Dermal papilla: -saç soğanın en dip kısmıdır. Damar yumağı içerir. Saçları besler,büyütür. GövdeYüklə 445 b.
tarix05.03.2018
ölçüsü445 b.
#30082Embriyogenez sırasında mezenkim hücrelerinin dermis veya subkutan dokuya doğru, kıvrık bir şekilde uzamasıyla meydana gelen folikülden 'tüy (veya kıl)' adı verilen cansız uzantılar gelişir.

 • Embriyogenez sırasında mezenkim hücrelerinin dermis veya subkutan dokuya doğru, kıvrık bir şekilde uzamasıyla meydana gelen folikülden 'tüy (veya kıl)' adı verilen cansız uzantılar gelişir.

 • Saç ve kılları incelemek ve karşılaştırmak için SEM (Scanning Electron Microscopy) en yaygın araçtır .

 • Kök :

 • Saç teli buradan çıkar.

 • Kafa derisi içinde bulunur.

 • Her bir saç kökü bir iç ve bir dış kök kılıfıyla çevrelenmiştir.

 • Dış kök kılıfının sonlandığı yerde epidermis (üstderi) başlar.

 • Saç kökünün çevresinde ve bitişiğinde salgı bezleri bulunur.

 • Salgı bezleri saçları kayganlaştıran sebum salgılarlar.Dermal papilla: -Saç soğanın en dip kısmıdır. -Damar yumağı içerir. -Saçları besler,büyütür.Gövde :

 • Gövde :

 • Saç gövdesi 3 tabakadan oluşur

 • Medulla(Medula): En içteki tabakadır. Sadece uzun ve kalın saçlarda bulunur. Papillayı çevreleyen matriks hücrelerinden gelişir.

 • Korteks(Cortex): Saçın orta tabakasıdır. Korteks, matriksten meydana gelen ve yüzeye doğru göç ederken keratinize olan makrofibrillerden ibaret korteks hücrelerden oluşur . Saç teline esneklik, sağlamlık ve renk veren katmandır.

 • Kütikül(Cuticle): Saç gövdesinin ince ve yarısaydam en dış tabakasıdır. Saç korteksini korur.Tek veya birkaç sıra ölü hücrelerdir. Bulbusun üzerindeki bölgede yer alan bazı hücreler, balık pulları gibi birbirilerini örtecek şekilde uzayarak kılın en dışında yer alan ve ucundan köküne kadar uzanan, keratinleşmiş yassı hücrelerden oluşan 6-8 sıralı bir yapıyı, yani kutikülü oluşturur.

 •  Sertleşmiş, pul pul (yılan pulu gibi) şekli türe göre farklı keratinize tabakadan oluşmuştur ve şu desenlerdedir: • İnsan kılı kimyasal bileşenleri:

 • hidrokarbon yan zincir aminoasidi (glisin)

 • hidroksil yan zincir aminoasidi (treonin)

 • primer amid yan zincir aminoasidi (aspartik ve glutamik asit)

 • dibazik aminoasit (lizin)

 • disülfit aminoasit (sistein)

 • fenolik aminoasit (tirozin) içerir.Cezai soruşturmada saçın önemi adli tıp biliminin gelişen ilk dönemlerinde farkedildi ve bu konuyla ilgili ilk bilimsel makale ve Fransa'da 1857 yılında yayınlanmıştır. 1900lerin başında saçın mikroskobik incelenmesi iyi sonuçlar verdi ve 1931’de Profesör John Glaister Hairs of Mammalia from the Medico-legal Aspect adlı standart bir referans olan makalesini yayınladı

 • Cezai soruşturmada saçın önemi adli tıp biliminin gelişen ilk dönemlerinde farkedildi ve bu konuyla ilgili ilk bilimsel makale ve Fransa'da 1857 yılında yayınlanmıştır. 1900lerin başında saçın mikroskobik incelenmesi iyi sonuçlar verdi ve 1931’de Profesör John Glaister Hairs of Mammalia from the Medico-legal Aspect adlı standart bir referans olan makalesini yayınladı

 •  

 • Adli olayların soruşturulması sırasında, çok çeşitli fiziksel kanıta rastlanmaktadır, bunlardan en yaygın olanı saçtır. Şüpheli, mağdur ile fiziksel temas gösteren, ve suç mahallinin belirlenmesi ve karşılaştırılmasında insan ve hayvan tüyleri yararlı olabilir. Soruşturmayı yürüten görevliler için bu kanıtlar doğru sonuca ulaşmada en değerli bilgilerdir.

 • Kızılderililerini, Eskimoları ve Asyalıları kapsayan sarı ırk mensuplarında kıldaki pigment dağılımı siyah ırka nazaran çok daha düzenli ve eşittir. Saçın kesiti incelendiğinde yuvarlak bir şekillenme göze çarpar.

 • Beyaz ırka ait kıllarda inceden kalına doğru bir pigment dağılımı söz konusudur. Pigmentler siyah ve sarı ırka nazaran çok daha düzgün bir dağılım sergilemektedirler.Kuvvetli asitlerin ve alkalilerin kıl üzerinde belirgin etkilerinin görülmemesi.

 • Kuvvetli asitlerin ve alkalilerin kıl üzerinde belirgin etkilerinin görülmemesi.

 • Bozunma ve çözünmeye karşı dayanıklı yapıya sahip olmaları. • Yüzyıllar önce yaşamış insanların zeka düzeyleri,

 • Yakalandıkları hastalıklar,

 • Zehirlenip zehirlenmedikleri

 • DNA,cinsiyet,kan grubu tespit edilir.Saç kılları veya vücudun diğer organlarına ait kıllar suç mağdurunun üstünde bulunabilir.

 • Saç kılları veya vücudun diğer organlarına ait kıllar suç mağdurunun üstünde bulunabilir.

 • Aynı şekilde mağdura ait bu tip kıllar da suç aleti veya failin üstünde bulunabilir.

 • Bunların yanında kıllar; yatakta, elbiselerde, havluda, tuvalet klozetlerinde, fırçalarda, taraklarda, halılarda bulunabilirler.Kıllar alınmadan önce bulundukları nesne üzerinde fotoğrafları çekilmelidir.

 • Kıllar alınmadan önce bulundukları nesne üzerinde fotoğrafları çekilmelidir.

 • Ardından kıl örnekleri pens, cımbız, yapışkan rulo ile toplama, vakumla çekme yöntemleriyle el değmeden nesne üzerinden alınmalıdır.Ayrıca kesinlikle makas ve benzeri aletler kullanılmadan kıllar kökleriyle birlikte alınmalıdır.

 • Toplanan örnekler kullanılmamış temiz küçük naylon torbalar içerisine konularak ağızları bantla kapatılmalı ve torbaların üstü etiketlenmelidir.

 • Etiketin üzerine numunenin alındığı yer, şahıs ve tarih mutlaka belirtilmelidir.

 • Daha sonra zarf içerisine konulan numuneler mühürlenerek laboratuara gönderilir.Saçta uyuşturucu madde testi, kişinin uyuşturucu uyarıcı madde (esrar, eroin, kokain, ecstasy, amfetamin, metamfetamin, MDMA vs.) kullanıp kullanmadığının  geriye dönük tespiti için uygulanan bilimsel bir yöntemdir.

 • Saçta uyuşturucu madde testi, kişinin uyuşturucu uyarıcı madde (esrar, eroin, kokain, ecstasy, amfetamin, metamfetamin, MDMA vs.) kullanıp kullanmadığının  geriye dönük tespiti için uygulanan bilimsel bir yöntemdir.Uyuşturucular, dolaşım sisteminde, kanla birlikte sirküle olurken, kıl kökünde tutulur ve köklerden dışarı doğru büyüyen kıl gövdesinin merkezinde, keratin dokuda hapsedilir.

 • Uyuşturucular, dolaşım sisteminde, kanla birlikte sirküle olurken, kıl kökünde tutulur ve köklerden dışarı doğru büyüyen kıl gövdesinin merkezinde, keratin dokuda hapsedilir.İlaçların kıla geçiş yolları

 • İlaçların kıla geçiş yolları

 • (1) Termal papillayı besleyen kan akışından aktif ya da pasif difüzyonla

 • (2) Ter ya da diğer salgılardan büyüyen ya da olgun kıl fiberlerine difüzyonla

 • (3) Olgun kıl hücresine dışardan ilaç buharı ya da tozlarının difüzyonuyla gerçekleşir.

 • Uyuşturucu bir kez hücre içine girdiğinde protonlanarak plazmaya dönüşü engellenir. Uyuşturucuların hücre proteinlerine bağlanması da plazmaya dönüşünü engelleyici bir etki gösterir.

1991 yılında gerçekleşen bir vaka saç analizlerinin adli incelemelerdeki önemini açıkça gözler önüne sermiştir. California ve Los Angeles polis teşkilatı benzer 3 ölüm vakasının seri katilinin izini sürmektelerdir. Üç kızın da sutyen askılarına aynı ayırt edici düğüm atılarak boğulmuş oldukları ve üçünün cesetlerinin de çıplak ya da yarı çıplak olarak şehir merkezinden uzak kırsal alanlara terk edilmiş halde bulundukları tespit edilmişti.1973 yılında benzer vakaların katili olan Jack Unterweger ’ den şüphelenilmektedir.Ancak henüz ispatlanmak için delile rastlanmamıştır.

 • 1991 yılında gerçekleşen bir vaka saç analizlerinin adli incelemelerdeki önemini açıkça gözler önüne sermiştir. California ve Los Angeles polis teşkilatı benzer 3 ölüm vakasının seri katilinin izini sürmektelerdir. Üç kızın da sutyen askılarına aynı ayırt edici düğüm atılarak boğulmuş oldukları ve üçünün cesetlerinin de çıplak ya da yarı çıplak olarak şehir merkezinden uzak kırsal alanlara terk edilmiş halde bulundukları tespit edilmişti.1973 yılında benzer vakaların katili olan Jack Unterweger ’ den şüphelenilmektedir.Ancak henüz ispatlanmak için delile rastlanmamıştır.Prag’da gerçekleşen bir vaka yine katilin Unterweger olduğu yönünde şüpheleri arttırdı. Blanka Bockova isimli genç kadın en son erkek arkadaşıyla tartışmasının ardından biri barı terk ederken görüldü. Ertesi gün, cesedi ormanlıkta boğulmuş olarak bulundu, Unterweger’in aynı gece o civarlarda arkadaşıyla bulunması delil olarak yeterli olmasa da incelemelerde etken bir durumdu. 2 sene sonra bir garajda bu olayın tek tanığı olan katilin arabası bulundu. Yolcu koltuğunda tespit edilen saç teli DNA analizi için laboratuara gönderildi. Uygulanan testlerin ardından saçın Blanka Bockova’ya ait olduğu tespit edildi. Saçın bulunduğu arabaysa Unterweger’in arabasıydı.3 ülkede 11 kadının katili Unterweger ömür boyu hapse mahkûm edildi. Bu kararın ardından ertesi gün Unterweger kendini asmış olarak bulundu.

 • Prag’da gerçekleşen bir vaka yine katilin Unterweger olduğu yönünde şüpheleri arttırdı. Blanka Bockova isimli genç kadın en son erkek arkadaşıyla tartışmasının ardından biri barı terk ederken görüldü. Ertesi gün, cesedi ormanlıkta boğulmuş olarak bulundu, Unterweger’in aynı gece o civarlarda arkadaşıyla bulunması delil olarak yeterli olmasa da incelemelerde etken bir durumdu. 2 sene sonra bir garajda bu olayın tek tanığı olan katilin arabası bulundu. Yolcu koltuğunda tespit edilen saç teli DNA analizi için laboratuara gönderildi. Uygulanan testlerin ardından saçın Blanka Bockova’ya ait olduğu tespit edildi. Saçın bulunduğu arabaysa Unterweger’in arabasıydı.3 ülkede 11 kadının katili Unterweger ömür boyu hapse mahkûm edildi. Bu kararın ardından ertesi gün Unterweger kendini asmış olarak bulundu.Nötron Aktivasyon Analizi

 • Bu yöntemle saç örneklerinin incelenmesi sonucunda saçta bulunan elementlere göre zehirlenmeler tespit edilir.

 • Temel prensibi, kararlı bir izotopun nötronlar veya yüklü parçacıklarla borbardıman edilerek uyartılması sonucu yayınlanan ısınmaların dedeksiyonu ve bombardıman sonucu oluşan radyoaktif çekirdeğin parçalanma yarı-ömrünün tayinine dayanır. • Aktivasyon analizi, elementlerin nicel ve niteli analizinde kullanılan; sıhhatli ve incelikli sonuçlar veren; ekonomik, süratli ve gerektiği takdirde numunenin yapışım bozmadan (nondestructive) uygulanabilen bir analiz metodudur. Tayin edilebilen elementler; arsenik rubidium, sezyum, baryum, uranium, toryum, lantanyum, lutetium, skandium, hafnium, europium, serium, tantal, krom ve demirdir.1958’de gerçekleşen bir vakayı incelersek,teğmen Marcus Marymount'un, kendisini bir başka kadınla yakalayan karısı Mary'yi arsenikle zehirlediği, bu şekilde ortaya çıktı. Kadının uzun saçlarında, dipten uca doğru belli aralıklarla arsenik vardı. Yani vücuduna birçok kez arsenik girmiş, yavaş yavaş zehirlenmişti. Kadın saçının ne hızda uzadığı ve yutulan arseniğin saça ne kadar sonra geçtiği nötron aktivasyon analiziyle belirlendi. Bu verilere dayanarak, Mary'nin hangi zaman dilimlerinde arsenik yuttuğu hesaplandı. Belirlenen zaman dilimlerinin hepsinin de teğmenin izinli olduğu günlere denk gelmesi teğmenin suçsuz olduğunu ispatlamaya yetmedi.

 • 1958’de gerçekleşen bir vakayı incelersek,teğmen Marcus Marymount'un, kendisini bir başka kadınla yakalayan karısı Mary'yi arsenikle zehirlediği, bu şekilde ortaya çıktı. Kadının uzun saçlarında, dipten uca doğru belli aralıklarla arsenik vardı. Yani vücuduna birçok kez arsenik girmiş, yavaş yavaş zehirlenmişti. Kadın saçının ne hızda uzadığı ve yutulan arseniğin saça ne kadar sonra geçtiği nötron aktivasyon analiziyle belirlendi. Bu verilere dayanarak, Mary'nin hangi zaman dilimlerinde arsenik yuttuğu hesaplandı. Belirlenen zaman dilimlerinin hepsinin de teğmenin izinli olduğu günlere denk gelmesi teğmenin suçsuz olduğunu ispatlamaya yetmedi.11 Şubat 2010’da açıklanan bir habere göre saç örneğinin DNA analiziyle ilk insanın neye benzediği belirlendi:

 • Bilim adamları, 4000 yıl öncesine ait bir insan saçından yola çıkarak ilk insanların neye benzediğini saptadı. Bilim adamları bu saptamalara dayanarak ilk insanın resmini çizdi. BBC’nin ünlü Naturedergisinden aldığı habere göre, KopenhagÜniversitesi bilim adamları Grönland’ta bulunan ve 4000 yıl öncesine ait olduğu belirlenen bir insan saçının analizini yaptı. Bugüne kadar bulunan en eski insana ait olduğu açıklanan gen üzerinde yapılan analiz, ilk insanın kahverengi gözlü ve uzun saçlı olduğunu ortaya çıkardı. • Araştırmayı yürüten Kopenhag Üniversitesi ekibinden Prof. Eske Willerslev, saç analizi yapılan insanın Sibirya’dan geldiğini açıkladı. Araştırma, Inuk’un metabolizmasının soğuk iklim koşullarında yaşayacak şekilde değişim geçirdiğini ortaya çıkardı. Prof. Willerslev’e göre arkeolojik kalıntılar, gen sahibinin ait olduğu Sakkakların fok ve eniz kuşu avlayarak beslendiğini ve soğuk iklime rağmen ince çadırlarda yaşadıklarını gösterdi. DNA analizlerinden Inuk’un ön dişlerinin kürek şeklinde olduğu sonucuna varıldı. Ayrıca bulunan kulak kirinden yola çıkan bilim adamları, Inuk’un kulak enfeksiyonu geçirmiş olabileceğini belirledi. Genç yaşta öldüğü sanılan Inuk’un, kalın saçlarına rağmen kelleşmek üzere olduğu da bilim adamları tarafından saptandı.KAYNAKLAR

 • Murder -2 Casebook of forensic science detection

 • http://http://www.adlitip.org

 • http://www.kriminal.org

 • http://www.pa.edu.tr/objects/assets/content/file/dergi/46/291–304.pdf

 • http://www.bioxcin.com.tr/v2/tr-TR/content.asp?ctID=109

 • http://www.milliyet.com.tr/

 • http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə