Dersin Kodu-AdıYüklə 81,66 Kb.
tarix10.11.2017
ölçüsü81,66 Kb.

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ

Bilimin Geleceği”


ECZACILIK FAKÜLTESİ

Meslek Bilimleri….. BölümüDERS BİLGİ PAKETİ

Dersin Kodu

Dersin Optik Kodu

Teorik

Saat/hafta

Uygulama

Saat/hafta

Kredisi

AKTS

ECZ339………

………………….

..4...

….

...4...

...4....

Dersin Adı

Farmakoloji I

Yarıyıl

2016-2017 Güz

Zorunlu/ Seçmeli

Zorunlu

Programın Adı

Eczacılık

Öğretim Dili

Türkçe

Ön koşul

Fizyoloji

Öğretim Yöntemi

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Gösterim, 5:Grup Çalışması, 6:Beyin Fırtınası, 7: Örnek Olay, 8: Bireysel Çalışma

Değerlendirme Yöntemleri:

A:Ön ve Son-testler, B: Sınav, C:Ödev, F:Performans Görevi

Engelli Öğrenciler

Engelli öğrenciler, ihtiyaç duymaları halinde kendi durumu ile ilgili bilgiyi öğretim elemanına ileterek gerekli kolaylıkların sağlanmasını talep edebilir.

Dersi Veren Öğretim Üyesi ve Elemanları

Yrd. Doç. Dr. Güldem Olguner Mercanoğlu


Dersin Asistanı

Yok

Dersin tanımı ve Amacı

Bu ders kapsamında,

Öğrencilerin farmakoloji ile ilgili temel kavramlar, farmasötik şekiller, ilaç uygulama yolları, temel farmakokinetik ve farmakodinamik kavramlar konusunda bilgilendirilmesi,Otonom sinir sisteminin nörokimyasal özellikleri,adrenerjik ve kolinerjij sistem ilaçları hakkında gerekli bilginin öğrenciye aktarılması,

Öğrencilerin kalp-damar sistemi çalışmasını düzenleyen temel mekanizmalar ve bu sistemleri etkileyen ilaçlar hakkında bilgilendirilmesi,Kemoterapinin prensipleri, çeşitli antibakteriyel, antiviral, antifungal ve antiparazit ilaçlar ve kanser kemoterapisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmaları, kullanıldıkları haller ve istenmeyen etkileri konusunda öğrenciyi bilgilendirmek, kemoterapötik ajanlarla yapılan tedavi sırasında dikkat edilmesi gereken hususların öğrencilere aktarılması amaçlanmıştır.

Öğrenme Çıktıları


  1. Öğrenciler farmakoloji kavramı, farmakolojinin bölümleri hakkında bilgi sahibi olur, farmasötik dozaj formları, ilaçların uygulama yollarını ile bunların birbirinden farkını ve özelliklerini bilir.

  2. Öğrenciler, ilaçların farmakokinetik, farmakodinamik ile ilgili süreçleri bilir. Konsantrasyon-zaman ve doz-cevap ilişkilerini yorumlayabilir. İlaçların yan etkileri, istenmeyen etkileri, toksik etkileri ile madde bağımlılığı hakkında bilgi sahibi olur.

  3. Öğrenciler, otonom sinir sisteminin nöro-kimyasal özelliklerini bilir. Otonom sinir sistemi hastalıklarını ve bu hastalıklara etkili ilaçlar ile bu ilaçların etki mekanizmalarını, açıklar

  4. Öğrenciler kalp-damar sisteminin çalışmasını düzenleyen temel mekanizmalar ile  bunların bozukluğu halinde oluşan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını, endikasyonlarını yan etkilerini ve kontrendikasyonlarını birbirinden ayırt edebilir.

  5. Öğrenciler kemoterapinin prensiplerini, kemoterapötik ajanlar ile kanser kemoterapisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını, endikasyonlarını yan etkilerini ve kontrendikasyonlarını birbirinden ayırt edebilir
Takvim

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dersin İçeriği ve Öğrenim Aktiviteleri

Farmakolojiye giriş, genel kavramlar, Farmakokinetik-absorbsiyon

Farmakokinetik-dağılım, metabolizasyon, eliminasyon

Farmakokinetik-farmakokinetik modeler, konsantrasyon-zaman eğrileri, biyorararlanım

Farmakodinamik-ilaçların etkileri, ilaçların etkilerini değiştiren faktörler, ilaçların toksik etkileri, ilaç etkileşimleri

Farmakodinamik-ilaçların etki mekanizmaları, ilaç reseptör etkileşimleri ve doz-cevap eğrileri, bağımlılık

Otonom sinir sistemine giriş, otonom sinir sisteminin nörokimyasal özellikleri

Otonom sinir sistemi-kolinerjik sistem ilaçları

Otonom sinir sistemi-adrenerjik sistem ilaçları

Kardiyovasküler sistem farmakolojisi- Kalp yetersizliği ve angına ve aritmide kullanılan ilaçlar

Kardiyovasküler sistem farmakolojisi- Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ajanlar, hipolipidemik ajanlar

Ara Sınav, Kardiyovasküler sistem farmakolojisi-antikoagülanlar

Kardiyovasküler sistem farmakolojisi-antitrombotik ve trombolitik ilaçlar Kemoterapötik Ajanlar-Antibiyotikler

Antitüberküloz, antiamibik ilaçlar

Antifungal ajanlar, Antimikobakteriyel ve antiparasitik ajanlarAntiviral Ajanlar ,Antikanser İlaçlarDeğerlendirme Ölçütleri

Sayısı

Katkı Payı %

Devam (a)

16

10

Laboratuar

0

0

Uygulama

0

0

Alan Çalışması

0

0

Derse Özgü Staj (Varsa)

0

0

Ödevler- Quiz

10

20

Sunum

0

0

Projeler

0

0

Seminer

0

0

Vize Sınavı

1

20

Final sınavı

1

50

Toplam

100
Ders kitabı

Çeşitli kaynaklardan farklı metinler.

Okuma kaynakları

  1. Kayaalp, S.O. ”Akılcı Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji”, Ankara, pelikan Yayınları, 2012

  2. Goodman & Gilman “The Pharmacological Basis of Therapeutics”,The McGraw-Hill Company, 2006

  3. Katzung, B. “Pharmacology” Appleton  Lang, 2001.

  4. Howland RD, Mycek MJ. “Lipincott’s Illustrated Reviews-Pharmacology “ 6th ed, 2015.

  5. Silbernagl S, Lang F. “Color Atlas of Pharmacology” 3rd ed. Thieme, 2005.DERSİN PROGRAMA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı

1

2

3

4

5

1

Eczacılık Temel ve meslek bilimleri bilgileri kapsamında edindiği becerileri mesleğinin her alanına mevcut yasalar ve etik kurallar çerçevesinde, din, dil, ırk, cinsiyet ve sosyoekonomik ayırım gözetmeksizin, ilgili meslek örgütleri ve yasal otoriteler ile işbirliği içinde çalışarak uygular.X2

Eczacılık meslek uygulamaları ve farmasötik ürünlerin kullanılışları ile ilgili bilgileri topluma, diğer sağlık elemanlarına, ilaç politikalarından sorumlu kurum ve kuruluşlara aktarmak için etkin iletişimde bulunur.


X
3

Farmasötik bakım ve klinik uygulamalar çerçevesinde ilaç tedavisinin en uygun şekilde ve ekonomik yapılabilmesi için değerlendirme yapar, problemleri çözer ve karar verir.X4

Doğal, sentetik ve biyoteknolojik kaynaklı ilaçların akılcı kullanımını ve hasta-odaklı farmasötik bakım hizmetlerini en iyi şekilde uygulamak için gerekli güncel ve kanıta dayalı bilgileri ilgili bilgi teknolojilerini kullanarak edinir, topluma, diğer sağlık çalışanları ve kuruluşlarına be alanda eğitim, bilgi ve danışmanlık hizmeti sunar.X5

Doğal, sentetik ve biyoteknolojik farmasötik ürünlerin tasarımı, eldesi ve tüketimi ile ilgili tüm süreçleri yönetebilecek temel ve mesleki bilgi birikimine ve bu süreçleri uygulama, yönetme ve karar verme tecrübesine sahiptir.

X

6

Hasta odaklı eczacılık uygulamalarını planlayabilme, yönetebilme, ortak çalışma yapmak suretiyle sağlık hizmetleri kalitesini artıracak bilinç ve kültüre sahiptir.

X

7

Yaşam boyu öğrenme bilinci ile çağdaş bilim ve teknolojik gelişmeleri eczacılık alanına uygulayarak farkındalık yaratır.


X
8

Farmasötik ürünlerin araştırma-geliştirme, kalite kontrol, iyi üretim uygulamaları ve ruhsatlandırma süreçlerini yönetecek bilgi birikimine ve uygulama tecrübesine sahiptir.X9

Evrensel normlara sahip bir eczacı olarak mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edebilecek, araştırma-geliştirme faliyetlerinde, meslektaşları ve hastalarla iletişime geçebilecek düzeyde yabancı dil yeterliliğine sahiptir.

X

10

Hasta hikayesi alma, hasta ihtiyaçlarının ve önceliklerinin belirlenmesi, bireysel hastalıkların önlenmesi, tedavilerin planlanması ve yönetilmesi süreçlerini bilir, tanımlar ve uygular.

X

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler

Sayısı

Süresi

Toplam İş Yükü

Ders Süresi

16

4

64

Laboratuvar


Uygulama


Derse özgü staj (varsa)


Alan Çalışması


Sunum / Seminer Hazırlama


Proje


Ödevler

5

1

5

Ön ve Son testler

5

2

10

Ara sınavlara hazırlanma süresi

1

10

10

Genel sınava hazırlanma süresi

1

10

10

Toplam İş Yükü

28

26

99

Dersin AKTS Kredisi (Toplam iş Yükü/25)3.96Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə