Eğitim Bilimleri ÖĞretiM İlkeYüklə 0,72 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix08.09.2018
ölçüsü0,72 Mb.
#67656


Eğitim Bilimleri

ÖĞRETİM İLKE

ve

YÖNTEMLERİÖnce

biz sorduk

80 Soruda

SORU


2

1

08

kpss


Tamamı Çözümlü

SORU


BANKASI

Güncellenmiş

Yeni

Baskı


64


Komisyon

KPSS Eğitim Bilimleri Soru Bankası

Öğretim İlke ve Yöntemleri

ISBN  978-605-318-855-1 

Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

 

© Pegem AkademiBu kitabın basım, yayım ve satış hakları

Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.

Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,

kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt

ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.

Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.

Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında

yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları

satın almamasını diliyoruz.

10. Baskı: 2017, Ankara

Yayın - Proje: Ümit Dilaver

Dizgi-Grafik Tasarım: Hilal Sultan Coşkun

Türkçe Redaksiyon: Ümit Dilaver

Kapak Tasarım: Gürsel Avcı

Baskı: Vadi Grup Ciltevi A.Ş.

İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 2284 Sokak No:105

Yenimahalle/ANKARA

(0312 394 55 91)

Yayıncı Sertifika No: 14749

Matbaa Sertifika No: 26687İletişim

Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay/ANKARA

Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51

Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60

Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08

Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38

Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60

İnternet:www.pegem.net

E-ileti: pegem@pegem.netÖN SÖZ

“Bir öğretmen ebediyete hükmeden insandır. Tesirlerinin nerede biteceği asla bilinemez.”

 

   


 

 

  

 

  

Henry AdamsDeğerli Öğretmen Adayları,

Kendini eğitime ve öğretime adamanın kutsallığını yaşamak için çıktığınız bu yolda iyi bir 

başlangıç yapmak ve mutlu yarınlara ulaşmak için ilk adım çalışmaya karar vermeniz ve 

doğru bir şekilde çalışmaya başlamanızdır. Bu doğrultuda hazırladığımız yayınlarımızla sizi 

en uygun şekilde amacınıza ulaştırmayı hedefliyoruz.

Sınavda başarılı olabilmeniz için;

•  yeterli bilgi düzeyine, 

•  çok sayıda soruyu anlayarak ve

•  hızlı bir şekilde cevaplama becerisine sahip olmanız gerekmektedir. 

Bu özellik göz önünde bulundurularak;

•  sınav formatına uygun sorular,

•  ayrıntılı çözümler,

•  konu bilgisi ve genel bilgi düzeyinizi ölçen testler 

hazırlanmıştır.

Uzun bir çalışma ve yoğun bir emeğin ürünü olan bu kitabın size ihtiyacınız olan faydayı 

sağlayacağına ve sizi KPSS’de başarıya ulaştıracağına inanıyoruz.

Kitapta yer alan sorularla ilgili öğrenmek istediğiniz herhangi bir şey olur ise  

pegem@pegem.net adresine e-posta göndermeniz yeterli olacaktır. Sorunuz en kısa sürede 

yazarlarımız tarafından mutlaka cevaplandırılacaktır.

Bu ülkenin geleceğinin teminatı olan gençleri yetiştirme gibi kutsal bir meslek olan 

öğretmenlik hayatınızda başarılar dileriz…

 

      Pegem AkademiÖn Söz....................................................................................................................................................................................................iii

İçindekiler ............................................................................................................................................................................................... vÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

Öğretim İlkeleri .................................................................................................................................................................................3

Temel Kavramlar ve Öğretim Stratejileri ...........................................................................................................................................8

Öğretim İlkeleri, Temel Kavramlar ve Öğretim Stratejileri ..............................................................................................................13

Öğrenme - Öğretim Yaklaşım Kuram ve Modelleri - 1 ...................................................................................................................18

Öğrenme - Öğretim Yaklaşım Kuram ve Modelleri - 2 ...................................................................................................................24

Öğrenme - Öğretim Yaklaşım Kuram ve Modelleri - 3 ...................................................................................................................29

Öğrenme - Öğretim Yaklaşım Kuram ve Modelleri - 4 ...................................................................................................................35

Öğrenme - Öğretim Yaklaşım Kuram ve Modelleri - 5 ...................................................................................................................40

Öğretim Yöntemleri - 1 ...................................................................................................................................................................45

Öğretim Yöntemleri - 2 ...................................................................................................................................................................51

Öğretim Yöntemleri - 3 ...................................................................................................................................................................56

Öğretim Teknikleri - 1 .....................................................................................................................................................................61

Öğretim Teknikleri - 2 .....................................................................................................................................................................66

Öğretim Teknikleri - 3 .....................................................................................................................................................................71

Öğretim Teknikleri - 4 .....................................................................................................................................................................76

Aktif Öğretim Teknikleri - 1 .............................................................................................................................................................81

Aktif Öğretim Teknikleri - 2 .............................................................................................................................................................86

Aktif Öğretim Teknikleri - 3 .............................................................................................................................................................91

Kavram Öğretim Teknikleri .............................................................................................................................................................97

Öğrenme Stilleri ...........................................................................................................................................................................103

Düşünme Türleri ...........................................................................................................................................................................108

Öğrenme Stilleri ve Aktif Öğretim Teknikleri ................................................................................................................................. 113

Öğretim İlkeleri - Stratejiler Modeller - Tarama 1 .......................................................................................................................... 118

Öğretim İlkeleri - Stratejiler Modeller - Tarama 2 ..........................................................................................................................123

Öğretim İlkeleri - Stratejiler Modeller - Tarama 3 ..........................................................................................................................128

İ Ç İ N D E K İ L E Rvi

Deneme - 1 ..................................................................................................................................................................................133

Deneme - 2 ..................................................................................................................................................................................139

Deneme - 3 ..................................................................................................................................................................................145

Deneme - 4 ..................................................................................................................................................................................151

Deneme - 5 ..................................................................................................................................................................................157

Deneme - 6 ..................................................................................................................................................................................163

Deneme - 7 ..................................................................................................................................................................................168

Deneme - 8 ..................................................................................................................................................................................173

Deneme - 9 ..................................................................................................................................................................................179

Deneme - 10 ................................................................................................................................................................................185

Cevap Anahtarı ............................................................................................................................................................................191
Ö Ğ R E T İ M 

İ L K E  V E 

Y Ö N T E M L E R İ
Öğretim İlkeleri

1

3Ö Ğ R E T İ M   İ L K E   V E   Y Ö N T E M L E R İ

1. 

Öğrencinin öğretim sürecinde, gelişiminin her 

boyutuyla ele alınması önemli görülür. Bilişsel, 

duyuşsal, devinişsel, ruhsal, sosyal vb. alanlarda 

öğrenci gelişimi sağlanmalıdır.

Buna göre, bireyin dengeli ve uyumlu olarak yetiş-

mesinde  tüm  yönlerinin  geliştirilmesi  gerektiğini 

savunan öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyallik 

B) Bütünlük 

C) Aktüalite

 

 

D) Aktivite E) Açıklık

2. 

Ali, beden eğitimi dersinde öğrendiği hareketlerle 

sağlıklı yaşama önem vermeye başlamıştır. Düzenli 

olarak günlük yaşamında bu hareketlerle aktif ve 

sağlıklı yaşam alışkanlığı geliştirmiştir.

Bu durum aşağıdaki öğretim ilkelerinin hangisinin 

sonucudur?

A)  Hayatilik

B)  Hedefe uygunluk

C)  Somuttan soyuta

D)  Etkin katılım

E)  Güncellik3. 

Sosyal bilgiler dersinde “Birey ve Toplum” öğrenme 

alanı ile ilgili etkinlikler sırasında “Vatandaşlık 

görevlerimizi ne kadar etkili yerine getirebiliyoruz?” 

sorusu ekseninde yapılan bir tartışmada bir 

yandan öğrencileri özgün görüşlerini söylemeye 

teşvik ederken diğer yandan söz alma, söz 

kesmeme, konu dışına çıkmama, görüşlere saygı 

gibi kuralların uygulanmasına da gayret gösteren 

bir öğretmenin aşağıdaki öğretim ilkelerinden 

hangisinin gereklerini yerine getirdiği söylenebilir?

A)  Sosyallik

B)  Bütünlük

C)  Etkin katılım

D)  Güncellik

E)  Ekonomiklik4. 

Canan Öğretmen, aktif katılım ilkesine uygun 

davranarak kalıcı öğrenmeler sağlamak istemektedir.

Buna göre Canan Öğretmen, aşağıdakilerden han-

gisini yaparsa bu amacına uygun davranmış olur?

A)  Yaptığı gösteri deneyini öğrencilerin dikkatlice 

izlemelerini sağlamak

B)  Konuları bireysel ya da grup hâlindeki öğrencilere 

dönemin başında dağıtıp belirli bir sürede 

anlatmalarını istemek

C)  Konuyu sunarken CD, video vb. görsel 

materyallerden yararlanmak

D)  Tepegözle şekil ve şemaları yansıtıp konuyu 

ayrıntılı anlatmak

E)  Öğrencilerin bireysel ya da grupça çalışmalarını 

sağlamak


5. 

Edebiyat öğretmeni Merve, dersi anlatırken yanlış 

anlaşılacak, farklı anlamlara gelecek cümleler 

kullanmaktan kaçınmakta ve Türkçeyi çok iyi 

kullanmaya dikkat etmektedir.

Buna  göre,  Merve  Öğretmen,  edebiyat  dersinde 

hangi öğretim ilkesini temel almaktadır?

A) Açıklık 

B) Bütünlük 

C) Aktüalite

 

 

D) Bilinenden bilinmeyene E) Sosyallik

6. 

“Evrensel ahlak yasası yoktur.” görüşüyle ilgili 

olarak felsefe öğretmeni Görkem, öğrencilerini bir 

panele götürür. Bu panelin sonunda öğrenciler hem 

felsefi bir görüşü, hem panel ortamını hem de bu tür 

etkinliklerde nasıl davranmaları gerektiğini öğrenirler.Buna göre Görkem Öğretmen, bu etkinlikte hangi 

öğretim ilkesini kullanmıştır?

A) Ekonomiklik 

B) Güncellik 

C) Etkin katılım

 

 

D) Somuttan soyuta E) Açıklık

7. 

Okul öncesinde Işık Öğretmen, öğrenmeyi ilgi çekici, 

zevkli ve kalıcı kılmak için öğrencilerine oyun, drama 

gibi etkinlikler yaptırarak, “Yaptıklarımızı öğreniriz, 

oysa işittiklerimizi unutabilir, gördüklerimizi de 

hatırlamayabiliriz.” görüşünü uygulamaya geçirmiştir.Buna göre okul öncesi öğretmenin kullandığı öğre-

tim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Bilinenden bilinmeyene

B)  Somuttan soyuta

C)  Aktüalite

D)  Bütünlük

E)  İş - aktivite - etkin katılım8. 

Sınıf öğretmeninin “demokrasi” kavramını anlatmak 

için önce sınıfta sınıf başkanlığı seçimini 

yaptırması, bunu yaparken de demokrasinin tüm 

özelliklerini uygulamaya koyması ve bu etkinliğin 

sonunda öğrencilerin demokrasi kavramını 

anlamalarını sağlaması hangi öğretim ilkesini 

kullandığını gösterir?

A)  Somuttan soyuta

B)  Bilinenden bilinmeyene

C)  Açıklık

D)  Ekonomiklik

E)  Aktüalite
Öğretim İlkeleri

1

49. 

Öğrenme öğretme sürecinde öğrenme 

sorumluluğunun öğrencide olmasına, öğrencinin 

tüm ilgi ve yeteneklerini sergilemesine, potansiyelini 

açığa çıkarmasına imkân verilerek üst düzey zihinsel 

becerilerin gelişimi, sorumluluk alma, bağımsız 

düşünme, kararlılık, öz güven, öz denetim gibi 

kazanımlara ulaşılması sağlanabilir.Yukarıda  verilen  amaçlara  ulaşılması  hangi  öğre-

tim ilkesinin kullanılmasına bağlıdır?

A) Aktivite 

B) Aktüalite 

C) Bütünlük

 

 

D) Öğrenciye görelilik E) Sosyallik

10. 

Yeni öğrenmelerin kolaylaştırılmasıyla birlikte 

bilginin transferine de imkân sunan, öğretim 

etkinliklerine öğrencinin ne bilmediğinden çok 

ne bildiğini dikkate alarak başlayan bir öğretmen, 

aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisini kullanır?

A)  Basitten karmaşığa

B)  Bilinenden bilinmeyene

C)  Aktivite

D)  Aktüalite

E)  Somuttan soyuta11. 

-  Ders kitaplarının başında “kavram haritaları”nın 

kullanılması

-  İlköğretimde, fizik, kimya, biyoloji, teknoloji dersleri-

nin bir araya getirilerek fen ve teknoloji dersi adı al-

tında okutulması

-  Engelliler  haftasında,  müzik  öğretmeninin  konuyla 

ilgili  şarkı  öğretmesi,  Türkçe  öğretmeninin  tartışma 

yaptırması,  resim  öğretmeninin,  konuyla  ilgili  resim 

yaptırmasıTüm bu özellikleri kapsayan öğretim ilkesi aşağı-

dakilerden hangisidir?

A)  Açıklık

B)  Basitten karmaşığa

C)  Bilinenden bilinmeyene

D)  Yakından uzağa

E)  Bütünlük12. 

“Yeni gelişmeler ışığında problemlerin çözümünde 

etkili olan bilgiler çözüm noktasında ihtiyacı 

karşılayacak nitelikte değilse o bilgi artık doğruluk 

değerini yitirir. Bu açıdan mutlak, evrensel, 

değişmeyen bilgiden çok bilginin değişebileceği 

esastır.”

, görüşünü benimseyen çağdaş 

öğretim kuramlarına göre hangi öğretim ilkesi 

eleştirilmektedir?

A)  Bilgi ve becerileri güvence altına alma

B)  Bütünlük

C)  Otoriteye itaat ve özgürlük

D)  Yaşama yakınlık

E)  Ekonomiklik13. 

“Öğrencilerin gerçek yaşamla yüzleşmeleri, içinde 

bulundukları durum ve olayların, zamana uygun 

olması amaçlanmaktadır. Böylelikle öğretim sürecinde 

bireylerin gerçek yaşamdan kopmalarının önüne 

geçilmesi amaçlanır.”Buna  göre,  yaşam  boyu  öğrenmede  de  temel 

alınan öğretim ilkeleri aşağıdakilerden hangisidir?

A)  İşlevsellik - aktüalite

B)  Sosyallik - güncellik

C)  Ekonomiklik - ayanilik

D)  İşlevsellik - bütünlük

E)  Güvence altına alma-aktüalite14. 

Sosyal bilgiler dersinde “İnsanlar-Yerler-Çevreler” 

öğrenme alanı üniteleri 4. sınıftan 7. sınıfa doğru 

“Yaşadığımız Yer-Bölgemizi Tanıyalım-Ülkemizde 

Nüfus-Yeryüzünde Yaşam” şeklinde düzenlenmiştir.

Sosyal bilgiler dersinde ünitelerin bu şekilde sıra-

lanması aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisi ile 

ilgilidir?

A)  Bilinenden bilinmeyene

B)  Basitten karmaşığa

C)  Yakından uzağa

D)  Kolaydan zora

E)  Somuttan soyuta
Öğretim İlkeleri

1

515. 

Türkiye’nin bölgelere göre fiziki yapısıyla ilgili 

verilecek bilgilerde, harita ve görsel araç gereçleri 

kullanarak dersini anlatan Gönül Öğretmen, hangi 

öğretim ilkesini temel almıştır?

A)  Ekonomiklik

B)  Açıklık

C)  Somuttan soyuta

D)  Bütünlük

E)  Bilinenden bilinmeyene16. 

Öğrenme-Öğretme sürecinde;

 - Belli bir etkinlikte birçok kazanımın amaçlanması

 - Zamanın etkin kullanımı

 - Uygun yöntem ve tekniğin seçilerek az emekle 

hedefe ulaşılması

 - Eldeki imkânların ihtiyaca göre düzenlenip 

organize edilmesi

 - Araç - gereç kullanımıyla kısa sürede birden çok 

kazanıma ulaşılmaya çalışılması,

aşağıdaki  öğretim  ilkelerinden  hangisinin 

uygulanmasına dönüktür?

A)  Ekonomiklik

B)  Bütünlük

C)  Açıklık

D)  Somuttan soyuta

E)  Bilgi ve becerileri güvence altına alma17. 

Öğrenen merkezli program tasarımını temel 

alan çocuk merkezli, yaşantı merkezli, hümanist 

tasarımlarda her öğrencinin ilgi, yetenek, zekâ 

seviyesi, fizyolojik ve ruhsal özellikleri bakımından 

birbirinden farklı olduğunu kabul ederek programlar 

düzenlenir.

Buna  göre,  bu  program  tasarımlarında  temel  alı-

nan öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Aktüalite

B)  Öğrenciye görelik

C)  Sosyallik

D)  Açıklık

E)  Bütünlük18. 

Bir sınıf öğretmeni ders başında “Birazdan gruplar 

hâlinde farklı çalışmalar yapabileceğimiz çalışma 

köşeleri oluşturacağız, herkes hangi çalışma 

köşesinde çalışmak istediğini seçebilecek. Seçtiği 

köşede konu ile ilgili düşüncelerini yazılı, görsel çeşitli 

şekillerde nasıl yansıtabileceğine grupça sizler karar 

vereceksiniz. Ancak bu süreçte sizden istediğim 

grupla çalışma kurallarına uymanız ve verdiğim 

sürede çalışmanızı tamamlamanızdır.” açıklamasını 

yapmıştır.

Bu açıklama aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisi 

ile daha fazla ilişkilidir?

A)  Bütünlük

B)  Yaşama yakınlık

C)  Açıklık (ayanilik)

D)  Güncellik

E)  Sosyallik19. 

Bir sınıf öğretmeninin matematik dersinde 

çıkarma işlemi öğretiminde önce tek sonra iki 

basamaklı sayılarla işlemler yaptırması sonra 

“onluk”


 bozarak yapılan çıkarma işlemlerine 

geçmesi aşağıdaki öğretim ilkelerinden 

hangisinin gereğidir?

A)  Bilinenden bilinmeyene

B)  Basitten karmaşığa

C)  Güncellik

D)  Bütünlük

E)  Sosyallik20. 

Dersini belirlenen sürede bitiremeyen öğretmenin 

derslerinde konunun dışına çıktığı, gereksiz örnekler 

verip sohbetler yaptığı tespit edilmiştir.Bu durum öğretmenin hangi öğretim ilkesi ile çe-

liştiğini gösterir?

A) Hedefe görelilik  B) Sosyallik  C) Yaşama yakınlık

 

                     D) Aktüalite       E) Somuttan soyuta
Öğretim İlkeleri

ÇÖZÜMLER


6

1. 

Öğrencinin tüm yönleriyle gelişmesini eğitimde temel alan 

hatta öğrenciyi yönlendirirken tüm bu özelliklerine dikkat 

edilmesi gerektiğini de savunan öğretim ilkesi bütünlüktür. 

Sosyallik: Toplumsal değerlerin aktarımı ve sosyalleşme 

sürecinin  gerçekleştiği  aşamadır.  Aktüalite:  Konuların 

güncel olaylar ve sorunlarla ilişkilendirilerek aktarılması-

dır. Aktivite: Yaparak yaşayarak öğrenciyi sürece katarak 

öğrenmedir. Açıklık: Süreçte açık net anlaşılır bir dil kul-

lanmadır.Cevap B

2. 

Öğretim sürecinde elde edilen bilgilerin gerçek yaşamda 

kullanılması,  yaşama  uyarlanması  hayatilik  -  işlevsellik, 

yaşama yakınlıktır. Öğrenci beden eğitimi dersinde öğren-

dikleriyle  sağlıklı  yaşamaya  başlamıştır.  Çağdaş  eğitim 

anlayışında okul yaşamın kendisidir. Bu nedenle de öğ-

rencinin ihtiyaç duyacağı, kullanılabilir bilgiler verilmelidir.

Cevap A

3. 

Bireyin kurallara uyarken kendi kararlarını alabilme, kendi 

kendini yönetme, hür karar verme mutluluğu ve sorumlu-

luğu da okulun görevleri arasındadır. Bu da otoriteye itaat 

ederken özgür olmadır. Yani sosyalliktir. Sosyalleşme sü-

recinde kurallara uymanın önemi otoriteye itaattir. Bireyin 

kurallara  uyarken  kendi  kararlarını  alabilmesi  ve  bunun 

sorumluluğunu taşıması özgürlüktür.Cevap A

4. 

Öğrencilerin bireysel ya da grupça çalışmalarını sağlamak 

onların  aktif  katılımını  yaparak  yaşayarak  öğrenmelerini 

desteklemektedir. Oysa diğer seçeneklerde ya öğretmen 

aktif ya da öğretmenin etkinliğinde ezber yapılmaktadır.

Cevap E

5. 

Öğretmenin  dersini  anlatırken  açık,  net,  anlaşılır  bir  dil 

kullanması  açıklık  ilkesini  temel  alması  gerekmektedir. 

(Ayrıca açıklık ilkesi öğretmenin dersini işlerken materyal- 

araç gereç kullanması olarak da tanımlanır.)

Cevap A

6. 

Görkem Öğretmen, aynı anda birçok kazanımın gerçek-

leşmesini  sağladığından  dolayı  ekonomiklik  ilkesini  kul-

lanmıştır. En az maliyetle en kısa sürede en fazla davra-

nış değişikliğine ulaşmak ekonomiklik ilkesidir. 

Cevap A

7. 

Oyun - drama gibi etkinlikler öğrencinin aktif katılımıyla, 

yaparak  yaşayarak  öğrenmesidir.  Dolayısıyla  öğrenci 

öğrenme  ortamında  aktif  rol  alır,  öğrenme  sorumluluğu-

nu üstlenir. Bu da etkin katılım ilkesidir. Kişi ne kadar çok 

duyu organını kullanarak öğrenmeye katılırsa öğrenmeler 

de o kadar kalıcı olur.

Cevap E

8. 

İlkokuldaki  öğrenci,  somut  işlem  dönemindedir.  Demok-

rasi  kavramını  gelişim  özelliği  gereği  somutlaştırmalıdır. 

Bu amaçla öğretmen, demokrasiyi önce uygulamalı ola-

rak sınıf başkanı seçiminde gösterir, sonra da demokrasi 

kavramını bu yaşanmışlık üzerinden anlatır.Cevap A

9. 

Öğrencinin  etkin  katılımda  bulunarak  hem  bilişsel  hem 

devinişsel bilgi ve becerilerinin öğrenilmesinde, öğrenilen-

lerin nitelik ve kalıcılığının arttırılmasında, yaparak yaşa-

yarak öğrenme çok önemlidir.

Cevap A

10. 

Yeni öğrenmelerle, ön öğrenmeler arasında ilişki kurarak 

etkili  ve  kalıcı  öğrenmelerin  gerçekleşmesini  amaçlayan 

öğretmen, bilinenden bilinmeyene ilkesini kullanır. Ayrıca 

bilginin transferi yeni öğrenmeleri kolaylaştırmaktadır. Bu 

da bilinenden bilinmeyene ilkesinin özelliğidir.Cevap B


Öğretim İlkeleri

ÇÖZÜMLER


7

11. 

Konunun  önce  bütününün  ön  örgütleyicilerle  verilmesi, 

somut işlem dönemindeki dünyayı bütün olarak algılayan 

öğrenciye derslerin bütünleştirilerek verilmesi ve merkez-

deki  temanın  tüm  derslerle  ilişkilendirilerek  ele  alınması 

öğretim ilkelerinden “bütünlük” ile ifade edilir.Cevap E

12. 

Öğretim sürecinde amaç, seçilmiş birtakım bilgilerin tam 

ve eksiksiz olarak öğrencilere aktarımını temel alan ge-

leneksel  eğitim  anlayışları  bu  bilgilerin  ezberlenmesini 

savunmaktadır.  Oysa  çağdaş  eğitim  paragrafta  olduğu 

gibi buna karşı çıkmakta, “bilgilerin değişebilirliğini” kabul 

etmektedir. Bu nedenle de geleneksel eğitimin öğretim il-

kelerinden olan “bilgi ve becerileri güvence altına alma” 

eleştirilmektedir.

Cevap A

13. 

Bireylerin  gerçek  ve  güncel  durumlara  ilişkin  bilgilerin 

edinmesini  temel  alan  yaşam  boyu  öğrenme  yaşama 

yakınlık ve aktüalite ilkesini temel alır. Öğrencinin ihtiyaç 

duyacağı yararlı ve kullanılabilir bilgilerin öğrenilmesi iş-

levsellik, öğretim sürecinde öğretilecek konuların güncel 

olaylarla ve sorunlarla ilişkilendirilmesi ise aktüalitedir.

Cevap A

14. 

İşlenmekte  olan  konularla  ilgili  örneklerin,  problemlerin, 

olayların zaman ve mekân açısından yakından uzağa bir 

düzen izleyerek ele alınması yakından uzağa ilkesidir. Cevap C

15. 

Verilmek  istenilen  kazanımların,  görsel  araç  gereçlerle 

iletilmesi yanlış ya da eksik anlama riskini ortadan kaldı-

rır. Anlatım yapılırken materyal kullanmak açıklık ilkesidir. 

Açık- net anlaşılır bir dille dersi anlatmak açıklık ilkesi ol-

duğu gibi, öğretmenin dersini sunarken araç-gereç mater-

yal kullanması da açıklık ilkesidir. 

Cevap B

16. 

Öğrenme  faaliyetlerinin  en  kısa  zamanda  en  az  maliyet 

ve  emekle  gerçekleştirilmesine  imkân  veren  ilke  ekono-

mikliktir. 

- Zamanı etkin kullanma

-  Öğrenci özelliklerine uygun etkinlikleri seçip uygula-

ma 

-  Uygun  yöntem  tekniği  seçerek  az  emekle  hedefe ulaşma

-  Belli bir etkinlikle birçok kazanımı amaçlama ekono-

miklik ilkesidir.

Cevap A

17. 

Öğrencinin  merkeze  alınmasını,  fizyolojik  ve  ruhsal  ba-

kımdan farklı olduğunu ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 

yetiştirilmeleri  gerektiğini  savunan  program  tasarımlarını 

“öğrenci”yi  temel  aldığından  “öğretimi  bireyselleştirme” 

öğretim ilkesi temel alınmıştır.Cevap B

18. 

Çocukların  anne,  baba,  öğretmenler,  kurallar,  yasalar, 

gelenekler gibi güçleri tanıyıp bunlara saygı göstermesini 

sağlayan bu öğretim ilkesinde, öğrenci zorunlu olan dav-

ranışı onaylar, seçer ve davranışa uyum sağlar. Dolayısıy-

la öğrenci kendine sunulanı seçer, yaptığı seçime de uyar. 

Bu da otoriteye itaat ve özgürlük ilkesidir.

Cevap E

19. 

Öğrenilmesi  istenilen,  davranış  gerçekleştirilirken  önce 

basit,  sonra  üzerine  eklenerek  daha  karmaşık  ve  daha 

çok davranışa gidilmektedir. Bu ilkede, öğrenme öğretme 

sürecinde içerik kademeli olarak kolaydan zora doğru dü-

zenlenir.Cevap B

20. 

Öğretmen dersin hedefinin dışına çıkarak gereksiz örnek-

ler vermiş, sohbetler yapmıştır. Bu nedenle de program-

lanan sürede dersini bitirememiş, hedefe görelilik ilkesine 

aykırı davranmıştır.

Cevap ATemel Kavramlar ve Öğretim Stratejileri

2

8Ö Ğ R E T İ M   İ L K E   V E   Y Ö N T E M L E R İ

1. 

Öğrencilerin kavramları anlamlı ve kalıcı bir 

şekilde öğrenebilmeleri için aşağıdakilerden 

hangisi en etkili olur?

A)  Olgularla, kavramları ilişkilendirme

B)  Konuyla ilgili kavramları liste hâline getirme

C)  Konunun ilke, kural ve genellemelerini belirleme

D)  Kavram listesini genelden özele doğru sıralama

E)  Yeni konu ile ön bilgiler arasında bağlantılar 

kurma

2. 

Seda Öğretmen gerçek yaşamdan örneklerle 

öğrencinin tanım ve genellemelere ulaşabilmesini 

sağlamakta, öğrencilerinde keşif ve merak duygusunu 

geliştirmekte, böylelikle problem çözebilen bireyler 

yetiştirmektedir.Buna göre, Seda Öğretmen hangi stratejiyi 

kullanmaktadır?

A) Sunuş 

B) Buluş 

C) Anlatım

 

 

D) Kuantum E) Araştırma inceleme

3. 

Sınıfında örümcek harita, zincir harita, balık 

kılçığı, zihin haritası, kavram çarkı gibi kavram 

ve bilgi haritaları kullanan bir öğretmen, aşağıda 

belirtilenlerden hangisini öncelikli şekilde 

hedeflemiş olabilir?

A)  Öğretilen bilgilerin pekiştirilmesi

B)  Farklı öğretme yollarını öğretme

C)  Öğrencilerin öğrenme güçlüklerini ve eksikliklerini 

belirleme

D)  Öğrencilerin sınıflama ve ilişkilendirme becerilerini 

geliştirme

E)  Öğrenmeyi kalıcı ve anlamlı hâle getirme4. 

Arşimet’in hamamda yıkanırken tasın suyun 

üstüne çıkmasıyla, bir anda “buldum buldum” 

diyerek suyun kaldırma kuvvetini bulması, 

Arşimet’in planlamaya gitmeden doğal bir 

ortamda problemin çözümünü birdenbire bulması 

buluş yoluyla öğretimin hangi boyutudur?

A)  Ön organize ediciler

B)  Açıklayıcı örgütleyici

C)  Yapılandırılmamış buluş

D)  Karşılaştırıcı örgütleyici

E)  Yapılandırılmış buluş5. 

Hedeflere ulaşmayı sağlayan ve yöntem seçimine 

yön veren genel yaklaşım örneği aşağıdakilerden 

hangisidir?

A)  Tam öğrenme

B)  Çoklu zekâ

C)  Programlı öğretim

D)  Araştırma - inceleme

E)  Örnek olay6. 

Psikoloji öğretmeni 10. sınıflarda, “Ruh sağlığı 

yerinde bir toplum için neler olmalıdır?” konusunda, 

öğrencilerin görüşlerini geliştirip ruh sağlığı yerinde 

bir toplum için neler yapılmalıdır diye bir konu 

vermiştir. Öğrencilerin de hem sınıf içi hem sınıf 

dışı etkinlikler yoluyla konu hakkında üst düzey 

deneyimlerde bulunmuşlardır.Buna göre psikoloji öğretmeninin kullandığı 

strateji ve yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Araştırma inceleme - Proje

B)  Buluş - Proje

C)  Sunuş - Anlatım

D)  Araştıma inceleme - Problem çözme

E)  Buluş - Problem çözme7. 

Gezi gözlem, ödev, bireysel çalışma, istasyon, 

konuşma halkası gibi bir yöntemi uygulamaya 

koyma şekli aşağıdakilerden hangisi ile 

tanımlanır?

A) Teknik 

B) Taktik 

C) Stil


 

 

D) Yöntem E) Strateji

8. 

Aşağıdaki durumlardan hangisi için araştırma-

inceleme stratejisinin kullanılması uygun 

değildir?

A)  Bilimsel yöntem süreciyle bilginin araştırılmasını 

sağlamak

B)  Bilimsel problem çözme basamaklarını kullanmayı 

öğretmek

C)  Uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme 

düzeyinde zihinsel beceriler kazandırmak

D)  Problemin gerçek hayatla ilişkilendirilmesini 

sağlamak

E)  Bilginin organize bir aktarımla anlamlandırılmasını 

sağlamakTemel Kavramlar ve Öğretim Stratejileri

2

99. 

Bir öğretmenin anlatımından sonra az sayıda 

sorudan oluşan test yapması, başka bir 

öğretmenin ise konuyu hikâyelerle ve bol 

örneklerle açıklayıp daha sonra öğrencilerinden 

farklı örnekler istemesi hangi temel kavramla 

ifade edilir?

A) Stil 


B) Taktik 

C) Teknik

 

 

D) Strateji E) Model

10. 

Neden-sonuç ilişkisi kurma, hipotez geliştirme 

ve bu hipotezleri doğrulama gibi bilimsel 

düşüncelere ait kazanımları amaçlayan araştırma-

inceleme stratejisi için düşünme yollarından 

hangisi kullanılmaz?

A)  Tümdengelim

B)  Analoji

C)  Tümevarım

D)  Yakınsak düşünme

E)  Hipotetik11. 

Aşağıdakilerden hangisi araştırma-inceleme 

stratejisinin avantajlarından biridir?

A)  Zamandan tasarruf sağlar.

B)  Sözlü iletişim becerilerini geliştirir.

C)  Anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirir.

D)  Problemin tartışma yöntemi ile sınıfta çözümünü 

sağlar.


E)  Bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini 

geliştirir.12. 

Sedef Öğretmen, Van’da coğrafya öğretmeni olarak 

görev yapmaktadır. Deprem konusunu anlatırken, 

Van’da olan depremi problem durumu olarak ele 

alır. “Van’da depremle nasıl mücadele edilir?” 

sorusunu tanımlamalarını sağlar. Problemin geçici 

çözümünü bulmaları için sorular sorarak verileri nasıl 

bulacaklarına rehber olur. Öğrenciler iş birlikli olarak 

verileri toparlarlar. Toplanan veriler karşılaştırılıp 

yorumlanır elde edilen veriler Sedef Öğretmen’in 

rehberliğinde tekrar değerlendirilip çözüm yolları 

üretilir ve uygulanır.Sedef Öğretmen’in “Deprem” konusunu anlatırken 

hangi strateji yöntem ya da tekniği kullanmıştır?

A)  Buluş

B)  Araştırma-inceleme

C)  Kuantum öğrenme

D)  Sunuş

E)  Tam öğrenme13. 

I. 


İlke ve genellemelere öğrenciler ulaşır.

II.  Merak, keşfetme ve içsel pekiştireçler önemlidir.

III.  Öğrenci yaparak yaşayarak öğrenir.

IV.  Olguların öğretiminde temel alınır.

V.  Örnek  olay  ve  tartışma  yöntemleri  ile  birlikte 

kullanılır.Buna göre buluş stratejisi ile ilgili olarak 

verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I 


B) II 

C) III 


D) IV 

E) V


14. 

Aristoteles “Bütün doğruysa, bütünün içindeki parça 

da doğrudur.” sözüyle kıyasın kuruculuğunu yaparken 

de, esasici felsefe bunu öğretim stratejisi hâline 

getirmiştir.

Buna göre Aristoteles hangi akıl yürütme biçimini 

ve stratejiyi temel alır?

A)  Hipotetik / Araştırma inceleme

B)  Tümevarım / Buluş

C)  Analoji / Araştırma inceleme

D)  Tümdengelim / Sunuş

E)  Örnek olay / Buluş15. 

Psikoloji öğretmeni Can dersinde “Öğrenme” 

konusunu anlatırken, önce konuyla ilgili kural ve 

genellemeleri verip bütünü görmelerini sağlar daha 

sonra öğrenme konusunu alt başlıklarıyla tek tek 

ayrıntısına kadar ele alır.Can Öğretmen, psikoloji dersinde aşağıdaki 

stratejilerden hangisini kullanmıştır?

A)  Araştırma-inceleme

B)  Sunuş

C)  Buluş

D)  Proje

E)  Örnek olay
Temel Kavramlar ve Öğretim Stratejileri

2

1016. 

-    Bilişsel örgütlemenin güçlendirilmesi: Yeni bilgi 

başta sunulan yapı içine yerleştirilmeye çalışılır.

-    Öğrenilecek yeni konunun sunumu: Bilgi genelden 

özele doğru sunulur.

-    Ön organize edicilerin sunulması: Yeni bilgi ile 

önceki bilgilerin ilişkilendirilmesini sağlayan 

açıklamalar veya kavram haritalarıdır.Yukarıda uygulama aşamaları verilen sunuş 

stratejisinin doğru sıralaması aşağıdakilerden 

hangisidir?

A)  Ön organize edicilerin sunumu / öğrenilecek 

yeni konunun sunumu / bilişsel örgütlemenin 

güçlendirilmesi

B)  Öğrenilecek yeni konunun sunumu / bilişsel 

örgütlemenin güçlendirilmesi / ön organize 

edicilerin sunumu

C)  Bilişsel örgütlemenin güçlendirilmesi / ön organize 

edicinin sunumu / öğrenilecek yeni konunun 

sunumu


D)  Ön organize edicilerin sunumu / bilişsel 

örgütlemenin güçlendirilmesi / öğrenilecek yeni 

konunun sunumu

E)  Bilişsel örgütlemenin güçlendirilmesi / öğrenilecek 

yeni konunun sunumu / ön organize edicinin 

sunumu


17. 

Konu merkezli program tasarımı ile öğrenen 

merkezli program tasarımının benzerlik ve 

farklılıklarını vurgulayıp örnekler veren program 

geliştirme öğretmeni hangi strateji içinde hangi 

ilkeyi kullanmıştır?

A)  Buluş - Yapılandırılmış buluş

B)  Sunuş - Açıklayıcı örgütleyici

C)  Sunuş - Karşılaştırıcı örgütleyici

D)  Buluş - İçsel pekiştireç

E)  Buluş - Yapılandırılmamış buluş18. 

I. 


İçerik temel kavramlar etrafında organize edilerek 

sunulur.


II.  Kavram yanılgıları engellenerek, bilgiyi aktarma 

ön plandadır.

III.  Temel amaç, bilginin anlamlandırılmasıdır.

IV.  Uzun  zaman  alabilir  ve  sınıf  dışı  çalışmalar 

gerektirebilir.

V.  Bilimsel yöntemle bilgi araştırılır, bireyin yaşama 

uygun gelişimi sağlanır.

Yukarıda sayılanlardan hangisi ya da hangileri 

sunuş yoluyla öğretim stratejisi için yanlıştır?

A) IV ve V 

B) I ve II 

C) II ve III

 

 

D) IV ve I E) I ve III

19. 

J. Locke’un dediği gibi insanlar dışarıdan 

doldurulmuş boş levhalar değil, aksine 

düşündürülmeye, bilgi edinilmeye aktif olarak 

katılmalı, bilgiyi keşfetmelidir, diyen bir fen bilgisi 

öğretmeni buluş stratejisinin hangi özelliğini ifade 

etmektedir?

A)  Sezgisel düşünme temel alınmalıdır.

B)  Problem çözme öğretim sürecinin temelini 

oluşturmalıdır.

C)  İçsel pekiştireçler, dışsal pekiştireçlerden daha 

önemlidir.

D)  Öğrenciler sınıf içi ve dışı çalışmalarla bilimsel 

araştırmalar yapmalıdır

E)  Öğrenciler merak ettiklerini öğrenmek için çaba 

harcamalıdır.20. 

I. 


Öğretmen ek örnekler sunar.

II.  Öğrenci  ek  örnekleri  tanımlar,  öncekilerle 

ilişkilendirir.

III.  Öğretmen örneği sunar.

IV.  Öğrenci örneği tanımlar.

V.  Öğrenci örnekleri karşılaştırır, örnek olmayanları 

belirler ve örnekleri ilişkilendirerek yorum yapar.

VI.  Öğretmen  ek  örnekler  ve  örnek  olmayan 

durumlar sunar.

VII.  Öğrenci  tanımlara,  ilke  ve  genellemelere  ulaşır 

ve yeni örnekler verir.

Buluş stratejisinin uygulama aşamaları ile ilgili 

olarak verilen doğru sıralama aşağıdakilerden 

hangisidir?

A)  III - IV - I - II - VI - V - VII

B)  III - IV - I - II - VII - V

C)  I - II - III - IV - V - VII

D)  II - I - IV - III - V - VII

E)  VII - V - VI - II - I - IV - III
Temel Kavramlar ve Öğretim Stratejileri

ÇÖZÜMLER


11

1. 

Sunuş yolu öğretimle kalıcı ve anlamlı öğrenmeye ulaş-

manın en etkili yolu yeni bilgilerle ön bilgiler arasında bağ-

lantılar kurmaktır. yeni ve ön bilginin bu şekilde birleştiril-

mesine anlamlı öğrenme denir.

Cevap E

2. 

Öğretmenin süreci gerçek hayattan ya da gerçekleşmesi 

muhtemel durumu örnekle sınıfa getirmesi, öğrencinin de 

sürecin sonunda tanım ve genellemeye kendisinin ulaş-

ması, buluş stratejisidir. Buluş stratejisinde problem çöz-

me becerisi ön plandadır. Cevap B

3. 

Paragrafta sunuş yoluyla öğrenmeye vurgu yapılmaktadır. 

Sunuş yoluyla öğrenmede ön örgütleyicilerin verilmesin-

deki amaç, öğrenmenin kalıcı ve anlamlı olmasını sağla-

maktır. Kavram haritaları paragrafta ön örgütleyici olarak 

kullanılmıştır. Yine bu kavram haritalarının amacı kalıcı ve 

anlamlı öğrenmelerdir.

Cevap E

4. 

Belirli bir planlama olmadan, doğal ortamda, sezgisel dü-

şünmeyle gerçekleşen buluş stratejisi yapılandırılmamıştır. 

İcatlar, keşifler bu strateji içinde yer alır. Plana, programa 

uygun  olarak  belli  amaca  yönelik  bir  problem  durumuyla 

öğrencinin karşı karşıya kalması yapılandırılmış buluştur.Cevap C

5. 

Soruda  verilen  tanım  stratejinin  tanımıdır.  Araştırma  - 

inceleme  de  stratejilerden  birisidir.  Tam  öğrenme  çoklu 

zekâ, örnek olay, programlı öğrenme, yöntem, teknik ya 

da modeldir. Araştırma inceleme ise stratejidir.

Cevap D

6. 

Ödevin bir zaman çizelgesiyle kontrol edilmesi, proje yön-

temidir.  Proje  yöntemiyle  öğrencilerin  görüşünü  geliştir-

mek  ve  sınıf  dışı  araştırmalara  yöneltmek  de  araştırma 

- inceleme stratejisidir. Proje yöntemi süreç temellidir. Öğ-

retmen süreci çalışma takvimiyle kontrol eder. Proje yön-

temi araştırma- inceleme stratejisi içinde yer alır. 

Cevap A

7. 

Öğretim etkinliğini arttırmak amacıyla seçilen beceri, işlem 

ya da uygulamaya teknik denir. Taktik: Öğretmenin öğret-

me  şeklidir.  Stil:  Öğrencinin  öğrenme  şeklidir.  Yöntem: 

Bir sorunu çözmek, bir konuyu öğrenmek gibi amaçlara 

ulaşmak  için  bilinçli  olarak  seçilen  izlenen  en  ekonomik 

yoldur. Strateji: Hedeflere ulaşmayı sağlayan ve yöntem 

seçimine yön veren genel yaklaşımdır.Cevap A

8. 

Bilginin organize bir aktarımla anlamlandırılmasını sağla-

mak  sunuş  stratejisidir.  Araştırma-inceleme  stratejisinde 

ise  öğrenci  bilimsel  problem  çözme  basamaklarını  kul-

lanarak bilimsel yöntem süreciyle bilginin araştırılmasını 

sağlar.


Cevap E

9. 

Öğretimde daha özel ve belirgin hedeflerin gerçekleşme-

si için seçilen ve öğretmenden öğretmene göre değişen 

yola taktik denir. (Öğretmenin yoğurt yiyiş şekli olarak da 

bilinir.)

Cevap B

10. 

Araştırma-inceleme  stratejisinde  hem  tümevarım,  hem 

tümdengelim hem de hipotetik yöntem bilimsel düşünme 

becerisini geliştirmede ve bilimsel problem çözme basa-

makları kullanılırken yararlanılan yöntemlerdir. Ancak tek 

doğrudan  yola  çıkarak  düşünme  olan  ve  yaratıcı  hayal 

gücüne gerek olmayan yakınsak düşünme, araştırma in-

celeme stratejisinde kullanılmaz.Cevap D


Temel Kavramlar ve Öğretim Stratejileri

ÇÖZÜMLER


12

11. 

Araştırma-inceleme  stratejisinin  temel  avantajı  bilimsel 

problem çözme basamaklarını kullanarak, bilimsel düşün-

me becerilerini geliştirmektir. A, B ve C seçeneği, sunu-

şun, D seçeneği de buluşun avantajıdır.

Cevap E

12. 

Sedef  Öğretmen,  gerçek  hayattan  bir  problemi  bilimsel 

problem çözme basamaklarını kullanarak ve öğrencileri-

ne rehberlik ederek çözmelerine yardımcı olur. Aynı za-

manda  hem  sınıf  içi  hem  de  sınıf  dışı  etkinlikler  vardır. 

Kullanılan strateji araştırma incelemedir.Cevap B

13. 

Olguların  öğretiminde  buluş  stratejisi  kullanılamaz  çün-

kü olgu somut olarak var olan, gerçek olandır. Oysa bu 

stratejide öğrenci keşfedecek, kural ve ilkelere ulaşacak, 

merak edecektir. Kanıtlanmış, bilinen keşfedilen bilgilerin 

aktarımı yoktur.Cevap D

14. 

Aristoteles bütünden parçaya giden yöntemi yani tümden-

gelimin kıyas yöntemiyle kuruculuğunu yapar. Tümdenge-

lim  de  sunuş  stratejisinin  kullandığı  yöntemdir.  Aristote-

les bütünden tek özel somut değişmelere inerek ilk defa 

tümdengelimi  ve  kıyas  yöntemini  kullanmıştır.  Tümden-

gelimde  bilgi,  önce  bütün  öğrenciye  verilir.  Dolayısıyla 

sunuş  stratejisinde  ön  örgütleyiciler  verilirken  kullanılır, 

bu nedenle de geleneksel eğitim felsefelerinden (esasici - 

daimîci) daha çok kullanılır. Cevap D

15. 

Can Öğretmen kural ve genellemelerden örneklere ayrın-

tılara inerek, tümdengelimle anlatım yapmıştır. Tümden-

gelim  yöntemini  ön  örgütleyicileri  bütünü  vermede  kul-

lanılan Can Öğretmen bu şekilde kural örnek stratejisini 

kullanmıştır. Bu da sunuş stratejisidir.Cevap B

16. 

Sunuş stratejisi uygulanırken önce kavram haritaları yo-

luyla ön organize ediciler sunulur. Arkasından tümdenge-

lim yoluyla öğrenilecek yeni konu sunulur. En sonda biliş-

sel örgütleme güçlendirilerek anlamlı öğrenme sağlanır.

Cevap A

17. 

Program  tasarımları  arasındaki  benzerlik  ve  farklılıkları 

örnekler  ile  anlatan  öğretmen  sunuş  strateji  içinde  kar-

şılaştırmaya  dayalı  örgütleyiciler  kullanmıştır.  Açıklayıcı 

örgütleyiciler: Ele alınan konunun genel yapısını gösteren 

ve  öğrenilecek  içeriğin  aralarındaki  ilişki  yönünü  belirte-

cek  şekilde  düzenlenen  ve  sonradan  öğrenilecek  olan 

konuların yerleştirildiği genel yapıdır. Karşılaştırıcı örgüt-

leyiciler: Öğrenilecek olan kavramlar arasındaki benzerlik 

ya da farklılıkların anlaşılmasını sağlamak için kullanılan 

örgütleyicilerdir. 

Cevap C

18. 

Uzun zaman alıp sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerden oluşan 

bilimsel yöntemi, bilimsel problemi çözme basamaklarını 

kullanarak  problem  çözen  öğrenci  araştırma-inceleme 

stratejisini kullanır.

Cevap A

19. 

Öğrencinin  ezber  aktarımla  değil,  aktif  katılımı  ile  kendi 

keşfini yapmasını ön gören öğretmen “keşif” mantığından 

dolayı buluş stratejisinde öğrenciler merak ettiklerini öğ-

renmek için çaba harcamalıdır görüşü ön plandadır.

Cevap E

20. 

Öğretmen  örneği  sunar  /  öğrenci  örneği  tanımlar  /  öğ-

retmen ek örnekler sunar / öğrenci ek örnekleri tanımlar, 

öncekilerle  ilişkilendirir  /  öğretmen  ek  örnekler  ve  örnek 

olmayan  durumlar  sunar  /  öğrenci  örnekleri  karşılaştırır, 

örnek olmayanları belirler ve örnekleri ilişkilendirerek yo-

rum yapar / öğrenci tanıma, ilke ve genellemeye ulaşıp, 

yeni örnekler verir.Cevap A


Yüklə 0,72 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə