Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)Yüklə 445 b.
tarix20.09.2017
ölçüsü445 b.
#1033Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),

 • Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),

 • sağlığı şöyle tanımlar:

 • “Sağlık bedensel, ruhsal ve toplumsal

 • olarak iyilik durumudur.”Freud’a göre

 • Freud’a göre

 • ruhsal sağlığın temel özellikleri:

 • Çalışmak ve sevmektir.Özellikleri:

 • Özellikleri:

 • Duygu, düşünce ve davranışlarda,

 • değişik düzeylerde,

 • tutarsızlık, yetersizlik, aşırılık ya da

 • uygunsuzluk. • Bir miktar delilik karışımının bulunmadığı

 • mükemmel bir ruh yoktur.” Aristo • Bu özellikler;

 • sürekli ya da yineleyici olup,

 • bireyin uyum ve işlev düzeyinin

 • bozulmasına yol açar. • Ruhsal bozuklukları dizgesel (sistematik)

 • olarak ilk kez sınıflandıran

 • E. Kraepelin olmuştur (1896).Kraepelin’in yaptığı tanımlamaların çoğu

 • Kraepelin’in yaptığı tanımlamaların çoğu

 • bugün için de geçerlidir;

 • bu nedenle Kraepelin, psikiyatrinin temeli

 • olan, tanımlayıcı (deskriptif) psikiyatri’nin

 • öncüsü sayılır.Tanımlayıcı(Deskriptif) Psikiyatri: Hastalığın klinik belirtileri incelenir, tanımlanır, klinik bir tanıya varılır ve sınıflandırılır. Etiyolojik yönden ipuçları araştırılır, sağaltım planı çizilir.

 • Tanımlayıcı(Deskriptif) Psikiyatri: Hastalığın klinik belirtileri incelenir, tanımlanır, klinik bir tanıya varılır ve sınıflandırılır. Etiyolojik yönden ipuçları araştırılır, sağaltım planı çizilir.

 • Dinamik Psikiyatri: Normal ve anormal davranışların altında yatan güçlerin, anlamların ve nedensel etkenlerin incelenmesi.Türkiye’de çağdaş eğitim görmüş ilk ruh

 • Türkiye’de çağdaş eğitim görmüş ilk ruh

 • hekimi, 1898’de GATA’da psikiyatri

 • derslerini başlatan Raşit Tahsin’dir.

 • Onu izleyen Mazhar Osman çağdaş Türk

 • psikiyatrisinin kurucusu sayılır.1927’de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları

 • 1927’de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları

 • Hastanesini kuran Mazhar Osman ve onun

 • ardından gelen

 • İhsan Şükrü Aksel,

 • Fahrettin Kerim Gökay gibi hocalar

 • Kraepelin’in tanımlayıcı psikiyatri

 • okulunu izlediler.Yirminci yüzyılın ortalarına doğru öncelikle

 • Yirminci yüzyılın ortalarına doğru öncelikle

 • A.B.D.’de tanımlayıcı psikiyatrinin ağırlığı

 • giderek azaldı.

 • Bu yönelimde psikanalizin getirdiği dinamik

 • ilkeler ve A.Meyer’in psikobiyoloji okulu

 • önemli rol oynamıştır.Amerikan Psikiyatri Birliği (APA)

 • Amerikan Psikiyatri Birliği (APA)

 • Tanı ve İstatistik Elkitabı (DSM-I)’nı

 • (Diagnostic and Statistical Manuel of

 • Mental Disorders)

 • ilk kez 1952’de yayımladı.DSM-I’de

 • DSM-I’de

 • ruhsal bozukluklar

 • birer tepki (reaction) olarak

 • sınıflandırılmıştır.

 • Örneğin bunaltı tepkisi,

 • şizofrenik tepkiler gibi.Bu dönemde A.B.D. ile Avrupa ülkeleri

 • Bu dönemde A.B.D. ile Avrupa ülkeleri

 • arasında tanımlama ve tanı ölçütleri

 • yönünden önemli ayrılıklar ortaya çıkmıştır.DSM-I’in yöntemsel eksikliklerini fark eden

 • DSM-I’in yöntemsel eksikliklerini fark eden

 • Amerikan Psikiyatri Birliği (APA),

 • 1968’de yayımladığı DSM-II’de

 • dinamik psikiyatriye ağırlık veren

 • tutumundan uzaklaşarak tepki (reaction)

 • teriminden vazgeçmiştir.DSM-II’nin yayımlanmasını izleyerek

 • DSM-II’nin yayımlanmasını izleyerek

 • A.B.D. ile Avrupa psikiyatri okulları

 • arasındaki yaklaşım farklılıkları giderek

 • azaldı.1980’de yayımlanan DSM-III ile

 • 1980’de yayımlanan DSM-III ile

 • ilk kez, ruhsal bozuklukların

 • tanı ve sınıflandırılmasında,

 • araştırmalara dayanan tanı ölçütleri

 • (diagnotic criteria) getirildi.DSM-III 1987’de gözden geçirilerek

 • DSM-III 1987’de gözden geçirilerek

 • DSM-III-R adıyla yeniden yayımlandı.

 • DSM-III ve ardından DSM-III-R ile

 • psikiyatrik tanıların standartlaşması

 • yönünde önemli adımlar atılmış oldu. • Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ, WHO)

 • ise bütün tıbbi hastalıkları içeren,

 • bir sınıflama geliştirmiştir:

 • Uluslararası Hastalıklar Sınıflaması

 • (International Classification of Diseases,

 • ICD).ICD’nin, ruhsal bozuklukları tanımlayıp

 • ICD’nin, ruhsal bozuklukları tanımlayıp

 • sınıflandıran bölümleri, daha çok

 • Avrupa psikiyatrisinin etkisiyle

 • hazırlanmıştır.Günümüzde kullanılan ICD-10 (1992)

 • Günümüzde kullanılan ICD-10 (1992)

 • ve DSM-IV (1994) sınıflandırmaları

 • birbirine oldukça yakınlaşmış,

 • böylece dünya ölçeğinde, ortak bir

 • sınıflamaya doğru yol alınmıştır.DSM-IV sınıflamasına göre her hastaya 5

 • DSM-IV sınıflamasına göre her hastaya 5

 • eksen üzerinden tanı konmaktaydı:

 • 1. Eksen: Klinik sendromun tanısı

 • 2. Eksen: Kişilik Bozukluğu tanısı

 • 3. Eksen: Bedensel hastalık tanısı

 • 4. Eksen: Psikososyal stres etmenleri

 • 5. Eksen: Uyum ve işlev düzeyi

 • DSM-V’de kaldırılmıştırDSM-IV

 • DSM-IV

 • 17 ana kategoride

 • 200’ün üzerinde ruhsal bozukluğu

 • sınıflandırıyordu.

 • DSM-V

 • 20 ana kategoride

 • 200’ün üzerinde ruhsal bozukluğu

 • sınıflandırıyorNÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR

 • NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR

 • Mental retardasyon (zeka geriliği)

 • Öğrenme bozuklukları

 • Otizim

 • Dikkat eksikliği ve yıkıcı dav bzk

 • İletişim bozuklukları

 • Motor bozukluklar ve Tik bozukları

 • Diğer nörogelişimsel bozukluklarNÖROBİLİŞSEL BOZUKLUKLAR

 • NÖROBİLİŞSEL BOZUKLUKLAR

 • Deliryum

 • Demans

 • Amnestik Bozukluklar

 • Diğer Kognitif BozukluklarMADDE KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR

 • MADDE KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR

 • Alkol,

 • Kafein,

 • Hallüsinojen,

 • Uçucu,

 • Sedatif, hipnotik ve anksiyolitik,

 • Uyarıcı,

 • Kanabis, opiyat

 • Nikotin ile ilişkili bozukluklarŞİZOFRENİ ve DİĞER PSİKOTİK BOZUKLUKLAR

 • ŞİZOFRENİ ve DİĞER PSİKOTİK BOZUKLUKLAR

 • Şizofreni

 • Şizofreniform bozukluk

 • Şizoaffektif bozukluk

 • Sanrısal bozukluk

 • Kısa psikotik bozukluk

 • Paylaşılmış psikotik bozuklukİKİ UÇLU (BİPOLAR) VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR

 • İKİ UÇLU (BİPOLAR) VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR

 • Bipolar bozukluk I

 • Bipolar bozukluk II

  • Siklotimik bozukluk
  • Tanımlanmamış iki uçlu bozukluk


DEPRESYON BOZUKLUKLARI

 • DEPRESYON BOZUKLUKLARI

 • Major depresyon

 • Distimi

 • Premenstrüel disfori

 • Madde ve ilaca bağlı depresyon

 • Başka bir sağlık durumuna bağlı depresyon

 • Tanımlanmamış depresyonANKSİYETE BOZUKLUKLARI

 • ANKSİYETE BOZUKLUKLARI

 • Panik bozukluk

 • Sosyal fobi

 • Özgül fobi

 • Ayrılma anksiyetesi

 • Seçici konuşmazlık(Mutizm)

 • Yaygın anksiyete bozukluğu

 • Madde ve ilacın yol açtığı anksiyete boz.OBSESİF KOMPULSİF VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR

 • OBSESİF KOMPULSİF VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR

 • OKB

 • Beden Algı Bozukluğu

 • İstifçilik Bozukluğu

 • Trikotillomani

 • Deri yolma bozukluğu

 • Madde ve ilaca bağlı OKBTRAVMA VE STRESÖRLE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR

 • TRAVMA VE STRESÖRLE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR

 • Tepkisel Bağlanma Bozukluğu

 • Sınırsız Toplumsal Katılım Bozukluğu

 • Post-travmatik stres bozukluğu

 • Akut stres BozukluğuSOMATOFORM BOZUKLUKLAR

 • SOMATOFORM BOZUKLUKLAR

 • Somatizasyon bozukluğu

 • Konversiyon bozukluğu

 • Hipokondriyazis

 • Yapay bozuklukDİSOSİYATİF BOZUKLUKLAR

 • DİSOSİYATİF BOZUKLUKLAR

 • Disosiyatif amnezi

 • Disosiyatif kimlik bozukluğu

 • Depersonalizasyon bozukluğu

 • Derealizasyon bozukluğuDİĞERLERİ

 • DİĞERLERİ

 • Beslenme ve yeme bozukluları

 • Dışa atım bozuklukları

 • Uyku uyanıklık bozuklukları

 • Cinsel işlev bozuklukları

 • Cinsel sapkınlık(parafili) bozuklukları

 • Cinsel kimliğinden yakınma bozukluğu

 • Yıkıcı bozukluklar, dürtü denetim ve davranım bozuklukları

 • Kişilik bozukluklarıEpidemiyoloji insan topluluklarında

 • Epidemiyoloji insan topluluklarında

 • sağlık/hastalık süreçlerinin;

 • zamana ve yere göre dağılımını (betimleyici)

 • nedenlerini ve belirleyicilerini (çözümleyici)

 • ve hastalıkların

 • tanısı, sağaltımı ve önlenmesi için uygun

 • araştırma yöntemlerini inceleyen bir bilim

 • dalıdır (deneysel epidemiyoloji)Psikiyatrik epidemiyoloji

 • Psikiyatrik epidemiyoloji

 • ruhsal bozuklukların yaygınlığının ve

 • sıklığının belirlenmesinin yanı sıra;

 • bu bozuklukların nedenlerini yere ve kişiye

 • göre değişimlerini, gidiş ve sonlanışlarını

 • araştırır.Epidemiyolojik araştırmalar, aynı zamanda,

 • Epidemiyolojik araştırmalar, aynı zamanda,

 • ruhsal bozuklukların denetimi ve önlenmesi

 • için yerel ve ulusal ölçeklerde stratejiler

 • geliştirilmesine olanak verir.Ruhsal bozuklukların sıklığı ve yaygınlığı

 • Ruhsal bozuklukların sıklığı ve yaygınlığı

 • Risk gruplarının belirlenmesi

 • Ruh sağlığı hizmetlerinin planlanmasına ve örgütlenmesine katkı

 • Ruhsal bozuklukların klinik ve laboratuvar bulgularını bütünlemek

 • Tarihsel çalışmalara veri sunmakHastalanma Riski (Morbidity Risk):

 • Hastalanma Riski (Morbidity Risk):

 • Bir kişinin,

 • beklenen süre yaşarsa,

 • yaşamının herhangi bir döneminde

 • belli bir hastalığa yakalanma olasılığıdır.Risk etkeni:

 • Risk etkeni:

 • Belirli bir bozukluğun

 • ortaya çıkma olasılığını artırdığı düşünülen

 • özgül etkenlerdir.

 • Örn: Sosyodemografik özellikler, kalıtım,

 • cinsiyet, yaşam olayları gibi.Sıklık (insidans hızı)

 • Sıklık (insidans hızı)

 • Bir toplumda belirli bir zaman diliminde

 • ortaya çıkan yeni olguların sayısının,

 • o toplumda bu hastalığa yakalanma riski

 • olan popülasyona oranıdır.

 • En sık kullanılan zaman dilimi 1 yıldır.

 • Örneğin Şizofreni sıklığı: %0,1- %0,7Yaygınlık (prevalans hızı)

 • Yaygınlık (prevalans hızı)

 • Bir toplumda

 • belirli bir anda (nokta prevalansı) yada

 • belirli bir zaman diliminde (süre prevalansı)

 • saptanan eski ve yeni hasta sayısının;

 • o toplumun aynı an ya da zaman dilimindeki

 • toplam nüfusuna oranıdır.Yaygınlık (prevalans hızı)

 • Yaygınlık (prevalans hızı)

 • Psikiyatrik epidemiyoloji araştırmalarında

 • genellikle süre prevalansı kullanılır.

 • En sık kullanılan zaman dilimi bir yıldır.

 • Örneğin Şizofreni yaygınlığı: % 1 • Dünya genelinde

 • birinci basamak sağlık kurumlarına

 • başvuranların

 • yaklaşık 1/4’inde ruhsal bir bozukluk ,

 • yaklaşık 1/3’inde ise ruhsal belirti

 • bulunmaktadır. • Türkiye’de yapılan alan çalışmalarında;

 • psikiyatrik yardım gerektiren

 • ruhsal bozuklukların yaygınlığı

 • yaklaşık %20 bulunmuştur.
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə