attachments/article/379
  Əhatə olunan məsələlər
  Yeni TƏLİm texnologiyalari. FƏal və İnteraktiv təLİM Əhatə olunan məsələlər
  Pedaqogikada yaş DÖvrləRİ VƏ onlarin pedaqoji-psixoloji XÜsusiYYƏTLƏRİ Əhatə olunan məsələlər
  Didaktika təHSİl və TƏLİm haqqinda nəZƏRİYYƏDİR Əhatə olunan məsələlər
  Pedaqogika elmiNİn məNBƏLƏRİ. Pedaqogikanin metodologiyasi və TƏDQİqat metodlari əhatə olunan məsələlər
  Pedaqoji proses əhatə olunan məsələlər
  MüƏLLİMİn pedaqoji FƏALİYYƏTİNİn xüsusiYYƏTLƏRİ
  ŞƏXSİYYƏTİN İNKİŞafi və formalaşmasi məSƏLƏLƏRİ Əhatə olunan məsələlər
  Azərbaycan respublikasinin təHSİl sistemi Əhatə olunan məsələlər
directory attachments article  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə