Psixologiya Vilayət Quliyev

N 13(72) 06. 05. 2016 Səməd AĞAOĞlu (Əv və LI ötən say la rı mız da)N 13(72) 06. 05. 2016 Səməd AĞAOĞlu (Əv və LI ötən say la rı mız da)
Si ya sə tə nif rət et di yi ni, bun dan son ra özü nü yal nız ədə biy ya ta, el. Vilayət Quliyev
66,69 Kb. 1
oxumaq
N 07(66) 18. 03. 2016 Səməd AĞAOĞlu (Əv və LI ötən say la rı mız da)N 07(66) 18. 03. 2016 Səməd AĞAOĞlu (Əv və LI ötən say la rı mız da)
Qar şı sın da dim dik da ya nan adam Ye ni bax ça lı Şük rü idi. Baş ka tib hə lə. Vilayət Quliyev
69,04 Kb. 1
oxumaq
ƏLİMƏrdanbəy topçubaşOVƏLİMƏrdanbəy topçubaşOV
Kitabda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin qərarı ilə 1919-cu ildə Parisə, Versal. Vilayət Quliyev
0,64 Mb. 33
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə