Dəmir yolları hansı quruluşlardan ibarətdir?Yüklə 268,78 Kb.

səhifə1/3
tarix27.02.2018
ölçüsü268,78 Kb.
  1   2   3


1

Dəmir yolları nədir?

2

Dəmir yolları   hansı quruluşlardan ibarətdir?  3

Alt quruluş nədən ibarətdir?

4

Yolun planı  nədir?5

Planda dəmir yolu hansı hissələrdən ibarətdir?

6

Yolun əyri sahələri necə təsnif olunur?7

Yolun mailliyi  nədir ?

8

Mailliyin sərtliyi nədir?9

Torpaq yatağı nəyə xidmət edir?

10

Köndələn profil nədir?11

Nə vaxt torpaq yatağı genişləndirilir?

12

Yolun düz sahələrində torpaq yatağının üstdən eni biryollu xətlərdə nə qədərdir?                  

13

Yolun  düz sahələrində torpaq yatağının üstdən eni ikiyollu xətlərdə nə qədər  olmalıdır?   

14

Yolun Üst Quruluşu nədir?15

Yolun Üst Quruluşunun əsas vəzifəsi nədən ibarətdir?

16

YÜQ-ə qoyulan əsas tələblər hansılardır?17

Relslərin təyinatı nədən ibarətdir?

18

Hansı əsas rels tiplərini tanıyırsınız?19

Relslərin standart uzunluqları nə qədərdir?  

20

Qısaldılmış relslərin uzunluqları nə qədərdir?21

 Rels pletlərinin uzunluqları nə qədər olur?

22

Şpalların əsas vəzifəsi nədir?23

Şpallar hansı materiallardan hazırlanır?

24

Təyinatından asılı olaraq neçə tip ağac şpal var?25

Şpal epyurası nədir?

26

Ballast qatının əsas vəzifəsi nədir?27

Hansı balast materiallarını tanıyırsınız?

28

Yük stansiyalarında hansı əməliyyatlar aparılır?29

Əksqaçıcılar nəyə xidmət edir?
30

Birləşmə və kəsişmələr nəyə xidmət edir?

31

Hansı birləşmə və kəsişmələri tanıyırsınız?32

Tək yoldəyişənlər necə təsnif olunur?

33

Yola yoldəyişən qurğu qoyularkən ilk növbədə nəyə diqqət yetirilir?34

Çarpazın markası nədir?

35

Hansı çarpaz markaları var?36

Adi tək yoldəyişənlər neçə hissədən ibarətdir?

37

Hansı döndərici yol qurğuları var?38

Dəmir yollarında hansı stansiyalar arasında yüklər daşınır?

39

Hansı kar kəsişmələr var?40

Süni tikililər və qurğular nə üçün yaradılır?

41

Hansı süni tikililəri tanıyırsınız?42

İşlədilən materialların növünə görə körpülər necə təsnif olunur?

43

Uzunluqlarına görə körpülər neçə cür olur?44

Körpünün tam uzunluğu nədir?

45

Körpünün hündürlüyü nədir?46

Yolüstü keçidlər harada qurulur?

47

Dəmir yolunda süni qurğular kimi borulardan nə zaman istifadə olunur?48

Estakada nəyə deyilir?

49

Viaduqlar nə zaman tikilir?50

Akviaduk nədir?

51

Tunel nədir?52

Dayaq divarları nəyə xidmət edir?

53

Rels izi dedikdə nə başa düşülür?54

Əsas yol enləri hansılardır?

55

Bütün hallarda relslərarası məsafə hansı intervalda olmalıdır?56

#VALUE!


57

Hansı məqsədlə xarici rels daxili relsə nisbətən yüksəldilir?
58

Örtülü platformalar hansı yüklər üçün nəzərdə tutulub?

59

Kənar rels xəttinin hündürlüyü maksimum nə qədər ola bilər?60

Yolun düz sahələrində relsin birinin o birindən nə qədər yuxarı saxlamağa 

icazə verilir?

61

Relslərarası məsafənin nomal ölçülərdən kənara çıxma miqdarı nə qədərdir?

62

Hərəkət sürəti 50 km/saatdan az olduqda relslərarası məsafənin normal ölçülərindən kənara çıxma miqdarı nə qədərdir?

63

Stansiya yolları nəyə xidmət edir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       64

Hansıları stansiya yollarına aiddir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

65

Stansiya yolları çertyojlarda adətən necə işarə olunur?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       66

Baş stansiya yolları dedikdə nə başa düşülür?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

67

Stansiyanın baş yolları əsasən nəyə xidmət edir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       68

Qəbul göndərmə- yolları nəyə xidmət edir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

69

Çeşidləmə yolları nə üçün tikilir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       70

Hansı yollar xüsusi təyinatlı yollara aid edilir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

71

Hansı yollar digər stansiya yollarına aiddir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       72

Stansiya yollarının hansı uzunluqları var?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

73

Stansiya yollarının ümumi uzunluğu dedikdə nə başa düşülür?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       74

Stansiya yollarının faydalı uzunluğu dedikdə nə başa düşülür?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

75

Dalan yolun ümumi uzunluğu necə müəyyən edilir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       76

Svetoforla təchiz olunmamış yollarda yolun faydalı uzunluğunu nə 

məhdudlaşdırır?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

77

Svetoforla təchiz olunmamış yollarda yolun ümumi uzunluğunu nə məhdudlaşdırır?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

78

Yolun faydalı uzunluğu nə ilə məhdudlaşdırılır?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       79

Qəbul- göndərmə yollarının hansı standart uzunluqları var?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

80

Birinci və ikinci dərəcəli yollarda qəbul- göndərmə yollarının uzunluğu ən az nə qədər olmalıdır?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

81

Üçüncü və dördüncü dərəcəli yollarda qəbul- göndərmə yollarının uzunluğu ən az nə qədər olmalıdır?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

82

Stansiya yollarının hansı uzunluqları var?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       83

Biryollu sahələrdə stansiyanın sərhədi necə müəyyən olunur?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

84

İkiyollu sahələrdə stansiyanın sərhədi necə müəyyən edilir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       85

Stansiyanın sərhədi göstərici nişanı harada quraşdırılır?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

86

İkiyollu mənzillərin düz sahələrində yolların oxları arasındakı məsafə nə qədər olmalıdır?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

87

Stansiya yollarının hansı uzunluqları var?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       88

Düz sahələrdə stansiyanın yanaşı yollarının oxları arasındakı məsafə nə 

qədər olmalıdır?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

89

İkinci dərəcəli stansiya yollarının oxları arasındakı məsafə nə qədər olmalıdır?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

90

Stansiyalarda baş yollar kənarda yerləşdiyi halda onların oxlarının arasındakı məsafənin nə qədər olmasına icazə verilir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

91

Hansı halda yolların oxları arasındakı məsafənin 3600mm olmasına icazə verilir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

92

Hüdud dirəkcikləri harada quraşdırılır?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       93

Böyük stansiyalarda neçə yoldan bir yolların oxları arasındakı məsafə 

genişləndirilir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

94

Stansiya yolları arasındakı məsafə nə məqsədlə genişləndirilir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə