Psixologiya Teymur Əmi

Асиф Ъялил оьлу Кянэярли (Мяммядли) 1954-ъц илдя Нахчыван шящяриндя анадан олуб вя 1971-ъи илдя 1№-ли орта мяктяби битирибАсиф Ъялил оьлу Кянэярли (Мяммядли) 1954-ъц илдя Нахчыван шящяриндя анадан олуб вя 1971-ъи илдя 1№-ли орта мяктяби битириб
Teymur Əmi
16,63 Kb. 32
oxumaq
Yeni Kİtablarin siyahisiYeni Kİtablarin siyahisi
Xix-xx əsr Azərbaycan ədəbiyyatı : dərs vəsaiti: 2 cilddə / tərt.: S. A. Əhmədova, T. Ə. Teymur Əmi
Dərs 315,51 Kb. 11
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə