Doğrudan bir çalışana yönelik, sistemli ve uzun süreli devam eden, sonuçları psikolojik ve fizyolojik zararlara sebep olabilecek bir davranış biçimidirYüklə 445 b.
tarix26.09.2017
ölçüsü445 b.Doğrudan bir çalışana yönelik, sistemli ve uzun süreli devam eden, sonuçları psikolojik ve fizyolojik zararlara sebep olabilecek bir davranış biçimidir.

 • Doğrudan bir çalışana yönelik, sistemli ve uzun süreli devam eden, sonuçları psikolojik ve fizyolojik zararlara sebep olabilecek bir davranış biçimidir.

 • İsveç’te 15800 kişi üzerinde yapılan bir anket çalışmasında %4 fiziksel, %2 cinsel, %8 psikolojik taciz saptanmıştır.Yıldırma, işyerinde belirli kişileri hedef alan sistematik bir dizi duygusal saldırı ve yıpratma hareketidir.

 • Yıldırma, işyerinde belirli kişileri hedef alan sistematik bir dizi duygusal saldırı ve yıpratma hareketidir.

 • Haksız yere suçlama, ima, kinaye, dedikodu yoluyla itibarı sarsma, küçük düşürme, taciz, duygusal istismar ve şiddet uygulayarak, bir kişiyi, işyerinin dışına çıkmaya zorlayan kötü niyetli bir girişimdir.

 • Bu girişimler, doğrudan veya dolaylı, açıkça veya örtülü olabilir.

Baskı süresi, haftada bir en az altı ay.

 • Baskı süresi, haftada bir en az altı ay.

 • Sebep; cinsiyet, yaş, iş tecrübesi, kıskançlık vs. Bayanlar daha fazla mobbing mağduru.

 • Saldırılar; kişi itibarını zedelemek, onun iletişim fırsatlarını ortadan kaldırmak, iş başarısını düşürmek.

 • Bu davranışlar o kişiyi bezdirmek ve işinden istifa etmesini sağlamak amacıyla yani bilinçli bir şekilde uygulanmaktadır.Uygulayıcılar; büyük çoğunluğu yöneticiler olup, herhangi bir sebeple aşağılık kompleksine sahip, hoşnutsuz ve sorumlulukları altında ezilen kişiler olarak tanımlanmaktadır.

 • Uygulayıcılar; büyük çoğunluğu yöneticiler olup, herhangi bir sebeple aşağılık kompleksine sahip, hoşnutsuz ve sorumlulukları altında ezilen kişiler olarak tanımlanmaktadır.

 • Yöneticilerde, mobbing davranışının kendini kabul ettirme stresinden kaynaklandığı bildirilmektedir.

 • Mobbinge uğrayan kadar mobbing yapan kişinin de psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu düşünülmektedir.Bir iş yerinin organizasyonundaki bozukluklar ve kötü yönetim otomatik olarak mobbing için ortam oluşturur.

 • Bir iş yerinin organizasyonundaki bozukluklar ve kötü yönetim otomatik olarak mobbing için ortam oluşturur.

 • Bu nedenle en çok otoritenin pek sıkı olmadığı ortamlarda rastlanır.

 • Üst yönetim, bir problemi çözmek yerine görmezden gelirse

 • problem derinleşir

 • ve büyür.

Yıldırma hareketine başvuranlar çoğunlukla;

 • Yıldırma hareketine başvuranlar çoğunlukla;

 • Bu tür kişiler genellikle;

 • Bu kişiler: astlarına karşı baskıcı, zalim; üstlerine karşı cesaretsiz, korkak ve riyakardırlar.

 • Hedef aldıkları kişinin zor durumlarıyla eğlenerek, kendi yetersizlik duygularını yenmeye çalışırlar.Yıldırmaya hedef olan bireyler çoğu kez üstün mesleki özelliklere sahip kişilerdir.

 • Yıldırmaya hedef olan bireyler çoğu kez üstün mesleki özelliklere sahip kişilerdir.

 • Yetkinlik düzeyleri yüksek, yaratıcı, dürüst, başarı yönelimli, kendilerini işlerine adamış,

 • Bu tür kişiler insanlara güven duyar, iyi niyetlidir, Kurumlarına çok bağlıdırlar ve işleriyle özdeşleşmişlerdir.

 • Stresle başa çıkamadıkları için özel yaşamları da bozulur ve sağlık sorunları baş gösterir.Mobbing mağdurları kolay pasifize olabilen, güçlü hissettirmeyen, baskıya bir şekilde maruz kalmış kişilerdir.

 • Mobbing mağdurları kolay pasifize olabilen, güçlü hissettirmeyen, baskıya bir şekilde maruz kalmış kişilerdir.

 • Uygulayanlar ise; üst asta, ast üste, eşit düzeydekiler birbirlerine şeklinde bile görülebilmektedir.Mobbing sürecini Leymann, şöyle sınıflandırmıştır:

 • Mobbing sürecini Leymann, şöyle sınıflandırmıştır:

 • 1. Aşama; Bir olay mobbing davranışını tetikleyebilir. Henüz mobbing davranış değildir.

 • 2. Aşama; saldırgan eylemler ve psikolojik saldırılar mobbingin harekete geçtiğini gösterir.

 • 3. Aşama; yönetim 2. aşamada doğrudan yer almamışsa da, durumu yanlış yargılayarak bu negatif döngüde işin içine girer.

 • 4. Aşama; Mağdurlar zor veya akıl hastası olarak algılanırlar ve damgalanırlar. Her zaman bunun sonucunda işten kovulma ve zorunlu istifa vardır.

 • 5. Aşama; işine son verilme sürecidir. Burada yaşanan olayların sonucu, travma sonrası stres bozukluğunu tetikler.Kişinin saygınlığına; güvenirliğine, mesleki yeterliliğine saldırılır.

 • Kişinin saygınlığına; güvenirliğine, mesleki yeterliliğine saldırılır.

 • Olumsuz, aşağılayıcı, hırpalayıcı, kötü niyetli dedikodular ortaya çıkar.

 • Bir ya da daha fazla kişi tarafından gerçekleştirilir.

 • Sistematik ve sürekli olarak uygulanır.

 • Kişi devamlı olarak kusurlu duruma düşürülür, boyun eğmeye zorlanır.

 • İşten ayrılmaya mecbur edilir ve bu kişinin kendi seçimi olarak gösterilir.Mobbingin en önemli kurumsal nedeni yönetimin yetersizliğidir.

 • Mobbingin en önemli kurumsal nedeni yönetimin yetersizliğidir.

 • Akılcı ve insan kaynağına değer veren yönetimlere sahip kurumlarda, yıldırma hareketine az rastlanır.

 • Genellikle yönetim zaafı olan ya da karlılığı, verimliliği ve disiplinliliği en öncelikli değer olarak görmeyen, ekip çalışmasının yapılmadığı, iletişim kanallarının örtbas edildiği, günah keçisi anlayışının bulunduğu kurumlarda ortaya çıkar. • Kötü yönetimin özellikleri şöyle sıralanabilir:

 • Aşırı hiyerarşik yapı,

 • İnsan kaynaklarına yapılan harcamaların azaltılması,

 • Amaçların ve iş tanımlarının net olmayışı,

 • Rol çatışması,

 • Monoton ve yoğun iş saatleri,

 • İşin aşırı stres içermesi,

 • İş tatminsizliği,

 • Etik değerlerin olmayışı,

Yapıcı liderlerin eksikliği,

 • Yapıcı liderlerin eksikliği,

 • Aşırı rekabet,

 • Çalışanlara haksız ve ayrıcalıklı yaklaşımlar,

 • Kapalı kapı politikası,

 • Kurum içi iletişim kanallarının etkili çalışmaması,

 • Kurumda çatışma çözme yeteneğinin zayıflığı ya da etkisiz çatışma yönetimi,

 • Şikayetlerin yönetim tarafından ciddiye alınmaması ya da örtbas edilmesi,

 • Takım çalışmasının azlığı ya da hiç olmaması,

 • Eğitim farklılığının dikkate alınmaması.Her şeyden önce yöneticilerin liyakate sahip kişiler olması ve adil olarak atanması gerekir.

 • Her şeyden önce yöneticilerin liyakate sahip kişiler olması ve adil olarak atanması gerekir.

 • Yönetsel liyakate sahip olmayan yöneticiler?

 • Yönetim, izin vermez ya da göz yummazsa, yıldırmanın ciddi boyutlara ulaşması engellenebilir.

Mobbingin yarattığı hasarlar, öncelikle ekonomik niteliktedir.

 • Mobbingin yarattığı hasarlar, öncelikle ekonomik niteliktedir.

 • Deneyimli çalışanların işten ayrılmaları nedeniyle yeni işe alma ve eğitim masrafları artar.

 • İşletmelerde sık sık hastalık izinlerinin alındığı görülür.

 • Uygulanan psikolojik taciz nedeniyle işyerinden kaçış olarak kabul edilen hastalık izinleri maliyetleri arttırır, buna karşılık verimliliği düşürür.Kurumların ödemesi gereken sosyal bedellerin ağırlığı da önemli boyuttadır.

 • Kurumların ödemesi gereken sosyal bedellerin ağırlığı da önemli boyuttadır.

 • İşletme yönetimleri, çatıları altında uygulanan mobbingin sürmesine göz yumdukları takdirde?

 • Genel saygı duygularında bir azalma gözlenirken kurum kültürü değerlerinde de çöküş yaşanır.

 • Çalışanların dikkati, işten ve hedeflerden, entrikalara ve taktiklere kayar; ekip çalışması imkansızlaşır.Hastanede psikolojik taciz hemşireyi savcıya götürdü

 • Hastanede psikolojik taciz hemşireyi savcıya götürdü

 • Radikal. 22/04/2009 11:19

 • Cevap : MOBBİNG (YILDIRMA, İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ)

 • Cevapla Alıntılı Cevapla

 • Arkadaşım kamu da çalışan hemşirelerin mobbinge uğrama durumları ile ilgili tezi bitirdik. Anket formlarını bile hemşireler doldurmak istemediler. Kim olduğumuz belli olur diye korktular. Meslektaşlarımız kendilerini savunmaktan bile aciz. Üniversite hastanelerinde durum daha vahim. Bizzat gördüm. Bu kıdemli kıdemsiz hemşire olayıda tam bir muamma zaten. Baş hemşireler bile doktorlarla bir olup Hemşireleri eziyor. Yalnız tecrübelerimle sabittir ki bir kez diş gösterdinmi rahat ediyorsun. O doktordan hiç çekinme. Bas fırçanı ikinci kez üzerine gelemeyecektir. Türkiyede bu konuda açılmış ve kazanılmış davalar var. Hukuki hakların çok. Öncelikle psikolojik yardım almalısın. Kanıt oluşturur.Bu okadar ciddi bir meseleki mobbinge uğrayanlardan kurban, uygulayanada zorba diye bahsediliyor. Sana önerim servisteki hemşirelere bu konuda eğitim ver.Sana hazır powerpoint sunusu gönderirim. Biz hemşireler mobbinge uğradığımızın bile farkında değiliz. İş yerinde psikolojik travma geçiriyoruz eve geliyoruz otomatik olarak eşimizin bizi ezmesinede ses çıkarmıyoruz. Alıştırıyorlar bizi. Yani mesleğe adım attığımız andan itibaren hayatımız kayıyor. Yeni hemşirelik yasasının buna bir dur diyeceğini düşünüyorum.Yönetici pozisyonlarda lisans mezunu hemşireler olursa daha iyi olacak. Bu pozisyonlar Torpille değilde kazanımla elde edilmeli. Yeni hemşirelikte yönetici geliştirme sertifika proğramı var. Derslerden biride Hemşirelikte mobbing. İşini iyi yapan hemşireler mobbinge daha çok uğruyor.Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə