Psixologiya Vəzifədən sui-istifadə

Qərari 28 mart 2016-cı IL №8-2/2016 Bakı şəhəriQərari 28 mart 2016-cı IL №8-2/2016 Bakı şəhəri
Nikahın pozulması, boşanmadan sonra yetkinlik yaşına çatmayan uşaqların valideynlərdən hansının yanında qalması və uşaqlar üçün valideynlərdən aliment tutulması tələbinə dair işlərə baxılarkən qanunvericiliyin məhkəmələr tərəfindən tətbiqi. Vəzifədən sui-istifadə
63,34 Kb. 1
oxumaq
Transparency International Korrupsiya Qavrama İndeksi (KQİ) 2017 suallar və cavablar korrupsiya Qavrama İndeksi (KQİ) nədir?Transparency International Korrupsiya Qavrama İndeksi (KQİ) 2017 suallar və cavablar korrupsiya Qavrama İndeksi (KQİ) nədir?
Kqi dövlət sektorunda korrupsiyanın qavrayışının qiymətləndirməsidir, bu bütövlükdə dövlətin və ya cəmiyyətin korrupsiyaya uğraması kimi qiymətləndirilməməlidir. Vəzifədən sui-istifadə
62,55 Kb. 1
oxumaq
10 Азярбайъан ширкятляри цчцн Ишгцзар Етика Кодексляри10 Азярбайъан ширкятляри цчцн Ишгцзар Етика Кодексляри
«Азярбайъанда Ишэцзар Етиканы инкшафына йардым» лайищяси чярчивясиндя щазырланмышдыр. Бу няшр 3 дилдя чап олунуб: Азярбайъан, Инэилис вя Рус. Vəzifədən sui-istifadə
Кодекс 483,73 Kb. 10
oxumaq
Azərbaycan Respublikası Hesablama PalatasınınAzərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının
Hesablama Palatasının 2010-cu ildəki fəaliyyəti qüvvədə olan qanunvericilik aktlarına, Palatanın təsdiq olunmuş İş planına və digər müvafiq normativ sənədlərə əsasən həyata keçirilmişdir. Vəzifədən sui-istifadə
61,99 Kb. 1
oxumaq
RüŞVƏtxorluq və korrupsiya haqqinda. NƏZƏRİ aspektRüŞVƏtxorluq və korrupsiya haqqinda. NƏZƏRİ aspekt
Korrupsiya, rüşvətxorluq kimi aktual bir problemə baxmazdan öncə, təəssüflə qeyd olunmalıdır. Vəzifədən sui-istifadə
61,45 Kb. 1
oxumaq
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar MəcəlləsiAzərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi
Fəslin başlanğıcına getmək üçün müvafiq fəslin adının üzərində sol düyməni basın. Vəzifədən sui-istifadə
5,05 Kb. 162
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə