Psixologiya Rixard Ernst

Levan cagareliLevan cagareli
Semoqmedebasac maRal Sefasebas aZlevdnen rixard bermani, herman broxi, Teodor adorno, kurt tuxolski, bertold brexti, karl fon osiecki, xorxe luis borxesi da sxvani. Rixard Ernst
32,67 Kb. 1
oxumaq
Valerian gafindaSviliValerian gafindaSvili
Tavari, rac axasiaTebs ama TuU im literaturul skolas, aris misi misvla sinamdvilesTan, obieqtur qveyanasTan, saganTa miReba, an ar miReba sinamdvilisa. Rixard Ernst
30,37 Kb. 1
oxumaq
Ana frankis dRiuriAna frankis dRiuri
T sezRudul, mZime, saxifaTo garemoSi, gogonas uaxloesi megobari da mesaidumle gaxda ararsebul megobars anam kiwi daarqva da misgan eloda nugeSsa da Semweobas. Rixard Ernst
0,69 Mb. 18
oxumaq
«Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında»«Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında»
Rixard Ernst
4,42 Mb. 212
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə