Çevre kimyasi


) Winkler metoduyla 2) Oksijen probu metoduylaYüklə 446 b.
səhifə7/18
tarix10.11.2017
ölçüsü446 b.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

1) Winkler metoduyla

 • 2) Oksijen probu metoduyla

 • Winkler metodu yaklaşık 80 yıldır kullanılan bir metottur. Bu maksatla geliştirilmiş olan diğer metotların doğruluğu, bu metotla kontrol edilir.

 • Winkler metodunda geçen başlıca kimyasal reaksiyonlar

 • 2Mn+2 + O2 + 2H2O  2MnO2 + 4H+

 • MnO2 + 2I- + 4H+  Mn+2 + I2 + 2H2O

 • I2 + 2S203-2  S406-2 + 2I- • Bunun için ortama MnSO4, NaOH ve KI ilave edilir. Çözünmüş oksijen Mangan hidroksit Mn(OH)2 çökeltisini daha büyük bir yükseltgenme basamağına (+4 değerli hale) MnO2 bileşiğine yükseltger. İyodür iyonları varlığında asitlendirme ile yükseltgenmiş Mn+4 tekrar iki değerlikli hale Mn+2 döner ve çözeltinin çözünmüş oksijenine eşdeğer miktarda iyot açığa çıkar. Açığa çıkan iyot, nişasta indikatörlüğünde standart tiyosülfat ile titre edilerek su numunesinin çözünmüş oksijen konsantrasyonu belirlenir.

  • Bunun için ortama MnSO4, NaOH ve KI ilave edilir. Çözünmüş oksijen Mangan hidroksit Mn(OH)2 çökeltisini daha büyük bir yükseltgenme basamağına (+4 değerli hale) MnO2 bileşiğine yükseltger. İyodür iyonları varlığında asitlendirme ile yükseltgenmiş Mn+4 tekrar iki değerlikli hale Mn+2 döner ve çözeltinin çözünmüş oksijenine eşdeğer miktarda iyot açığa çıkar. Açığa çıkan iyot, nişasta indikatörlüğünde standart tiyosülfat ile titre edilerek su numunesinin çözünmüş oksijen konsantrasyonu belirlenir.

  • Winkler metodunun bazı dezavantajları.

  • 1) Oldukça uzun zamana ihtiyaç gösterir

  • 2) Alınan su numunesinde bulunması muhtemel N02-, N03- gibi iyonlar da reaksiyona girer

  • Bu istenmeyen reaksiyonlar oksijen elektrodu kullanılarak önlenebilir. ilk kullanılan ve halen de kullanılmakta olan bir oksijen elektrodu şematik olarak Şekil 10.1'de verilmiştir. Elektrodun aslı bir galvanik hücredir. Hücrenin elektrotlarından biri kurşun (anot), öteki gümüştür (katot). Elektrotlarda

  • (Pb) Pb + 2OH -  PbO + H2O + 2é (Anot)

  • (Ag) 2é + 1/2 O2 + H2O  2OH - (Katot)

  • reaksiyonları cereyan eder. Reaksiyonlar çözünmüş oksijen olmadığı zaman durur. Burada önemli olan husus, probun veya galvanik hücrenin ayarlanmasıdır. Ayarlama Winkler metoduyla yapılır. Probta hasıl olan akım direkt olarak. oksijen derişimiyle orantılıdır. Ticari problarda her elektrot iletken olmayan ve fakat oksijen için geçirgen olan bir membranla kaplanır. Plastikle elektrotlar arasına birkaç damla bir elektrolit çözeltisi konur. Membranlardan geçen oksijenin derişimi, suda çözünmüş oksijenin derişimiyle orantılıdır.

  2-Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı ( BOİ )

  • 2-Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı ( BOİ )

  • Biyokimyasal oksijen ihtiyacı sularda mikroorganizmalarca ayrıştırılabilen maddelerin miktarını belirlemekte kullanılan bir parametre olup, organik kirleticilerin ayrıştırılması için gerekli oksijen miktarını belirtir.

  • Bu tayin için önemli 3 değişken vardır.

  • 1) Sıcaklık 20°C

  • 2) Işık Karanlıkta

  • 3) Zaman 5 günde

  • Sıcaklık metabolik aktiviteyi önemli ölçüde artırır. Zaman ve ışık da aynı şekilde önemlidir. Zira algler genellikle ışık etkisinde canlı ve aktif kalırlar. Farklı ışık kaynağında yapılan denemeler farklı sonuçlar verir. Bundan dolayı BOİ değeri standart şartlarda tayin edilir. Buna göre deneyler yapılır. Bu şekilde elde edilen suyun biyokimyasal oksijen ihtiyacı değeri, BOİ5 5 günlük sürede 20 günlük sürenin %70 ‘ ine ulaşılmış. Organik maddelerin tam biyolojik oksidasyonu için 20 gün yeterli görülmüştür.

  • BOİ; aerobik şartlarda bakterilerin organik maddeyi parçalayarak stabilize etmeleri için gereken oksijen miktarıdır.

  • Bir su numunesinin biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ) litrede mg (mg/L) olarak verilebildiği gibi ppm olarak da verilir. Ancak daha çok litrede mg olarak verilir. iyi bir içme suyunun BOİ değeri 1 mg/L'dır. Bir suyun litresinin oksijen ihtiyacı

  • 3 mg (3 ppm) olursa, oldukça saf, 5 mg (5 ppm) olursa, temizliği şüphelidir. İşlem görmemiş atık suların BOİ değeri 100-400 mg/L arasında değişir. Gıda endüstrilerinden gelen atık sularınki ise 10000 mg/L'ye kadar yükselebilir.

  • Bir insanın günlük atıklarının BOİ değeri birim kabul edilirse, çeşitli hayvanların günlük atıklarının BOİ değeri yaklaşık 16 insanınkine bedeldir. BOİ testi, evsel ve endüstriyel atıkların kirlilik derecesini belirlemede yaygın olarak kullanılan bir testtir.

  • CnHaObNc + ( n + a/4 – b/2 – 3/4c ) O2  n CO2 + ( a/2 – 3/2c ) H2O + c NH3

  • C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O  BOİ5 Ölçümü

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18


  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə