Ebedi Mektublar-wers Layout 1Yüklə 15,65 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/41
tarix17.11.2018
ölçüsü15,65 Mb.
#80773
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


 
«
»
BAKI—2015
ßäÿáè ìÿêòóáëàð 
BAKI — 2015
ßäÿáè
ìÿêòóáëàð
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun 
Elmi Şurasının 29 sentyabr 2015-ci il tarixli 
(protokol № 7) qərarı ilə çap olunur.


Redaktoru və 
önsözün müəllifi: 
Bədirxan Әhmədli,
professor
Rəyçilər:
Tinatin Məmmədova,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Aynur Xəlilova,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Professor Qəzənfər Paşayevin kita bında yer alan mək ‐
tub lar XX əsrin 80‐ci illərindən başla mış günümüzədək 35 il ‐
lik dövrü əhatə edir. Tədqiqat çının XX əsrin 60‐80‐ci il lər  də
xarici alim və ədəbiyyatçılara ün van ladığı məktubları «Altı
il Dəclə‐Fərat sa hillərində» kita bında çap olundu ğundan,
onları «Әdəbi məktub lar»a daxil etmədik. Kitabda akade ‐
miklər Bəkir Nəbiyev, İsa Hə bib bəy li, AMEA‐nın müxbir
üzvü Nizami Cəfərov, Xalq yazı çısı Elçin, Xalq şairləri Nəri ‐
man Həsənzadə, Sabir Rüstəm 
xanlı, professorlar Süphi
Saatçı, Nizaməddin Şəmsizadə, Vilayət Quliyev, Cəlil Nağı ‐
 yev, Yavuz Axundlu, İmamverdi Әbilov, Әfla tun Nemətza ‐
də, Vaqif Yusifli, Ağa verdi Paşayev, şair Məm məd İsmayıl və
ingilis yazıçısı Ceyms Oldricə, «Qardaş lıq» dərgi sinə, «Әdə ‐
biyyat qəzeti»nə, şair Әli Rza Xələfliyə, ədəbiy yat şünas İntiqam
Qasımzadəyə,  yazıçı‐alimlər  Sala tın  Әh məd  liyə,  Pərvinə və
başqa larına ün vanlanmış maraqlı mək tub ların oxucu və
tədqiqatçıların ürəyindən olacağına əminik.
Paşayev Qəzənfər 
P 26 Әdəbi məktublar. Bakı, «Təhsil», 2015, 256 səh.
© «Təhsil», 2015
4502020000
P                       2015
053


5
KİTABIN İÇİNDӘKİLӘR
Әdəbi məktublar – əbədi məktublar...........................7
Şair Nəriman Həsənzadəyə açıq məktub .................23
«Koroğlu»nu yadelliləşdirmək cəhdi əbəsdir..........31
Әzizim Sədnik müəllim ..............................................39
Dümanın Bakıdan məktubu haqqında .....................41
İngilis yazıçısı cənab Ceyms Oldricə ........................44
Azerbaycan’dan gelen dost sesi .................................47
Ürəkdən gələni deməsən olmur ................................50
Hörmətli Elçin müəllim ..............................................55
«Kredo» qəzetinin baş redaktoru 
Әli Rza Xələfliyə...........................................................57
Hörmətli Səkinə xanım ...............................................62
Gecikmiş məktub .........................................................64
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri 
Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadəyə ...............67
«Azərbaycan» jurnalının baş redaktoru 
İntiqam Qasımzadəyə .................................................69
«Әdəbiyyat qəzeti»nə..................................................71
Yazıçı Salatın Әhmədliyə ............................................73
Akademik İsa Həbibbəyliyə .......................................75
Professor Ağaverdi Paşayevə məktub ......................80
Hörmətli Bəkir müəllim..............................................84
Әziz qardaşım Süphi ...................................................86
Әzizim Sabir müəllim .................................................91
Professor Vilayət Quliyevə açıq məktub ..................93
Hörmətli Miriş müəllim..............................................97
Yazıçı və publisist Pərvinə məktub ...........................99
«Muğamlı dünyam»ın müəllifi 
İnqilab Nadirliyə məktub .........................................103
«Әdəbiyyat qəzeti»nin baş redaktoru 
Ayaz Vəfalıya .............................................................108


6
Akademik Bəkir Nəbiyevin 
məzarı başında düşüncələr ......................................114
Şair Məmməd İsmayıla açıq məktub ......................121
Akademik İsa Həbibbəyliyə məktub ......................128
Minnətdarlıq məktubu..............................................131
AMEA‐nın müxbir üzvü, 
professor Nizami Cəfərova məktub........................135
Professor Nizaməddin Şəmsizadəyə 
məktub.........................................................................139
Qədirşünasa qədirşünaslıqla. 
Filologiya üzrə elmlər doktoru 
Vaqif Yusifliyə məktub..............................................146
Hörmətli redaktor......................................................151
Professor Nizaməddin Şəmsizadəyə 
məktub.........................................................................153
Görkəmli ədəbiyyatşünas alim 
İmamveridi Әbilova məktub....................................157
Görkəmli pedaqoq, 
professor Әjdər Ağayevə məktub............................161
Әməkdar müəllim Mirzə Məhərrəmova məktub ....165
«Ömrün və elmin romantikası» əsərinin müəllifi
İmamverdi Әbilova məktub .....................................167
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Müşfiq Babayevə məktub .........................................182
Prof.Dr. Әflatun Nemə adəyə məktub..................188
«Xatirələr işığında» yaranan düşüncələr. 
Qocaman ədəbiyyatşünas
professor Yavuz Axundluya məktub ......................197
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və 
Turizm naziri cənab Әbülfəs Qarayevə məktub ......213
Xalq yazıçısı Elçinə açıq məktub .............................217
Professor Qəzənfər Paşayev haqqında ...................229


Yüklə 15,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə