Psixologiya Nəzəriyyə

Doktoranturaya və Dİssertanturaya “İQTİsadi NƏZƏRİYYƏ” FƏNNİNDƏn qəbul imtahanDoktoranturaya və Dİssertanturaya “İQTİsadi NƏZƏRİYYƏ” FƏNNİNDƏn qəbul imtahan
Bazar iqtisadiyyatının subyektləri və onların məqsədləri. Dövlətin iştirakı ilə resursların, məhsul və gəlirlərin axınlarının dövri modeli. Nəzəriyyə
27,76 Kb. 1
oxumaq
Докtoрант və Dİssertantlar üÇÜN “İQTİsadi NƏZƏRİYYƏ” FƏNNİNDƏn doktorluq imtahanДокtoрант və Dİssertantlar üÇÜN “İQTİsadi NƏZƏRİYYƏ” FƏNNİNDƏn doktorluq imtahan
Tələbin mahiyyəti. Fərdi və bazar tələbi. Tələbin amilləri və onun dəyişməsi qanunu. Tələbin elastikliyi. Nəzəriyyə
29 Kb. 1
oxumaq
Mövzu İqtisadi nəzəriyyənin predmeti və metodu.( 2 saat)Mövzu İqtisadi nəzəriyyənin predmeti və metodu.( 2 saat)
Bütün bunlara əsasən belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, cəmiyyət hər cür tələbatı deyil, normal, şüurlu tələbatı ödəməyi qarşısına məqsəd qoy­­malıdır. Nəzəriyyə
1,97 Mb. 30
oxumaq
Magistiratura цzrя “Иqtisad elminin tarixi vяMagistiratura цzrя “Иqtisad elminin tarixi vя
Qurani-Kərimin və İslam iqtisadi təliminin Şərqdə iqtisadi fikrin təkamülündə rolu. Nəzəriyyə
19,47 Kb. 1
oxumaq
Mühazirə 8 İdeal qazın molekulyar- kinetik nəzəriyyəsi. Molekulyar- kinetik nəzəriyyənin əsas tənliyiMühazirə 8 İdeal qazın molekulyar- kinetik nəzəriyyəsi. Molekulyar- kinetik nəzəriyyənin əsas tənliyi
Molekulyar fizikanın qanunları statistik xarakter daşıyuır,yəni makroskopik cisimlərin xassələri, onları təşkil edən çoxlu sayda molekulların hərəkət formalarının və onların dinamik xarakteristikalarının orta qiymətinin müəyyən olunması yolu. Nəzəriyyə
Mühazirə 40,77 Kb. 1
oxumaq
Vision təhsil məRKƏzi kurslarina xoş GƏlmisiniz!Vision təhsil məRKƏzi kurslarina xoş GƏlmisiniz!
Kurslar müəllim tərəfindən tələbələrin istəyinə görə Azərbaycan və ya rus dillərində keçirilə bilər. Nəzəriyyə
19,44 Kb. 1
oxumaq
Мцяллиф адлы кимйяви реаксийаларМцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
Ostvaldın işlərində öz inkişafını tapmış, durulaşma qanununda təsbit olunmuş və turşuların elektrik keçiriciliyi ilə metil asetat efirinin sabunlaşma çuğundur şəkərinin inversiyası reaksiyasının sürətinə katalitik təsirinin müqayisəsində. Nəzəriyyə
69,25 Kb. 1
oxumaq
Mühazirə Turşu və əsaslar haqqında protolitik nəzəriyyəMühazirə Turşu və əsaslar haqqında protolitik nəzəriyyə
Arrenius tərəfindən təklif edilmiş klassik elektrolitik dissosiya nəzəriyyəsinə görə turşular dissosiya zamanı özündən H3O+ kationu, əsaslar isə oh- anionu ayıran birləşmələrdir. Nəzəriyyə
Mühazirə 87,79 Kb. 1
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə