Den 3: e nordiska tillsynskonferensenYüklə 0,81 Mb.
səhifə1/11
tarix05.02.2018
ölçüsü0,81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Den 3:e nordiska tillsynskonferensen
Sammanfattning

28-29 januari 2005

Reykjavik, Island

Nordisk Ministerråd (NMR),

Nordiska ämbetsmannakommittén för livsmedelsfrågor (ÄK-Livs),

Arbetsgrupper för livsmedelkontroll (NNK) og lagstiftningsfrågor (NNL),


Projektnummer 681045-40295

Utarbetat av:

Baldvin Valgarðsson,

Elín GuðmundsdóttirInnehållsförteckning
Inledning 3

Bakgrund 3

Konferensdagarna 4

Dag 1 - Riskvärdering och tillsynsfrekvens 4

Dag 2 - Förväntningar och krav till tillsynen 5

Avslutning 5


Bilaga 1 – Konferensmateriel 7

Bilaga 2 – Referat m m föreläsningar dag 1 25

Bilaga 3 – Referat m m föreläsningar dag 2 26

Bilaga 4 – Referat workshops dag 1 27

Bilaga 5 – Referat workshops dag 2 45

Inledning

Den tredje nordiska tillsynskonferensen ägde rum på Island 28-29 januari 2005. Motsvarande konferenser hölls i Norge och Sverige i januari 2003 och 2004 med ca. 150 deltagare vardera gången. Båda ansågs mycket lyckade. Konferenserna utgör ett forum för erfarenhetsbyte och kontaktskapande mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna. Liksom tidigare inbjöds alla de som på något sätt arbetar med livsmedelstillsyn i Norden till konferensen på Island.

I denna rapport är avsikten att redogöra för konferensens genomförande och slutsatser. Först redogörs för förberedelserna sedan följer en sammanfattning av konferensdagarna och slutligen finns bilagor med exempelvis föredrag och workshop-rapporter.

Konferensen bekostades av NMR.
Bakgrund


De senaste två åren har det ålagts det land som haft ordförandeskapet i NMR att anordna en konferens om livsmedelstillsyn. Island hade ordförandeskapet under 2004. Det isländska Miljöverket (Umhverfisstofnun) fick därför i uppgift att anordna den tredje nordiska tillsynskonferensen och den skulle hållas i Reykjavik i januari 2005. Av praktiska skäl anses lämpligt att hålla konferensen i januari strax efter det att ordförandeskapet avslutats formellt.

Ett av konferensens huvudsyften är att utgöra ett forum för de som arbetar med livsmedelstillsyn i Norden där de kan träffas och byta åsikter och erfarenheter med varandra. Konferensen har också som syfte att stärka diskussionen om tillsyn från jord/fjord till bord och få svar på brännande frågor inom livsmedelstillsynen.

Förberedelserna för konferensen inleddes i augusti 2004 sedan ÄK-Livs godkänt verkets ansökan om bidrag till konferensen. I fortsättningen bildades en arbetsgrupp med representanter från tillsynsmyndigheterna i varje land. Det var speciellt roligt att Färöarna utsåg en representant denna gång. Gruppens medlemmar var antingen specialiserade i tillsyn som sådan eller i livsmedelslagstiftningen. Gruppen bestod av:
Baldvin Valgarðsson Island

Elín Guðmundsdóttir Island

Sigríður Stefánsdóttir Island

Lisbeth Ott-Ebbesen Danmark

Dánial-Klein Christiansen Färöarna

Aud Nergård Norge

Ann-Christine Salomonsson Sverige

Harriet Wallin Finland


Gruppen träffades två gånger för att förbereda konferensen, först på Island och så i Danmark. Medlemmarna fungerade som kontaktpersoner och informatörer avseende konferensen i deras respektive länder och denna gång fick konferensen även en egen hemsida. Denna nyhet mottogs väl som informationskälla såväl före som efter konferensen (http://english.ust.is/of-interest/FoodControlConference2005/ ). Gruppen beslöt att utgå från samma konferensform som tidigare, d.v.s. med föredrag och workshops. Gruppen bestännede sig för två tema och konferensens program (se bilaga 1) förelåg i november. Varje land fick i uppgift att ordna ett visst antal workshop-ledare och föredragshållare. I mitten av december var uppenbart att deltagarantalet skulle med stor sannolikhet överstiga 150 personer. Anmälda deltagare var till största delen offentligt anställda som hade hand om det offentligas livsmedelstillsyn.


Konferensdagarna


Miljöminister Sigríður Anna Þórðardóttir öppnade konferensen på Hotel Loftleidir på morgonen den 28 januari. Ministern sade bl.a. i sitt öppningsanförande att en konferens som denna ger möjlighet till att byta erfarenheter och åsikter om hur man bäst ordnar livsmedelstillsynen i Norden. Ministern sa också att fackmässig och stark offentlig livsmedelstillsyn från hage till mage är oundgänglig i varje samhälle.

Efter ministerns öppningsanförande höll rådgivare Bente Stærk hos NMR ett föredrag med titeln Nordiska Ministerrådet – Strategier och politik. Av föreläsningen framgick att nordiskt samarbete på livsmedelsområdet har stor nytta och att det ständigt ökar. För närvarande betonas hållbar utveckling, sund livsstil och djurens välfärd. Nytt handlingsprogram fram till 2008 presenterades. Handlingsprogrammet täcker fler områden än tidigare program, d.v.s. fiskeri, lantbruk, livsmedel och skogsbruk, och dessutom anges de mål som ska uppnås och mätbara faktorer definieras. Ett av handlingsprogrammets mål väckte speciell uppmärksamhet nämligen en gemensam nordisk tillsynsfilosofi. Här betonas samarbete mellan livsmedelsföretagens intresseföreningar, konsumenter och kontrollmyndigheter för att trygga hög livsmedelssäkerhet, likformig och effektiv tillsyn samt interaktivt informationsflöde.


Konferensens program (se bilaga 1) var i övrigt uppdelat i två teman, d.v.s. dag 1 Riskvärdering och tillsynsfrekvens och dag 2 Förväntningar och krav till tillsynen.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə