Epidemiologiya ixtisası üzrə yeni test nümunələri 03. 10. 2012-ci IL tarixində əlavə olunubYüklə 205,55 Kb.
tarix26.09.2017
ölçüsü205,55 Kb.
növüDərs

Epidemiologiya ixtisası üzrə yeni test nümunələri
03.10.2012-ci il tarixində əlavə olunub.

1) Stasionar şəraitində baş verən yoluxucu xəstəliklər:
A) xəstəxanadaxili infeksiyalar

B) allergik xəstəliklər

C) karantin infeksiyaları

D) peşə xəstəlikləri

E) yoluxucu xəstəliklər
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
2) Hospital infeksiyaların törədiciləri:
A) Brucella suis

B) Ascaris lumbricoides

C) Staphylococcus aureus

D) Brucella melitensis

E) Brucella abortus
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
3) Hospital infeksiyalarda infeksiya mənbəyinə aiddir:
A) heyvanlar

B) quşlar

C) sürünənlər

D) gəmiricilər

E) pasiyentlər
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
4) Parenteral hepatitlər ilə yoluxma riskinə daha çox məruz qalan mütəxəssislər:
A) nevropatoloq

B) allerqoloq

C) cərrah

D) parazitoloq

E) terapevt
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
5) Parenteral hepatitlər ilə yoluxma riskinə məruz qalmayan mütəxəssislər:
A) stomatoloq

B) nevropatoloq

C) cərrah

D) reanimatoloq

E) kosmetoloq
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
6) Stafilokok infeksiyalarla yoluxma riskinə daha çox məruz qalan mütəxəssislər:
A) nevropatoloq

B) terapevt

C) allerqoloq

D) stomatoloq

E) parazitoloq
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
7) Xəstəxanadaxili infeksiyaların patogen törədiciləri xasdır:
A) malyariyaya

B) klebsielyoza

C) askaridoza

D) ureaplazmoza

E) qızılcaya
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
8) Xəstəxanadaxili infeksiyaların parenteral yoluxmasını təmin edir:
A) qan preparatları

B) qida bloklarının işi

C) hava

D) tibb heyətinin əlləriE) su
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
9) İrinli –septiki xəstəxanadaxili infeksiyaların yoluxmasını təmin edir:
A) cərrahi əməliyyatlar

B) qan preparatları

C) su

D) qida bloklarının işiE) hava
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
10) Tənəffüs yollarının hospital infeksiyaları zamanı inkişaf edir:
A) difteriya

B) salmoneyloz

C) sepsis

D) ventilyasiya pnevmoniyası

E) dizenteriya
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
11) Şüa terapiyası zamanı sürətlə çoxalırlar
A) qeyri – patogen flora

B) ibtidailər

C) viruslar

D) mikoplazmalar

E) helmintlər
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
12) Xəstəxanadaxili infeksiyaların bir pasiyentdən digərinə ötürülməsində daha çox əhəmiyyətlidirlər:
A) tibb heyyətinin əlləri

B) ətraf mühitin hərarəti

C) su

D) qida


E) məişət əşyaları
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
13) Stasionarın tibb heyyəti arasında baş verən yoluxucu xəstəliklər:
A) peşə xəstəlikləri

B) allergik xəstəliklər

C) hospital infeksiyalar

D) yoluxucu xəstəliklər

E) karantin infeksiyaları
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
14) Xəstəxanadaxili infeksiyaların törədiciləri deyildir:
A) Shigella sonnei

B) Leptospira pomona

C) Brucella melitensis

D) Proteus mirabilis

E) Staphylococcus aureus
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
15) Xəstəxanadaxili infeksiyalarda infeksiya mənbələrinə aid deyil:
A) törədicigəzdirənlər

B) xəstələr

C) gəmiricilər

D) tibb işçiləri

E) pasiyentlər
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
16) Hospital infeksiyaların süni yoluxma mexanizmi realizasiya olunur:
A) transmissiv yolla

B) su yolu iə

C) müalicəvi əməliyyatlarla

D) aspirasion yolla

E) qida yolu ilə
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
17) Xəstəxanadaxili infeksiyalar zamanı təbii yoluxma mexanizmi realizasiya olunur:
A) diaqnostik əməliyyatlarla

B) su yolu ilə

C) müalicəvi əməliyyatlarla

D) invaziv əməliyyatlarla

E) balneoloji əməliyyatlarla
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
18) Orqanizmin xəstəxanadaxili infeksiyalara qarşı həssaslığına təsir göstərən amillər:
A) normal immun status

B) somatik xəstəliklərin olmaması

C) ətraf mühitin hərarəti

D) yaş


E) əlverişli ətraf mühit
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
19) Orqanizmin hospital infeksiyalara qarşı həssaslığına təsir göstərməyən amillər:
A) qeyri-əlverişli ətraf mühit

B) normal immun status

C) cərrahi müdaxilələr

D) yaş


E) somatik xəstəliklərin olması
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
20) Xəstəxanadaxili infeksiyalarda epidemik prosesin təzahürləri:
A) alovlanmalar

B) illik xəstələnmə

C) çoxillik xəstələnmə

D) pandemiya

E) ekzootiya
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
21) Hospital infeksiyalarda epidemik prosesin təzahürü:
A) endemiya

B) illik xəstələnmə

C) çoxillik xəstələnmə

D) epidemiya

E) pandemiya
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
22) Xəstəxanadaxili yoluxmaların səbəbi olan manipulyasiyalar:
A) onurğanın bel şöbəsinin elektroforezi

B) elekrostimulyator

C) onurğanın boyun şöbəsinin elektroforezi

D) sidik kisəsinin kateterizasiyası

E) termometriya
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
23) Hospital yoluxmalara səbəb olmayan manipulyasiyalar:
A) əməliyyatlar

B) onurğanın boyun şöbəsinin elektroforezi

C) cərrahi müdaxilə

D) sidik kisəsinin kateterizasiyası

E) qastroskopiya
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
24) Xəstəxanadaxili infeksiyaların patogen törədiciləri bu infeksiyalara xasdır:
A) məxmərək

B) klebsielyoz

C) legionelyoz

D) B qrupu streptokok infeksiyaları

E) protey
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
25) Xəstəxanadaxili infeksiyaların şərti- patogen törədiciləri bu infeksiyalara xasdır:
A) klebsielyoz

B) məxmərək

C) difteriya

D) viruslu hepatitlər

E) B qrupu streptokok infeksiyaları
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
26) Uşaq stasionarlarında xəstəxanadaxili infeksiyalar kimi rast gəlir:
A) eşerixioz

B) bruselyoz

C) askaridoz

D) legionelyoz

E) malyariya
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
27) Etioloji baxımdan hospital infeksiya təqribən 90% halda törədilir:
A) helmintlərlə

B) viruslarla

C) ibtidailərlə

D) göbələklərlə

E) bakteriyalarla
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
28) Süni yoluxma mexanizmi xasdır:
A) fekal- oral infeksiyalar üçün

B) zoonoz infeksiyalar üçün

C) xəstəxanadaxili infeksiyaların törədiciləri üçün

D) bagirsaq infeksiyaları üçün

E) respirator infeksiyalar üçün
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
29) Xəstəxanadaxili infeksiyalar zamanı artifisial yoluxma mexanizminin realizasiya yolu:
A) inyeksion

B) su


C) transplasentar

D) alimentar

E) qida
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
30) Xəstəxanadaxili infeksiyaların məişət – təmas yolunu təmin edir:
A) hava

B) tibb heyətinin əlləri

C) qan preparatları

D) su


E) qida
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
31) Xəstəxanadaxili infeksiyaların inkişafına səbəb ətraf mühitdə ________geniş yayılmasıdır:
A) göbələklərin

B) şərti- patogen mikroorqanizmlərin

C) virusların

D) helmintlərin

E) ibtidailərin
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
32) Xəstəxanadaxili infeksiyaların risk amillərinə aiddir:
A) iqlim

B) hospitalizasiyanın müddəti

C) xəstənin milləti

D) hərarət

E) xəstələrin cinsi
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
33) Hospital infeksiyaların risk amillərinə aiddir:
A) hərarət

B) zərərsizləşdirilməmiş şpris və iynələrin istifadə olunması

C) qastroskopiya

D) iqlim


E) xəstənin milləti
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011.
34) Xəstəxanadaxili infeksiyaların törədicilərinin hospital ştamlarının əlamətləri:
A) antibiotiklərə qarşı rezistentlik

B) faqohəssaslıq

C) dezinfektantlara qarşı rezistentlik

D) dezinfektantlara qarşı davamlılıq

E) faqorezistentlik
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
35) Hospital ştamların əlamətləri:
A) faqorezistentlik

B) faqohəssaslıq

C) antibiotiklərə qarşı rezistentlik

D) dezinfektantlara qarşı rezistentlik

E) antibiotiklərə qarşı rezistentlik
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
36) Adi ştamların hospital ştamlardan fərqləndirici xüsusiyyətləri:
A) sulfanilamidlərə qarşı həssalıq

B) qurumaya qarşı həssalıq

C) antibiotiklərə qarşı həssaslıq

D) antibiotiklərə qarşı həssalıq

E) dezinfektantlara qarşı həssalıq
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
37) Müalicə- profilaktika müəssisələrində dezinfeksiya tədbirləri xəstəxanadaxili infeksiyaların yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə aparılır :
A) əhali arasında

B) törədicigəzdirənlər arasında

C) allergik xəstələr arasında

D) pasiyentlər və personal arasında

E) uşaqlar arasında
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
38) Müasir çoxmərtəbəli korpuslar əlverişli şərait yaradır:
A) transplasentar yoluxma yoluna

B) məişət- təmas yoluxma yoluna

C) alimentar yoluxma yoluna

D) hava – damçı yoluxma yoluna

E) kontakt yoluma yoluna
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
39) Hospital infeksiyalar zamanı tibb heyəti:
A) infeksiya mənbəyidir

B) infeksiya amilidir

C) yoluxma mexanizmidir

D) canlı keçiricidir

E) yoluxma amilidir
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
40) Xəstəxanadaxili infeksiyaların kəskin alovlamaları törədədilir:
A) bir ştam tərəfindən

B) 5 və daha çox ştam tərəfindən

C) 2 və daha çox ştam tərəfindən

D) müxtəlif ştam tərəfindən

E) çox ştam tərəfindən
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
41) Xəstəxanadaxili infeksiyaların qida yolunu təmin edir:
A) hava

B) su


C) qan preparatları

D) tibb heyətinin əlləri

E) qida bloklarının işi
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
42) Hospital infeksiyalarda angiogen yoluxmanın səbəbi:
A) onurğanın bel şöbəsinin elektroforezi

B) qastroskopiya

C) onurğanın boyun şöbəsinin elektroforezi

D) damarların kateterizasiyası

E) cərrahi əməliyyatlar
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
43) Cərrahi müdaxilə zamanı infeksion ağırlaşmaların tezliyi asılıdır:
A) ətraf mühitin temperaturundan

B) somatik xəstəliklərin olmasından

C) yaranın təmizliyindən

D) infeksion xəstəliklərin olmasından

E) qeyri-əlverişli ətraf mühitdən
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
44) «Təmiz” yaralarda hospital infeksiyalar inkişaf edir:
A) 20-25% hallarda

B) 50% hallarda

C) 1,5-6,9% hallarda

D) 15% hallarda

E) 10-40% hallarda
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
45) «Çirkli” yaralarda hospital infeksiyalar inkişaf edir:
A) 10-40% hallarda

B) 2- 3% hallarda

C) 50% hallarda

D) 60-65% hallarda

E) 1,5-6,9% hallarda
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
46) Hospital infeksiyalar zamanı inkubasiya dövründə daxil olan xəstə:
A) yoluxma mexanizmidir

B) yoluxma amilidir

C) bakteriyagəzdirəndir

D) canlı keçiricidir

E) infeksiya mənbəyidir
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
47) Törədicilərin inqalyasion yoluxma yolu xasdır:
A) bruselyoz üçün

B) malyariya üçün

C) dəri infeksiyaları üçün

D) xəstəxanadaxili infeksiyalar üçün

E) bagırsaq infeksiyaları üçün
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
48) Törədəcinin invaziv –diaqnostik əməliyyatlarla assosiasiya olunmuş yoluxma yolu xasdır:
A) respirator infeksiyalar üçün

B) bagirsaq infeksiyaları üçün

C) xəstəxanadaxili infeksiyalar üçün

D) damcı infeksiyaları üçün

E) zoonoz infeksiyalar üçün
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
49) Törədicinin əməliyyatlarla assosiasiya olunmuş yoluxma yolu xasdır:
A) damcı infeksiyaları üçün

B) respirator infeksiyalar üçün

C) bagirsaq infeksiyaları üçün

D) zoonoz infeksiyalar üçün

E) xəstəxanadaxili infeksiyalar üçün
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
50) Törədicinin transfusion yoluxma yolu xasdır:
A) respirator infeksiyalar üçün

B) bağırsaq infeksiyaları üçün

C) xəstəxanadaxili infeksiyalar üçün

D) zoonoz infeksiyalar üçün

E) damcı infeksiyaları üçün
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
51) Qarın yatalağının su alovlanmaları daha çox baş verir:
A) qışda

B) payızda

C) yayda

D) il boyu

E) yazda
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
52) Qarın yatalağının törədicisinin yoluxma mexanizmi:
A) aerozol

B) artifisial

C) təmas

D) transmissiv

E) ) fekal-oral
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
53) Qarın yatalağının yoluxma yolu:
A) aspirasion

B) kontaminasiya

C) inqalyasion

D) artifisial

E) qida
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
54) Qarın yatalağının törədicisi:
A) S. enteritidis

B) S.paratyphi A

C) S.typhimurium

D) S.haifa

E) S.typhi
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
55) S.typhi törədicisidir:
A) qarın yatalağının

B) səpgili yatalağın

C) kampilobakteriozun

D) salmonelyozun

E) qayıdan yatalağın
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
56) S.typhi aiddir:
A) Plasmodiae ailəsinə

B) Bacillaceae ailəsinə

C) Paramyxoviridae ailəsinə

D) Picornaviridae ailəsinə

E) Enterobactericae ailəsinə
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
57) Qarın yatalağının erkən aşkar edilməsində istifadə edilən laborator müayinə metodu:
A) nəcisin bakterioloji müayinəsi

B) ödün bakterioloji müayinəsi

C) qanın seroloji müayinəsi

D) sidiyin bakterioloji müayinəsi

E) qanın bakterioloji müayinəsi
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
58) Paratif A zamanı infeksiya mənbəyidir:
A) süd məhsulları

B) heyvan

C) ətraf mühit

D) insan və heyvan

E) insan
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
59) Alovlanma zamanı xəstələrdə S.typhi-nin bir faqotipi aşikar edilibsə, törədicinin yoluxma yolu:
A) inokulyasiyadır

B) qida yoludur

C) kontaminasiyadır

D) hava-toz yoludur

E) su yoludur
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
60) Qarın yatalağı zamanı infeksiya mənbəyidir:
A) ət məhsulları

B) heyvan

C) insan

D) quşlar

E) ətraf mühit
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
61) Xəstə həkimə xəstəliyin 5-cı günü müraçiət edib. Qarın yatalağı diaqnozunu qoymaq üçün istifadə edilir:
A) ödün bakterioloji müayinəsi

B) qanın bakterioloji müayinəsi

C) sidiyin bakterioloji müayinəsi

D) qanın seroloji müayinəsi

E) nəcisin bakterioloji müayinəsi
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
62) Viruslu hepatitlər aiddir:
A) zoonozlara

B) antropozoonozlara

C) transmissiv xəstəliklərə

D) antroponozlara

E) konvension xəstəliklərə
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
63) Stomatoloji alətlər vasitəsilə ötürülə bilən virus infeksiyası:
A) B viruslu hepatit

B) A viruslu hepatit

C) məxmərək

D) qızılca

E) paraqrip
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
64) B viruslu hepatit zamanı yoluxmada az əhəmiyyət daşıyan substrat:
A) bəlğəm

B) aybaşı qanı

C) tüpürcək

D) sperma

E) qan
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
65) B hepatiti virusu aiddir:
A) adenoviruslara

B) enteroviruslara

C) herpesviruslara

D) hepadnaviruslara

E) rinoviruslara
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
66) A hepatiti virusu aiddir:
A) helmintozlara

B) saprozoonozlara

C) antroponozlara

D) sapronozlara

E) zoonozlara
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
67) Viruslu E hepatiti zamanı yoluxma mexanizmi:
A) inokulyasion

B) fekal-oral

C) qida

D) aspirasionE) aerozol
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
68) Viruslu E hepatiti zamanı infeksiya mənbəyi:
A) su

B) həşəratlar

C) heyvanlar

D) ətraf mühit

E) xəstə insan
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
69) İnfeksiya mənbəyinə görə viruslu hepatit B aiddir:
A) antroponozlara

B) zoofil sapronozlara

C) invaziyalara

D) saprozoonozlara

E) zoonozlara
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
70) Viruslu B hepatitinə qarşı planlı vaksinasiya aparılır:
A) 1 ayında

B) 4-7 günü

C) həyatın ilk 12 saatı ərzində

D) 6 ayında

E) 12 ayında
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
71) B viruslu hepatinə qarşı planlı vaksinasiya aparılır:
A) yenidoğulmuşlara

B) hamilə qadınlara

C) tibb işçilərinə

D) xəstəliyi keçirənlərə

E) virusgəzdirənlərə
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
72) Viruslu A hepatit törədicisinin ətraf mühitdə davamlılığı:
A) orta-davamlıdır

B) davamsızdır

C) xlorlu birləşmələrə qarşı davamlıdır

D) çox davamlıdır

E) qızdırıldıqda davamlıdır
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
73) Viruslu C hepatitin infeksiya mənbəyi:
A) həşəratlar

B) xəstə heyvanlar

C) bioloji mayelər

D) xəstə insan

E) məişət əşyaları
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
74) Viruslu C hepatit zamanı əsas yoluxma yoludur:
A) torpaq

B) qida


C) hava-damcı

D) su


E) inyeksion
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
75) B hepatiti virusunun ən yüksək miqdarı müəyyən olunur:
A) qanda

B) tüpürcəkdə

C) spermada

D) bəlgəmdə

E) sidikdə
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
76) Viruslu B hepatit zamanı ən effektiv tədbirlər:
A) rejim-məhdudlaşdırıcı tədbirlər

B) vaksinoprofilaktika

C) suyun zərərsizləşdirilməsi

D) antibiotikoprofilaktika

E) karantin tədbirləri
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
77) A hepatiti zamanı yoluxma riski qrupları:
A) təmizləyici qurğuların işçiləri

B) sağıcılar

C) cərrahlar

D) baytarlar

E) narkomanlar
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
78) Viruslu B hepatitin təbii yoluxma yolu:
A) kosmetik plastika

B) transfuzion

C) perinatal

D) inokulyasion

E) inyeksion
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
79) Viruslu B hepatitinin süni yoluxma yolu:
A) qanköçürülmə

B) daraqlardan istifadə

C) cinsi əlaqə

D) uşağın xəstə anadan doğulması zamanı yoluxması

E) perinatal
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
80) Viruslu B hepatit zamanı təbii yoluxma yolu baş verir:
A) törədicilərlə çirklənmiş qida məhsullarından istifadə etdikdə

B) qeyri-steril kosmetika alətlərindən istifadə etdikdə

C) aparılan diaqnostik prosedurlar zamanı

D) qeyri-steril tibb alətlərindən istifadə etdikdə

E) cinsi əlaqə zamanı
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
81) Quduzluq:
A) aerozol mexanizmli xəstəlikdir

B) təmas mexanizmli xəstəlikdir

C) artifisial mexanizmli xəstəlikdir

D) fekal-oral mexanizmli xəstəlikdir

E) transplasentar mexanizmli xəstəlikdir
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
82) Quduzluq:
A) transplasentar mexanizmli xəstəlikdir

B) sapronoz xəstəlikdir

C) artifisial mexanizmli xəstəlikdir

D) fekal-oral mexanizmli xəstəlikdir

E) zoonoz xəstəlikdir
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
83) Quduzluğun gedişinin proqnozu:
A) müalıcə edilmədikdə sağalma

B) xronik gedişat

C) müalıcə edilmədikdə 100% letallıq

D) sağlam virusgəzdirmə

E) müalıcə edilmədikdə 10% letallıq
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
84) Quduzluğun yoluxma mexanizmi:
A) təmas

B) fekal-oral

C) vertikal

D) artifisial

E) transmissiv
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
85) Quduzluğun törədicisidir:
A) spiroxetlər

B) viruslar

C) bakteriyalar

D) göbələklər

E) rikketsiyalar
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
86) Quduzluq virusunun ayırd edilən variantları:
A) atoksik virus

B) şimal virusu

C) toksik virus

D) fiksə olunmuş virus

E) arktik virus
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
87) Heyvanlardan quduzluğa yoluxma baş verir:
A) heyvanlardan alınan xammalı emal etdikdə

B) tüpürcəklənmə zamanı

C) dəri-gön məmulatlarından istifadə etdikdə

D) yumurtadan istifadə etdikdə

E) heyvanlara qulluq etdikdə
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
88) İnfeksiya mənbəyinə görə quduzluq aiddir:
A) saprozoonozlara

B) sapronozlara

C) antroponozlara

D) zoonozlara

E) bağırsaq infeksiyalarına
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
89) Yoluxma mexanizminə görə quduzluq aiddir:
A) xarici örtüklərin infeksiyalarına

B) xəstəxanadaxili infeksiyalara

C) tənəffüs infeksiyalarına

D) bağırsaq infeksiyalarına

E) fekal-oral infeksiyalara
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
90) Quduzluğun latınca adı:
A) Anthrax

B) Malariae

C) Typhi

D) Pestis

E) Rabies
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
91) Quduzluq zamanı risk qruplarına aiddir:
A) ovçular

B) müəllimlər

C) tibb işçiləri

D) kulinarlar

E) sağıcılar
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
92) Quduzluq zamanı epidemioloji əhəmiyyətli infeksiya mənbəyi:
A) ətraf mühit

B) insan


C) vəhşi heyvanlar

D) inəklər

E) quşlar
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
93) Quduzluq virusu aktiv ifraz olunur:
A) sperma ilə

B) qanla


C) göz yaşı ilə

D) nəcislə

E) tüpürcəklə
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
94) Quduzluq:
A) prion xəstəliyidir

B) sapronoz xəstəlikdir

C) antroponoz xəstəlikdir

D) bakterial xəstəlikdir

E) zoonoz xəstəlikdir
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
95) Təbiətdə rabdovirusların rezervuarları:
A) iribuynuzlu heyvanlar

B) quşlar

C) canavarlar, çaqqallar

D) sıçanlar

E) insanlar
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
96) Quduzluğun spesifik profilaktikası üçün işlədilir:
A) Solk vaksini

B) BCG


C) antirabik vaksin

D) STİ


E) Seybin vaksini
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
97) Quduzluq zamanı başlıca infeksiya mənbəyi:
A) ətyeyən vəhşi heyvanlar

B) hidrobiontlar

C) quşlar

D) sürünənlər

E) insanlar
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
98) Quduzluğun əsas simptomları:
A) sinir sisteminin ensefalomielit tipi üzrə zədələnməsi

B) xəstəliyin 2-ci günü bədəndə səpgilərin əmələ gəlməsi

C) qaraciyərin və dalağın ölçülərinin böyüməsi

D) sklera və konyunktivanın sarı rəngə çalması

E) mədə-bağırsaq yolunun pozğunluqları
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
99) Quduzluğun törədicisi:
A) RNT-tərkibli Lyssavirus cinsinə aid virusdur

B) RNT-tərkibli Morbilivirus cinsinə aid virusdur

C) RNT-tərkibli Paramyxovirus cinsinə aid virusdur

D) RNT-tərkibli Rubivirus cinsinə aid virusdur

E) DNT-tərkibli Simplexvirus cinsinə aid virusdur
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
100) L.Paster tərəfindən quduzluq virusunun əldə olunmuş variantı adlanır:
A) mozaika virusu

B) vəhşi virus

C) laboratoriya virusu

D) küçə virusu

E) fiksə olunmuş virus
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
101) Quduzluq zamanı inkubasiya müddətinin qısalması asılıdır:
A) orqanizmin immunitetindən

B) törədicinin daxil olma yerindən və dişləmə dərəcəsindən

C) törədicinin virulentliyindən

D) yoluxma üsulundan

E) sahibin həssaslığından
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
102) Quduzluq zamanı su içərkən udlağın və əsnəyin əzələlərinin ağrılı spazmı adlanır:
A) fotofobiya

B) klaustrofobiya

C) tetaniya

D) hidrofobiya

E) opistonus
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
103) Quduzluq zamanı profilaktik immunizasiya aparılır:
A) şagirdlər arasında

B) ittutanlar arasında

C) sürücülər arasında

D) tibb işçiləri arasında

E) qida işçiləri arasında
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
104) Quduzluq zamanı müalicə-profilaktik vaksinasiyanın sxemi asılıdır:
A) dişləmənin dərəcəsindən

B) yaşayış yerindən

C) irqi mənsubiyyətindən

D) xəstənin yaşından

E) xəstənin sənətindən
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
105) Quduzluq zamanı profilaktik (planlı) vaksinin təyin olunması şərtlənir:
A) xəstənin yaşı ilə

B) xəstənin peşəsi ilə

C) irqi mənsubiyyəti ilə

D) yaşayış yeri ilə

E) yüksək həssaslıqla
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
106) Quduzluq virusu seçici zədələyir:
A) onurğa beyninin ön buynuzlarının boz maddəsini

B) tənəffüs orqanlarını

C) beyinciyin ammon buynuzlarını

D) dərini

E) onurğa beynini
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
107) İnsan orqanizminə rabdoviruslar daxil olur:
A) ağcaqanadların dişləməsi yolu ilə

B) xəstə heyvanların qanı ilə

C) su ilə

D) xəstə heyvanların tüpürcəyi ilə

E) xəstə heyvanların nəcisi ilə
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
108) Fiksə olunmuş quduzluq virusu istifadə edilir:
A) vaksinlərin hazırlanması üçün

B) seroloji reaksiyaların qoyulması üçün

C) quduzluğun müalicəsi üçün

D) quduzluğun diaqnostikası üçün

E) allergik sınağın qoyulması üçün
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
109) Orqanizmdə quduzluq virusu daha çox toplanır:
A) bağırsaqda

B) mərkəzi sinir sisteminin hüceyrələrində

C) immunkompetent hüceyrələrdə

D) əzələ toxumasında

E) parenxitamoz orqanlarda
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
110) Antirabik vaksinin yeridilmə texnikası:
A) əzələdaxili

B) dəriüstü

C) venadaxili

D) dərialtı

E) dəriiçi
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
111) Quduzluq zamanı aspirasion yoluxma mexanizmi realizasiya olunur:
A) yarasalar-vampirlər yaşayan mağaralarda

B) məhsulun yığımı zamanı

C) ot biçimi zamanı

D) xəstə şəxslə təmasda olduqda nəfəsalma zamanı

E) yaşayış yerlərində aerozolla
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
112) Quduzluq zamanı xəstə heyvan praktik olaraq yoluxdurucudur:
A) inkubasiyanın ilk günləri

B) həyatının son 10 günü

C) bütün inkubasiya dövrü

D) klinik simptomatika meydana çıxmazdan 2 həftə əvvəl

E) həyatının son 3 günü
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
113) Tulyaremiyanın infeksiya daşıyıcısıdır:
A) adi çol sıçanı

B) quşlar

C) xırda buynuzlu mal-qara

D) atlar


E) dəvələr
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
114) Tulyaremiyanın keçiricisinə aiddir:
A) iksod gənələri

B) milçəklər

C) hünülər

D) bitlər

E) birələr
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
115) Tulyaremiyanın mövcud olmayan ötürülmə mexanizmi:
A) təmas

B) qida


C) inokulyasiya

D) qanköçürmə

E) peroral
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
116) Tulyaremiyada inkubasiya müddəti:
A) 3-7 gün

B) 42 gün

C) 30 gün

D) 55 gün

E) 60 gün
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
117) Tulyaremiyada istifadə olunan vaksin növü:
A) öldürülmüş vaksin

B) kimyəvi

C) rekombinant

D) diri vaksin

E) assosiasiya olunmuş vaksin
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
118) Təbii ocaqlılıq məxsusdur:
A) viruslu hepatitə

B) qarın yatalağına

C) yersiniyoza

D) difteriyaya

E) tulyaremiyaya
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
119) Tulyaremiyada infeksiya mənbəyi ilə mübarizədə edilir:
A) həşəratların məhv edilməsi

B) həşəratların hürküdülməsi

C) gənələrin məhv edilməsi

D) bakteriyaların məhv edilməsi

E) gəmiricilərin məhv edilməsi
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
120) Tulyaremiyaya qarşı vaksinasiya aparılır:
A) 2 yaşdan başlayaraq

B) 7 yaşdan başlayaraq

C) 25 yaşdan başlayaraq

D) 10 yaşdan başlayaraq

E) 12 yaşdan başlayaraq
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
121) Bruselyozun törədicisidir:
A) Escherichia coli

B) Salmonella heidelberq

C) Brucella suis

D) Shigella sonnei

E) Shigella flexneri
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
122) Bruselyozun infeksiya mənbəyidir:
A) quşlar

B) tülkülər

C) iribuynuzlu mal-qara

D) pişiklər

E) insan
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
123) Bruselyozda risk qrupuna aiddir:
A) bakterioloji laboratoriya işçiləri

B) kosmetoloq

C) stomatoloq

D) cərrahlar

E) terapevt
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
124) Qida yolu ilə ötürülən infeksiya:
A) ornitoz

B) təbii çiçək

C) qızılca

D) difteriya

E) bruselyoz
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
125) Bruselyoz aiddir:
A) antroponozlara

B) bağırsaq infeksiyalarına

C) qan infeksiyalarına

D) tənəffüs infeksiyalarına

E) dəri örtüyü xəstəliklərinə
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
126) Bruselyoza qarşı vaksinasiya aparılır:
A) məktəblilərə

B) su sisteminin işçilərinə

C) uşaq məktəbəqədər müəssisələrinin işçilərinə

D) terapevtlərə

E) heyvandarlıq fermasının işçilərinə
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
127) Bruselyozun yoluxma mexanizmi:
A) hava-damcı

B) artifisial

C) transmissiv

D) fekal-oral

E) inokulyasion
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
128) Bruselyozda yoluxma yolu:
A) transfuzion

B) artifisial

C) məişət-təmas

D) aerozol

E) transmissiv
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
129) Bruselyoz aiddir:
A) antroponozlara

B) antropozonozlara

C) sapronozlara

D) antroponozlara

E) zoonozlara
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
130) Süd məhsullarında brusellaların yaşama müddəti:
A) 3-4 gün

B) 1-3 ay

C) 10 gün

D) 20 gün

E) 5-6 gün
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
131) Xlorlu preparatların təsirindən brusellalar məhv olur:
A) 1 saata

B) 1,5 saata

C) 40 dəqiqəyə

D) 30 dəqiqəyə

E) 2 saata
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
132) Bruselyozda inkubasiya dövrünün müddəti:
A) 1-3 həftə

B) 5 ay


C) 2 ay

D) 1 il


E) 3 ay
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
133) Pendirdə bruselyoz törədicisinin yaşama müddəti:
A) 10-20 gün

B) 5-10 gün

C) 20-30 gün

D) 45-60 gün

E) 5 gün
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
134) Bruselyoza görə insan üçün daha təhlükəli sayılan qida məhsulu:
A) süd

B) meyvələr

C) şəkər

D) tərəvəz

E) çörək
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
135) Bruselyoza yoluxma riski yüksək olanlar:
A) həkimlər

B) müəllimlər

C) zootexniklər

D) məktəblilər

E) ticarətçilər
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
136) Taunun infeksiya mənbəyinə aiddir:
A) iribuynuzlu heyvanlar

B) balıqlar

C) xırdabuynuzlu heyvanlar

D) quşlar

E) vəhşi gəmiricilər
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
137) Vəbada infeksiya mənbəyi:
A) quşlar

B) balıqlar

C) xəstə insan

D) gəmiricilər

E) xəstə heyvan
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
138) Vəbada maksimal inkubasiya dövrü davam edir:
A) 10 gün

B) 5 gün


C) 14 gün

D) 7 gün


E) 6 gün
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
139) Vəbanın yoluxma yolu:
A) qida

B) rektal

C) transfuzion

D) transplasentar

E) vaginal
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
140) Vəba törədicisinin ötürülmə yolu:
A) inqalyasion

B) inyeksion

C) hava-damcı

D) vasitəsiz təmas

E) su
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
141) Vəbada infeksiyanın rezervuarı mənbəyi hesab olunur:
A) su

B) hava


C) qida məmulatları

D) xarici mühit obyektləri

E) torpaq
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
142) Respublika ərazisinin mühafizəsi üzrə sanitar qaydaları şamil edilir:
A) taun, yapon ensefaliti, meninqokok infeksiyası

B) legionelyoz, taun, toksoplazmoz

C) yapon ensefaliti, vəba,kampilobakterioz

D) tropik malyariya, vəba, Ebola qızdırması

E) Ebola qızdırması, malyariya, yapon ensefaliti
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
143) Vəba xəstəliyinin profilaktikasının əsasını təşkil edən tədbirlər:
A) gənələrin və ağcaqanadların məhv edilməsi

B) tibbi alətlərin zərərsizləşdirilməsi

C) əhalinin həyatının sanitar-gigiyenik və sosial-iqtisadi şəraitinin yaxşılaşdırılması

D) havanın zərərsizləşdirilməsi

E) gəmiricilərin məhv edilməsi
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
144) Beynəlxalq tibbi-sanitar qaydalar şamil edilir:
A) tauna, botulizmə, difteriyaya

B) poliomielitə, tauna, vəbaya

C) qripə, sarı qızdırmaya, vəbaya

D) şigelyozlara, vəbaya, vərəmə

E) vəbaya, tauna, sarı qızdırmaya
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011
145) Ətraf mühit obyeklərində yoluxucu xəstəliklərin törədicilərinin məhv edilməsi:
A) dezinseksiya

B) deratizasiya

C) mineralizasiya

D) dezinfeksiya

E) immunizasiya
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
146) Xlortərkibli preparatları seçin:
A) fenol

B) dibromantin

C) dezokson

D) hidrogen peroksid

E) xloramin
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
147) Dezinfeksiyanın növü:
A) bioloji

B) illik


C) profilaktik

D) mexaniki

E) sanitar- gigiyenik
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
148) Spirti seçin:
A) Dezokson

B) kalium permanqanat

C) metil spirti

D) fenol


E) hidrogen peroksid
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
149) Fenoltərkibli preparatı seçin:
A) hidrogen peroksid

B) formalin

C) kalium permanqanat

D) lizol


E) metil spirti
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
150) Yod əsaslı haloid tərkibli maddəni seçin:
A) hidrogen peroksid

B) lizoform

C) heksaxlorofen

D) Yodonat

E) Nirtan
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
151) Yoluxucu xəstəliklərin törədicilərinin keçiriciləri olan həşəratların və gənələrin məhv edilməsi:
A) vaksinasiya

B) dezinseksiya

C) sterilizasiya

D) deratizasiya

E) dezinfeksiya
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
152) Buğumayaqlıları yemə, əks cinsin nümayəndələrinə cəlb edən maddə:
A) baktokulisid

B) ratisid

C) sterilyant

D) attraktant

E) dezinfektant
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
153) Gənələri məhv edən maddələr:
A) akarisidlər

B) sterilyantlar

C) dezinfektantlar

D) baktokulisidlər

E) attraktantlar
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
154) Buğumayaqlıların hürküdülməsi üçün istifadə edilən maddələr:
A) baktokulisidlər

B) repellentlər

C) dezinfektantlar

D) akarisidlər

E) attraktantlar
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
155) Bitki mənşəli insektisid:
A) pirentinlər

B) akarisidlər

C) attraktantlar

D) larvisidlər

E) fumiqantlar
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
156) Piretrinləri seçin:
A) lizoform

B) bayqon

C) neopin

D) litium hipoxlorit

E) dimetilftalat
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
157) Repellenti seçin:
A) lizoform

B) dimetilftalat

C) neopin

D) bayqon

E) benzil - benzoat
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
158) Fumiqantı seçin:
A) dimetilftalat

B) bayqon

C) kükürd anhidridi

D) benzil - benzoat

E) neopin
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
159) Fosfor – üzvi birləşməni seçin:
A) dimetilftalat

B) karbofos

C) hidrametilion

D) benzil - benzoat

E) neopin
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
160) Təmas təsirli insektisidi seçin:
A) hidrametilion

B) neopin

C) dimetilftalat

D) benzil - benzoat

E) karbofos
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
161) Gəmicilərlə mübarizədə həyata keçirilən tədbirlər kompleksi:
A) sterilizasiya

B) deratizasiya

C) vaksinasiya

D) dezinseksiya

E) immunizasiya
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
162) Siçan infeksiya mənbəyidir:
A) malyariya zamanı

B) məxmərək zamanı

C) bruselyoz zamanı

D) difteriya zamanı

E) taun zamanı
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
163) Tarla siçanı infeksiya mənbəyidir:
A) malyariya zamanı

B) tulyaremiya zamanı

C) difteriya zamanı

D) bruselyoz zamanı

E) göyöskürək zamanı
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
164) Qara sicovul infeksiya mənbəyidir:
A) taun zamanı

B) bruselyoz zamanı

C) göyöskürək zamanı

D) difteriya zamanı

E) malyariya zamanı
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
165) Deratizasiya aparılır:
A) göyöskürək zamanı

B) malyariya zamanı

C) taun zamanı

D) difteriya zamanı

E) qrip zamanı
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
166) Dezinfeksiya aparılır:
A) infeksiya mənbəyinə qarşı

B) yoluxma yollaraına qarşı

C) həssas orqanizmə qarşı

D) törədicigəzdirənlərə qarşı

E) canlı keçiricilərə qarşı
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
167) İnsektisidlərə aid deyil:
A) piretrum

B) zookumarin

C) Neopin

D) dixlofos

E) karbozol
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
168) Dezinfeksiyanın üsulları:
A) mexaniki, kimyəvi, bioloji

B) radiasion, fiziki, mexaniki

C) mexaniki, social, bioloji

D) statistik, fiziki, social

E) kimyəvi, statistik, ocaqlı
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
169) Oksigentərkibli preparatı seçin:
A) Etanol

B) metil spirti

C) kalium permanqanat

D) hidrogen peroksid

E) Dibromantin
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
170) Brom əsaslı haloid tərkibli preparatı seçin:
A) hidrogen peroksid

B) metil spirti

C) kalium permanqanat

D) fenol


E) Dibromantin
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
171) Aldehidtərkibli preparatı seçin:
A) metil spirti

B) fenol


C) kalium permanqanat

D) hidrogen peroksid

E) formalin
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
172) Detergenti seçin:
A) heksaxlorofen

B) hidrogen peroksid

C) lizoform

D) kalium permanqanat

E) metil spirti
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
173) Səthi- aktiv maddəni seçin:
A) metil spirti

B) hidrogen peroksid

C) lizoform

D) heksaxlorofen

E) Alaminol
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
174) Xlorun qeyri- üzvi birləşməsini seçin:
A) heksaxlorofen

B) xlordezin

C) xloramin

D) lizoform

E) kalsium hipoxlorit
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
175) Dördlü ammonium birləşməli maddəni seçin:
A) lizoform

B) heksaxlorofen

C) Nirtan

D) Alaminol

E) hidrogen peroksid
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
176) Xlorun üzvi birləşməsini seçin:
A) litium hipoxlorit

B) xloramin

C) kalsium hipoxlorit

D) natrium hipoxlorit

E) lizoform
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
177) Həşəratlarla mübaridədə istifadə olunur:
A) vaksinlər

B) insektisidlər .

C) ratisidlər

D) sterilyantlar

E) rodentisidlər
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
178) Gəmiriciləri məhv edən kimyəvi maddələr:
A) vaksinlər

B) sterilyantlar

C) dezinfektantlar

D) insektisidlər

E) ratisidlər
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
179) Dezinseksiyanın üsulları:
A) illik, kimyəvi, təcili

B) xəbərdaredici, ocaqlı, kimyəvi

C) mexaniki, bioloji, kimyəvi

D) mexaniki, ocaqlı, qırıcılıq

E) kimyəvi, qırıcılıq, planlı
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
180) Deratizasiya zamanı profilaktik tədbirlərin növləri:
A) illik, epidemik göstərişə görə, təcili

B) ümumi-sanitar, sanitar-texniki, aqrotexniki

C) epidemik göstərişə görə, profilaktik, ocaqlı

D) xəbərdaredici, ocaqlı, sanitar- gigiyenik

E) ümumi-sanitar, qırıcılıq, planlı
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
181) Deratizasiyanın üsulları:
A) mexaniki, bioloji, kimyəvi

B) ocaqlı, kimyəvi , xəbərdaredici

C) qırıcılıq , mexaniki, ocaqlı

D) kimyəvi, qırıcılıq, planlı

E) illik, təcili , kimyəvi
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
182) Bağırsaq zəhərlərini seçin:
A) dimetilftalat

B) xlorpikrin

C) neopin

D) zookumarin

E) metilbromid
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
183) Qarşıya qoyulan məqsəddən asılı olaraq dezinfeksiya kameraları bölünür:
A) dezinseksiya və deratizasiya

B) sterilizasiya və deratizasiya

C) sterilizasiya və kimyəvi

D) dezinfeksiya və dezinseksiya

E) dezinfeksiya və deratizasiya
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
184) Texniki quruluşuna görə dezinfeksiya kameraları bölünür:
A) bakterial və hərəki

B) mexaniki və stasionar

C) hərəki və kimyəvi

D) mexaniki və hərəki

E) stasionar və hərəki
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
185) Aktivləşdirilmiş xlortərkibli dezinfektantlar istifadə olunmalıdır:
A) 1 sutka ərzində

B) hazırlandıqdan dərhal sonra

C) iş günü müddətində

D) 1 həftə ərzində

E) 1 ay ərzində
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
186) Gəmiriciləri hürküdən maddə:
A) neopin

B) albixtol

C) zookumarin

D) sink- fosfid

E) monoftorin
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
187) Buxar kameralarında zərərsizləşdirilir:
A) yataq ləvazimatları

B) dəri məmulatları

C) sintetik parçalar

D) ipək məmulatlar

E) rezin məmulatlar
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
188) Buxar kameralarında zərərsizləşdirilmir:
A) geyim əşyaları

B) məişət əşyaları

C) dəri məmulatları

D) yataq ləvazimatları

E) divanüstü
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
189) İsti – hava kameralarında zərərsizləşdirilir:
A) müşəmbə

B) pis işlənmiş dəri məmülatları

C) yataq ləvazimatları

D) rezin əlcəklər

E) plastmas əşyalar
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
190) Profilaktik dezinfeksiyanın növləri:
A) ocaqlı, qırıcılıq, planlı

B) planlı, epidemik ğöstərişə görə, sanitar- gigiyenik

C) profilaktik, ocaqlı, qırıcılıq

D) illik, epidemik göstərişə görə, təcili

E) xəbərdaredici, ocaqlı, sanitar- gigiyenik
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
191) Toz şəklində buraxılan insektisid mikrobioloji vasitə:
A) baktokulisid

B) sterilyant

C) ratisid

D) rodentisid

E) dezinfektant
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
192) Xloramin B-nin tərkibində _______% fəal xlor vardır:
A) 9,5- 17%

B) 50-60%

C) 26-28%

D) 70-75%

E) 17,5-22,5%
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
193) Natrium hipoxloritin tərkibində _______% fəal xlor vardır:
A) 70-75%

B) 50-60%

C) 17,5-22,5%

D) 26-28%

E) 9,5- 17%
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
194) Aktivatorun və xlorlu preparatın nisbəti olmalıdır:
A) 0,5: 1 və ya 0,5: 2

B) 1: 1 və ya 1: 2

C) 1: 3 və ya 1: 4

D) 1: 3 və ya 1:

E) 1: 0,5 və ya 1: 0
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
195) Xlordezinin tərkibində _______% fəal xlor vardır:
A) 17,5-22,5%

B) 70-75%

C) 11- 15%

D) 50-60%

E) 26-28%
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
196) Dixlorantinin tərkibində _______% fəal xlor vardır:
A) 17,5-22,5%

B) 12-18%

C) 65- 71%

D) 26-28%

E) 11-15%
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
197) Sulfoxlorantinin tərkibində _______% fəal xlor vardır:
A) 42%

B) 16%


C) 34%

D) 28%


E) 80%
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
198) Hidrogen peroksidin _____% məhlulları bakterisid təsir göstərir:
A) 34%

B) 28%


C) 3%

D) 6%


E) 11%
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
199) Hidrogen peroksidin _____% məhlulları virulisid təsir göstərir:
A) 26-28%

B) 34-36%

C) 6-9%

D) 3-4%


E) 11- 16%
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008
200) Hidrogen peroksidin _____% məhlulları sporosid təsir ğöstərir:
A) 6%

B) 34%


C) 16%

D) 26%


E) 28%
Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə