Elmi redaktor: Rəyçilər: Qurbanzadə A. A. coğrafiya elmləri doktoru, professorYüklə 3,16 Kb.

səhifə1/119
tarix23.01.2018
ölçüsü3,16 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   119


 


Elmi redaktor: 
Rəyçilər: 
Qurbanzadə A.A. 
coğrafiya elmləri doktoru, professor 
Babaxanov N.A. 
coğrafiya elmləri doktoru, professor. 
Quliyev R.R. 
iqtisad elmləri doktoru, professor
Sultanov R. 
biologiya elmləri doktoru, professor 
Eminov Z.N. 
coğrafiya elmləri doktoru 
Məmmədov  M.X.  Regional  konseptual  inkişaf:  iqtisadi-ekoloji 
problemlər  (Problemlər,  konstruktiv  aspektlər  və  tədqiqatın  təcrübələri), 
(Monoqrafiya). Bakı, “Elm” nəşriyyat, 376 səh. 
Monoqrafiyada  Azərbaycanın  regional  iqtisadi-ekoloji  sistemində 
dayanıqlı inkişaf modelinin iqtisadi-coğrafi əsasları, proqnozlaşdırılması və 
nəticələrinin konseptual təhlili verilir. 
Monoqrafiyanın  materialları  iqtisadi-ekoloji  sistemin  dayanıqlı  reio- 
nal  inkişafın  optimallıq  səviyyəsinin  müəyyən  edilməsində  nəzəri-mete- 
doloji mənbədir. Monoqrafiya “Coğrafiya ”, “İqtisadiyyat ” və “Ekologiya ” 
ixtisası  üzrə  təhsil  alan  bakalavrlar,  magistrlər  və  bu  sahədə  çalışan 
müəllimlər,  müvafiq  elmi-tədqiqat  institutlarının  əməkdaşları  üçün 
nəzəri-metodoloji mənbə kimi istifadə edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 
M -  
06Q5010407 
655-2014 
© M .Məmmədov © “Elm” 
nəşriyyatı-2014 


MÜNDƏRICAT 
Giriş. 
I
 FƏSIL
 
REGİONLARIN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFI: 
İQTİSADİ-EKOLOJİ VƏ COĞRAFİ YANAŞMANIN 
NƏZƏRİ-METODOLOJİ ƏSASLARI 
1.1.
 
iqtisadi-ekoloji elmi mənbələrdə konsepsiya meylləri ................. 8 
1.2.
 
Dayanıqlı inkişafa “iqtisadi-ekoloji” dialektik baxış ................... 22 
1.3.
 
Regionlann sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası 
elmi-təcrübi və konseptual yanaşma ............................................. 41 
1.4.
 
“Təbii mühit-təbii resurs” yanaşma təsnifatı................................. 52 
1.5.
 
Təbiətdən istifadənin sosial-iqtisadi və coğrafi mahiyyəti ............ 59 
1.6.
 
İstehsalın ekologiyalaşdınimasının metodoloji əsasları ................ 66 
1.7.
 
İstehsal tullantılarının təsiri nəticəsində ətraf mühitə 
dəyən zərərin hesablanması .......................................................... 74 
FƏSİL II 
REGİONAL İNKİŞAFIN İQTİSADİ-EKOLOJİ VƏ COĞRAFİ 
TƏDQİQATLARIN OPTİMAL VARİANTLARI 
2.1.
 
Ətraf mühit: sosial-coğrafi və optimal variantları ........................ 91 
2.2.
 
Regional iqtisadi-ekoloji tsiklin dayanıqlığı ................................. 99 
2.3.
 
İqtisadi-ekoloji rayonlaşdırma dialektikası................................. 107 
2.4.
 
İqtisadi-ekoloji rayonlaşdırmanın inteqral iqtisadi- 
coğrafi əsasları ............................................................................ 119 
III
 
FƏSİL 
REGİONAL İNKİŞAFIN İQTİSADİ - EKOLOJİ 
PROQNOZLAŞDIRILMASI 
3.1.
 
Regional inkişafın iqtisadi-ekoloji proqnozlaşdırmanın 
metodoloji aspektləri ................................................................... 154 
3.2.
 
Regional iqtisadi-ekoloji proqnoz funksiyalarının 
metodiki hazırlanması ................................................................... 160 
3.3.
 
İqtisadi-ekoloji dialektik metodiki proqnoz normativləri ........... 166 IV
 
FƏSİL 
REGİONAL SOSİAL-İQTİSADİ DAVAMLI İNKİŞAF 
FONUNDA EKOLOJİ FAKTOR TƏHLİLİ 
4.1 .İstehsal struktumn ərazi təşkilinin ekoloji faktorları .................... 185 
4.2.
 
Davamlı inkişaf fonunda ekoloji-regional faktorların 
təyini ........................................................................................... 200 
V
 
FƏSİL 
İQTİSADİ-EKOLOJİ REGİONAL İNKİŞAFININ 
FUN KSİONAL TƏTQİQİ ........................................ 210 
5.1.
 
Böyük Qafqaz makrotəbii regionun iqtisadi-ekoloji 
problemlərinin həlli yolları .......................................................... 212 
5.2.
 
Kiçik Qafqaz makrotəbii regionun iqtisadi-ekoloji 
problemləri .................................................................................. 263 
5.3.
 
Pvür-Araz makrotəbii regionun inkişafı və iqtisadi- 
ekoloji problemləri ...................................................................... 304 
5.4.
 
Lənkəran-Talış makrotəbii regionun iqtisadi-ekoloji 
problemləri .................................................................................. 320 
VI
 
FƏSİL 
ŞƏHƏRLƏRİN İNKİŞAFININ REGİONAL 
İQTİSADİ-EKOLOJİ PROBLEMLƏRİ 
6.1.
 
Şəhərlərin inkişafının ekoloji aspektləri ..................................... 330 
6.2.
 
Şəhərlərin inkişafının kompleks planlarında,istehsalın 
və ətraf mühitin qarşılıqlı münasibəti məsələləri ........................ 341 
6.3.
 
İstehsalın inkişafında şəhər ərazilərindən effektli 
istifadə edilməsi məsələləri ......................................................... 347 
Nəticə ................................................................................................... 358 
Ədəbiyyat ............................................................................................. 362 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   119


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə