Əşir Bəşir oğlu FətəliyevYüklə 5,01 Kb.

səhifə32/32
tarix13.11.2017
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

 
164
 
Əziyyət vermə mənə 
 
 
 
 
 
 
 Ürəyimə məlhəm ol 
 
 
 
 
 
 
 Tez 
danış, 
tez 
din, 
bala. 
      
 
 
*  *  *  
 
 
 
 
 
 
 
 
ƏŞİR baban qocalıb 
 
 
 
 
 
 
 Çox 
işdə geri qalıb 
 
 
Sən gəl məni 
duy, 
bala 
     
 
 
Tez danış, 
tez 
din, 
bala. 
    


 
165
TƏK BALAM 
 
 
 
 
 
 
Oğlum Şamilə həsr edirəm. 
 
 
Şamil balam, ürəyimin parçası 
 
 
Məhəbbətdə,sədaqətdə tək balam 
  Orxandan 
alıram sənin iyini 
 
 
Məhəbbətdə, sədaqətdə tək balam 

 
*  * 
 
 
 
 
 
 
 
  Orxan 
gözlərimdə kiçik Şamildir, 
   
  O 
da 
sənin kimi çox şirin 
dildir 
    
 
 
Düşüb bu ayrılıq bir neçə 
ildir 
    
 
 
Məhəbbətdə, sədaqətdə tək 
balam. 
   
 
 
 
*  *  *  
 
 
 
 
 
 
  Övlad 
var 
ki, 
atasını 
yad 
etmir 
    
  Aylarla, 
illərlə yanına 
getmir 
    
  Olsa-olsa 
el 
üzünə yad edir 
 
 
 
 
 
 
Məhəbbətdə, sədaqətdə tək 
balam. 
   
 
 
 
*  *  *  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu dünya fanidir, bilirəm 
bunu 
    
  Ölümdür, 
itimdir 
axırda 
sonu 
    
 
 
Təəssüf ki, hər övlad bilməyir 
onu 
   
 
 
Məhəbbətdə, sədaqətdə tək oğlum. 
 
   
 
 
 
 
*  *  *  
 
 
 
 
 


 
166
   Aylar, 
illər bir-bir gəlib gedəcək.    
 
 
 
Atan da dünyadan köç eyləyəcək.    
 
 
 
Son nəfəsdə sənə əhsən deyəcək.    
 
 
 
Məhəbbətdə, sədaqətdə tək oğlum.    
 
 
 
 
*  *  *  
 
 
 
 
 
 
 
 
ƏŞİRəm övlada mən çox bağlıyam.  
 
   Qabil 
unudulmur, 
sinəsi dağlıyam    
 
 
 
Yaş da gəlmir, mən doyunca ağlayam  
 
 
 
 
Məhəbbətdə, sədaqətdə tək oğlum.    
 
 
 
 


 
167
İBADƏTGAHIM 
 
 
 
 
 
 
Qabilin məzarı önündə 
 
 
Məzarın önündə dayanmışam 
lal,    
 
 
Danışa bilmirəm, dinə bilmirəm 
 
 
Məni qucaqlayıb qara bir xəyal 
 
 
Danışa bilmirəm, dinə bilmirəm. 
 
 
 
 
*  *  *  
 
 
 
 
 
 
 
Xəyal uzaqlara aparır məni 
 
 
 
 
 
 
Sənin körpəliyin yadıma düşür   
 
 
 
 
 
Əksini görəndə məzar daşında 
    
  Dilim 
söz 
tutmayır, varlığım üşür. 
   
 
 
 
 
*  *  *  
 
 
 
 
 
 
 
Bircə yol baş qaldır, möcüzə 
yarat 
   
 
 
Bircə an da olsa ruhumu et şad   
 
 
 
  Yanan 
ürəyimə bir damla su at   
 
 
 
 
 
Mənim ürək balam, ay Qabil balam.   
 
 
 
 
 
*  *  *  
 
 
 
 
 
 
 
 
İnana bilmirəm bu yoxluğa mən  
 
 
 
 
 
Elə bil qəlbimdə günəş 
tutulub 
    
 
 
İnana bilmirəm şirin həyatdan   
 
 
 
 
 
Mənim ürək parçam Qabil yox olub.   
 
 
 
 
 
*  *  *  
 
 
 
 
 
 


 
168
 
 
Məzardan səs gəlir deyir: ay ata, 
 
 
 
 
 
Göz yaşı tökməyin nə mənası 
var. 
   
 
 
Bir də bu yerlərdə məni 
axtarma    
 
 
Qayıt cüt balamın qəlbində 
axtar.    
 
 
 
 
*  *  *  
 
 
 
 
 
 
 
ƏŞİRəm, dərd çəkir məni bu yerə 
 
 
 
  Atayam 
yüksəlib göylərə ahım   
 
 
 
 
 
Hər gün gələcəyəm mən bu yerlərə 
 
 
 
  Çünki 
bu 
məzardı ibadətgahım. 


 
169
PİS İŞLƏRDƏ SINAMASIN BİZLƏRİ 
 
 
Dünya fani, insan qonaqdı 
 
 
Dünya yaranandan ölüm də haqdı 
  Cavan 
ikən aparanda nahaqdı 
 
 
Pis işlərdə sınamasın bizləri. 
 
 
 
 
 
 
 
*  *  *  
 
 
 
 
 
 
 
 
Yaxşı işlər tutmaq gərək 
dünyada 
   
 
 
Yaxşı iş görənlər yanmazlar oda 
 
 
Naqis işlər hörmət gətirməz 
ada 
    
 
 
Pis işlərdə sınamasın bizləri. 
 
 
 
 
 
 
 
*  *  *  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaxtsız ölüm heç qapını döyməsin 
   
 
 
Xudam görüm quluna da qıymasın 
   
 
 
Yaxşı işlə insanları sınasın 
 
 
 
 
 
 
Pis işlərdə sınamasın bizləri. 
 
 
 
 
 
 
 
*  *  *  
 
 
 
 
 
 
  Dost 
olmağa yaxşı kişi gərəkdir,    
 
 
Mənim dostum Bəhram kimi nəhəngdir    
 
 
Sınaqdan keçibdi dostluqda təkdi    
 
 
Pis işlərdə sınamasın bizləri. 
 
 
 
 
 
 
 
*  *  *  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mən ƏŞİRəm yaxşı işlər görmüşəm 
   


 
170
  Tikanlı sözlərdən uzaq gəzmişəm. 
   
 
 
Yaxşılıq etmişəm, hörmət görmüşəm. 
   
 
 
Pis işlərdə sınamasın bizləri. 
 
 
 
 
 
 
 


 
171
AY ÖVLADLARIM 
  Soruşdular övladların hardadır 
  Dilim 
söz 
tutmadı, dinə bilmədim 
 
 
Şimalı göstərib dedim ordadaır 
 
 
Qayıtmaq vaxtıdır, ay övladlarım. 
 
 
 
 
*  *  *  
 
 
 
 
 
 
 
Mənə qarşı gündə yüz sual doğur    
 
 
Sizsiz məni kədərli xiffət boğur 
 
 
Hər gün ürəyimdə yüz şübhə doğur 
   
 
 
Qayıtmaq vaxtıdır, ay övladlarım. 
   
 
 
 
 
*  *  *  
 
 
 
 
 
 
 
Burda sizin arxa, köməyiniz 
var.    
 
 
Bəs qərib diyarda kimləriniz 
var    
  Orda 
tapılandan burda da olar   
 
 
 
 
 
Qayıtmaq vaxtıdır, ay övladlarım. 
   
 
 
 
 
*  *  *  
 
 
 
 
 
  Bir 
yolluq 
tərk edin qərib uzağı  
 
 
 
 
 
Hər kəsin evində yansın çırağı   
 
 
 
 
 
Bir də təzələyək köhnə növrağı  
 
 
 
 
 
Qayıtmaq vaxtıdır, ay övladlarım. 
   
 
 
 
 
*  *  *  
 
 
 
 
 
 
 
Qayıtmaq haqqında çıxarın qərar    


 
172
  Qoyun 
özlərinə qalsın 

diyar 
    
 
 
O böyük Allah da olar sizə yar   
 
 
 
 
 
Qayıtmaq vaxtıdır, ay övladlarım. 
   
 
 
 
 
*  *  *  
 
 
 
 
 
 
 
ƏŞİRəm sizlərsiz mənim nə 
günüm 
   
 
 
Sizdən ilham alım, hey deyim-gülüm   
 
 
 
 
Hər dərdi-kədəri ürəkdən 
silim 
    
 
 
Qayıtmaq vaxtıdır, ay övladlarım. 


 
173
UZAQ OLDU 
  Bu 
dünyanın dərd-qəmini 
 
 
Ürəyinə yük eyləmə 
 
 
Nə qismətdir o olacaq 
 
 
Əlavə bir şey diləmə.  
 
 
 
*  *  *  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kişilikdən dəm vuranlar   
 
 
 
 
 
 
Kişi kimi yaşamadı 
 
 
 
 
 
 
 
İnsanlıqla 
bir 
araya      
 
 
Sığmadı namərdin adı.   
 
 
 
 
 
 
 
*  *  *  
 
 
 
 
 
 
 
 
Halal çörək baş ucaldır   
 
 
 
 
  Çalış buna əməl elə 
 
 
 
 
 
 
 
Haramlıqla dolananın 
 
 
 
 
 
 
 
Gəzər adı dildən-dilə 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  *  *  
 
 
 
 
 
 
 
 
Məsləhəti aqildən al 
 
 
 
 
 
  El-obanın qeydinə qal 
 
 
 
 
 
  Pis 
adamdan 
uzaq 
dolan 
     
 
 
Qıl körpünü yadına sal.   
 
 
 
 
 
 
 
*  *  *  
 
 
 
 
 
 
 
 
ƏŞİR yoxsul da dolandı   
 
 
 
 


 
174
 
 
Heç kimə də əl açmadı   
 
 
 
 
 
 
Yaxşı işlə məşğul 
oldu 
     
 
 
Pis əməldən uzaq oldu. 


 
175
QIZ NƏVƏLƏRİM 
 
 
Mənim bu dünyada beş qız nəvəm var 
 
 
Familə, Aygün, bir Səbinəm var 
  Yaddan 
heç 
çıxmayan lalə, Gülüm var. 
 
 
 
 
Şirindi-şəkərdi qız nəvələrim. 
 
 
 
 
*  *  *  
 
 
 
 
 
 
 
Nəvədi dünyada birinci dövlət 
 
 
Nəvədi ailədə ən şirin nemət 
 
 
 
 
 
 
Nəvəsi olmayan hey çəkər həsrət    
 
 
Şirindi-şəkərdi qız nəvələrim.   
 
 
 
 
 
 
 
*  *  *  
 
 
 
 
 
 
 
Güləndə dünyanı mənə verirlər   
 
 
 
 
 
Bəzən dodaq büzüb naz eyləyirlər 
   
  Dildən düşməyirəm baba deyirlər    
 
 
Şirindi-şəkərdi qız nəvələrim.   
 
 
 
 
 
 
 
*  *  *  
 
 
 
 
 
 
 
Saxlasın onları böyük Yaradan 
  Qoy 
uzaq 
eyləsin dərddən-bəladan 
 
 
Görüm kam alsınlar bax bu dünyadan  
 
 
 
 
Şirindi-şəkərdi qız nəvələrim.   
 
 
 
 
 
 
 
*  *  *  
 
 
 
 
 
  Özüm 
Qubadlıyam ƏŞİRdi adım 
 
   


 
176
 
 
Nəvənin dilindən düşməyir adım    
 
 
Onlardı dünyada mənim muradım 
   
 
 
Şirindi-şəkərdi qız nəvələrim. 


 
177
QAYNATA 
 
Atamın yanına el adətiylə, 
Elçiliyə gəldiz bizə qaynata. 
Qohum xahişiylə, dost minnətiylə, 
Mən gəlin köçmüşdüm Sizə qaynata. 
 
Arvad olub, mən sevmişəm oğlunu, 
Gözləmişəm qaynanamın yolunu, 
Qayın, baldız, nəslinizin dölünü, 
Ucaltmışam, birdə yüzə qaynata. 
 
Ağır otur, ağsaqqal ol elinə, 
Xeyir danış, şər gətirmə dilinə, 
Qəbahətdi, söymə qiza-gəlinə, 
Adam güdmə, düşmə izə qaynata. 
 
Hələ açıqdısa kamal dəftərin, 
Gəlin də qızındi düşünsən dərin
İtirərsən kişiliyin dəyərin, 
Qoşulandan qiybət sözə qaynata. 
 


 
178
Ciyəri bəladan qoruyar ödü, 
Kölə üçün haq yaradıb söyüdü, 
Əşir verən nəsihəti, öyüdü, 
Döndərərsən heçə, toza qaynata. 


 
179
MÜNDƏRİCAT 
Müəllifdən   ……………………………………………………………………… 
 
Döğma yurdum Qubadlı   ………………………………………………………… 
Qibadlının el adətləri,mərasim və inam yerləri   …………………………………. 
Cəbrayıl yüzbaşı   ………………………………………………………………… 
Acılı, şirinli ailə həyatım   ………………………………………………………… 
Fətəliyev Tahir Əşir oğlu   ………………………………………………………… 
Fətəliyev Şamil Əşir oğlu  ………………………………………………………… 
Fətəliyev Məzahir Əşir oğlu ……………………………………………………… 
Fətəliyev Qabil Əşir oğlu ………………………………………………………… 
Fətəliyeva Sevinc Əşir qızı  ……………………………………………………… 
Qarabağ müharibəsinin Qubadlı qəhrəmanları  ………………………………….. 
Əlyar Yusif oğlu Əliyev   ………………………………………………………… 
Aslan Qabil oğlu Atakişiyev   …………………………………………………… 
Vasili Əhməd oğlu Əliyev  ………………………………………………………… 
Ələkbər Həsən oğlu Əliyev   ……………………………………………………… 
Səfa Fətulla oğlu Axundov   ……………………………………………………… 
Bəylər Tapdiq oğlu Ağayev   ……………………………………………………… 
Kazimağa Mövsüm oğlu Kərimov   ………………………………………………. 
Aqil Səməd oğlu Məmmədov   …………………………………………………… 
Kərəm Ərşad oğlu Mirzəyev   ……………………………………………………… 
İsa İskəndər oğlu Məmmədov   …………………………………………………… 
İtkin düşənlər və döyüşlərdə həlak olanlar   ……………………………………… 
Ürək dostu   ………………………………………………………………………… 
Vaxtsız ölüm   ……………………………………………………………………… 
Ata yurdum, ana vətənim aşağı Mollu haqqinda bir neçə söz  …………………… 
Vahid Ağayev   ……………………………………………………………………. 
Qubadlının adlı-sanlı adamları və ziyaliları   …………………………………… 
Abdullayev Əskər Ələkbər oğlu   …………………………………………………. 
Həsən Şiralı oğlu Sadıqov   ………………………………………………………… 
İsaxov Məhəmməd İsmayıl oğlu  ………………………………………………….. 
Elmira Məmməd qızı Rəhimova (İsaxova)   ……………………………………… 
Bahadır Aslan oğlu Həziyev   ……………………………………………………… 
Sərxan Babaş oğlu Quliyev   ……………………………………………………….. 
Əməkdar müəllim Əlif İsmayılov   ………………………………………………… 
Məhərrəmov Mirzə Mehdi oğlu   ………………………………………………….. 
Partiya işçisi və ilk zabit İsmayılov Hüseyn Qulu oğlu   ………………………….. 
İsmayılov Teyyub Allahverdi oğlu  ……………………………………………….. 
Kəndimizin ilk həkimi İsmayılov Tofiq Hüseyn oğlu  ……………………………. 
Hümbətəliyev Umud Fərman oğlu   ……………………………………………….. 
Hümbətəliyev Rövşən Zülfüqar oğlu   …………………………………………….. 
İsmayılov Rafiq Hüseyn oğlu   ……………………………………………………. 
Sadiqov Şami Fərzəli oğlu   ……………………………………………………….. 
Qafarov İnşallah İxtiyar oğlu  …………………………………………………… 
Cəbrayılova Arzu Qəhrəman qızı   ………………………………………………… 
Quliyev Loğman Babaş oğlu   ……………………………………………………… 
Bir ocağın övladları   ………………………………………………………………. 
Adıgözəlov Salam Zeynalxan oğlu   ………………………………………………. 

 

16 
27 
28 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
55 
59 
63 
67 
68 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
98 
99 


 
180
Adıgözəlova Əminə Talıb qızı   ……………………………………………………. 
Adıgözəlov Fikrət Salam oğlu   ……………………………………………………. 
Adıgözəlova Klara Salam qızı   ……………………………………………………. 
Məfkurə Salam qızı Adıgözəlova (Hüseynova)   …………………………………... 
Soykökümüz və gələcəyimiz   ……………………………………………………... 
Paşayeva Fəridə Fazil qızı   ……………………………………………………… 
Son söz   ……………………………………………………………………………. 
  
POEZİYA DƏFTƏRİNDƏN NÜMUNƏLƏR 
 
Qatil əlin qurusun   ………………………………………………………………… 
Vətənimdə öləydim   ………………………………………………………………. 
Hanı mənim əzəl dünyam   ………………………………………………………… 
Ev oğrusu   ………………………………………………………………………… 
Oğul dərdi   ………………………………………………………………………… 
Ürəklə söhbət   ……………………………………………………………………... 
Bilməyirlər  bilməsinlər  …………………………………………………………… 
Qırxdır saqqalını, əziz övladım   …………………………………………………… 
Ona görə yaşayırsan   ………………………………………………………………. 
Yeyəcəyəm başını   ………………………………………………………………… 
Nankor qaynata   …………………………………………………………………… 
Ürək dostu   ………………………………………………………………………… 
Hacısan   …………………………………………………………………………… 
Kişi gərəkdir   ……………………………………………………………………… 
Cənazəmə kim girəcək   …………………………………………………………… 
Tez danış   …………………………………………………………………………. 
Tək balam   ………………………………………………………………………… 
İbadətgahım   ……………………………………………………………………… 
Pis işlərdə sınamasın bizləri   ……………………………………………………… 
Ay övladlarım   ……………………………………………………………………. 
Uzaq oldu   …………………………………………………………………………. 
Qiz nəvələrim   …………………………………………………………………….. 
Qaynata   …………………………………………………………………………… 
100 
101 
109 
112 
114 
121 
122 
 
 
 
125 
128 
130 
132 
141 
143 
145 
147 
149 
151 
153 
155 
157 
159 
161 
163 
165 
167 
196 
171 
173 
175 
177 
 
 
 
 
 
 
 

Document Outline

 • XATİRƏYƏ DÖNƏN GÜNLƏR 
  •  
  •  
  •  
  •  ABDULLAYEV ƏSKƏR ƏLƏKBƏR oğlu 
   •  HƏSƏN ŞİRALI OĞLU SADIQOV 
   •  
   •  
   •  
   • İSAXOV MƏHƏMMƏD İSMAYIL OĞLU 
   •  ELMİRA MƏMMƏD QIZI RƏHİMOVA 
   • BAHADIR ASLAN oğlu HƏZİYEV 
   •  SƏRXAN BABAŞ oğlu QULİYEV 
   • ƏMƏKDAR MÜƏLLİM ƏLİF İSMAYILOV 
   • MƏHƏRRƏMOV MİRZƏ MEHDİ oğlu 
   •  İSMAYILOV TEYYUB ALLAHVERDİ oğlu 
  • KƏNDİMİZİN İLK HƏKİMİ İSMAYILOV TOFİQ HÜSEYN oğlu 
  • HÜMBƏTƏLİYEV UMUD FƏRMAN oğlu 
  • HÜMBƏTƏLİYEV RÖVŞƏN ZÜLFÜQAR oğlu 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə