzəağa Quluzadə
2,8 Kb. 1
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə