Əczaçı (orta) ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Əczaçılığın təşkili və iqtisadiyyatı ixtisası üzrə test tapşırıqlarıYüklə 2,03 Mb.
səhifə1/24
tarix17.01.2018
ölçüsü2,03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Əczaçı (orta) ixtisası üzrə nümunəvi test sualları

Bölmə 1. Əczaçılığın təşkili və iqtisadiyyatı ixtisası üzrə test tapşırıqları.
1) Dərman vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçənci ildə təsdiqlənmişdir?
A) 21 fevral 2007-ci ildə

B) 7 fevral 2007-ci ildə

C) 1 dekabr 2005-ci ildə

D) 3 may 2007-ci ildə

E) 28 sentyabr 2008-ci ildə
Azərbaycan Respublikasının 07.02.2007 ci-il tarixində “Dərman vasitələri haqqında” Qanunu təsdiqləmişdir. Bu qanun dərman vasitələrinin hazırlanmasının, sınaqdan çıxarılmasının, istehsalının, saxlanılmasının, idxalının, ixracının, satışının hüquqi, iqtisadi, təşkilati əsaslarını və respublika ərazisində dərman vasitələri ilə davranışını tənzimləyir.
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının 07.02.2007 ci-il tarixində verilmiş “Dərman vasitələri haqqında” Qanunu
2) Əhəmiyyət dərəcəsinə görə əsas normativ-hüquqi akt hansıdır?
A) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı

B) Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin göstərişi

C) Əczaçılıq İdarəsinin əmri

D) Azərbaycan Respublkasının Qanunu

E) Səhiyyə Nazirliyinin əmri
Azərbaycan Respublikasının “Dərman vasitələri haqqında” Qanunu əsas normativ-hüquqi akt kimi əczaçılıq fəaliyyəti sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərini əks etdirir.
Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. “Əczaçılığın menecmenti”, I hissə. Bakı, 2002, səh 10
3) Dərman vasitələri ilə davranışın tənzimlənməsində bunlardan hansı əsas sayılmır?
A) Əczaçılıq fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması

B) Respublika ərazisində istehsal olunan yeni kombinasiyalı dərman vasitələri üçün farmakopeya məqalələrinin ekspertizadan keçirilməsi

C) Dərman vasitələrinin keyfiyyəti üzərində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi

D) Dərman vasitələrinin qeydiyyatı

E) Dərman vasitələrinin sertifikatlaşdırılması
Dərman vasitələri ilə davranışın dövlət tənzimlənməsi Azərbaycan Respublikasının “Dərman vasitələri haqqında” Qanununda əks etdirilmişdir.
Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. “Əczaçılığın menecmenti”, I hissə. Bakı, 2002, səh 9
4) Əczaçılıq fəaliyyətinə xüsusi razılıq ( lisenziyA) verilməsi qaydalarının təsdiq olunması barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı nə vaxt verilmişdir?
A) 10 mart 1998-ci ildə

B) 1 may 1998-ci ildə

C) 9 mart 1997-ci ildə

D) 18 may 1996- cı ildə

E) 28 dekabr 2001-ci ildə
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 1 may 1998-ci il tarixli 98 saylı qərarına görə “Əczaçılıq fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziyA) verilməsi qaydaları” təsdiqlənmişdir
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 98 saylı qərarı
5) Fiziki şəxslər üçün lisenziya almaqdan ötrü yazılan ərizədə hansı göstərici olmalıdır?
A) Aptekin sahəsi haqqında məlumat

B) Əczaçılıq təhsili haqqında sənəd

C) Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd

D) Aptekin sanitar vəziyyəti haqqında məlumat

E) Avadanlıq alınması haqqında məlumat
Lisenziyanın alınması üçün Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinə təqdim edilən sənədlər içərisində ali və ya orta ixtisas tibb müəssisələrinin diplomu təqdim edilməlidir
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 98 saylı qərarı
6) Hüquqi şəxsin adı dəyişdirildikdə, lisenziyası itdikdə təkrar lisenziyanın tərtibatı barədə ərizə neçə müddətdən sonra verilə bilər?
A) 10 gündən sonra

B) 7 gündən sonra

C) 30 gündən sonra

D) 15 gündən sonra

E) 5 gündən sonar
Hüquqi şəxsin adı dəyişdirildikdə, lisenziyası itdikdə təkrar lisenziyanın tərtibatı barədə ərizə 15 gün sonra verilməlidir.
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 98 saylı qərarı.
7) “Azərbaycan Respublikasında dərman vasitələrinin dövlət reyestrinə” bunlardan hansı daxil edilir?
A) Tibbi texnikanın keyfiyyətinə nəzarət

B) Ekspertiza və standartlaşdırma

C) Əczaçılıq fəaliyyətinə lisenziya vermək

D) Sertifikatlaşma və qeydə alınma məsələlərinin təşkili

E) Tətbiqinə icazə verilən və qeydiyyata alınan dərman vasitələrinin siyahısı
“Dərman vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq dərman və tibb vasitələri ilə davranış hüquqi və təşkilati əsaslarla tənzimlənir. Qanuna görə Azərbaycan Respublikasında tətbiqinə icazə verilən və qeydiyyata alınan dərman vasitələri “Azərbaycan Respublikası dərman vasitələrinin reyestri” nə daxil edilir.
Ədəbiyyat: “Dərman vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
8) Dərmanlar keyfiyyətinə görə hansı normativ-texniki sənədlərin tələblərinə cavab verməlidir?
A) Yalnız dərmanların sahəvi standartlarının

B) Farmakopeya məqalələri, müvəqqəti farmakopeya məqalələri, dərmanlarin sahəvi standartlarının

C) Dərmanların sahəvi standartları, farmakopeya məqalələrinin

D) Farmakopeya məqalələri və müvəqqəti farmakopeya məqalələrinin

E) Yalnız farmakopeya məqalələrinin
“Dərman vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda göstərilmişdir ki, dərman vasitələri öz keyfiyyətinə görə farmakopeya məqalələrinin tələblərinə cavab verməlidir. Daha dəqiq yanaşılsa, farmakopeya məqalələri dərman vasitələrinin keyfiyyətinə nəzarət üzrə tələbləri müəyyənləşdirən sənəddir.
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının “Dərman vasitələri haqqında” Qanunu.
9) Farmakopeya məqalələrinin yararlılıq müddəti nə qədərdir?
A) 2 il

B) 1 il


C) 4 il

D) 5 il


E) 3 il
Normativ - texniki sənəd sayılan farmakopeya məqalələri Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənir. Daimi farmakopeya məqalələrinə 5 ildən bir baxılır və sonra qeydiyyatdan keçirilir.
Ədəbiyyat: С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 68
10) Müvəqqəti farmakopeya məqalələrinin yararlılıq müddəti nə qədərdir?
A) 5 il

B) 3 il


C) 1 il

D) 2 il


E) 4 il
Normativ-texniki sənəd kimi müvəqqəti farmakopeya məqalələrinə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən hər 3 ildən bir baxılaraq qeydiyyatdan keçirilir.
Ədəbiyyat: С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 68
11) Tibbi təyinatlı mallara qoyulan qeydiyyat vəsiqəsinin yararlılıq müddəti nə qədərdir?
A) 5 il

B) 10 il


C) 8 il

D) müddətsizdir

E) 3 il

Tibbi təyinatlı mallara dövlət qeydiyyatı qoyulur. Tibbi texnikadan fərqli olaraq, texniki xidmət tələb etməyən tibbi təyinatlı mallara qoyulan qeydiyyat vəsiqəsinin yararlılıq müddəti 5 ildir.


Ədəbiyyat: С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 81
12) Dərman vasitələrinin sertifikatlaşma sisteminin iştirakçısı kimdir?
A) Nəzarət laboratoriyası

B) Anbar


C) Aptek

D) Müalicə-profilaktika müəssisəsi

E) Sertifikatlaşma orqanı
Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində yerləşən dərman vasitələrinin və tibbi texnikanın sertifikatlaşma sisteminin idarəedici orqanı sertifikatlaşma sisteminin iştirakçısına aiddir.
Ədəbiyyat: С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 82
13) Sertifikasiya olunmuş məhsula təftiş necə aparılmalıdır?
A) lazım deyil

B) 3 ildən bir

C) 2 il yarımdan bir

D) ildə 1 dəfədən az olmayaraq

E) 2 ildən bir
Sertifikatlaşmış məhsula təftiş nəzarəti qoyulmalıdır. Məhz bu iş sertifikatlaşma orqanlarının əsas funksiyalarından biri sayılır ki, belə yoxlama ildə bir dəfədən az olmayaraq aparılmalıdır.
Ədəbiyyat: С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 87
14) Tibbi əmtəələrə qarşı qoyulan tələblər hansı sənədlərdə əks olunur ?
A) Dövlət standartlarında

B) Səhiyyə Nazirliyinin əmrlərində

C) Texniki reqlamentlərdə

D) Göstərişlərdə

E) Texniki şərtlərdə
Məmulatın növünə və texniki vəziyyətinə görə onlara müəyyən tələblər qoyulur ki, bunlar texniki reqlamentlərdə əks olunur.
Ədəbiyyat: С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 92
15) Aşağıda göstərilən standartlardan hansı beynəlxalq deyil?
A) Farmakopeya məqaləsi

B) Etibarlı saxlanma praktikası

C) Etibarlı aptek praktikası

D) Etibarlı laborator praktikası

E) Etiarlı distribyutor praktikası
Yeni Müstəqil Dövlətlərin aptek təşkilatları üçün işlənib hazırlanmış etibarlı standartlardan farmakopeya məqalələri beynəlxalq sayılmır.
Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva, E.A.Quliyeva, S.C.Mehralıyeva. “Müasir əczaçılıq fəaliyyəti və etibarlı aptek praktikası”. Bakı 2004. Səh 17
16) Bunlardan hansı metroloji xidmətin funksiyasına daxildir ?
A) Tibbi texnikanın keyfiyyətinin standartlaşdırılması

B) Dərman vasitələrinin keyfiyyətinin standartlaşdırılması

C) Çəki-ölçü cihazlarının standartlaşdırılması

D) Tibbi təyinatlı məmulatın keyfiyyətinin standartlaşdırılması

E) Tibbi sənədlərin standartlaşdırılması
Metroloji xidmətin funksiyasına vahid çəki və ölçünün təmin edilməsi, vaxtlı-vaxtında yoxlanması, yeni ölçü vasitələrinin tərtib olunması, təmiri, standartlaşdırılması aiddir.
Ədəbiyyat: С. З. Умаров, И. А. Наркевич, Н. Л. Костенко, Т. Н. Пучинин. “Медицинское и фармацевтическое товароведение”, Москва, 2004, səh 73
17) Aptek təşkilatlarının yaradılması və fəaliyyəti üzrə tələblər Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin hansı əmri ilə təsdiqlənmişdir?
A) 18 sentyabr 2008-ci il 130 saylı əmri ilə

B) 3 may 2007-ci il 46 saylı əmri ilə

C) 5 sentyabr 2003-cü il 120 saylı əmri ilə

D) 1 dekabr 2005-ci il 141 saylı əmri ilə

E) 2 oktyabr 2006-cı il 153 saylı əmri ilə
2 oktyabr 2006 ci-il 153 saylı əmrdə aptek təşkilatlarının yaradılması və fəaliyyəti üzrə tələblər irəli sürülmüşdür. Bu tələblər “Dərman vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa və digər müvafiq qanunvericilik aktlarına əsasən hazırlanmışdır.
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 153 saylı əmri
18) “Sertifikatlaşma” sözünün mənası nədir?
A) Mühafizə

B) Təsdiqləmə

C) Əmtəə nişanı

D) Ölçü


E) Nümunə, qayda
Hər hansı bir məhsulun texniki tələblərə, standartlara, normativ sənədlərə və ya müqavilə şərtlərinə uyğunluğunun sənədli təsdiqini əks etdirən qaydaya sertifikatlaşma deyilir.
Ədəbiyyat: С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 82
19) Rezin məmulatların markalanmasında hansı göstərici mütləq deyildir ?
A) Hazırlanma tarixi

B) Təminat müddəti

C) Malın ölçüsü

D) Malın dövlət standartı

E) Müəssisənin mal nişanı
Rezin məmulatlarının markalanmasında aşağıdakı əsas elementlər ayırd edilir: malın adı, müəssisənin mal nişanı, hazırlanma tarixi, malın ölçüsü, standartların və ya texniki şərtlərin təyini.
Ədəbiyyat: С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 96
20) Tibbi təyinatlı malların markalanmasında hansı göstərici olmamalıdır ?
A) Müəssisənin mal nişanı

B) Malın texniki göstəricisi

C) Malın hansı materialdan hazırlanması

D) Malın hazırlanma tarixi

E) Malın yığılma nömrəsi
Tibbi təyinatlı malların markalanmasında aşağıdakı əsas elementlər ayırd edilir: müəssisənin mal nişanı, malın hazırlanma tarixi, yığılma nömrəsi və hansı materialdan hazırlanması.
Ədəbiyyat: С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 97
21) Mal dövriyyəsinin tədqiqində bu metodların hansından istifadə olunmur?
A) Müqayisə

B) Lonqityud

C) Loqistik

D) İnterpretasion

E) Empirik
Tibbi əmtəəşünaslıqda tətbiq olunan elmi metodlar malın xassəsinin və onun mal dövriyyəsi prosesindəki dəyişikliklərinin öyrənilməsinə yönəldilmişdir. Bu metodlar bunlardır: empirik, interpretasion, lonqityud və müqayisə.
Ədəbiyyat: С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 14
22) “Çeşid göstəricisi” termini altında nə başa düşülür ?
A) Çeşidin xüsusiyyətlərinə görə kəmiyyət göstəricisi

B) Hər bir qrup üzrə çeşidin miqdar göstəricisi

C) Çeşidin tərtibi zamanı spesifik xüsusiyyətlər

D) Eyni malın müxtəlif növlərinin sayı

E) Hər bir qrup üzrə çeşidin keyfiyyət göstəricisi
Bazar şəraitinə uyğun olaraq, mal çeçidlərinin səmərəliliyini və davamlılığını təyin etmək üçün çeşidlərin analızi aparılır. Bu məqsədlə istifadə olunan “çeşid göstəricisi” termini- çeşidlərin xassələrinin miqdar göstəricisini göstərən amildir.
Ədəbiyyat: С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 40
23) Çeşidin dərinliyi nə ilə müəyyən edilir?
A) Müxtəlif çeşid qruplarının oxşarlıq dərəcəsi ilə

B) Çeşid qrupunun tərkibində olan əmtəə vahidlərinin sayı ilə

C) Dövlət qeydiyyatından keçən əmtəələrin sayı ilə

D) Hər konkret əmtəənin vahid sayı ilə

E) Çeşid qruplarının sayı ilə
Çeşidin dərinliyi bir növ malın müxtəlifliyi ilə xarakterizə olunur və konkret əmtəəni göstərir.
Ədəbiyyat: С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004.səh 40
24) Funksional əlamətlərinə görə tibbi təyinatlı mallar neçə sinfə bölünür?
A) 4

B) 2


C) 6

D) 5


E) 3
Əczaçılıq malları dedikdə dərman vasitələri və tibbi təyinatlı mallar nəzərdə tutulur. TTM funksional əlamətlərinə görə 4 sinfə bölünür: alətlər, cihazlar, aparatlar və avadanlıqlar.
Ədəbiyyat: Ş.A.Cabbarova, N.Ə.Əzizzadə “Aptek çeşidli malları anlayışı və onların təsnifatı”. Bakı 2004. Səh 9
25) Çeşid genişliyi nə ilə müəyyən olunur?
A) Müxtəlif çeşid qruplarının oxşarlıq dərəcəsi ilə

B) Hər konkret əmtəənin vahid sayı ilə

C) Dövlət qeydiyyatından keçən əmtəələrin sayı ilə

D) Çeşid qrupunun tərkibində olan əmtəə vahidlərinin sayı ilə

E) Çeşid qruplarının sayı ilə
Çeşid genişliyi malların çeşid qruplarının miqdarı ilə xarakterizə olunur ki, o da çeşid genişliyi əmsalı ilə ifadə edilir.
Ədəbiyyat: С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 40
26) İstifadə prosesində məmulatın öz ilkin vəziyyətinin uzun müddətli saxlanma xüsusiyyəti necə adlanır?
A) Təhlükəsizlik

B) Etibarlılıq

C) Erqonomiklik

D) Uyuşqanlıq

E) Stabillik
Tibbi malların keyfiyyətini müəyyənləşdirən əsas xüsusiyyətlərə funksional əlamətlər, təhlükəsizlik, etibarlılıq, erqonomiklik, stabillik və uyuşqanlıq aiddir.İstifadə prosesində məmulatın öz ilkin vəziyyətinin uzunmüddətli saxlanması etibarlılıqla müəyyən edilir.
Ədəbiyyat: С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 50
27) Çeşid harmonikliyi dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A) Tətbiq olunan dövrdə çeşidlərin dərinlik göstəricisi

B) Ümumi malların içində hər növə düşən xüsusi çəki

C) Yeni malların hesabına təlabatın təmin edilməsi

D) Müəyyən dövr ərzində mal çeşidindən istifadə göstəricisi

E) Müxtəlif çeşid qrupları arasındakı yaxınlıq
Bazar şəraitinə uyğun olaraq mal çeşidlərinin səmərəliliyini və davamlılığını təyin etmək üçün periodik olaraq, çeşidlərin analızi aparılır.Harmoniklik, yəni çeşidlər arasındakı yaxınlıq-çeşidlərin keyfiyyət xarakteristikasını təmin edir.
Ədəbiyyat: С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 54
28) Tibbi texnika istehsalına verilən lisenziyanın müddəti nə qədərdir?
A) 7 il

B) 10 il


C) 5 il

D) 8 il


E) 3 il
Müxtəlif növ fəaliyyətlərin lisenziyalaşdırılmasına aiddir: tibbi texnika istehsalı, tibbi texnikaya texniki xidmət, tibbi təyinatlı malların satışı üzrə fəaliyyət. Tibbi texnika istehsalına verilən lisenziyanın müddəti 5 ildir.
Ədəbiyyat: С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 88
29) Risk dərəcəsinə görə mallar neçə sinfə bölünür?
A) 2

B) 3


C) 4

D) 6


E) 5
Potensial risk dərəcəsinə görə tibbi malların istiqamətlənmiş təsnifatı belədir: aşağı risk dərəcəli mallar, orta risk dərəcəli mallar, yüksəlmək üzrə olan mallar və yüksək risk dərəcəsinə malik mallar.
Ədəbiyyat: С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 51
30) Anbarın zirzəmisində temperatur və rütubətə nəzarət etmək üçün qoyulmuş cihazlar yerdən hansı hündürlükdə yerləşdirilməlidir?
A) 1,0-1,2 m

B) İstənilən (fərqsiz)

C) 0,8-1 m

D) 1,5-1,7 m

E) 1,8-1,9 m
Anbarın zirzəmisində temperatur və rütubətə nəzarət edilməlidir. Bu parametrlər periodik yoxlanmalıdır. Bu məqsədlə anbar termometr, hiqrometrlə təmin edilməli, cihazlar yerdən 1,5-1,7 m hündürlükdə, qapıdan 3 m aralıda yerləşdirilməlidir.
Ədəbiyyat: С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 124
31) 5 % -li spirtli yod məhlulu necə saxlanılmalıdır?
A) Dəmir qablarda

B) Aşağı temperaturda

C) Plastmas qablarda

D) İşıqdan qorunan yerdə

E) Nəmli yerdə
Dərmanların xarab olmasının qarşısını almaq üçün onları xarici mühitin təsirindən qorumaq zəruridir.Yod məhlulu işığa həssas olduğu üçün narıncı şüşələrdə və işıqdan mühafizə olunan şkaflarda saxlanılmalıdır.
Ədəbiyyat: A.İ.Rüstəmov “Əczaçılıq işinin təşkili”. Bakı 1998. Səh 195
32) Brilliant yaşılı hansı əczaçılıq əmtəə qrupuna daxildir?
A) Qoxulu dərman vasitələrinə

B) Partlayıcı dərman vasitələrinə

C) Boyayıcı dərman vasitələrinə

D) Suyu udan dərman vasitələrinə

E) İşıqdan parçalanan dərman vasitələrinə
Bəzi dərman madələri var ki, onlar rəngləyici xüsusiyyətlərə malikdir. Brilliant yaşılı da bu siyahıya daxildir. O, başqa dərmanlardan ayrı, xüsusi şkaflarda saxlanılır.
Ədəbiyyat: A.İ.Rüstəmov “Əczaçılıq işinin təşkili”. Bakı 1998. Səh 198
33) Aşağıda göstərilən tələblərdən hansı sarğı materialına qoyulmur?
A) Sürüşkənlik qabiliyyətinə malik olması

B) Orqanizm üçün təhlükəsiz olması

C) Davamlı və elastik olması

D) Dərman vasitələri ilə əlaqədə olduqda parçalanma qabiliyyətinə malik olmaması

E) Yüksək hiqroskopikliyə malik olması
Sarğı materiallarının hiqroskopikliyini, davamlı olmasını, mikrob və toksinlərin qarşısını alamasını, orqanizmin intoksikasiyasiyasını azaltmasını nəzərə alaraq, tibbdə geniş istifadəsi mümkündür.
Ədəbiyyat: С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. səh 252
34) Bu funksional xüsusiyyətlərdən hansı rezin məmulatlara aid edilmir?
A) Elastiklik

B) Hermetiklik

C) Sterilizasiyaya və dezinfeksiyaya dözümlülük

D) Dağılmaya davamlılıq

E) Bərklik
Rezin məmulatlara qoyulan tələblər bunlardır: mexaniki sınaqlar- deformasiyalar (elastiklik), temperatura davamlılıq, hermetiklik, tez xarab olmamaq sınağı.
Ədəbiyyat: С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. səh 194
35) Rezin məmulatlar üçün sterilizasiyanın hansı növləri tətbiq edilir?
A) Antiseptik maddədə saxlamaqla kimyəvi sterilizasiya

B) Sterilizasiya tələb olunmur

C) Avtoklavlaşdırma

D) Avtoklavlaşdırma, suda qaynadılma, kimyəvi sterilizasiya

E) Suda qaynadılma
Rezin məmulatlar kifayət qədər böyük temperatur intervalında yüksək elastiki deformasiyaya az malik olan polimer materiallardır. Onları sterilizasiya etmək üçün avtoklavlaşdırma, 40-50 dərəcədə suda qaynadılma və kimyəvi sterilizasiyadan istifadə olunur.
Ədəbiyyat: Ш.А. Джаббарова, Н.А. Азиззаде, “Понятие о товарах аптечного ассортимента и их классификация”. Баку 2003. Cтр. 12
36) Aşağıda qeyd olunan dərman vasitələrindən hansı oda təhlükəli və partlayıcıdır?
A) Bitner balzamı

B) Gümüş nitrat

C) Çaytikanı yağı

D) Kalium permanqanat

E) Hidrogen peroksid
Kalium permanqanat asan alovlanan və partlama ehtimalı olan dərmanlar sırasına aiddir. Bu səbəbdən o, möhkəm bağlanmış qablarda, sərin yerdə saxlanılır.
Ədəbiyyat: A.İ.Rüstəmov “Əczaçılıq işinin təşkili”. Bakı 1998. Səh 198
37) Bunlardan hansı sovrulmayan sintetik tikiş materiallarına aid deyildir?
A) Kollagen

B) Poliefirlər

C) Poliamidlər

D) Poliolefinlər

E) Polidioksanon
Polidioksanon- monofilament sovrulan tikiş materialıdır. O yumşaq, elastik və bir lifli olmaqla yaranın kənarlarını möhkəm tutmaqla uzun müddət ərzində sovrulur.
Ədəbiyyat: С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 224
38) Bunlardan hansı sovrulan tikiş materialına aid deyildir?
A) Vikril

B) Kollagen

C) Ketqut

D) Polisorb

E) İpək
İpək sovrulmayan tikiş materialı sayılır. O, ipəkqurdundan alınır, xüsusi təmizləmədən sonra ip kimi işlədilir. Onun antiseptikləri az sovurduğuna baxmayaraq, böyük elastikliyə və davamlı tikişlər qoyduğuna görə tibbdə işlədilməsi məqsədəuyğun hesab edilir.
Ədəbiyyat: С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 224
39) Tuberkulin şprisləri hansı həcmdə buraxılır?
A) 2,5 ml

B) 2 ml


C) 5 ml

D) 0,5 ml

E) 1 ml
Dövlət standartlarının tələblərinə uyğun olaraq, tuberkulin şprisləri ancaq 1 ml həcmində buraxılır.
Ədəbiyyat: С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 239
40) Aşağıda göstərilənlərdən hansı cərrahi alətləri daha düzgün xarakterizə edir?
A) Tibbi personalın müalicə-diaqnostik prosesinin keçirilməsini yüngülləşdirir

B) Orqanizmdə enerji çevrilməsinin hər hansı bir növünü həyata keçirir.

C) Xəstənin müalicə- diaqnostik və bərpaolunma prosesini yüngülləşdirmək üçün istifadə edilir.

D) Orqan və toxumalarda manipulyasiyanı həyata keçirir

E) Orqanizmin vəziyyəti haqqında informasiya verir
Cərrahi alətlər canlı və cansız orqanizmdə hər hansı əməliyyatı həyata keçirmək məqsədilə texnoloji proseslərdən alınır və onların mürəkkəblik dərəcəsindən asılı olaraq (istehsalat prosesində) orqan və toxumalara mexaniki təsir göstərməklə cərrahi manipulyasiyaların aparılması üçün tətbiq edilir.
Ədəbiyyat: С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 203
41) Rezin məmulatlarda rütubətin qorunub saxlanması üçün ərazidə hansı maddə saxlanılmalıdır?
A) Ammonium xlorid məhlulu

B) Formalin məhlulu

C) Karbol turşusunun 2%-li sulu məhlulu

D) Hər hansı qələvi məhlulu

E) Xloramin B
Ərazidə rezin məmulatları daha düzgün saxlamaq üçün onlar aqressiv maddələrdən- ammonium xlorid, formalin, turşu və qələvi məhlullarından və xloramin B-dən izolə olunmalıdırlar.
Ədəbiyyat: С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 125
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə