Entegre-simultane tüm vücut pozitron emisyon tomografiSİ / 3Yüklə 158,76 Kb.
tarix02.03.2018
ölçüsü158,76 Kb.

ENTEGRE-SİMULTANE TÜM VÜCUT POZITRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ / 3.0T MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

 1. KONU:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında tanısal görüntüleme hizmeti verecek olan, 32 kanalllı Entegre-Simultane (Birleşik-Eş zamanlı) Tüm Vücut Pozitron Emisyon Tomografi / 3.0T Magnetik Rezonans Görünüleme (PET/MR) Sistemine ait teknik özellikleri ve diğer hususları kapsar.

PET/MR SİSTEMİ:

PET/MR sistemi yüksek rezolüsyonlu, beyin ve organizmadaki biyokimyasal ve metabolik işlemlerin statik ve dinamik görüntülerini üretebilen anatomik lokalizasyon ve füzyon görüntüleri oluşturabilen tüm vücut simültane görüntüleme sistemi olmalıdır. Sistem yüksek sensitivitede, yüksek uzaysal rezolüsyonda, yüksek sayım kapasitesinde, büyük aksiyel görüş alanına sahip olan en son PET görüntüleme teknolojisi ile yüksek homojenite değerlerine sahip, kompakt, yüksek gradient değerlerine sahip 3.0T Manyetik Rezonans Görüntüleme teknolojisini birarada sunmalıdır. İstekli firmalar PET/MR sistemi için üretilmiş aşağıda belirtilen teknik özelliklerde en yeni teknolojiye sahip ürününü teklif etmeli ve PET/MR sistemi aşağıdaki ünitelerden oluşmalıdır.

 1. PET/MR CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLER

PET/MR sisteminde aşağıdaki birimler yer alacaktır

  1. Magnet Ünitesi ve Gantri

  2. Hasta Masası

  3. Gradient Ünitesi

  4. Radyofrekans (RF) Ünitesi

  5. PET Dedektörü

  6. PET/MR Rekonstrüksiyon Birimi

  7. Ana Bilgisayar ve Operatör Konsolu

  8. PET/MR Uyumlu Bobinler

  9. PET/MR Sistemi Yazılım Paketi

  10. Bağımsız Tanı Konsolları

  11. Yan Donanımlar
  1. MAGNET ÜNİTESİ ve GANTRİ   1. Magnet en az 3 Tesla gücünde ve süper iletken tipte olacaktır.

   2. DSV (“diameter spherical volume”) değeri cihazın özelliğine göre ilgili çapta mükemmel homojenite sağlamalıdır. Bu değer 30 cm iken magnetin tipikal homojenitesi en fazla 0.3 ppm olacaktır. Diğer değerlerde de homojenite değerleri verilecektir.

   3. Firma tarafından şartnamede belirtilmese dahi datasheet’te belirtilen spesifikasyonları ve homojenite değerlerini ve teklif edilen tüm yazılımların optimal kullanımını sağlayacak (high order shim coil ve benzeri) tüm gerekli altyapı verilecektir.

   4. Magnet içinde gantri (bore) genişliği (hasta açıklığı) PET ve MR sistemi için aynı ve en az 60 (altmış) cm olacaktır.

   5. Gantri hastanın azami konforunu ve güvenliğini sağlayacak nitelikte aydınlatma, havalandırma, hastanın elinde tutabileceği ikaz düğmesi ve çift yönlü interkom tesisatı gibi aksesuarları içermelidir. Kraniyal çekim esnasında hastanın dış ortamı görebileceği ayna sistemi verilmelidir. Gantri sağlıklı detektör uyumu sağlanabilmesi için mükemmel bir mekanik stabiliteye sahip olmalıdır.

   6. Hasta magnet içindeyken homojenite değerini arttırıcı nitelikte gelişmiş “active shimming” yazılımı ve donanımı sistem ile birlikte bulunacaktır.

   7. Magnet sıvı helyum ile soğutulacaktır ve sıvı helyumla soğutma sisteminin özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır.

 • Sıvı helyum seviyesi istendiği anda ölçülüp, dijital olarak gösterilebilmelidir.

 • Helyum seviyesi azaldığında kullanıcıyı ses ve/veya alarm ışığı ile uyaracak sistem bulunacaktır.

 • Sıvı helyum tüketiminin azaltılması için bir helyum soğutma sistemi cihazla birlikte verilecektir.

 • Sıvı helyum sarfiyat miktarı teklifte belirtilecek ve “zero helium boil-off” teknolojisine sahip olacaktır.  1. HASTA MASASI:

   1. PET/MR sisteminin hasta masasının özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

 • Hasta yatağı 200 (iki yüz) kg’a kadar taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.

 • Tüm hareket kontrollerini durdurabilecek farklı lokalizasyonlarda monte edilmiş acil durum durdurma butonları bulunmalıdır.

 • Hasta masası vertikal ve longitudinal olarak hareket etmelidir.

 • Hasta masası toplam tarama uzunluğu PET ve MR için en az 180 cm olmalıdır.

 • Hasta masası hizalama için lazer işaretleme özelliğine sahip olmalıdır.

 • Sistemle birlikte hasta pozisyonlaması için kullanılan her türlü standart ve opsiyonel aksesuarlar verilmelidir.  1. GRADİENT ÜNİTESİ:   1. MR cihazının gradient performansının her üç eksendeki maksimum amplitüd değeri Slew Rate’den bağımsız olarak en az 44 mT/m olacaktır.

   2. MR cihazının maksimum gradient dönme hızı “Slew rate” gradient amplitüd değerinden bağımsız olarak en az 200 T/m/saniye olacaktır.

   3. Gradientlerin ‘Duty Cycle’ oranı maksimum gradient gücünde %100 olacaktır.

   4. Gradientler titreşimsiz “non-resonant” türde olacaktır.

   5. Gradient bobinlerinin özel soğutma sistemi olacaktır.

   6. MRG sistemi ses azaltıcı özelliklere sahip olacaktır. Çekim sırasında PETRA, QUITE SUITE veya SILENT SCAN gibi ortam gürültüsünü azaltmaya yönelik yazılım ve donanımlar verilecektir.  1. RF (RADYOFREKANS) SİSTEMİ:   1. RF sistemi bilgisayar kontrollu dijital yapıda olacaktır. RF sistemi linearitesi yazılım yardımıyla sağlanacaktır.

   2. RF sisteminin gücü en az 30 kW olmalıdır.

   3. Sistem simültane olarak aynı anda en az 32 bağımsız RF kanalından sinyal toplayabilecektir. Aynca sistemde, en az 32 adet simültane çalışabilen ADC (Analog-Digital Converter) bulunacaktır.

   4. Sistemdeki SAR (Specific Absorbtion Rate) değerinin optimize edilebilmesi ve özellikle abdomende beliren B1 inhomojenite artefaktlarının giderilmesini sağlayan RF teknolojisi (MultiDrive RF Transmit, TimTX TrueForm, vb.) mevcut olmalıdır. Tarama etkinliğini optimize etmek için sistem SAR yönetim alt yapısına (PERFORM, 3T Care, VERSE vb.) sahip olmalıdır.

   5. RF sisteminin her bir alıcı bandının genişliği en az 1 MHz olacaktır. Band genişliği değişken olmalı ve operatör konsolundan band genişliği seçilebilmelidir. Her kanal için ayrı ayrı en az 1 MHz bant genişliği olmalıdır.

   6. ‘Field of view’ (FOV) değeri en az iki eksende en az 1 cm ile 50 cm arasında seçilebilir olacaktır. Sistemde ‘off-center FOV’ seçilebilme özelliği bulunacaktır.

   7. Alıcı ve verici devrelerde imaj kalitesinin güçlendirilmesi ve gürültü azaltılması için filtreler olacaktır.

   8. MR cihazının RF alıcı sistemdeki örnekleme frekansı (sampling frequency) en az 10 MHz ve dinamik aralığı (dynamic range) en az 160 dB olmalıdır.  1. PET DEDEKTÖRÜ:   1. Sistemin PET donanımı LBS (Lutesium bazlı sintilatör) kristal materyali veya LSO veya LYSO ve MR uyumlu Silikon Photomultiplier teknolojisini içermelidir. Silikon Photomultiplier teknolojisine sahip olmayan firmalar Avalanche Photo Diode (APD) teknolojisine sahip sistemlerini sunacaklardır. Bu sayede PET/MR sistemi 3.0T manyetik rezonans görüntüleme ile simultane olarak PET görüntüleme yapabilmelidir.

   2. Sistemde tüm vücut ve beyin PET görüntülemede isocenter’dan uzaklaştıkça yüksek lineer rezolüsyon sağlayarak görsel kontrast ve rezolüsyonu arttıran iterative rekonstrüksiyon teknikleri (örn. Sharp IR, Astonish, HD, vb.) bulunmalıdır. Firmalar en yüksek rezolüsyon degerini sağlayan iterative rekonstrüksiyon tekniklerini vermelidir.

   3. Transaksiyel FOV (transaksiyel görüş alanı) en az 55 cm olmalıdır.

   4. Aksiyel FOV (aksiyel görüş alanı) en az 25 cm olmalıdır.

   5. Sistemin atenuasyon düzeltmeleri entegre MR sistemi ile yapılmalıdır.

   6. PET tarama performans değerleri (count rate performance, 1 cm çapta ve 10 cm çapta milimetrik transaksiyel ve aksiyel rezolüsyon değerleri) NEMA 2007 standartlarına uygun olmalıdır   1. PET kristal boyutları ( X, Y, Z ) = (en çok 6.0, en çok 6.0, en az 20.0) mm olmalıdır.

   2. PET detektörü tam halka ( full ring ) yapısında olacak, blok dizayn yapısına sahip olacaktır.

   3. Sistemin sağlayabildiği sensitivite değeri en az 13.0 cps/kBq olmalıdır.  1. PET/MR REKONSTRÜKSİYON BİRİMİ:

   1. Sistem normal ve kalibrasyon / imaj kalite kontrol kullanımı için iterative rekonstrüksiyon yöntemleri içermelidir.

   2. Sistem rekonstrüksiyonları MR ve PET spesifik düzeltmeleri içermelidir. Görsel kontrast ve rezolüsyonu arttıran, rekonstrüksiyon algoritmaları mevcut olmalıdır. Bu mevcut rekonstrüksiyon algoritmalarına ek olarak; sistem PET veri çıktısını list modunda desteklemelidir.

   3. PET rekonstrüksiyon bilgisayarı en az 1 (bir) TB sabit veri depolama birimi(leri)ne sahip olmalıdır ve en az 2.5 (iki nokta beş) GHz hızında çift çekirdekli işlemci, en az 16 (onaltı) GB RAM içermelidir.

   4. MR rekonstrüksiyon bilgisayarı en az 500 (beş yüz) GB sabit veri depolama birimi(leri)ne sahip olmalıdır. Bilgi toplama ve işleme biriminin FFT rekonstrüksiyon hızı en az 8.000 2D FFTs/saniye olmalıdır.

   5. Kullanıcı reconstruction filtrelerini seçebilmelidir. PET imaj rekontrüksiyonu için bağımsız Transaksiyal ve 3D post filtreleme bulunmalıdır. Sisteme genel kullanımı kabul edilmiş tüm filtreler yüklenmelidir.  1. ANA BİLGİSAYAR VE OPERATÖR KONSOLU:   1. Sistem; veri toplama (acquisition), yeniden yapılandırma (reconstruction), veri işleme (processing), görüntü birleştirme (image fusion), arşivleme ve filme basma işlemlerini aynı anda (simultane) yapabilmelidir.

   2. Sistem konfigürasyonu en az 3,20 GHz hızında çift işlemci (CPU), en az 400 GB harddisk, en az 8 GB RAM, DVD-RW ve en az 19 inch TFT veya LCD teknolojisinde yüksek rezolüsyonlu, renkli bir monitör olmalıdır.

   3. Ana kumanda konsolunda DVD-RW bulunacaktır.

   4. Ana kumanda konsolunda hasta ve çekim ile ilgili her türlü bilginin girilmesi izlenmesi ve değiştirilmesi bu konsoldan yapılacaktır.

   5. Ana kumanda konsolunda hasta ile karşılıklı konuşma olanağı sağlayan donanım bulunacaktır.

   6. Ana kumanda konsolunda MR imajları ile ilgili büyütme, otomatik pencere ayarı, monitöre değişik imajların getirilmesi, ilgilenilen alan seçimi, resimin döndürülmesi, resimin sağa-sola ve yukarı-aşağı çevirilmesi, iki resimin karşılaştırması, histogram analizi, filtreleme, uzaklık ve açı ölçümü, yazı yazma ve yazı silme, anotasyon ve değişik formatlarda filme basma işlemleri yapılacaktır.

   7. Ana kumanda konsolunda veya iş istasyonunda ilgi alanı seçme, seçilen bölge esas alınarak zaman aktivite eğrisi oluşturmak ve istatiksel kantitatif değerlere ulaşmak (SUVmax ve SUVmean) mümkün olmalıdır. Tek, çok resim ve sinematik gösterim, resim üzerinde çeşitli işlemler (yazı yazma, pan, zoom, döndürme, açılandırma, mesafe ölçümü, ilgi alani çizme vs gibi) yapılabilmelidir.

   8. Transaksiyel tomografik resimlerin herhangi bir düzlemde (sagital, koronal ve oblik) yeniden yapılandırmaları mümkün olmalıdır.

   9. Ana kumanda konsolunda Real-time PET coincidence count rate, kalan tarama süresi ve aktivite grafikleri gösterilmelidir.

   10. Sistem bilgisayarlarında kullanılan network teknolojisi uluslararası standartlarda yukarıda belirtilen özellikleri içeren DICOM 3.0 uyumlu olmalı (send, receive, retrieve, print, HIS RIS worklist) gerekli hardware/software sisteme dahil edilmelidir. Süresiz olarak lisanslanmalıdır. PET/MR sistemini işleten bilgisayarların ve PET ile MR sisteminin software'leri veya firmware'leri güncellenirse bu yazılımlar firma tarafından garanti sürensince ücretsiz olarak yüklenmelidir. Yüklemelerde hiçbir yazılımın deneme sürümü kullanılmamalıdır.

  1. PET/MR UYUMLU BOBİNLER:   1. Sistem, tüm vücut simültane MR ve PET görüntüleme için dizayn edilmiş özel RF bobin setine sahip olmalıdır.

   2. Bu bobin seti her planda paralel görüntülemeye imkan vermelidir.

   3. Kafa-boyun bobini: En az 16 elemanlı, paralel görüntüleme uyumlu kafa-boyun bobini. Bu bobin veya bobin çözümü en az 27 eleman ile nörovasküler çalışmalara imkan vermelidir. Bu bobin ile beyin çekimleri yapılabilmelidir. Attenuasyon korreksiyonu yapılmış olmalıdır.

   4. Vücut bobinleri: En az 6 elemanlı baş-ayak ekseninde en az 100 cm ve koronal eksende en az 50 cm tarama alanı sağlayacak paralel görüntüleme uyumlu dedike vücut bobin çözümü verilecektir, çözümde kullanılan bobinlerin herbiri en az 6 elemanlı olacaktır. Bu bobin veya bobinler, madde 2.8.5.’de tanımlanan bobin ile entegre olarak çalışabilmelidir.

   5. Merkezi Moleküler Görüntüleme veya Posterior/Spine Bobini: En az 14 elemanlı, paralel görüntüleme uyumlu bobin veya bobin çözümü. Attenuasyon korreksiyonu yapılmış olmalıdır.

   6. Meme bobini: En az 4 kanallı, paralel görüntüleme, meme biyopsi ve spektroskopi uyumlu meme bobini. Attenuasyon korreksiyonu yapılmış olmalıdır.

   7. Ekstremite bobini: En az 15 elemanlı veya kanallı, paralel görüntüleme uyumlu diz; en az 8 elemanlı veya kanallı paralel görüntüleme uyumlu el/el bilek, en az 8 elemanlı veya kanallı paralel görüntüleme uyumlu ayak/ayak bilek taramaları yapabilecek en az 3 adet bobin veya bobin çözümü verilecektir.  1. PET/MR CİHAZI YAZILIM PAKETİ:   1. PET/MR sisteminin MR cihazında sagital, koronal, aksiyal, oblik planlarda görüntü elde edilebilecek, bu görüntülerin 2D ve 3D rekonstrüksiyonu yapılabilecektir.

   2. MR sistemin standart yazılım paketinde aşağıdaki sekanslar bulunacaktır:

 • Spin Echo (SE) (Single, Dual, Variable, Multi echo) sekansları

 • Fast (Turbo) Spin Echo (FSE)

 • 2D ve 3D Inversion Recovery (IR) T1 ve T2 gradient eko sekansları

 • Turbo (Fast) İnversion Recovery

 • Single Shot Turbo (Fast) Spin Echo

 • Gradient (Field) Echo ve Dual sekansları

 • 2D/3D Fast Gradient (Turbo Field) Echo

 • 2D/3D Fast Spoiled Gradient Echo (FSPGR)

 • 2D/3D Steady state free precession gradient echo sekansları

 • 2D/3D Multi Gradient Echo (MEDIC, MERGE, m-FFE sekanslarından en az biri)

 • 2D Ultrafast gradient echo (fast SPGR, Turbo FLASH, TFE sekanslarından en az biri)

 • 3D Ultrafast gradient echo (3D fast SPGR, MPRAGE, 3D TFE sekanslarından en az biri)

 • Trigerli 2D/3D, trigersiz 2DTime of flight MR anjiografi

 • Trigerli 2D/3D, trigersiz 2D Phase Contrast MR anjiografi

 • 2D Cine Phase Contrast MR anjiografi

 • 3D kontrastlı MR anjiografi

   1. Time-resolved (4D) yüksek hızlı anjio uygulamaları için aşağıdaki yazılımlardan biri bulunacaktır ve bu yazılım paralel görüntüleme ile kullanılabilmelidir.

 • TWIST

 • TRICKS

 • TRACS ve 4D-TRAK

   1. Susceptibility enhanced görüntüleme sekansı (SWI, Venous BOLD, SWAN sekanslarından en az biri) buna ilave olarak sistemde venöz akımla demir, kalsiyum vb birikintileri ayırt etmek için faz bilgisini/haritalarını kullanan sekanslar bulunmalıdır.

   2. Abdominal aorta ve dallarına ve alt ekstremite arterlerini değerlendirmeye yönelik kontrastsız NATİVE, Inhance, Inflow IR gibi isimlendirilen 3D MRA sekansları verilecektir.

   3. 2D ve 3D, T2 ve FLAIR, 2D T1 FLAIR.

   4. Firmalarca LAVA-Flex, 3D VIBE ve DynaVİBE, eTHRIVE gibi kısaltmalar ile ifade edilen sekanslar

   5. Firmalarca Balanced FFE, True FISP, 3D FIESTA, CISS, Cosmic3D gibi kısaltmalarla ifade edilen sekanslar

   6. MR tüm vücut görüntülemede maksimum görüntüleme alanının boyu en az 200 cm olacaktır.

   7. Aşağıdaki kısaltmalar ile ifade edilen 3D T2 volüm sekans seçeneklerinden en az biri verilecektir.

 • VISTA

 • CUBE

 • SPACE

   1. Yağ ve suyu baskılayan hızlı sekanslar ile artefakt baskılama teknikleri bulunacaktır. Echoplanar (EPI) ve dinamik çalışmalar yapılabilmelidir.

   2. MR myelografi, MR kolanjiografi, MR sialografi, MR enteroklesis, MR ürografi ve MR floroskopi gibi incelemeler yapılabilmelidir. Bu incelemeler için ağır T2 özelliği bulunan (yağ satürasyonlu) Single Shot Turbo (Fast) Spin Echo veya 2D/3D HASTE sekansı bulunacaktır. Ayrıca 3 boyutlu iç kulak incelemesine imkan veren 3D T2 sekanlarda olmalıdır.

   3. Firmalarca BLADE, PROPELLER 3.0, MULTIVANE gibi kısaltmalar ile ifade edilen hareket artefaktlarını önleyici sekanslar verilecektir.

   4. Firmalarca carebolus, smartprep, bolustrak isimleri ile ifade edilen otomatik kontrast yakalama özelliği ile panoramic table, smart step, mobitrak olarak adlandırılan otomatik masa hareketi ve otomatik bobin değiştirme özellikleri bulunacaktır. Bu özellikler tüm vücut çalışmalarına olanak sağlayacaktır (anatomik ve diffüzyon).

   5. Firmalarca aşağıda kısaltmaları ile ifade edilen paralel görüntüleme tekniklerini sağlayan aşağıdaki maddelerden en az birini kapsayan yazılımları sistemle birlikte vereceklerdir. Bu yazılımların hangi sekans ve bobinlerle kullanılabildiği tekliflerde açıklanacaktır. Hızlandırma faktörü en az 4 olmalıdır.

  • Advanced SENSE

  • ASSET+ARC

  • IPAT+GRAPPA

   1. Sistemde single ve/veya multishot EPI, T1 ve T2 ağırlıklı EPI sekansları bulunacaktır.

   2. MRG cihazı alt maddelerde özellikleri belirtilen difüzyon görüntüleme yapacaktır:

 • Single-shot ve/veya multi-shot EPI difüzyon ağırlıklı görüntüleme sekansları bulunacaktır.

 • Standard 3 yönde b değeri ile elde edilen difüzyon görüntülerinden otomatik olarak izotropik görüntüler ve ADC haritaları oluşturulacaktır.

 • b” değeri 10000 s/mm2 ‘ye kadar çıkarılabilecektir.

   1. Beyin, spine, batın, meme, prostata ve kas-iskelet sistemine yönelik difüzyon sekansları bulunacak veya varolan sekanslar artefaktsız ve uygun diagnostik kalitede çekim yapacak şekilde adı geçen bölgelere uyarlanacaktır.

   2. MRG cihazı alt maddelerde özellikleri belirtilen difüzyon tensör görüntüleme yapacaktır:

 • En az 128 yönde ve en az 50 ile 10000 sn/mm2 aralığındaki b değerlerinde veya b değerlerinin sistem tarafından otomatik seçilebildiği difüzyon tensör görüntüleme yapılabilecektir. Firma bunu Research Tool ile de sağlayabilir.

 • Görüntüleme sonrasında MRG cihazı FA ve ADC haritalarını otomatik olarak oluşturacak, ayrıca istendiğinde bu haritalar manuel olarak ta elde edilebilecektir.

 • Traktografi sırasında izlemi yapılan traktuslar seçilebilecek, izlenecek traktusun FA değeri, açısı ve fiber kalınlığı değiştirilebilecektir. Seçilen alanda Eigen vektör değerleri ve fiber dansitesi ölçülebilecektir.

   1. MRG cihazı alt maddelerde özellikleri belirtilen perfüzyon görüntüleme yapacaktır:

 • Perfüzyon çalışmalarında, T1 ve T2* beyin perfüzyon görüntüleme yazılımı perfüzyon sekansları ve bu görüntüleri işlemek için uygun yazılım ana konsolda veya iş istasyonunda bulunacaktır.

 • Perfüzyon görüntülerinden en az, kan akımı (CBF), kan volümü (CBV), MTT, maksimum kontrastlanma, “wash-in” ve “wash-out” parametrelerine ait renkli haritalar oluşturularak bunlar anatomik imajlarla yan yana gösterilebilecektir.

 • K-trans haritası oluşturabilecek ve değerlendirmeye olanak verilecek yazılım ana konsolda veya iş istasyonunda verilecektir.   1. MRG cihazında single ve multivoksel (2D ve 3D) proton spektroskopi ve kimyasal kayma görüntüleme (2D ve 3D) için standart TE’ li (kısa, uzun ve orta TE’ li) spektroskopi sekansları bulunacaktır.

   2. Çok kesitli (multislice) ve multivoksel MR spektroskopi teknikleri olacaktır.

   3. Beyin ve meme için MR perfüzyon ve spektroskopi sekansları ve görüntü işleme programları olacaktır.

   4. Dış hacim (“outer volume”) ve spektral baskılama teknikleri olacaktır.

   5. MR spektroskopi görüntü işleme yazılımı bulunacaktır. Bu programda değişik metabolitlere ait pik tanımlaması, pik ölçümü ve metabolit oranları hesaplanacak ve pikler gerektiğinde kullanıcı tarafından modifiye edilebilecektir. Renkli metabolit veya metabolit oran haritaları çıkarılabilecek ve bu haritalar anatomik görüntüler üzerine eklenebilecektir. Standart haritalar dışında farklı metabolit veya metabolit oran haritaları çıkarılabilecektir.

   6. MRG cihazı alt maddelerde özellikleri belirtilen kardiyak görüntüleme yapacaktır:

 • Kardiyak anatomik görüntüleme için “single shot FSE ve single shot SSFP sekansları, Vektör EKG ve periferal gating , 3D (Whole heart) ve 3D koroner arter görüntüleme, ilk geçiş (“first pass”) perfüzyon, geç kontrastlanma (“delayed enhancement”) sekanslarının 2D ve 3D tipleri uygulaması sağlayan sekanslar rest/stres çalışmaları, kardiyak sine görüntüleme ve myokardiyal işaretleme (tagging), koyu (“dark blood”veya “black blood”) ve parlak (“bright blood”) kan görüntüleme, hız kodlama (“velocity encoding”)ile akım ölçümü yapacaktır. Bu işlemler hem sağ hemde sol ventrikül için ayrı ayrı yapılabilmelidir.

 • Kardiyak görüntüleme için nefes tutmalı ve tutmasız gradient eko ve turbo (fast) spin eko sekansları ile bunların yağ baskılama ve inversion recovery prepulsları bulunacaktır.

   1. MRG cihazı alt maddelerde özellikleri belirtilen tüm vücut görüntüleme yapacaktır:

 • Standart yağ baskılı ve baskısız T1, T2 sekansları ile birlikte, tüm vücut difüzyon, tüm vücut anjiografi ve postkontrast incelemeler için 3D volümetrik sekansları bulunacaktır.

 • Tüm vücut görüntüleri kayıpsız ve birleşim yerleri belli olmayacak şekilde birleştirilecek, bu birleştirme sırasında her bir slab için pencere ayarı otomatik olarak yapılacaktır. Tüm vücut görüntülemesi amacıyla gerekli olan tüm bobin ve aksesuarlar verilmelidir.

   1. MRG cihazında kıkırdak doku incelemelerine olanak tanıyan, su ve yağ ayrımı yapabilen, T1 veya T2 sekansları ile CartiGram, Syngo MapIT, Multi-shot GRASE yazılımlarından en az biri verilecektir.

   2. Firmalarca IDEAL, mDIXON ve DIXON olarak adlandırılan ve tek bir çekimde en az 4 farklı kontrastın elde edilebilebilmesine yarayan sekanslardan en az biri verilecektir. Bu yazılım karaciğer dışında meme ve/veya nörovasküler ve kas/iskelet’e de uygulanabilmelidir.

   3. Dinamik eklem incelemelerine imkân veren kinematik sekanslar verilmelidir.

   4. Meme ve karaciğer dinamik çekimlerinde, dinamik fazın her birinde 4 farklı (in-phase, out-phase, water ve fat) kontrastın elde edilmesine olanak sağlayan yazılım verilecektir.

   5. Firmalarca aşağıda kısaltmaları ile ifade edilen meme çekim tekniklerini sağlayan aşağıdaki maddelerden en az birini kapsayan yazılımları sistemle birlikte vereceklerdir (BreastPro, BLISS, VİBRANT, Views vb).

   6. MRG cihazına monte internal VCG, nabız ve respirasyon tetiklemesi için gerekli yazılım ve donanım bulunacaktır.

   7. Beyin çekimlerinde kesitin her zaman aynı yerden geçmesini sağlayan ve hasta takibini standardize eden otomatik çekim yazılımı verilecektir.

   8. T2* haritalama ve demir yükünü ölçümüne yönelik sekanslar kalp ve karaciğer için bulunmalıdır. Bunu sistemlerinde ana konsol veya bağımsız tanı konsolünde sağlayamayan firmalar research tool ile de sağlayabilirler. Bu yazılımların lisansları ticari olarak sağlanabilir olduktan sonra en fazla üç ay içerisinde sisteme yüklenmelidir.

   9. Sistem alt maddelerde özellikleri belirtilen fonksiyonel MRG görüntüleme yapacaktır.

 • Fonksiyonel MRG çekimi sırasında BOLD sinyalinde olan değişiklikler eş zamanlı (“real-time”) olarak monitörize edilmelidir.

 • MRG cihazı birden fazla aktivasyona ait BOLD sinyalini tek bir görüntü üzerine işleyebilmektedir

 • BOLD sinyali 3D anatomik görüntüler üzerine işlenebilmeli ve difüzyon tensör ve fiber traktografi görüntüleriyle birlikte aynı 3D anatomik görüntü üzerinde birleştirilebilmelidir.  1. BAĞIMSIZ TANI KONSOLLARI:

Sistem ile birlikte özellikleri belirtilmiş en az iki adet bağımsız tanı konsolu (diagnostik workstation) verilecektir.

   1. Bağımsız tanı konsollarında mevcut yazılımların garanti süresi boyunca güncellenmesi firma tarafından yapılacaktır.

   2. Bağımsız tanı konsolları ile beraber en az iki adet, en az 19 inç veya en az bir adet 23 inç diagonal uzunluğunda LCD özellikte ve renkli titreşimsiz (en az 1280x1024 matriks) medikal monitör verilecektir.

   3. Verilecek bağımsız tanı konsollarının dahili hafızası en az 6 GB (RAM belleği) ve sabit hard disk kapasitesi en az 140 GB olacaktır.

   4. Verilecek sistem; ham görüntü verilerinin (raw data) ve oluşturulmuş resimlerin aktarılarak işlenebileceği, standart birimden tümüyle bağımsız yapıda olan, “real multitasking-multiprocessor” çalışabilecek diagnostik özellikte olmalıdır.

   5. Sistemde, en az ana kumanda konsolundan görüntü transferi, imajla ilgili büyütme, otomatik pencere ayarı, monitöre değişik imajların getirilmesi, ilgilenilen alan seçimi, resmin döndürülmesi, resmin sağa-sola ve yukarı-aşağı çevirilmesi, iki resmin karşılaştırması, histogram analizi, uzaklık ve açı ölçümü, yazı yazma ve yazı silme, anotasyon ve medikal ve medikal olmayan yazıcılara değişik formatlarda filme basma işlemleri, üç boyutlu görüntüleme, 3D volüm ve surface rendering, MPR görüntüleme, minimum ve maksimum intensite projeksiyon işlemleri yapılabilmelidir.

   6. Sistemde, CD ve/veya DVD yazıcı bulunacak ve bunlar ile gerektiğinde hasta görüntüleri “viewer”’ ları ile birlikte yazdırılabilecektir veya USB portu aracılığı ile başka elektronik depolama ortamına veri aktarılabilecektir. Ayrıca elde edilen ham ve işlenmiş görüntülerden elektronik ortamda JPEG, TIFF veya PNG formatlarından en az birinden ve Video (AVI, MPEG, vb. formatlardan en az biri) formatında kayıt alınabilecek ve USB portu aracılığı ile başka elektronik depolama ortamına veri aktarılabilecektir.

   7. Bağımsız tanı konsollarında bulunacak yazılım paketleri aşağıdaki gibi olacaktır.

    1. Bağımsız tanı konsollarında standart PET onkoloji yazılımları bulunmalıdır.

    2. Bağımsız tanı konsollarında PET SUV hesaplamaları ve bu yazılımda ROI, VOI hesaplamaları yapılabilmelidir.

    3. Görüntüler üç ortogonal eksende korele MIP görüntüleri ile beraber işlenebilmekli ve görüntülenebilmeklidir. Sistemde; kesit, seri, sine, füzyon kesit, füzyon seri ve multimodalite kesit gösterimi, pan, zoom, flip, interaktif window kontrolü, oto normalizasyon, açı/mesafe ölçümü, lümen görüntüsü yapılabilmelidir. Multi-planar reformatting (MPR), sezgisel MPR/3D paneli, Maximum intensity projection (MIP), ortalama MIP, real-time 3D MIP, 3Dsurface display (SSD) ve volume rendering (VRT) seçilebilmelidir.

    4. İmaj füzyonu (Multi-modality Fusion - MR, CT, NM, PET) yapılmasını sağlayan programlar ile hastanın iki farklı zamanda (tedavi öncesi-tedavi sonrası) görüntülerini otomatik olarak kaydeden ve karşılaştıran onkoloji yazılım verilmelidir. Yazılım iki veya daha fazla farklı zaman noktasında yapılan çalışmaları aynı anda aynı ekranda gösterebilmeli ekrandaki görüntüler farklı renk ve kontrast pencerelerinde incelenebilmeli, yüklenmiş olan çalışmaların kantitatif analizi (ortalama ve pik SUV değerleri, HU seviyesi, hacim vs.) otomatik olarak, karşılaştırmalı olarak yapılabilmelidir.

    5. PET/MR Attenuation Correction, Iterative (OSEM, FORE, vb) 3D Iterative Reconstuction, MR truncation correction yapabilmelidir.

    6. Kardiyak gated çalışmalarının yapılabilmesi için sistemde MR uyumlu bir adet EKG tetikleyicisi ve gerekli çekim donanımı bulunmalıdır.

    7. PET kardiyak viabilite ve gated görüntüler işlenebilmesi için gerekli yazılım verilmelidir.

    8. Respiratuar tetikleme yoluyla PET görüntülerinde solunum hareketlerine bağlı artefaktların giderilmesine yönelik donanım ve bulunmalıdır.

    9. Beyin PET aquisition verilerinin işlenebileceği, PET/BT füzyon ile PET ve MR görüntülerini yanyana getirerek otomatik karşılaştırma (normal bir database ile) yapabilen kantitatif beyin yazılımı bulunmalıdır.

    10. Tüm vücut ve beyin difüzyon görüntüleme yazılımı (Otomatik ADC haritalama, ADC Histogram dahil).

    11. DTI (difüzyon tensör görüntüleme) ham datasının işlenmesi için ayrıntıları aşağıda belirtilen gerekli yazılım.

    12. FA / Renkli FA / ADC / Difüzyon haritalarının oluşturulması, FA ve ADC haritalarının kantitatif karşılaştırması.

    13. 2D ve 3D fiber traktografi haritalarının oluşturulması ve haritalar üzerinden ROI analizlerinin yapılabilmesi (ADC/DWI/ FA/Eigen vektör değerlerinin ayrı ayrı ölçümlerinin yapılabilmesi)

    14. MR spektroskopi yazılımı: Bu programda değişik metabolitlere ait pik tanımlaması, pik ölçümü ve metabolit oranları hesaplanacak ve pikler gerektiğinde kullanıcı tarafından modifiye edilebilecektir. Renkli metabolit ve metabolit oran haritaları çıkarılabilecek ve bu haritalar anatomik görüntüler üzerine eklenebilecektir. Standart haritalar dışında farklı metabolit veya metabolit oran haritaları çıkarılabilecektir.

    15. İleri beyin perfüzyon görüntüleme yazılımı (Renkli CBV/CBF/MTT/TTP haritaları, intensite-zaman eğrilerinin oluşturulması dahil. Permeabilite haritaları oluşturulabilmektedir.

    16. Kantitatif ve kalitatif BOS akım incelemeleri (“CSF flow quantification”) için gerekli yazılım (Sine görüntülerin oluşturulması, BOS akım dinamiğinin grafik ve sayısal değerlerle analizi, hız ve debi bilgileri, ileri ve geri akım debisi, stroke volüm dahil).

    17. Tüm vücut anatomik görüntülerinin (tüm vücut difüzyon dahil) füzyonunu sağlayan yazılım.

    18. Tüm spinal görüntülemede anatomik füzyon sağlayan yazılım.

    19. Magnetizasyon transfer (MT) görüntüleme sağlayan yazılım.

    20. Arterial Spin Labelling (ASL) tekniğiyle yazılımının 3D veya single phase ile multi phase spin eko tabanlı perfüzyon görüntüleme yapabilen yazılım, postprosesing yazılımı ve donanım. İmaj/seri subtraksiyonu ve imaj bölme gibi işlemler.

    21. Farklı sekanslarda elde edilen imajların ve farklı cihazlarda (PET/BT, BT gibi) elde edilen görüntülerin füzyonunun sağlanması.

    22. Dinamik görüntüleme teknikleri için zaman/intensite eğrileri ve kantitatif analizi.

    23. Sanal endoskopi ve kolonoskopi yazılımları veya onkoloji amaçlı çoklu modalite tümör takip yazılımı.

    24. Vücut perfüzyon görüntüleme (karaciğer ve meme) analizi için yazılım.

    25. Kardiak çekimlerin post-prosesingleri için gerekli tüm yazılımlar: Ventrikül hacmi, kardiyak kitle miktarı, ejeksiyon fraksiyonu, kardiyak akım ölçümleri (“flow quantification”), hız ve debi bilgileri, ileri ve geri akım debisi, koroner MR anjiografi, myokard duvar kalınlığı, miyokard perfüzyon haritasi, otomatik kardiyak raporlama. Fonsiyonel ve dinamik görüntüler hem sağ hem sol ventrikül üzerinden yapılabilmelidir. (Bağımsız tanı konsollarından en az birinde bulunmalıdır.)

    26. Kıkırdak doku incelemelerinde su ve yağ ayrımı yapabilen, T1 veya T2 sekansları ait yazılımlardan en az biri verilecektir (CartiGram, Multi-shot, GRASE, Syngo MapIT gibi). Kıkırdak dokularda renkli kartilaj haritaları oluşturulabilmektedir.

    27. Fonksiyonel MR ve ilgili post-prosesing yazılımı (kortikal aktivasyon odaklarını 3D ayrıntılı olarak gösteren otomatik 3D BOLD haritaları dahil). Fonksiyonel MR bilgileri T1, T2 ve diğer görüntüler üzerine 2 ve 3 boyutlu olarak konulabilmelidir. Fonsiyonel MR yapımı sırasında aktivasyon Real Time olarak görüntülenebilmektedir ve işlem sırasında müdahale edilebilmelidir. Bu yazılımları bağımsız tanı konsolunda yapamayan firmalar ana konsolda vereceklerdir. (Bağımsız tanı konsollarından en az birinde bulunmalıdır.) Görsel ve işitsel uyaranların programlandığı, uyaran setleri içeren, MR ile senkronize çalışan fonksiyonel MR görüntüleme donanım ve yazılım sistemi verilecektir. Firma bu sistem için aplikasyon verecektir.

    28. Vücut perfüzyon (kantitatif ve semikantitatif ölçümlerin yapılabildiği 4D tissue, DCE-Tool, GENIQ gibi isimlerle bilinen, Ktrans, Kep, ve İauc haritalar, ana konsolda veya bağımsız iş istasyonunda oluşturulacaktır.

    29. Vucut uygulamalarında kullanılan Dinamik görüntüleme teknikleri için zaman/intensite eğrileri ve kantitatif analizi.

    30. Vessels analiz yazılımı( postkontrast 3D T ağırlıklı görüntüden, prekontrast 3D T ağırlıklı görüntülerin çıkarılmasıyla ana vasküler yapıların gösterilmesi ve bu datanın füzyonda da kullanılması).

    31. İmaj subtraksiyonu ve imaj bölme gibi işlemler.

    32. Sistem, DICOM 3.0 formatında haberleşme yapabilecek yazılım ve donanıma sahip olacaktır. DICOM 3.0 işlevleri (DICOM print, send-receive, query-retrieve, DICOM modality worklist, SCU, SCP) kullanıma hazır olarak verilecektir. Sistemin hastanemizde mevcut HIS, RIS ve PACS sistemi ile entegrasyonu sağlanacaktır. PACS sistemlerine veri aktarımı ve/veya verilerin geri yüklenmesi sırasında veri kaybı olmadığı muyene kabul komisyonu kontrolünde test edilecektir

  1. RAPORLAMA İŞ İSTASYONU

   1. Hastanede mevcut PACS sistemi ile entegre edilecek 4 adet (dört) aşağıda donanım teknik özellikleri belirtilen bilgisayar ve monitörlerden oluşan iş istasyonu verilecektir.

   2. İş istasyonu Donanım Teknik Özellikleri

    1. İş istasyonu işlevlerini yerine getirebilecek özellikte lisanslı Windows pro 7 64 bit işletim sistemi olarak verilmelidir.

    2. İş istasyonlarında USB girişi bulunmalıdır;

    3. İş istasyonu bilgisayarları, FSC, IBM, HP ve DELL gibi standart donanıma sahip olmalıdır, toplama sistemler kabul edilmeyecektir. İş istasyonlarında bulunacak bilgisayar konfigürasyonları en az aşağıdaki şekilde olmalıdır.

    4. 1x E5-2620 hexa core CPU

    5. En az 8 GB 1333 MHz, DDR3 bellek

    6. Sistemdeki işlemcilerin her birinde işlemcinin desteklediği en yüksek önbellek (cache) bulunmalıdır

    7. Sistem en az 24 GB bellek kapasitesine arttırılabilme özelliğine sahip olmalıdır    1. En az 2 adet 500 GB SATA HD veya SAS HD bulunmalıdır

    2. Sistemdeki disklerin hızı en az 10.000 RPM olmalıdır

    3. Sistem üzerinde en az 1 adet PCIE 16x, 2 adet PCI-X yuvası bulunmalıdır

    4. Sistem üzerinde en az 9 (dokuz) adet USB 2.0 (Universal Serial Bus), 1 (bir) adet IEEE 1394, 1 adet mouse ve 1 adet klavye bağlantı noktası olmalıdır

    5. Sistemle birlikte 1 (bir) adet scroll optik fare ve Türkçe Q Klavye verilmelidir

    6. Sistemde en az 3 monitörü destekleyecek ekran kartı bulunmalıdır.

    7. Sistem üzerinde ana karta tümleşik ses kartı bulunmalıdır

    8. Ağ arayüzü: 1 adet 1Gbit Ethernet Bağlantısı

    9. Sistem üzerinde en az 650 W güç kaynağı bulunmalıdır

    10. Her türlü malzemeye ait kullanım ve yardım kılavuzları bir orijinal, (eğer orijinali Türkçe değilse) bir de Türkçe kopya olarak teslim edilmelidir

    11. CD-DVD okuyucu ve yazıcı bulunmalıdır.

    12. Bir adet 4 çekirdekli işlemci (2.8 GHz) olmalıdır.

    13. Her bir monitörle beraber 2 adet dijital ses kayıt cihazı (phılıpsspeechmike) verilmelidir.

    14. Ekran kartı: 2 Adet Nvidia Quadro K.600

    15. PACS monitörleri mevcut PACS sistemine bağlanması firma tarafından yapılacaktır.

   1. Diyagnostik Medikal Monitörlerin Genel Teknik Özellikleri

    1. Her bir iş istasyonunda çözünürlüğü en az 3 megapiksel olan 1 adet medikal monitör olmalıdır

    2. Monitörler renkli, titreşimsiz TFT özellikte olmalıdır

    3. Boyutları en az 24.1” inç olmalıdır

    4. Görüş açısı en az yatay ve dikey 178/178° olmalıdır

    5. Dijital video bağlantısı için DVI konnektörü bulunmalıdır

    6. 0°C– 40°C sıcaklık aralığında çalışabilmelidir

    7. DICOM kalibrasyon sensörü bulunmalıdır

    8. TFT ekran önünde koruyucu kalkan bulunmalıdır

    9. Monitör yatay ve dikey olarak kullanılabilmelidir

    10. Her bir monitörle beraber monitör üreticisinin tavsiye ettiği DICOM 3.0 uyumlu medikal grafik kartı verilmelidir

    11. Monitörler tek bir bilgisayardan network’e bağlı olarak kontrol edilebilmeli ve her birinin DICOM 3.0 kalibrasyonu buradan yapılabilmelidir

    12. Her sistem ile birlikte ikişer (2) adet 22 inch standart bigisayar monitörü verilmelidir.

  1. YAN DONANIMLAR:

   1. MR uyumlu pediatrik ve erişkin tip laringoskop seti

   2. Kapı tipi metal dedektörü

   3. Tansiyon ölçümü, kalp hızı ve oksijen satürasyonu ölçümlerine olanak sağlayan, MR uyumlu tansiyon aleti içeren MR uyumlu hasta başı monitörü

   4. MR uyumlu otomatik enjektör

    1. Cihaz 3T uyumlu olmalıdır.

    2. Cihaz uzaktan kumanda edilebilecektir. Cihaz kullanım sırasında batarya değiştirmeye gerek kalmaksızın MR kontrol odasında 220 V, ve 50 MHZ’lik şehir şebeke voltajı ile çalışabilir.Kontrast için en az65 cc, serum fizyolojik için 115 cc’lik olmak üzere iki şırıngası olmalıdır.

    3. Kontrast veriliş hızı 0,1-10 ml/sn arası ayarlanabilmelidir.

    4. Cihazda, scan, inject delay ayarlaması yapılabilecektir.

   5. MR uyumlu serum askısı

   6. MR uyumlu, en az 5 kg kapasiteli yangın söndürme tüpü (en az 3 adet)

   7. Sistemle uyumlu hasta ve ünite izleme kamerası ve monitörü (1 adet)

   8. MR uyumlu hasta sedyesi

   9. MR uyumlu puls ve EKG aparatları

   10. Kesintisiz güç kaynağı (KGK)

    1. Sistemin tümünü Elektrik kesintisi durumunda en az 15 dakika süre ile çalışabilir ve her türlü işlem yapabilir (MR çekimi dahil) halde tutabilecek en az 160 kVA kapasitesine sahip özellikte olmalıdır.

    2. Tamamen boşalmış aküleri şarj ederken yükü de besleyebilen, dolu aküleri tampon şarjında tutabilen, en son teknolojili mikroişlemci kontrollü kesintisiz güç kaynağı olmalıdır

    3. Kesintisiz güç kaynağı monoblok bir yapıda olmalıdır.

    4. Sistemin 1m mesafeden yaydığı gürültü < 70 Db(A) olmalıdır.

    5. Standart RS 232 veya RS 422 çıkışı ile PC lerle bağlantı kurulabilmelidir. KGK’daki tüm bilgiler ekrandan izlenebilmelidir.MIB standardı kullanılarak SNMP protokolu ile bir TCP/IP network‘e bağlanabilmelidir.

    6. KGK sisteminin verimi tam yükte en az %92 olmalıdır.

    7. Şebeke girişi 3 faz + nötr, AC 380 V ± %20 gerilim ve 50 Hz ± %3 frekans toleransı sınırları içinde kaldığı müddetçe cihaz kesintisiz on-line çalışmasına devam edebilmelidir.

    8. Aküler en az 5 yıl ömür beklentili tam bakımsız kuru tipte olacaktır.

    9. Akü Eurobat normunda ve uluslararası kalite standartlarından birisine uygun olacaktır. Firma KGK’da kullanılan akülerin standardı ve markasını belirten belgeyi muayene komisyonuna sunacaktır. Akümülatörlerin teslim tarihi ile imalat tarihi arasında en fazla 150 günlük bir fark olacaktır.

    10. Akü bina güvenliğine uygun şekilde MR suiti dışında İdarenin göstereceği bir yere kurulacaktır.

    11. Verilen ilacın dozunu, infüzyon hızını, kilogram başına toplam dozu gösteren MR uyumlu, sürekli ve hassas şekilde ilaç verilmesine olanak sağlayan, 2 kanallı, 10000 Gauss hattına kadar kullanılabilen infüzyon pompası verilecektir.

  2. Klima sistemi

   1. Sistemin optimum koşullarda çalışmasını sağlayacak klimatizasyon sistemi yapılmalıdır. Kullanılacak klimalar konulacağı ortamın kapasitesine uygun değerlerde olmalıdır.

   2. Klimatizasyon sistemi bilgisayar kabinetleri odası, gantri odası, soğutma (chiller) ünitelerinin bulunduğu ortam, operatör odası, kesintisiz güç kaynağı ve değerlendirme odasını kapsamalıdır.

   3. Klimatizasyon sisteminin isteğe uygun olarak kurulması ve montajı sırasında gereken tüm güç aksesuarlarının (kablolar, prizler, şalterler) alınıp döşenmesi yüklenici tarafından yapılmalıdır.

 1. KURULUM YERİNİN HAZIRLANMASI, MONTAJ VE GARANTİ ŞARTLARI:  1. PET/MR sisteminin kurulumunun yapılacağı, Hastane İdaresi tarafından gösterilen yere ( Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı), gerekli tüm alt yapı, tadilat, havalandırma, manyetik ve radyasyon zırhlama gibi, personel ve hasta güvenliği dahil olmak üzere alınması gereken önlemler ve cihazın sorunsuz olarak çalışması için gerekli düzenlemeler firma tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

  2. PET/MR sisteminin kurulumu sonrasında gerekli tüm tefrişat ihaleyi üstlenen firma tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır. Sistemin kurulum süresi sözleşme imzalanmasından itibaren 150 (yüz elli) gündür.

  3. Cihazların kurulumu sırasında gerekecek alt yapı hazırlığı sırasında çıkabilecek cihaz arızaları, firma tarafından karşılanacaktır.

  4. Teklif veren firmalar PET/MR sistemleri için gerekli olacak  RF shielding planlanmasını, teminini ve montajinı üstleneceklerdir. RF kafesi ve manyetik kalkanlama projelendirelecek, gösterilen mekana monte edilecek, İdareye herhangi bir masraf yaptırılmadan sistem çalışır şekilde teslim edilecektir. Firma ortamın manyetik alan ve RF yalıtımını yapmalı, sistem için gerekli olacak aktif shielding’in planlaması, temini ve montajı yapılmalı, kullanılacak malzeme alüminyum ve bakır metalden yapılmış demonte edilebilir özellikte olmalı, gerekli olan kısımlarda extra shielding sağlanmalıdır.

  5. Yüklenici, tesisin kurulması planlanan alanda altyapının hazırlanmasına yönelik gerekli tadilat, taşıma, yeniden yapılandırma ve gerekli olması durumunda söküm, kazı vb. çalışmaları sırasında mevcut binaya/binalara zarar verilmemesi için güçlendirme işlemlerini gerçekleştirmelidir.

  6. Teklif veren firmalar PET/MR sistem odası, operatör odaları, sıcak odalar, hasta odaları ve soyunma odalarının TAEK'nun proje onayında belirteceği şekilde hazırlamalıdır.

  7. Hastanenin gösterdiği alana 2 adet radyasyonsuz hasta hazırlanma odası olacak şekilde PET/MR biriminin kurulmasından firma sorumludur.

  8. MRG cihazının bulunduğu ortama tavan ve duvarlar dahil ses izolasyonu yapılacaktır.

  9. Koil dolabı: Sistem odasına konulmak amacıyla istenilen koillerin ebatlarıyla uyumlu olmak üzere İdarenin belirleyeceği renk ve yapıda konulmalıdır.

  10. Cihazın kurulacağı ortam ve müştemilatın çalışma şartlarına uygun şekilde Hastane idaresince verilecek detaylı listeye uygun olarak donatılacaktır.

  11. Kurulacak ortamda yapılması istenen ayrıntılı alt yapı planı, ihale öncesinde ilgili firmalara verilecektir.  1. Sistem ile birlikte emniyet amaçlı oksijen miktarını ölçen ve %19,5’in altındaki değerlerde alarm verecek olan 1 (bir) adet oksijen monitörü verilmelidir.

  2. Sıcaklık ve nem göstergesi 1 (bir) adet verilmelidir. Cihaz teknik odasında monte edilmelidir.

  3. Sistemin kalibrasyonu için gerekli olan tüm fantomlar sistem ile birlikte verilmelidir.

  4. Sistem odaları ile operatör odaları arasına konulmak üzere TAEK'nun projeye göre belirlediği kalınlıkta yüksek enerjili radyonüklidlerden korunmaya uygun en az 100 x 120 cm ebatlarında kurşun eşdeğeri cam konmalı veya CCTV renkli kamera ve LCD ekran(lar)dan oluşan görüş/ses sistemi oluşturulmalıdır

  5. Sisteme daha hızlı ve etkin servis verilebilmesi için telefon hattı hastaneye ait olmak üzere sistem bilgisayarına bağlı bir adet MODEM cihazı verilecektir.

  6. Teklif edilen cihazlar T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

  7. Yerin hazırlanması için gerekli olan lisans, izin, ruhsat ve her türlü resmi müracaat hastane tarafından yapılacaktır. Ancak sistemin ruhsatlandırılması için gerekli olan ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun istediği tüm şartlar firma tarafından karşılanacaktır. Gerekli iznin alınması sırasında yukarıda cihaz ve malzemeler dışında TAEK'nun zorunlu kıldığı diğer cihaz ve malzemelerin temini firmaya ait olacaktır.

  8. Sistemin tamamı en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti yüklenici firma ve yetkili üretici veya ithalatçı firma tarafından verilecektir. Garanti süresince, sistemin kataloglarında belirtilen sürelerde ve arıza durumlarında her türlü servis, bakım, onarım, kalibrasyon (üreticinin manuelinde belirtilen ayarların yapılması), yedek parça, işçilik ve ulaşım için hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Kullanılacak olan yedek parçalar garanti kapsamında olacaktır.

  9. 24 saatlik bir müdahale süresi, servis sağlama garantisinin bir parçası olmalıdır. (Pazartesi–Cuma 08.00 – 19.00 arası; Resmi Tatiller ve Bayramlar hariç) Firma sistemde problem oluşması durumunda sisteme uzaktan erişerek teşhis ve tamir, yazılım güncelleme yapabilmelidir. Firma uzaktan erişim hizmetlerini tarif edilen şekilde sağlayacağını teklifin ekinde İdareye vermelidir. İş istasyonları gibi çevresel ekipmanlar aynı bağlantı çözümüne bağlanabilmelidir.  1. Sistem en az %95 uptime (cihaz aktif faaliyet süresi) olacak şekilde çalışacaktır. Bu süreye ulaşılamaması halinde, ulaşılamayan her iş günü için garanti ve bakım zamanına bir iş günü eklenecektir. Yalnızca cihaza tamamen hasta kabul edilemediği durumlar downtime (cihaz aktif olmayan faaliyet süresi) hesabına dahil edilecektir. Garanti süresine eklenecek toplam süre 30 iş günü ile sınırlıdır. %95 uptime’ın garanti ve bakım süresince sağlanacağı ihale dosyasında taahhüt edilecektir. Garanti kapsamı süresince firma tarafından geliştirilen ve geliştirilecek olan sessiz MR gibi yazılım yeniliklerinin verilmesi ücreti karşılığında, mevcut sistem yazılımlarının güncellenmesi ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.. 1. EĞİTİM ve DÖKÜMANTASYON ŞARTLARI, KALİTE KONTROL:  1. Cihazlardan elde edilmiş görsel data öğretim üye ve görevlileri tarafından eğitsel ve bilimsel amaçlarla kullanılabilir.

  2. İleri görüntüleme konusunda yetişmiş, profesyonel MR cihazı, profesyonel PET cihazı Work-station çalışmasını, ileri MR ve PET uygulamalarını bilen uluslararası deneyimli aplikasyon uzmanı kurulum sonrası 8 (sekiz) iş günü ve İdarenin uygun gördüğü ileri tarihte 5 (beş) gün boyunca yerinde interaktif eğitim vermelidir. Bu uygulama İdarenin istemesi durumunda yılda bir kere iki gün olarak tekrar edilecektir.Firma, ihtiyaç olduğunda, uygulaması olmayan veya yaygın olmayan konularda eğitim desteği sağlayacaktır.

  3. Firma PET/MR sisteminin rutin kalite kontrol ve kalibrasyon işlemleri için gerekli tüm fantom ve kaynakları, kalite kontrol verilerini işlemleyebilecek programları cihaz ile beraber ücretsiz sağlayacaktır. (PET ve MR fantomları ve normalizasyon kaynakları dahil) radyoaktivite içeren kaynaklar garanti kapsamı süresince, her bir fiziksel yarılanma süresi sonunda ücretsiz olarak değiştirilmelidir.

  4. PET ve MR sisteminin birlikte kalibrasyon ve kalite kontrolünün nasıl yapıldığını istekliler teklifleri ile birlikte sunmalıdır.

  5. Firma teklifi ile birlikte PET-MR cihazının tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal teknik dokümanları vermelidir.

  6. İhaleyi alan firma kurulacak PET-MR cihazına ait birer adet Türkçe ve İngilizce kullanım kılavuzları ile varsa servis manüellerini verecektir.

  7. PET-MR sisteminin ulusal veya uluslararası geçerli olan standartlara (UBB) uygunluk belgesi olmalı; teklifte bu husus belgelenerek, PET-MR nin üretici firmalar tarafından onaylanmış kalite güvence sistemi belgesi ihale sırasında ihale komisyonuna verilecektir. Firmalar, kuracakları cihazın hangi marka, model ve tip olduğunu belirterek, teknik şartnamenin tüm maddelerine, şartname maddelerinin sırasına göre tek Türkçe olarak cevap veren "Şartnameye Uygunluk Belgelerini" mutlaka vereceklerdir. Bu uygunluk belgesi, firmanın antetli kağıdına yazılmış ve imza konusunda yetkili firma görevlisi tarafından imzalanmış ve onaylanmış olmalıdır. Şartname uygunluk belgesinde verilen cevaplar, firmanın vermiş olduğu orijinal doküman, prospektüs veya katalogların hangi sayfada olduğu açıklanarak işaretle belirtilecektir.

  8. PET/MR görüntüleme ve raporlama konusunda eğitim almak üzere Nükleer Tıp ve Radyoloji AD’dan toplam 4 (dört) öğretim üyesinin en az bir hafta süreyle yurtdışında cihazın aktif olarak klinikte kullanıldığı bir merkezde eğitim görmeleri, eğitim ücreti, yevmiye, ulaşım, konaklama firma tarafından karşılanmak üzere sağlanacaktır.

  9. Şartları üretici firma ile Kurum Etik Kurulu tarafından karşılıklı mutabakatla berlirlenecek ve üretici firmanın işleyiş kurallarına uygun bir işbirliği sözleşmesinin üretici firma ve kurum arasında imzalanması kaydı ve koşuluna tabi olarak, PET, PET/MR ve MR cihaz üreticilerinin ticari olmayan yazılımlarının açılmasının sağlanması ve sekans geliştirmeye uygun platformların sunulması ve bununla ilgili eğitimlerin verilmesi gibi bilimsel araştırmalara yönelik programlarını vereceklerdir. 1. KABUL VE MUAYENE

  1. Kabul ve muayeneler idarece oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılacak ve sistemin tamamı şartnamede istenen ve teklifte belirtilen tüm özelliklere uygunluk yönünden gözden geçirilecektir.

  2. Firma sistemi monte ettikten ve kullanıma hazır hale getirdikten sonra son kabul ve fonksiyon testlerini (acceptance tests) uluslar arası standartlara göre Nükleer Tıp ve Radyoloji anabilim dallarının kontrolünde yapmalı ve bu testlerin sonuçları Nükleer Tıp ve Radyoloji anabilim dalları tarafından onaylanmalıdır.

  3. Cihazların kabulü sırasında firmalardan bazı testlerin yapılması istenebilecektir. Bu durumda gerekli düzeneği sağlamak firmaya aittir.

  4. Muayene sırasında veya cihazların taşınması, montajı sırasında oluşabilecek her türlü kaza ve hasardan firma sorumludur.

  5. Sistemin teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun cihazın kurulması çalıştırılması ve şartnamede belirtilen diğer tüm koşulların yerine getirilmesinden sonra cihazın geçici kabulü yapılacaktır.

  6. Sistemin kesin kabulü deneme çekimleri (10 adet tüm vücut tümör F-18 FDG PET/MR çalışması) yapıldıktan sonra ve tüm aksesuarları ile denendikten sonra yapılacaktır. 1. ÜSTÜN TEKNİK ÖZELLİKLER

Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte üstün teknik özellikler de dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsurların hesaplanması formülü

A:Teklif Edilen Fiyat 

B:Alınan toplam puan

C:Nihai fiyat 

C=A- (A x B) /100Nihai Fiyat = Teklif Edilen  Fiyat - (Teklif Edilen Fiyat x Alınan Toplam Puan) / 100

  1. Teklif edilen sistemin PET bileşeninin TOF rekonstrüksiyon tekniğine sahip olması ve sahip olduğu TOF teknolojisinin rezolüsyon değerinin en fazla 500 ps (pikosaniye) hızına sahip olması: 12 (oniki) nisbi puan.

  2. Teklif edilen sistemin PET bileşenlerinin NEMA 2007 standartlarına göre en az 20 kcps/MBq sensivite değerine sahip olması: 10 (on) nisbi puan.

  3. PET özelliklerinden 10 cm deki axial uzaysal rezolüsyonun ≤ 6.7 olması 1 (bir) nisbi puan.

  4. Teklif edilen sistemin PET bileşenlerinin, PET rezolüsyonunu artırıp daha küçük boyutlu lezyonların gösterilebilme kabiliyetinin artırılması bakımından PET kristal boyutlarının, (X,Y,Z) en çok (4.0, 4.0, 20.0 mm) olması: 2 (iki) nisbi puan

  5. Teklif edilen PET/MR sisteminin Manyetik Rezonans bileşeninin, hastadan toplanan analog RF sinyalinin, magnet odası içerisinde dijitalize edildiği ve dijital veriye dönüştürülen bu bilginin optik kablo ile magnet odası dışına taşındığı teknolojiye sahip olması: 2 (iki) nisbi puan.

  6. Prostat dedike 32 kanallı koil ve multiparametrik görüntüleme sekans ve hesaplama yazılımları 1 (bir) nisbi puan

  7. İnsan vücudunda bulunan hava, su, yağ ve doku bölgelerine ek olarak hem kafadaki hem de vücuttaki kemik doku bilgisini tespit ederek µ-map oluşturabilen ve  böylece ileri atenüasyon düzeltmesini (whole-body 5-compartment model vb.)  tüm vücut (whole body) görüntülemede tüm görüntüleme bölgeleri dahil yapabildiğini gösterebilen PET/MR 1 (bir) nisbi puan

  8. Teklif edilen PETMR sistemi ile beraber simultane PET/MR görüntüleme için, atenuasyon düzeltmesi yapılmış dedike yapıda en az 8 kanallı meme bobini verilmesi: 1(bir) nisbi puan

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə