w10/ppt
  NanosistemləRİn kvant mexanikasi prof. İsmayılov T. H
w10/MF/program
  Biologiya fakültəsində tədris olunan“Ümumi fizika ”
w10/doc
  Йарымкечириъиляр физикасы ихтисасынан физика цзря фялсяфя докторлуьунун имтащан
  Азярбайъан Республикасы Тящсил назирлийи
w10/Hesabat
  Аzərbaycan respublikasi təhsil nazirliyi
w10/MF/sual
  Ümumi fizika kursunun “Optika” bölməsi
w10/Seminar
  DiQQƏTİNİZƏ GÖRƏ TƏŞƏKKÜRLƏR
  Nüvə və elementar zərrəciklər fizikasında həm nəzəri və
w10/n2016
  Asp-Pro-Lys-Gln-Asp-Phe-Met-Arg-Phe –NH2 (dpkqdfmrf)
w10/bk
  Fizikanın aktual problemləri
w10/MF/sual
  Molekulyar fiZİkadan suallar
w10/Shekil/Kafedralar/Optika/Programs
  Optika və molekulyar fizika” kafedrası “Fizika müəllimliyi ixtisası-050104” bakalavr hazırlığı üzrə “Mexanika” fənninin proqramı
w10/doc
  Buraxılış işlərinin tərtibi qaydaları
w10/TMSH
  14” Yanvar 2016-cı il tarixli iclasında təsdiq edilmişdir (protokol №1) Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Fakültəsinin
  Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Fakültəsinin Elmi Şurasının
  Bakı Dövlət Universitetinin
w10/Fayllar/dov im sual 2017
  Fizika fakültəsi
w10/Doktorantura
  Йарымкечириъиляр физикасы ихтисасынан физика цзря фялсяфя докторлуьунун имтащан
w10/Shekil/Kafedralar/Optika/Programs
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti
  Biologiya fakültəsində tədris olunan“Ümumi fizika ”
w10/MF/sual
  Biologiya fakültəsində tədris olunan“Ümumi fizika ”
  Mexanika” bölməsi
w10/TMSH
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti
w10/doc
  Nəzəri fizika kafedrası üzrə doktoranturaya qəbul imtahanının sualları
w10/Shekil/Kafedralar/Optika/Programs
  Optika və molekulyar fiZİka kafedrasi
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti
w10/MF/sual
  Optika suallari 2014
w10/Shekil/Kafedralar/Optika/Programs
  Optika və molekulyar fizika” kafedrası “Fizika” ixtisası-050503” bakalavr hazırlığı üzrə “Mexanika” fənninin proqramı
w10/doc
  Fizika fakültəsi
w10/Shekil/Kafedralar/Optika/Programs
  Азярбайъан республикасы тящсил назирлийи
w10/doc
  Fizika üzrə fəlsəfə doktorluğunun imtahan Sualları
w10/MF/sual
  Mexanika” bölməsi
w10/dovimt/ydi16/fiz/atom
  Атом имтащан суал
w10/Hesabat
  Бакы дювлят университети
w10/Shekil/Kafedralar/Optika/Programs
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti
w10/doc
  Fizika fakültəsinin "Fizika" ixtisası üzrə
w10/dovimt/ydi16/fize
  Fizika fakültəsinin "Fizika" ixtisası üzrə
w10/dovimt/ydi16/fiz/em
  Fizika fakültəsi
w10/Shekil/Kafedralar/Optika/Programs
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti
w10/Doktorantura
  Ramazanov protokol №05 2 oktyabr 2012-ci IL tarixi ilə
w10/Shekil/Kafedralar/Optika/Programs
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti Fizika fakültəsi «Optika və molekulyar fizika»
w10/ms
  «Маддя гурулушу» кафедрасы ямякдашлары тяряфиндян
w10/kitab
  Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası Təhsil
  Dərs vəsaiti Yenidən işlənilmiş ikinci nəşr
w10/MF/sual
  Fizikadan suallar
w10/doc
  “Elektronika” ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul üçün imtahan suallari
w10/Shekil/Kafedralar/Optika/Programs
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti Fizika fakültəsi «Optika və molekulyar fizika»
w10/dovimt
  FiZİKA” İXTİsasindan yekun buraxiliş DÖVLƏT İmtahaninin suallari
w10/Shekil/Kafedralar/Optika/Programs
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti Fizika fakültəsi «Optika və molekulyar fizika»
ourpages/auto/2009/10/26/57865245
  Br- what is a dynasty? What is Imhotep famous for designing? What would happen if the “nilometer” was low?
sites/default/files
  Portaria conjunta saeb/pm nº de 19 de junho de 2013 o secretário da administraçÃo do estado da bahia e o comandante geral da polícia do estado da bahia
  Cargo: pf soldado da polícia militar feminino
iwwg/Docs
  Second Announcement 10th International Winds Workshop 22 26 February 2010
w10/MF/sual
  Fizikadan suallar
w10/Shekil/CV/Nezeri Fizika
  Aparıcı elmi işçi
w10/tec
  MəNİm elmdə İlk addimlarim
wp-content/uploads/2013/08
  Dalyko sando atestavimo kortelė
directory w10  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə