Poem-Literature/Poem/2011
  Punhan babanin yashlamı
Poem-Literature/Poem/2016
  M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagi
Poem-Literature/Poem/2013
  Elşad Xaqan Satiralar,qəzəllər və müxtəlif şe`rlər
Poem-Literature/Other/2015
  []
Poem-Literature/Poem/2014
  Ramiz ƏSKƏr türk xalqlari əDƏBİyyati oçerkləRİ-1 Bakı – 2011
Poem-Literature/Other/2015
  Microsoft Word kitab elm doc
Poem-Literature/Other/2014
  Əli Şamil Türkçülüyün qurbanları (Qazaxıstan) Bakı 2014 Redaktor: Səfalı Nəzərli
Poem-Literature/2017
  Haqq-hesab kitab indd
Poem-Literature/Poem/2011
  Məmməd Araz
Poem-Literature/Other/2015
  []
Poem-Literature/Poem/2014
  Амеа фолклор институту
Poem-Literature/2016
  Əfrahim hüseynli
Poem-Literature/Poem/2014
  Aşiq talib kюnlцm Vяtяn arzular
  Məxdumqulu fəraqi seçİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ Bakı 2010
Poem-Literature/Other/2014
  Азярбайъан милли елмляр академийасы
Poem-Literature/Poem/2014
  Aşiq əŞRƏf qəNİ Buludlar aьlayыr (şeirlər və poemalar) Bakı 2013
Poem-Literature/Poem/2013
  Heydər OĞuz adını sən qoy! Bənzərsiz imza
Poem-Literature/Poem/2011
  Аллащын тя`рифи щаггында
Poem-Literature/Other/2012
  Əli Aslanoğlu Yovşanlıq şərqiləri Bakı 2009 Redaktoru: Firuz Mustafa Əli Aslanoğlu. Yovşanlıq şərqiləri
Documents/Nezm/Poema
  Quzğunun sahilində pək qocaman Bir yapı, əski sirlər yuvası
Poem-Literature/Poem/2014
  Mehri xatun divan مهري خاتون ديوان baki 2011
Poem-Literature/Poem/2016
  Microsoft Word xosrov ve shirin
Poem-Literature/Poem/2014
  []
Poem-Literature/Poem/2016
  Atam özünü qorumaq üçün içirdi” Əliağa Vahidin oğlu
  M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagi
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi məHƏMMƏd füzuli adına Əlyazmalar institutu
Poem-Literature/Other/2014
  Щяр ики тайын эерчяк айнасы – «Азярбайъан» дярэиси
Poem-Literature/Poem/2012
  Əli Aslanoğlu
Poem-Literature/Poem/2011
  BabəK-İ XÜRRƏMDİn toplusu
Poem-Literature/Other/2012
  Povest-pritça firuz Mustafa Tebriz-Turuz-2012
Poem-Literature/Poem/2013
  Elşad Xaqan Satiralar,qəzəllər və müxtəlif şe`rlər
Poem-Literature/Other/2014
  Varliğimiz
  Əli Şamil Türkçülüyün qurbanları (Qazaxıstan) Bakı 2014 Redaktor: Səfalı Nəzərli
Poem-Literature/Poem/2011
  Microsoft Word turklib ru doc
Poem-Literature/Other/2015
  Milli Kitabxana 1
Poem-Literature/Other/2012
  Яли Камали архивиндяки «Короьлу» дастанынын
Poem-Literature/Poem/2012
  Microsoft Word asiq ?L?SG?R. doc
Poem-Literature/Other/2014
  Azərbaycan mġLLĠ elmlər akademġyasi məHƏMMƏd füzulġ adına Əlyazmalar ġnstġtutu
Poem-Literature/Poem/2011
  []
Poem-Literature/Poem/2014
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu axisqali
Poem-Literature/Poem/2015
  Xaqani Şİrvani seçİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
Poem-Literature/Poem/2016
  Rüfət Lətif oğlu
Poem-Literature/Other/2012
  Ağayar Şükürov
Poem-Literature/Other/2015
  Islam qəribli
Poem-Literature/2017
  Mənsur şEİRLƏR (Tərc. Mikayıl Rzaquluzadə) Bağban bağban
Poem-Literature/Poem/2012
  Microsoft Word Sultan Huseyn Bayqara+
Poem-Literature/Poem/2011
  Varliq toplusu
Poem-Literature/2017
  Xaqani Şİrvani Töhfətül-Iraqeyn
Poem-Literature/Children/2015
  []
Poem-Literature/Other/2011
  Manu kanunnamesi’ne göre hinduiZM
Poem-Literature/Other/2012
  Dünya klasikleri DİZİSİ: 23 totem ve tabu bu kitabın hazırlanmasında totem ve tabu'nun meb alman Klasikleri Dizisindeki 1
Poem-Literature/Other/2015
  []
directory Poem-Literature Poem  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə